Bài giảng Kế toán doanh nghiệp Tài liệu, giáo trình, bài giảng

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tạinghiệp than tân lập.doc

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập.doc
... hạch toán kế toán I Vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp II Các nguyên tắc kế toán III Các phơng pháp kế toán IV Các loại báo cáo tài doanh nghiệp V Tổ chức máy kế toán doanh ... toán phản ánh chơng Ii vận dụng phơng pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp nghiệp than Tân Lập đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập Hình thức khai thác chủ yếu khai thác Hầm lò, vận ... doanh nghiệp V Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp theo hình thức kế toán đợc áp dụng Chơng II Vận dụng phơng pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp I Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kì II Bảng...
 • 16
 • 285
 • 1

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH HƯƠNG

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH HƯƠNG
... dẫn công tác hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán Chỉ đạo mặt tài việc thực hợp đồng kinh tế Tổ chức việc kiểm tra kế toán Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế Chỉ đạo lập kế ... phơng pháp tổng hợp cân đối ,đợc ứng dụng rộng rãi công tác kế toán ,trên phận tài sản nguồn vốn ,từng trình kinh doanh cân đối kết chung cho toàn trìng kinh doanh công ty Đối với kế toán chi ... nớc qui định cảc công ty Theo dõi việc ghi chép cập nhật thông tin tài kế toán đầy đủ kịp thời xác để lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế - Kế toán toán (kế toán công nợ ) kế toán tiền gửi Ngân...
 • 7
 • 182
 • 0

kế toán doanh nghiệp tại công ty công nghiệp nhật hoàng

kế toán doanh nghiệp tại công ty công nghiệp nhật hoàng
... TON DOANH THU, CHI PH V XC NH KT QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHIP 1.1 Khỏi quỏt chung v doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim v doanh thu, chi phớ v kt qu kinh doanh ... xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip 1.4.1 T chc cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ ca hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip 1.4.1.1 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v doanh nghip Bỏn hng ... lý lun v t chc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Chng II: Thc trng t chc cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty C Phn Cụng Nghip Vit...
 • 125
 • 65
 • 0

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tạinghiệp Sàng Tuyển và Cảng

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng
... trị doanh nghiệp Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh cán Phòng tài kế toán Nghiệp Sàng Tuyển Cảng tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án môn học Vận dụng phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh ... nghiệp. ” *Nội dung đồ án môn học trình bày phần: - Phần 1: Những vấn đề lý luận chung hạch toán kế toán Nghiệp Sàng Tuyển Cảng - Phần 2: Vận dụng phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh ... thuyết kế toán, vận dụng phương pháp kế toán vào thực hành công tác kế toán hoạt động Công ty Qua giúp cho sinh viên chuyên ngành kế toán dễ dàng thu nhận kiến thức môn học Nguyên lý kế toán, ...
 • 49
 • 222
 • 0

Kế toán doanh nghiệp tạinghiệp Dệt May

Kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp Dệt May
... năng, nhiệm vụ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng nghiệp dệt may xuất nhập dịch vụ tổng hợp PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DỆT MAY XUẤT NHẬP ... cô kế toán nghiệp dệt may xuất nhập dịch vụ tổng hợp Báo cáo gồm phần : Phần I: Giới thiệu chung nghiệp dệt may xuất nhập dịch vụ tổng hợp Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán ... thời chịu trách nhiệm quỹ nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng nghiệp dệt may xuất nhập dịch vụ tổng hợp Hình thức sổ kế toán : Hình thức sổ kế toán nghiệp áp dụng hình thức nhật...
 • 158
 • 133
 • 0

Các giải pháp mang tính định hướng cho việc xác lập khung pháp lý về giá trị hợp lý áp dụng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp tại việt nam

Các giải pháp mang tính định hướng cho việc xác lập khung pháp lý về giá trị hợp lý áp dụng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp tại việt nam
... 67 ng cho vi c xác l p khung pháp v giá tr h p áp d ng h th ng k toán doanh nghi p t i Vi t Nam. 68 3.1 ng chung cho cho vi c xác l p khung pháp v giá tr h p áp d ng ... lu n v c tr ng v doanh nghi p t i Vi t Nam ng giá tr h p ng giá tr h p áp d ng h th ng k toán ng h i t IFRS ng cho vi c xác l p khung pháp v giá tr h p áp d ng h th ng k toán doanh ... nghi p Vi t Nam, t thu n l nh ng nh nh v ng giá tr h p t i doanh nghi p Vi t Nam - ng cho vi c xác l p khung pháp v giá tr h p áp d ng h th ng k toán doanh nghi p t i Vi t Nam: Trong ng...
 • 122
 • 205
 • 1

Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Lilama 2

Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Lilama 2
... việc xây dựng mô hình kế toán thực hành giảng dạy Trường Cao Đẳng Nghề Lilama - Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng nghề Lilama Đối tƣợng đề tài - Đối tượng thực xây dựng ... việc xây dựng mô hình kế toán thực hành giảng dạy Trường Cao đẳng nghề Lilama + Sự cần thiết việc xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng nghề Lilama 2. 2.4 Phân tích liệu kết ... toán toán, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp kế toán trưởng,… + Kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán toán, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp kế toán trưởng,… + Kế toán...
 • 89
 • 349
 • 4

Tài liệu Bài giải ví dụ 2 và ví dụ 3 môn kế toán doanh nghiệp pdf

Tài liệu Bài giải ví dụ 2 và ví dụ 3 môn kế toán doanh nghiệp pdf
... 1 .20 0.000 Có TK 331 13 .20 0.000 Chi phí vận chuyển phân bổ cho vật liệu phụ 2b Nợ TK1 522 20 0.000 Nợ TK 133 10.000 Có TK111 21 0.000 => Giá NK 1kg = 1 .22 0 Trị giá vật liệu phụ xuất kho đưa vào sản xuất ... TK 622 58.560.000 Có TK 627 30 .24 0.000 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = 2. 000.000 + 67 .33 6.000 x 128 = 3. 456.000 2. 440 + 128 Tổng giá thành nhập kho = 2. 000.000 + 156. 136 .000 – 3. 456.000 – 38 0.000 ... = 154 .30 0.000 Nợ TK155 154 .30 0.000 Có TK154 154 .30 0.000 Giá thành đơn vị nhập kho = 154 .30 0.000 /2. 440 = 63 . 23 8 đ/sp VÍ DỤ Một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A B, doanh nghiệp áp dụng...
 • 7
 • 399
 • 4

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 4 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 4 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
... do: - Giảm tài sản cố định - Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định •Số dư nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐ HH, VH có đơn vị IV KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG GIẢM TSCĐ HH, TSCĐVH 1 .Tài khoản kế toán ... TSCĐ thuê: Nợ TK2 14/ Có TK212 48 VII KẾ TOÁN TSCĐ ĐI THUÊ KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ HOẠT ĐỘNG a Kế toán thuê hoạt động TSCĐ • Doanh nghiệp không phản ... đối kế toán mà sử dụng tài khoản bảng cân đối kế toán để phản ánh TK 00 1- Tài sản thuê TK 001 Tài sản thuê ngoài” Giá trị TS thuê tăng Giá trị TS thuê giảm Giá trị TS thuê có 49 KẾ TOÁN THUÊ TÀI...
 • 63
 • 963
 • 0

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 213
 • 0

Bài giảng kế toán doanh nghiệp chương 8 kế toán tài sản cố định

Bài giảng kế toán doanh nghiệp chương 8 kế toán tài sản cố định
... TSCĐ 8. 1 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) HỮU HÌNH  8. 1.1 Khái niệm  Tài sản cố đònh hữu hình tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ... thuê tài sản quy đònh bên thuê thuê hết phần giá trò tài sản, sau mua lại nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản kế toán ghi:  Khi chuyển từ tài sản thuê tài sang tài sản thuộc sở hữu 212 211 (8a) ... TSCĐ Sản lượng theo công suất thiết kế Phương pháp hạch toán Tài khoản sử dụng  TK 214 “Hao mòn TSCĐ” 214 623,627,641,642… trích khấu hao 8. 4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH  8. 4.1...
 • 59
 • 107
 • 0

Biên soạn tài liệu tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập học phần thuế trình độ cao đẳng chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Biên soạn tài liệu tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập học phần thuế trình độ cao đẳng chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
... khảo Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Bài tập học phần Thuế trình độ cao đẳng chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Nội dung tài liệu gồm câu hỏi trắc nghiệm Bài tập Thuế, giúp sinh viên ôn tập để ... II Câu hỏi trắc nghiệm 57 66 66 79 III Bài tập Bài tập TẬP TỔNG HỢP 80 84 Câu hỏi trắc nghiệm tập Thuế LỜI MỞ ĐẦU Thuế môn học quan trọng sinh viên khối ngành Kinh tế, sinh viên chuyên ngành Kế ... Kế toán doanh nghiệp Nhằm đáp ứng yêu cầu tài liệu học tập nghiên cứu sinh viên Nhóm tác giả thuộc Khoa Tài - Kế toán Trường Cao đẳng Kinh tế Tp Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo...
 • 85
 • 283
 • 0

Xem thêm