Bài giảng Phân tích giá cổ phiếu

Bài giảng Phân tích nguy an toàn thực phẩm Phó giáo sư thạc sĩ Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm Phó giáo sư thạc sĩ Lê Hoàng Ninh
... Chicago, IL: American Medical Association; 2001 Đánh giá chứng (t.t) • Phân biệt nghiên cứu quan sát thực nghiệm observational and experimental studies • Phân biệt major study designs (randomized controlled ... Guide for Readers and Writers American Family Physician 1997 (May 1);55:2155-60 Background versus foreground information • Case discussion: 27 year old woman with right lower quadrant (RLQ) abdominal ... trial and cohort study) : – – – – – How the study is designed Advantages and disadvantages of design How to assess validity How to assess results How to assess applicability Nghiên cứu thực nghiệm...
 • 104
 • 371
 • 1

Cách phân tích giá cổ phiếu ppsx

Cách phân tích giá cổ phiếu ppsx
... sổ sách quý gần cổ phiếu Công thức tính sau: P/B = Giá cổ phiếu/ (Giá trị sổ sách/sổ cổ phiếu lưu hành) Với ví dụ nêu trên, công ty A có 1.000.000 cổ phiếu lưu hành có giá cổ phiếu đồng P/B = ... hạch toán, phân bổ thực xác, báo cáo kế toán kiểm toán Chỉ số P/B sử dụng để so sánh giá cổ phiếu so với giá trị ghi sổ cổ phiếu Tỷ lệ tính toán cách lấy giá đóng cửa cổ phiếu chia cho giá trị ... định giá cổ phiếu Giả sử người đầu tư có cổ phiếu ABC không giao dịch sôi động thị trường, cổ phiếu giá hợp lý? Lúc cần nhìn vào hệ số P/E công bố nhóm loại cổ phiếu tương tự với cổ phiếu...
 • 54
 • 317
 • 0

Bài giảng Phân tích hữu

Bài giảng Phân tích hữu cơ
... Phân tích hữu thân lại chia thành hai lĩnh vực khác nhau: Phân tích hữu phân tích hữu ứng dụng - Phân tích hữu có nhiệm vụ chủ yếu xác định cơng thức cấu tạo hợp chất hữu - Phân tích hữu ứng ... Lương Cơng Quang Phân tích hữu Phân tích hữu phương pháp hố học hữu Hiện hố học hữu khiết chia làm hai lĩnh vực chủ yếu: Lý thuyết hố học hữu phương pháp nghiên cứu hố học hữu Phân tích hữu coi ... phân tích hữu với nội dung sau đây: - Chuẩn bị chất cho phân tích - Phương pháp xác định cơng thức cấu tạo hợp chất hữu - Phân tích ngun tố hợp chất hữu - Phân tích nhóm chức hữu - Phân tích chất...
 • 107
 • 314
 • 12

Ứng dụng kinh tế lượng để phân tích giá cổ phiếu

Ứng dụng kinh tế lượng để phân tích giá cổ phiếu
... thị sai phân bậc BTT: -1 -2 -3 -4 -5 13:04 13:07 13:10 14:01 14:04 14:07 DBTT (Hình 2: Đồ thị sai phân bậc biến AVF) Từ đồ thị sai phân bậc BTT ta nhận thấy sai phân bậc chuỗi dừng, giá trị trung ... 2013:07 2013:10 2014:01 BTTF (Hình 5: Sai số dự báo) Giá dự báo cổ phiếu phiên là: (ĐVT : Nghìn đồng) Ngày 26/09/2014 29/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Giá 37.7197341117 36.7586693255 36.7586693255 36.5267349125 ... ) Dựa vào bảng ta có : Giá trị = -4.507817 , giá trị tới hạn mức ý nghĩa 1% -3.5031; 5% -2.8932 10% -2.5834 Như chuỗi D(BTT) chuỗi dừng 5.Vẽ lược đồ tương quan cho sai phân bậc : (Hình 3: Lược...
 • 9
 • 2,388
 • 0

Bài giảng phần 4 gia cố đất nền nguyễn sĩ hùng

Bài giảng phần 4 gia cố đất nền  nguyễn sĩ hùng
... biện pháp gia cố đất 1) Bóc thay toàn phần lớp đất yếu : - Đệm cát 2) Đẩy nhanh cố kết đất : - Gia tải trước; - Giếng cát, bấc thấm; - Hút chân không; 3) Làm chặt đất: - Cọc cát, đầm nén 4) Hóa ... Tăng kích thước móng Gia cố đất Móng sâu Các phương án điều chỉnh kết cấu công trình phù hợp với đất Thay đổi độ sâu chôn móng theo chiều dày lớp đất yếu cho chiều dày lớp đất yếu đáy móng xấp ... nghiệm cắt cánh để thử lại tiêu lý đất sau xử lý Thay đất yếu bề mặt lớp mỏng (...
 • 136
 • 85
 • 0

PHÂN TÍCH GIÁ CỔ PHIẾU

PHÂN TÍCH GIÁ CỔ PHIẾU
... hay bắt đầu ? Sự phân tích để đònh chọn mua CP khác biệt đầu tư với hành vi đỏ đen loại cổ phiếu Phân tích tài sở đònh giá cổ phiếu - Theo WARREN BUFFETT: Khi muốn đầu tư vào cổ phiếu đó, cần phải ... (*)P/B = Giá CP/ giá trò sổ sách (Price to Book Value Ratio) Giả sử Book value công ty X triệu USD số cổ phiếu 100.000 cổ phiếu Nếu cổ phiếu X giao dòch mức giá 20 đô-la Khi CP X giao dòch mức giá ... hai lần giá trò sổ sách 29 Trước CP giao dòch mức giá gấp 2.5 lần giá sổ sách xem cổ phiếu cao giá Qui tắc đặc biệt với nhà đầu tư giá trò Giai đoạn 2007 2008 nhiều cổ phiếu giao dòch, mức giá cao...
 • 34
 • 117
 • 0

Slide bài giảng phân tích đầu tư chứng khoán chương 4 phân tích lựa chọn cổ phiếu

Slide bài giảng phân tích đầu tư chứng khoán chương 4  phân tích lựa chọn cổ phiếu
... (FCFEn) 44 25.5/(1+11.52%)^10 = 148 7 .4 Giá trị vốn cổ phần 283 .4+ 292.2+301.3+310.7+320 .4+ 340 .7+351 .4+ 362.3+373.7+ 148 7 .4 = 47 54. 09 Bước 4: Định giá cổ phiếu Nếu số lượng cổ phiếu lưu hành 200 triệu cổ ... phiếu đầu không? Mục đích phân tích lựa chọn cổ phiếu - Thị giá cổ phiếu có xu hướng xoay quanh giá trị thực - Đánh giá so sánh giá trị thực thị giá cổ phiếu để từ đưa định đầu phù hợp ... 363 .4 2015 301.3 48 0.6 552.7 635.6 731.0 840 .6 966.7 1,111.7 310.7 320 .4 330 .4 340 .7 351 .4 362.3 5% Giá trị lại FCFE từ FCFE11/(Ke - g) = FCFE10*(1+5%)/(11.52%-5%) = 2 74. 8*1.05/(11.52%-5%) = 44 25.5...
 • 43
 • 3,214
 • 6

Slide bài giảng phân tích đầu tư chứng khoán chương 3 phân tích lựa chọn trái phiếu

Slide bài giảng phân tích đầu tư chứng khoán chương 3  phân tích lựa chọn trái phiếu
... thả 3. 2.4 Định giá trái phiếu chuyển đổi 3. 2.5 Định giá trái phiếu số trường hợp đặc biệt 3. 3 Đo lường lợi suất trái phiếu 3. 1 Lợi tức rủi ro đầu trái phiếu 3. 1.1 Lợi tức đầu trái phiếu ... NỘI DUNG CHƯƠNG 3. 1 Lợi tức rủi ro đầu trái phiếu 3. 2 Định giá trái phiếu 3. 2.1 Định giá trái phiếu thông thường 3. 2.2 Định giá trái phiếu không trả lãi định kỳ 3. 2 .3 Định giá trái phiếu có ... 3. 1 Lợi tức rủi ro đầu trái phiếu 3. 1.2 Rủi ro đầu trái phiếu a - Rủi ro lãi suất: + Tất trái phiếu trừ trái phiếu có lãi suất thả phải chịu rủi ro lãi suất +Giá trái phiếu biến động ngược...
 • 31
 • 3,232
 • 7

Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc

Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc
... dung Thuế kép chuyển lợi nhuận Định giá chuyển giao Phương pháp định giá thị trường giao dịch bên liên kết Thỏa thuận định giá trước Phần Thuế kép chuyển lợi nhuận Subsidiary Branch Các quốc gia ... giao dịch liên kết tổng hợp nhiều sở kinh doanh (hoặc bên) liên kết thực để xác định lợi nhuận thích hợp cho sở kinh doanh (hoặc bên) liên kết theo cách bên độc lập thực phân chia lợi nhuận giao ... Khi thực thực thể có liên quan với (related parties), giá bán gọi giá chuyển giao (transfer price) Khoảng 60% tổng giao dịch xuyên biên giới thuộc bên liên kết Định giá chuyển giao vấn đề văn phòng...
 • 40
 • 569
 • 3

Bài giảng phân tích trái phiếu lê văn lâm

Bài giảng phân tích trái phiếu  lê văn lâm
... Nội dung Ôn tập trái phiếu Định giá trái phiếu Quan hệ lãi suất giá trái phiếu Lợi suất trái phiếu Thời gian đáo hạn bình quân (Duration) Độ lồi (Convexity) Cơ trái phiếu Sinh viên tìm ... đặc điểm, phân loại trái phiếu, lợi suất – rủi ro đầu tư,… Phần giúp sinh viên hệ thống phân biệt loại giá trái phiếu, từ giới thiệu phương pháp định giá đo lường lợi suất Cơ trái phiếu Mệnh ... Định giá trái phiếu chiết khấu Trái phiếu chiết khấu trái phiếu không trả lãi (coupon) định kỳ, đó: n PV  PV (Cj )  PV (F) j 1 F  PV (F)  n (1 r) Quan hệ lãi suất & giá trái phiếu Lãi...
 • 33
 • 2,356
 • 2

Phân tíchcổ phiếu DHG của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Phân tích mã cổ phiếu DHG của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
... đội ngũ cán Các công ty thành viên CTCP Dược Hậu Giang Tên công ty • CT TNHH MTV Dược phẩm DHG • CT TNHH MTV Du lịch DHG • CT TNHH MTV Dược liệu DHG • CT TNHH MTV In - Bao bì DHG • CTCP Tảo Vĩnh ... 5,000 100 5,000 100 Phân tích định giá cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang 2.1 Phân tích thị trường kinh doanh 2.1.1 Thị trường Dược Ngành dược phẩm tăng trưởng ổn định: Sản phẩm dược nhu yếu phẩm cần ... Mục Lục Các hình vẽ Sơ lược CTCP Dược Hậu Giang 1.1 Giới thiệu chung Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Tên viết tắt: DHG PHARMA Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ,...
 • 21
 • 3,033
 • 9

Bài giảng phân tích và đánh giá môi trường pps

Bài giảng phân tích và đánh giá môi trường pps
... nước ngầm giá trị (Hàm lượng) Ca, Mg thay đổi tuỳ thuộc vào địa chất, vùng e NH3 - NH4+ - Cần khảo sát, phân tích nước ngầm - Đối với trạm xử lý cần phải khử muối ammơni - Phụ thuộc vào giá trị ... thống xử lý nước thải → dùng giá trị DO để kiểm tra, đánh giá hiệu q trình làm - Sự phụ thuộc DO vào yếu tố: * Nhiệt độ: nhiệt độ cao → DO thấp * Áp suất * Diện tích bề mặt * Nồng độ muối (nồng ... nguồn thải nhỏ, phân tán - Lưu lượng thải * Phụ thuộc vào tập qn sinh hoạt * Phụ thuộc vào thiết bị vệ sinh * Phụ thuộc vào tiêu chuẩn cấp nước - Chế độ thải: khơng ổn định - Tích chất, thành...
 • 83
 • 876
 • 0

bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh - chương 4 phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh - chương 4 phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
... CHƯƠNG Phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 4. 1 Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh 4. 2 Phân tích tình hình thực giá thành 4. 3 Phân tích tình hình thực chi tiêu chi phí 1.000 ... (Chi phí trực tiếp) Y2 Y1 Q1 Q2 X (klg sp) 4. 1 Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh 4. 1.3 Phân tích chi phí sản xuất a .Phân tích chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp - Chi phí gián tiếp chi phí ... lao động Giá thành sản phẩm thường chia thành loại: - Giá thành phân xưởng (giá thành sản xuất) - Giá thành toàn 4. 2 Phân tích tình hình thực giá thành - Giá thành phân xưởng (giá thành sản xuất) ...
 • 80
 • 716
 • 14

bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh - chương 3 phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh - chương 3 phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
... Chương Phân tích tình hình sử dụng yếu tố sản xuất 3. 1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 3. 2 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 3. 3 Phân tích tình hình sử dụng vật tư 3. 1 Phân tích ... hình phân bổ lao động vào lĩnh vực sx - Phân tích tình hình phân bổ lao động vào lĩnh vực kinh doanh 3. 1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 3. 1.5 Phân tích sử dụng thời gian lao động Tổng số ngày ... khác suất lao động Kết sản xuất kinh doanh NSLĐ = Lượng lao động hao phí W = Q T 3. 1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 3. 1.6 Phân tích suất lao động Phân tích kết hợp nhân tố lao động suất LĐ...
 • 95
 • 744
 • 10

Xem thêm