Bài giảng Tổng quan điịnh giá bất động sản

Bài giảng: Slide: Thẩm định giá bất động sản

Bài giảng: Slide: Thẩm định giá bất động sản
... tiê tiêu Ch s giá xây d ng (theo công b c a B Xây d ng) M c t ng ch s giá n m g n nh t M c t ng ch s giá trung bình n m k t n m 2008 tr i Quy i g c c a ch s giá v n m 2006 H s % tr t giá U T : VÍ ... TRÌNH XÂY D NG KHÁI NI M V • • • NH M C VÀ C s d li u N GIÁ CÔNG TH C C B N L PD KH I L NG CÔNG VI C TÓAN CÔNG TRÌNH XÂY D NG NH M C HAO PHÍ N GIÁ HAO PHÍ PH NG PHÁP KINH NGHI M PH • • NG PHÁP PHÂN ... • å • å • å • • å • å %ch t l ng l i=(95*10+95*16+85*12+90*12+90*5+90*8)/(10+16+12+12+5+8)= 91% Giá tr chung c l i: 33,89*91%= 30,83t ...
 • 10
 • 1,110
 • 0

Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội 2010

Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội 2010
... cứu thị trường Văn phòng Nội: Vinaplast & Tai Tam Building Tầng 10 Định giá Bất động sản Nghiên cứu khả thi 39A Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm Nội Marketing Bất động sản Quản lý Bất động sản ... hướng bán sàn tòa nhà văn phòng (dài hạn lên đến 50 năm) 11 Tổng quan thị trường nhà • Thị trường sôi động nguồn cung cao • Trong 3-5 năm tới có khoảng 30,000 đơn vị nhà đến từ Quận Đông Thanh ... Kiều nhận thấy hội đầu tư vào thị trường Bất động sản phát triển, bù lại thách thức tiêu cực thị trường nội địa 16 Những quy định lĩnh vực nhà • Nghị định số 71 /2010/ ND-CP Thay Nghị định 90/2006/ND-CP...
 • 18
 • 463
 • 3

Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam

Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam
... phân chia thị trường bất động sản thành thị trường đất đai, thị trường nhà ở; thị trường bất động sản dùng dịch vụ; thị trường bất động sản dùng cho văn phòng, công sở; thị trường bất động sản công ... tư, thị trường bất động sản thị trường không hoàn hảo Mặc dù thị trường bất động sản có nội dung phong phú thị trường không hoàn hảo Sở dĩ thông tin hàng hóa bất động sản thị trường bất động sản ... II/ Thị trường bất động sản: 3) Khái niệm: Có nhiều cách hiểu khác thị trường bất động sản, song quan niệm có điểm chung khái quát thị trường bất động sản tổng hòa quan hệ giao dịch bất động sản...
 • 21
 • 282
 • 1

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
... Luật đất đai liên quan đến Kinh doanh bất động sản   Luật ĐĐ năm 1988 (chưa công nhận thị trường QSDĐ); Luật ĐĐ năm 1993 (công nhận đất đai có giá trị), Luật ĐĐ sửa đổi, bổ sung năm 1999, Luật ... Khái niệm bất động sản Bất động sản tài sản gồm: - Đất đai; - Nhà, CTXD gắn liền với đất đai, kể tài sản gắn liền với nhà, CTXD đó; - Các tài sản khác gắn liền với đất đai; - Các tài sản khác ... định cư nước thực hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư; HTX thành lập hoạt động theo quy định Luật HTX  Điều kiện CĐT DAPTNƠ thương mại: - Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản Giấy chứng nhận đầu...
 • 58
 • 932
 • 7

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản hà nội hà tây 2008

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản hà nội  hà tây 2008
... XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Ở HÀ TÂY � Giá nhà đất tăng dự án trung tâm Nội tác động đến dự án bất động sản Tây � Sự hình thành khái niệm sống khu vực ngoại thành – tránh xa ồn đông đúc thành phố ... bên quận nội thành trở thành xu hướng phổ biến • Sẽ có thêm nhiều công ty thiết kế với phong cách thiết kế thị trường THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ ĐỂ BÁN Ở HÀ NỘI Q4/2007 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ Ở HÀ NỘI – NGUỒN ... Chicken (Chu ỗi bán hàng ăn nhanh Hàn Qu ốc) • C ửa hàng đ ầu tiên t ại 35 Tràng Tiền năm 2007 • Hiện có cửa hàng Nội • Thêm cửa hàng đến năm 2008 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU...
 • 19
 • 110
 • 0

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 1

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 1
... châu) TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 1: Khái quát hoạt động du lịch khách sạn: 1. 1 Một số khái niệm bản: 1. 1 .1 Du lịch: 1. 1.2 Khách du lịch: 1. 1.3 Điểm đến du lịch: 1. 1.4 Khách sạn: Khách sạn ... TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 1: Khái quát hoạt động du lịch khách sạn: 1. 1 Một số khái niệm bản: 1. 1 .1 Du lịch: 1. 1.2 Khách du lịch: 1. 1.3 Điểm đến du lịch: -Căn vào việc sử 1. 1.4 Khách ... cho khách du lịch (http:/ /12 3doc.vn/doc) TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 1: Khái quát hoạt động du lịch khách sạn: 1. 1 Một số khái niệm bản: 1. 1 .1 Du lịch: 1. 1.2 Khách du lịch: Khách du lịch...
 • 55
 • 682
 • 3

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 2

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 2
... 2. 2.1 .2 iu kin kinh t: 2. 2.1.3 Chớnh sỏch phỏt trin du lch: 2. 2.1.4 Cỏc iu kin lm nóy sinh nhu cu du lch: 2. 2 .2 Cỏc iu kin c trng: 2. 2 .2. 1 iu kin t nhiờn v ti nguyờn du lch thiờn nhiờn: 2. 2 .2. 2 ... chung: 2. 2.1.1 Tỡnh hỡnh an ninh chớnh tr- an ton xó hi 2. 2.1 .2 iu kin kinh t: 2. 2.1.3 Chớnh sỏch phỏt trin du lch: 2. 2.1.4 Cỏc iu kin lm nóy sinh nhu cu du lch: 2. 2 .2 Cỏc iu kin c trng: 2. 2 .2. 1 ... trin du lch 2. 1 Mi quan h gia du lch v mt s lnh vc khỏc: 2. 2 Cỏc iu kin phỏt trin du lch: 2. 2.1 Cỏc iu kin chung: 2. 2.1.1 Tỡnh hỡnh an ninh chớnh tr- an ton xó hi 2. 2.1 .2 iu kin kinh t: 2. 2.1.3...
 • 46
 • 530
 • 2

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 3

Bài giảng Tổng quan du lịch và khách sạn Chương 3
... vụ TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 3: KHÁCH SẠN 3. 1 Giới thiệu chung: 3. 2 Phân loại xếp hạng khách sạn: 3. 2.1 Phân loại: (TT88/2008/ TT-BVHTTDL) 3. 2.2 Xếp hạng: 3. 3 Cơ cấu tổ chức khách sạn: ... TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 3: KHÁCH SẠN 3. 1 Giới thiệu chung: 3. 2 Phân loại xếp hạng khách sạn: 3. 2.1 Phân loại: (TT88/2008/ TT-BVHTTDL) a) Khách sạn thành phố (city hotel) khách sạn ... vận TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Chương 3: KHÁCH SẠN 3. 1 Giới thiệu chung: 3. 2 Phân loại xếp hạng khách sạn: 3. 2.1 Phân loại: (TT88/2008/ TT-BVHTTDL) 3. 2.2 Xếp hạng: Tại Việt Nam, khách sạn...
 • 18
 • 410
 • 3

Bài thu hoạch môn định giá bất động sản

Bài thu hoạch môn định giá bất động sản
... kiếm Bất động sản giao dịch thị trường hành tương đối giống so với Bất động sản cần thẩm định giá, từ có điều chỉnh thích hợp để xác định giá trị Bất động sản cần thẩm định giá Đối với Bất động sản ... thẩm định giá Phương pháp thu nhập chủ yếu áp dụng thẩm định giá tài sản đầu tư (bất động sản, động sản, doanh nghiệp, tài chính) mà tài sản có khả tạo thu nhập tương lai xác định tỷ lệ vốn hoá thu ... thẩm định giá dựa sở chi phí tạo tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá Phương pháp chi phí chủ yếu áp dụng thẩm định giá tài sản...
 • 12
 • 106
 • 0

bài giảng tổng quan về định giá bất động sản

bài giảng tổng quan về định giá bất động sản
... phớ c hi s dng vn) Sự gia tng giá trị bất động sản Cỏc li ớch trc tip t BS: Cụng dng, Danh ting v uy tớn, T ho v tho ham mun 2.3 Các loại giá trị định giá bđs giá giá 7.Giỏ tr s dng: L giỏ tr ... sn c nh cú th l BS, nhng ti sn c nh thng mi thỡ khụng coi l BS Người định giá chuyên nghiệp giá 3.1 Vai trò người định giá giá 1-H tr cỏc bờn tham gia giao dch BS trờn th trng: - Ngi Mua/Bỏn khụng ... vng tng lai ca BS, nhng giỏ bỏn/mua li quyn cho thuờ li cú tớnh n yu t ny 2.3 Các loại giá định giá bđs giá giá Gớa tr th chp: L gớa tr m ngi cung cp tớn dng cú th thu hi tng ng vi khon tớn dng...
 • 28
 • 1,394
 • 0

bài giảng tổng quan về bất động sản

bài giảng tổng quan về bất động sản
... bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản 18 Phần Tổng quan Bất động sản Tiềm thị trường Bất động sản ... Phần Tổng quan bất động sản Phần Thị trường bất động sản Phần Vai trò xu hướng phát triển thị trường Bất động sản Phần Vai trò quản lý Nhà nước thị trường bất động sản Phần Tổng quan Bất động sản ... Tổng quan Bất động sản Ngành nghề Bất động sản Các nghề thuộc phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản là: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất...
 • 25
 • 245
 • 0

bài giảng tổng quan về bất động sản

bài giảng tổng quan về bất động sản
... dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản; quản lý bất động sản Trần Tiến Khai 33 Nghề nghiệp BĐS Nghề nghiệp Tư nhân Nhà nước Môi giới bất động sản, ... dụng Trần Tiến Khai 21 Tổng quan Bất động sản Bất động sản gì? Giá trị bất động sản     Các quyền liên quan đến bất động sản Các đặc điểm pháp lý tài sản Vị trí tài sản Các đặc điểm vật thể: ... hữu bất động sản Trong trường hợp thuật ngữ dùng mà giải thích tính chất hay nhận diện rõ hiểu quyền sở hữu bất động sản 14 Tổng quan Bất động sản Bất động sản gì?  định nghĩa bất động sản, ...
 • 47
 • 185
 • 1

Bài giảng Tổng quan về kinh doanh bất động sản PGS.TS. Hoàng Văn Cường

Bài giảng Tổng quan về kinh doanh bất động sản PGS.TS. Hoàng Văn Cường
... chớnh Tiờu th Cỏc hot ng ph tr: Hp ng v Ngh thut Kinh doanh TO LP HOT NG kinh doanh Bất động sản Phõn tớch MễI TRNG KINH DOANH BS Mụi trng t nhiờn KINH T LUT PHP I TH CNH TRANH NGI CUNG CP CC CễNG ... lõu di - Chu k kinh doanh di, ni tip Yờu cu: - Vn u t: Vn ln+ Di hn; a dng húa - Chin lc u t = Chin lc PT kinh t - Thng hiu: Cht lng+Trung thc+ Uy tớn C IM CA KINH DOANH BS 3- Kinh doanh theo vựng ... NG KINH DOANH BS 1- Kinh doanh t => th trng t - Giai on, a bn phỏt trin th trng s khai - iu kin t c tham gia TT BS - t l TLSX: Kinh doanh theo s phỏt trin cỏc ngnh s dng t liu SX t CC HOT NG KINH...
 • 74
 • 1,493
 • 9

Xem thêm