Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện

Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf
... Điện CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC ĐÔNG BẮC 2.1 Khái quát Công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần lƣơng thực Đông Bắc Địa chỉ: 142 phố Lƣơng Khánh Thiện, phƣờng ... đƣợc cổ phần hoá dựa Quyết định số 1351 - QĐ/BNN - TCCB trƣởng Bộ nông nghiệp lấy tên công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc Một lợi công ty có diện tích đất lớn Tổng diện tích đất đai công ty sử ... đồng cổ đông Bao gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đông cổ đông quan có quyền lực cao công ty, định vấn đề đƣợc Luật pháp đièu lệ công ty quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài...
 • 73
 • 657
 • 1

phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện

phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện
... nghiệp u điện, em định chọn đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bu điện 2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài công ty 2.2.1 Phân tích ... Anh - Lớp: TCKT- K47 13 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Chơng Phân tích tình hình tài công ty cổ phần viễn thông - tin học bu điện 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Viễn Thông - Tin ... Anh - Lớp: TCKT- K47 0,07645 -0 ,01927 46 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Chơng Một số biện pháp cảI thiện tình hình tài công ty Cổ phần Viễn thông - tin học bu điện 3.1 Căn việc đề xuất...
 • 67
 • 327
 • 0

LUẬN VĂN: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx

LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx
... trọng phân tích tài qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc, em định chọn đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài công ty cổ phần Lƣơng thực Đông ... cải thiện tình hình tài DN Đề tài phân tích tài đề tài truyền thống, tính chất mẻ nhƣ đề tài khác, nhiên vận dụng vào công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc điều cần thiết để nhận định phân tích tình ... luận tốt nghiệp GVHD.TS Nguyễn Ngọc Điện CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƢƠNG THỰC ĐÔNG BẮC 2.1 Khái quát Công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần lƣơng thực Đông Bắc...
 • 74
 • 231
 • 0

Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Woodsland

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Woodsland
... hình tài công ty cổ phần Woodsland Phần III: Đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài công ty cổ phần Woodsland PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ... TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND 23 2.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần Woodsland 2.1.1 Khái quát Công ty : - Tên gọi công ty : Công ty cổ phần Woodsland - Tên tiếng Anh : Woodsland ... phương pháp phân tích tài tương đối phổ biến Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm định Do vậy, phân tích ta kết hợp phương pháp kết phân tích tốt 1.2.3 Các tiêu phân tích tài chính: Phân tích tài...
 • 82
 • 313
 • 0

Đồ án Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông .docx

Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông .docx
... luận phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tình hình taì công ty 473 Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài công ty 473 Do thời gian kiến thức em có phần hạn chế nên cố gắng song đồ án ... phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp Trong phân tích tài có nhiều phương pháp phân tích khác sử dụng như: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp ... quản lí Đồ án tốt nghiệp Dùng phương pháp phân tích khác phương pháp so sánh, liên hệ cân đối, thay liên hoàn để phân tích tình hinh tài theo tiêu chí: hiệu tài (khả sinh lời, khả quản lí tài sản),...
 • 16
 • 766
 • 0

Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông 473.docx

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông 473.docx
... nhân đề xuất biện pháp cải thiện Kết cấu đồ án: Ngoài phần mở đầu kết luận, đồ án trình bày theo chương: Chương 1: Cơ sở lí luận phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tình hình taì công ty 473 ... - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài doanh nghiệp 1.2.2 Ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp Hoạt động tài phận hoạt động sản xuất kinh doanh có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất ... nghiệp xem qua báo cáo tài Do vậy, để có thông tin cần thiết cần phải tiến hành phân tích báo cáo tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp cho phép nhận định cách tổng quát tình hình phát triển kinh...
 • 16
 • 673
 • 6

Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện.DOC

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện.DOC
... S tin T l T % Trng % 8= 4-2 8*100/2 10= 5-3 Cui nm 2006/2005 S tin T l T % trng % 11= 6-4 12*100/4 13= 7-5 A N phi tr -1 4.575.077 -1 2,03 -5 ,07 202.753.463 190,32 I N ngn hn -1 5.995.692 -1 3,27 -6 ,07 ... Chi phớ XDCB DD V CP tr trc di hn Tng ti sn 8= 2-4 -1 2.484.067 -1 5.653.503 14.829.546 -1 2.089.532 429.422 3.280.082 4.231.198 -9 51.116 -9 .203.985 8*100/4 10= 5-3 -9 ,29 -7 1,86 35,69 -1 7,46 23,20 0,00 ... 208.613.046 12*100/6 13= 7-5 159,73 5,31 30,99 -1 ,97 19,08 -2 0,00 320,68 28,53 -4 9,11 -1 ,25 0,00 61,33 -5 ,31 59,33 -5 ,29 0,00 -0 ,25 0,23 144,33 0,00 (Ngun s liu: Phũng TCKT cụng ty CT - IN) Qua bng trờn...
 • 81
 • 315
 • 0

phân tích tình hình tài chínhcông ty cổ phần xi măng bỉm sơn đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xi măng bỉm sơn

phân tích tình hình tài chính ở công ty cổ phần xi măng bỉm sơn và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xi măng bỉm sơn
... lựa chọn đề tài Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ” làm đồ án tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết ... làm phần Phần I : Cơ sở lý thuyết phân tích tài doanh nghiệp Phần II : Phân tích thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Phần III : Đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài Công ... TẾ VÀ PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Xi Măng...
 • 81
 • 964
 • 4

phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty điện lực ba đình

phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty điện lực ba đình
... Mai Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài công ty điện lực Ba Đình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài công ty điện lực Ba Đình ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .27 PHẦN III 28 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 28 III.1-PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI ... tích tài phương pháp đánh giá tình hình tài qua nay, dự đoán tình hình tài tương lai, đồng thời đưa biện pháp để cải thiện tình hình tài đến hoàn thiện tình hình tài doanh nghiệp Không phân tích...
 • 72
 • 356
 • 0

phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty sông đà 2

phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty sông đà 2
... 8 .26 2 31/ 12/ 2004 23 1.786 148.684 62. 040 21 .0 62 B TSC 84.3 72 89.581 B Vn CSH 22 .860 27 .377 Tng cng 169.604 25 9.1 62 Tng cng 169.6 02 259.1 62 (Ngun: Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty Sụng nm 20 03, 20 04) ... 31/ 12/ 2003 31/ 12/ 2004 So sỏnh Giỏ tr T l Giỏ tr T l +/T l 2. 491 7 ,26 3. 924 6, 02 1.433 57,51 78 0 ,23 73 0,11 -4 -5, 82 31.474 91,67 60 .25 6 92, 49 28 .7 82 91,45 24 7 0, 72 685 1,05 438 177,07 44 0,13 21 1 ... sau thu 2. 089 1.566 127 1 42 234 1.007 322 685 Đồ án tốt nghiệp 4.784 1.983 705 1 .25 1 636 615 2. 019 646 1.373 2. 695 417 578 1.109 628 381 1.0 12 324 688 129 ,01 26 ,63 455, 12 780,98 7850 1 62, 82 100,49...
 • 60
 • 148
 • 1

phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty văn phòng phẩm hồng hà

phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty văn phòng phẩm hồng hà
... thnh Cụng ty Vn Phũng Phm Hng H Nm 1999 Cụng ty c Tng Cụng ty giy Vit Nam chuyn quyn s dng 13.054 m2 t vi hai dóy nh xng lm bỳt chỡ ca Cụng ty G Cu ung t trc, to thnh c s sn xut II ca Cụng ty Thỏng ... cụng ty 2.1.4.1 Mụ hỡnh c cu b mỏy qun lý S t chc b mỏy qun lý ca cụng ty phũng phm Hng H c kt cu nh sau: Cụng ty VPP Hng h l mt doanh nghip nh nc trc thuc Tng cụng ty Giy Vit nam, cụng ty l ... Đồ án tốt nghiệp 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng Ty Vn Phũng Phm Hng H l mt cụng ty thnh viờn ca Tng cụng ty Giy Vit Nam Tr s giao dch ti: S 25 ph Lý Thng Kit- qun Hon Kim-...
 • 65
 • 386
 • 0

Đề tài " Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông 473 " pptx

Đề tài
... việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp qua thực tế thực tập, tìm hiểu công ty Công trình giao thông 473, em định chọn đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty xây dựng ... tượng phân tích 1.5 Nội dung quy trình phân tích tài doanh nghiệp 1.5.1 .Phân tích khái quát tình hình tài qua báo cáo tài Phân tích khái quát tài doanh nghiệp cung cấp cách tổng quát tình hình tài ... nhân đề xuất biện pháp cải thiện Kết cấu đồ án: Ngoài phần mở đầu kết luận, đồ án trình bày theo chương: Chương 1: Cơ sở lí luận phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tình hình taì công ty 473...
 • 19
 • 172
 • 0

phân tích tình hình tài chính đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần đại nam

phân tích tình hình tài chính và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần đại nam
... phục tương lai Vì vậy, đề tài "Phân tích thực trạng đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài công ty cổ phần Đại Nam" đề tài có ý nghĩa mục đích quan trọng công ty, giúp công ty nhìn nhận đắn khả ... dụng vào thực tế để phân tích tình hình tài doanh nghiệp Bản đồ án em gồm phần sau: Phần I: Cơ sở lý thuyết phân tích tình hình tài doanh nghiệp Phần II: Phân tích thực trạng tình hình tài công ty ... Lan - Phân tích hiệu tài + Phân tích khả quản lý tài sản + Phân tích khả sinh lợi - Phân tích rủi ro tài + Phân tích khả toán + Phân tích khả quản lý nợ - Phân tích tổng hợp tình hình tài ( Sử...
 • 88
 • 134
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp – Phân tích tình hình tài chính đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sản xuất thương mại EMIC

Khóa luận tốt nghiệp – Phân tích tình hình tài chính và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC
... chính Công ty PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP SẢN CỦA ... CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC EMIC GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC ... toán tức thời Công ty tăng lên so với năm 2012 18 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC Biện phápnâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Bảng...
 • 22
 • 379
 • 2

Phân tích tình hình tài chínhCông ty TNHH Một thành viên Kim Anh đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh

Phân tích tình hình tài chính ở Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh
... hiểu Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh với hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn em lựa chọn đề tài Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh đề xuất biện pháp cải thiện tình ... Kỹ thuật công nghiệp Chuyên đề thực tập CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH VÀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM ANH Trên sở những nhận xét ... I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm phân tích tài yêu cầu quản lý tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích tài doanh nghiệp nhà quản...
 • 46
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ngày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Hướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8sách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020