phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện

67 463 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 22:40

Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Lời mở đầuSự cần thiết của đề tài: Quản lý tài chính đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. Nó làmột trong các chức năng quản lý bản, giữ vị trí quan trọng trong quản trị doanhnghiệp. Hầu hết các quyết định đa ra đều dựa trên những kết luận rút ra từ đánh giávề mặt tài chính. Để đợc những thông tin`cần thiết này thì phải tiến hành phântích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tiến hành phân tíchtình hình tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết, nó giúp các nhà quản trị doanhnghiệp nhận ra đợc điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn, tìm hiểu nguyênnhân đề ra biện pháp khắc phục. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệpkhông chỉ cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp màcòn cung cấp cho các đối tợng liên quan khác nh các nhà đầu t, các ngân hàng tổchức tín dụng, các nhà cung cấp. Do tính chất quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vàqua thực tế thực tập, tìm hiểu ở Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bu điện, emquyết định chọn đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tàichính của công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bu điện .Mục đích phạm vi nghiên cứu: Trong đồ án tốt nghiệp này em nghiên cứu các báo cáo tài chính các năm2004, 2005, 2006 của công ty, các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanhvà tài liệu liên quan khác. Phân tích chúng theo các tiêu chí, các phơng pháp khácnhau để nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn tìm hiểu nguyênnhân, đề xuất biện pháp cải thiện nhằm cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty,các nhà đầu t Phơng pháp nghiên cứu: Dùng các phơng pháp phân tích khác nhau nh phơng pháp so sánh, liên hệcân đối, thay thế liên hoàn để phân tích tình hình tài chính theo các tiêu chí: hiệuquả tài chính (khả năng sinh lợi, khả năng quản lý tài sản), rủi ro tài chính (khảnăng thanh khoản, khả năng quản lý nợ) tổng hợp (đẳng thức Dupont). Từ đónhận dạng điểm yếu, tìm hiểu nguyên nhân đề xuất biện pháp cải thiện. Kết cấu đồ án: Ngoài phần mở đầu kết luận, đồ án đợc trình bày theo 3 chơng: - Chơng 1: sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp- Chơng 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Viễn thông -Tinhọc Bu điện- Chơng 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phầnViễn thông -Tin học Bu điệnSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K471 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Do thời gian kiến thức của em phần hạn chế nên mặc dù đã rất cố gắngsong trong đồ án không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự góp ý,phê bình của các thầy các bạn để đồ án đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo TS. NguyễnĐại Thắng các cô, các anh chị phòng tài chính kế toán công ty cổ phần Viễnthông -Tin học Bu điện đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.Sinh viên thực hiện Cao Thị Lan AnhChơng 1Cơ sở lý luận về phân tích tài chínhdoanh nghiệp1.1. Một số khái niệm bản1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp xét về bản chất là các mối quan hệ phân phối dớihình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanhnghiệp trong quá trình kinh doanh. Xét về hình thức tài chính doanh nghiệp phảnánh sự vận động chuyển hoá của các nguồn lực tài chính trong quá trình phânphối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp.1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệpPhân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu vàso sánh các số liệu về tài chính hiện hành quá khứ nhằm đánh giá thực trạng tàichính, dự tính các rủi ro tiềm năng trong tơng lai.1.2. Mục tiêu ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp1.2.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghịêp- Chỉ ra những biến động chủ yếu.Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K472 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp - Nhận dạng những điểm mạnh, những điểm yếu, thuận lợi khó khăn vềmặt tài chính theo các tiêu chí nhất định.- Tìm hiểu, giải thích các nguyên nhân đứng sau thực trạng đó.- Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.1.2.2. ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệpHoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh cómối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạtđộng sản xuất kinh doanh đều ảnh hởng đến tình hình tài chính của doanhnghiệp. Ngợc lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều tác động thúc đẩy hoặc kìmhãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả tình hình các mặt hoạt động củadoanh nghiệp bằng các chỉ tiêu kinh tế. Những báo cáo này do kế toán soạn thảođịnh kỳ nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả tình hình tài chính củadoanh nghiệp cho những ngời sử dụng chúng. Nhng không thể dễ dàng xác định đợcnhững điểm mạnh, điểm yếu hay khả năng thanh toán, khả năng sinh lợi củadoanh nghiệp nếu chỉ xem qua các báo cáo tài chính này. Do vậy, để các thôngtin cần thiết thì cần phải tiến hành phân tích các báo cáo tài chính đó.Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cho phép nhận định một cáchtổng quát tình hình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả kinh tế tàichính của doanh nghiệp cũng nh khả năng thanh toán, sự hình thành vốn ban đầucũng nh sự phát triển của vốnViệc thờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽgiúp các nhà quản lý, các nhà đầu t, các chủ nợ những ngời sử dụng khác thấy đ-ợc thực trạng, tiềm năng của doanh nghiệp xác định các nguyên nhân, các nhântố ảnh hởng để từ đó họ thể đa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp nhất. 1.3. Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpTrong phân tích tài chính doanh nghiệp, nguồn số liệu chủ yếu là các báo cáotài chính của doanh nghiệp nh: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đốikế toán, thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra còn các tài liệu liên quan khác. Bảng cân đối kế toán:Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quáttoàn bộ giá trị tài sản hiện của doanh nghiệp nguồn hình thành tài sản dới hìnhthái tiền tệ tài một thời điểm xác định. Nội dung của bảng cân đối kế toán thể hiệnqua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản.Các chỉ tiêu đợc phân loại, sắp xếp thành từng loại, mục từng chỉ tiêu cụ thể. Kếtcấu của bảng cân đối kế toán gồm hai phần: phần tài sản phần nguồn vốn.- Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện của doanh nghiệp đangtồn tại dới các hình thái tại thời điểm báo cáo. Về mặt kinh tế, các chỉ tiêu phần tàisản phản ánh giá trị tài sản theo kết cấu hiện tại doanh nghiệp đến thời điểm lậpSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K473 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp báo cáo, phản ánh quy mô tài sản, năng lực trình độ sử dụng nguồn vốn củadoanh nghiệp. Về mặt pháp lý, phần tài sản phản ánh toàn bộ tài sản hiện đangthuộc quyền quản lý quyền sử dụng của doanh nghiệp.- Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanhnghiệp tại thời điểm báo cáo. Về mặt kinh tế, phần nguồn vốn thể hiện quy mô, khảnăng tài trợ thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý, phần nguồnvốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng ký kinh doanhvới Nhà nớc, về sử dụng tài sản đã hình thành từ các nguồn vốn khác nhau, về tráchnhiệm thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp, với Nhà nớc, ngời lao động Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:Là một báo cáo tài chính phản ánh tóm lợc các khoản phải thu, chi phí kếtquả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Ngoài ra, báo cáonày còn phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân sách Nhànớc. Báo cáo gồm 3 phần:- Phần I: Lãi lỗ- Phần II: Tình hình thực hịên nghĩa vụ với Nhà nớc- Phần III: Tình hình thuế giá trị gia tăngBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giáhiệu quả kinh doanh công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Số liệu trên báo cáo này còn là sở để đánh giá khuynh hớng hoạt động của doanhnghiệp trong nhiều năm liền dự báo hoạt động trong tơng lai. Thông qua báo cáocó thể đánh giá hiệu quả khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Đây là một nguồnthông tin rất hữu ích cho ngời ngoài doanh nghiệp.1.4. Các phơng pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpTrong phân tích tài chính nhiều phơng pháp phân tích khác nhau đợc sửdụng nh: phơng pháp so sánh, phơng pháp tỷ lệ, phơng pháp liên hệ cân đối, phơngpháp loại trừ, phơng pháp thay thế liên hoàn, phơng pháp phân tích tơng quan. Trongđó phơng pháp đợc sử dụng phổ biến là phơng pháp so sánh phơng pháp thay thếliên hoàn.1.4.1. Phơng pháp so sánhPhơng pháp so sánh đợc dùng để xác định mức biến động tuyệt đối tơngđối của các chỉ tiêu qua các kỳ khác nhau. Sử dụng phơng pháp này cần quan tâmđến tiêu chuẩn so sánh, điều kiện so sánh của chỉ tiêu phân tích kỹ thuật so sánh.- Tiêu chuẩn so sánh: là chỉ tiêu gốc đợc chọn làm căn cứ so sánh. Các gốc sosánh thể là: tài liệu năm trớc (kỳ trớc), các mục tiêu đã dự kiến (kế hoạch, địnhmức), các chỉ tiêu trung bình của ngành, khu vực kinh doanh.- Điều kiện so sánh: các chỉ tiêu đợc sử dụng phải phản ánh cùng nội dungkinh tế, cùng phơng pháp tính toán, đơn vị đo lờng nh nhau, phải đợc quy đổivề cùng quy mô điều kiện kinh doanh tơng tự nh nhau.Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K474 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp - Kỹ thuật so sánh: + So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phântích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu. Phân tích so sánh số tuyệt đối cho thấy độ lớncủa các chỉ tiêu. Hạn chế của so sánh số tuyệt đối là không thấy đợc mối liên hệgiữa các chỉ tiêu.+ So sánh bằng số tơng đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phântích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu. Phân tích so sánh số tơng đối cho thấy sự thayđổi cả về độ lớn của từng loại chỉ tiêu, khoản mục đồng thời cho phép liên kếtcác chỉ tiêu, khoản mục đó lại với nhau để nhận định tổng quát diễn biến về hoạtđộng tài chính, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nó che lấp mặt lợng của các chỉ tiêu.Quá trình phân tích theo phơng pháp so sánh thể thực hiện theo chiềungang hoặc theo chiều dọc. So sánh theo chiều ngang là quá trình so sánh nhằm xácđịnh các tỷ lệ chiều hớng biến động giữa các kỳ trên báo cáo tài chính (cùnghàng trên báo cáo). So sánh theo chiều dọc là quá trình so sánh nhằm xác định tỷ lệquan hệ tơng quan giữa các chỉ tiêu từng kỳ của các báo cáo tài chính.1.4.2. Phơng pháp thay thế liên hoàn Phơng pháp thay thế liên hoàn là phơng pháp xác định mức độ ảnh hởng củatừng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích (đối tợng phân tích). Quá trìnhthực hiện phơng pháp thay thế liên hoàn gồm ba bớc sau:- Bớc 1: Xác định đối tợng phân tích là mức chênh lệch chỉ tiêu kỳ phân tích sovới kỳ gốc.- Bớc 2: Lần lợt thay thế các nhân tố kỳ phân tích kỳ gốc.- Bớc 3: Xác định mức độ ảnh hởng của từng nhân tố đến đối tợng phân tíchbằng cách lấy kết quả thay thế lần sau so với kết quả thay thế lần trớc ta đợc mứcảnh hởng của nhân tố mới, tổng đại số các mức ảnh hởng của các nhân tố bằng đốitợng phân tích.1.5. Nội dung quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp1.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chínhPhân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp mộtcách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay khôngkhả quan. Qua đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực trạng quá trình sản xuấtkinh doanh dự đoán khả năng phát triển hay chiều hớng suy thoái của doanhnghiệp, từ đó hớng giải quyết.1.5.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quáttoàn bộ giá trị tài sản hiện của doanh nghiệp nguồn hình thành tài sản dới hìnhthái tiền tệ tài một thời điểm xác định. Phân tích bảng cân đối kế toán sẽ thấy đợcquy mô tài sản, năng lực trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng nh cấunguồn vốn.a. Phân tích cấu tài sảnSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K475 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Kết cấu tài sản của doanh nghiệp gồm hai loại: tài sản lu động đầu t ngắnhạn, tài sản cố định đầu t dài hạn. Trong mỗi loại lại nhiều loại khác nhau.Mỗi doanh nghiệp khác nhau lại cấu tài sản khác nhau.Phân tích cấu tài sản nhằm xem xét sự hợp lý của việc phân bổ sử dụngtài sản, đánh giá sự biến động của các bộ phận cấu thành tổng tài sản. Phân tích cấu tài sản ngoài việc so sánh tổng số tài sản cuối kỳ so với đầukỳ còn phải xem xét từng khoản mục tài sản so với tổng tài sản.Ngoài ra khi phân tích cấu tài sản cần phải xem xét tỷ suất đầu t. Tỷ suấtnày phản ánh tình hình trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật nói chung máy mócthiết bị nói riêng của doanh nghiệp. Tỷ suất này đợc xác định nh sau: Tài sản cố định đầu t dài hạnTỷ suất đầu t = Tổng tài sảnChỉ tiêu này còn cho biết năng lực sản xuất xu hớng phát triển lâu dài củadoanh nghiệp. Tỷ suất này tăng lên chứng tỏ năng lực sản xuất xu hớng tăng lên.Nếu các nhân tố khác không thay đổi thì đây là dấu hiệu tích cực ngợc lại.b. Phân tích cấu nguồn vốnNguồn vốn của doanh nghiệp đợc chia thành hai loại:Loại A: Nợ phải trả phản ánh tình hình công nợ của doanh nghiệp.Loại B: Nguồn vốn chủ sở hữu, phản ánh khả năng tự chủ về tài chính của doanhnghiệp.Tơng tự nh tài sản, khi phân tích cấu nguồn vốn ta cũng phải xem xét tỷ trọngcủa từng loại nguồn vốn so với tổng nguồn vốn, so sánh các loại nguồn vốn tổngsố nguồn vốn giữa kỳ này với kỳ trớc cả về số tuyệt đối số tơng đối.Để đánh giá khả năng tự tài trợ về mặt tài chính của doanh nghiệp, chúng tasử dụng chỉ tiêu: Nguồn vốn chủ sở hữuTỷ suất tự tài trợ = Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này phản ánh khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính mức độ độclập về mặt tài chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức độ độclập về mặt tài chính càng cao, hầu hết các tài sản mà doanh nghiệp hiện đang đềuđợc đầu t bằng nguồn vốn của mình.c. Phân tích cân đối giữa tài sản nguồn vốnDo sự vận động của tài sản tách rời với thời gian sử dụng của nguồn vốn nênnghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố của tài sản nguồn vốn sẽ chỉ ra sự antoàn trong tài trợ sử dụng vốn của doanh nghiệp. Mối quan hệ đó thể hiện cân đốitài chính của doanh nghiệp.Nghiên cứu cân đối tài chính nhằm mục đích phát hiện những nhân tố hiệntại hoặc tiềm tàng của sự mất cân đối tài chính.Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K476 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Mối quan hệ giữa tài sản nguồn vốn thể hiện sự tơng quan về cấu giátrị các tài sản của doanh nghiệp, đồng thời cũng phản ánh tơng quan về chu kỳ luânchuyển tài sản chu kỳ thanh toán nguồn vốn. Mối quan hệ này giúp nhà phân tíchđánh giá đợc sự hợp lý giữa nguồn vốn huy động việc sử dụng chúng trong đầu t,mua sắm, dự trữ.Các cân đối tài chính:TSLĐ ĐTNH Nợ ngắn hạnTSCĐ ĐTDH Nguồn vốn dài hạnTrong trờng hợp này, toàn bộ TSCĐ ĐTDH đợc tài trợ vừa đủ từ nguồnvốn dài hạn. Tài sản lu động nên đợc tài trợ bởi nguồn vốn ngắn hạn, tài sản cố địnhnên đợc tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn. Nhng trong thực tế thờng xảy ra các trờnghợp sau: Trờng hợp một: nguồn vốn dài hạn không đủ để tài trợ cho TSCĐ ĐTDH,phần thiếu hụt đợc bù đắp bằng một phần nợ ngắn hạn. Cân bằng tài chính trong tr-ờng hợp này là không tốt vì doanh nghiệp luôn chịu áp lực về thanh toán nợ ngắnhạn. Doanh nghiệp cần điều chỉnh để tạo ra cân bằng tài chính mới theo hớng bềnvững.Trờng hợp hai: nguồn vốn dài hạn không chỉ đủ để tài trợ cho TSCĐ vàĐTDH mà còn tài trợ cho một phần TSLĐ ĐTNH. Cân bằng tài chính này đợcđánh giá là tốt an toàn.1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBảng cân đối kế toán là hình ảnh chụp nhanh về tài sản nguồn vốn củadoanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể (thời điểm báo cáo). Tuy nhiên, nó phản ánhrất ít về hoạt động công việc gần đây của doanh nghiệp. Trong khi đó, việc đánhgiá doanh thu, lợi nhuận qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp giúp ta hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệptrong kỳ.Để phân tích khái quát tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của doanhnghiệp trong kỳ, ta so sánh tình hình biến động của từng chỉ tiêu so sánh chúngvới doanh thu thuần. a. Phân tích doanh thuDoanh thu là một chỉ tiêu tài chính quan trọng. Doanh thu thuần là tiền bánsản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ.Doanh thu từ các hoạt động khác là doanh thu từ hoạt động mua bán trái phiếu, cổphiếu, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, thu lãi tiền gửi, lãi cho vay cáchoạt động khác.Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá phụ thuộc hai nhân tố là số lợng sảnphẩm hàng hoá tiêu thụ giá bán đơn vị sản phẩm hàng hoá.b. Phân tích lợi nhuậnLợi nhuận là chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh kết quả quá trình sản xuấtkinh doanh. Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K477 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Nội dung phân tích lợi nhuận bao gồm:- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận, tình hình biến động về lợinhuận giữa các kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.- So sánh lợi nhuận với doanh thu thuần. So sánh này cho biết cứ một đồngdoanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.- Tìm hiểu nguyên nhân các nhân tố ảnh hởng đến sự biến động của lợinhuận để tăng lợi nhuận thì tốc độ tăng doanh thu phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí.1.5.2. Phân tích hiệu quả tài chính1.5.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sảnPhân tích khả năng quản lý tài sản là đánh giá hiệu suất, cờng độ sử dụng vàsức sản xuất của tài sản trong năm.a. Vòng quay hàng tồn khoVòng quay hàng tồn kho thể hiện một đồng vốn đầu t vào hàng tồn kho gópphần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.Vòng quay HTK =Doanh Thu thuầnHàng Tồn KhoBQGiá trị hàng tồn kho bình quân là bình quân của khoản mục hàng tồn khogiữa đầu kỳ cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán.Vòng quay hàng tồn kho cao là một sở tốt để lợi nhuận cao nếu doanhnghiệp tiết kiệm đợc chi phí trên sở sử dụng tốt các tài sản khác. Vòng quayhàng tồn kho thấp chứng tỏ công tác quản lý vật t, tổ chức sản xuất, tổ chức bánhàng cha tốt. Số ngày trong kỳKỳ luân chuyển HTK = Vòng quay HTKKỳ luân chuyển HTK phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay HTK.Số ngày trong kỳ đợc quy định là 360 ngày. Số ngày một vòng quay HTK càng nhỏchứng tỏ vòng quay HTK càng lớn, hiệu quả hoạt động kinh doanh đợc đánh giá làtốt.b. Kỳ thu nợ bán chịu Số ngày trong kỳ KPT bình quân * 360 Kỳ thu nợ bán chịu = = Vòng quay các KPT Doanh thu thuầnVòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phảithu thành tiền mặt. Vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồicác khoản phải thu nhanh, doanh nghiệp không phải cấp tín dụng cho khách dođó không bị ứ đọng vốn.Kỳ thu nợ bán chịu dài phản ánh chính sách bán chịu táo bạo, là dấu hiệu tốtnếu tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng khoản phải thu. Nếu vận dụng đúng,chính sách bán chịu là một công cụ tốt để mở rộng thị phần tăng doanh thu. KỳSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K478 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp thu nợ bán chịu dài thể do yếu kém trong việc thu hồi các khoản phải thu, làmdoanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, khả năng sinh lợi thấp.Kỳ thu nợ bán chịu ngắn thể do khả năng thu hồi các khoản phải thu tốt,doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn. Nhng kỳ thu nợ bán chịu ngắn thể dochính sách bán chịu quá chặt chẽ, dẫn đến đánh mất hội bán hàng hội mởrộng quan hệ kinh doanh.c. Vòng quay tài sản cố địnhVòng quay tài sản cố định cho biết một đồng tài sản cố định góp phần tạo rabao nhiêu đồng doanh thu thuần. Doanh thu tiêu thụ thuầnVòng quay TSCĐ = Giá trị TSCĐ bình quânVòng quay TSCĐ cao chứng tỏ tài sản cố định chất lợng cao, đợc tận dụngđầy đủ, không bị nhàn rỗi phát huy hết công suất. Vòng quay TSCĐ cao là mộtcơ sở tốt để lợi nhuận cao nếu tiết kiệm đợc chi phí sản xuất, là điều kiện quantrọng để sử dụng tốt tài sản lu động.Vòng quay TSCĐ thấp chứng tỏ nhiều TSCĐ không hoạt động hết côngsuất hoặc chất lợng tài sản kém.d. Vòng quay tài sản lu độngVòng quay tài sản lu động cho biết một đồng tài sản lu động góp phần tạo rabao nhiêu đồng doanh thu. Doanh thu tiêu thụ thuầnVòng quay TSLĐ = Giá trị TSLĐ bình quânVòng quay TSLĐ cao chứng tỏ TSLĐ chất lợng cao, đợc tận dụng đầy đủ,không bị nhàn rỗi không bị giam giữ trong các khâu của quá trình sản xuất kinhdoanh. Vòng quay TSLĐ cao một là sở tốt để lợi nhuận cao nếu tiết kiệm đợcchi phí sản xuất giảm đợc lợng vốn đầu t.Vòng quay TSLĐ thấp là do tiền mặt bị nhàn rỗi nhiều, công tác thu hồi cáckhoản phải thu kém, quản lý vật t không tốt, quản lý sản xuất cha tốt công tácbán hàng cha tốt.e. Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản cho biết một đồng tài sản góp phần tạo ra bao nhiêuđồng doanh thu. Doanh thu thuầnVòng quay TTS = TTS bình quânĐây là chỉ tiêu tài chính đánh giá tổng hợp khả năng quản lý TSCĐ TSLĐcủa doanh nghiệp. Vòng quay TTS cao chứng tỏ các tài sản chất lợng cao, đợctận dụng đầy đủ, không bị nhàn rỗi không bị giam giữ trong các khâu của quáSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K479 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp trình sản xuất kinh doanh. Vòng quay TTS cao một là sở tốt để lợi nhuận cao.Vòng quay TTS thấp là do yếu kém trong quản lý TSCĐ các TSLĐ, trong quản lýsản xuất, công tác bán hàng cha tốt.1.5.2.2. Phân tích khả năng sinh lờiKhả năng sinh lời của doanh nghiệp là một trong những nội dung mà các nhàquản trị, các nhà đầu t, các nhà tín dụng quan tâm nhất. Chúng là sở quan trọngđể đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất địnhvà là một luận cứ quan trọng để các nhà hoạch định tài chính đa ra các quyết địnhtài chính trong tơng lai.a. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuChỉ số này cho biết trong một trăm đồng doanh thu bao nhiêu đồng lãi chochủ sở hữu đợc xác định theo công thức: Lợi nhuận sau thuếTỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Doanh thu tiêu thụ sản phẩmb. Sức sinh lợi sở (BEP)Chỉ số này cho biết trong một trăm đồng vốn đầu t vào doanh nghiệp tạo rabao nhiêu đồng lãi cho toàn xã hội. Lợi nhuận trớc lãi vay thuế (EBIT)BEP = TTS bình quânChỉ số này cho phép so sánh các doanh nghiệp cấu vốn khác nhau vàthuế suất thuế thu nhập khác nhau.c. Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)Chỉ số này phản ánh cứ một đồng vốn tham gia vào hoạt động kinh doanh thìgóp phần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận đợc tính theo công thức sau: Lợi nhuận sau thuếROA = TTS bình quânChỉ số này càng lớn so với các kỳ trớc hay so với các doanh nghiệp khácchứng tỏ khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng cao, hiệu quả kinh doanh cànglớn. Ngợc lại, ROA càng nhỏ, khả năng sinh lợi càng thấp, hiệu quả sử dụng vốncàng giảm.d. Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu (ROE)Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận ròng cho các chủ sởhữu doanh nghiệp đó. Doanh lợi vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu đánh giá mức độ thựchiện của mục tiêu này. Lợi nhuận sau thuếROE = Vốn chủ sở hữu bình quânSinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K4710[...]... Lớp: TCKT- K47 20 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp u điện, em quyết định chọn đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bu điện 2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty 2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán a Phân tích cấu tài sản sự biến... ROE của doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân làm tăng giảm chỉ số này bằng phơng pháp thay thế liên hoàn Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K47 13 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp Chơng 2 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bu điện 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Viễn Thông - Tin học Bu điện - Tên công ty: Công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học -. .. trong lĩnh vực viễn thông tin học - Lập dự án, thiết kế mạng viễn thông tin học, mở rộng đề tài ở các chuyên ngành mới - Cung cấp các dịch vụ: công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin - Cung cấp các giải pháp tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin truyền số liệu e Sản xuất kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm Đại hội cổ đông 2.1.3 Tổ... lối kinh doanh các biện pháp quản trị tài chính đúng đắn, công ty đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Tổng công ty giao, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nghành, của tổng công ty của đất nớc trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty Chức năng hoạt động của công ty là sản xuất kinh doanh... Đồ án tốt nghiệp - Sản xuất các thiết bị phụ trợ phục vụ việc thi công xây lắp các dự án viễn thông, tin học - Đầu t sản xuất thiết bị viễn thông, phát triển phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông mạng Internet - Sản xuất gia công phần mềm ứng dụng xuất khẩu c Kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông tin học - Xuất nhập khẩu nguyên vật... viễn thông tin học trên lãnh thổ Việt Nam nớc ngoài b Sản xuất trong lĩnh vực viễn thông tin học - Nghiên cứu công nghệ, thiết kế hệ thống tổ chức sản xuất từng phần hoặc đồng bộ các thiết bị thuộc hệ thống mạng cố định vô tuyến - Sản xuất lắp ráp các thiết bị điện tử các thiết bị đầu cuối Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K47 15 Khoa kinh tế quản lý Đồ án tốt nghiệp -. .. lợc phát triển của Công ty, các giải pháp phát triển thị trờng phát triển công nghệ + Ban giám đốc: là đại diện pháp nhân của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động hàng ngày chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trớc về công tác tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ viễn thông tin học, t vấn công nghệ, quản lý công nghệ các công trình lắp... cho khu vực phía Nam Căn cứ vào nghị định số 48/1998/NĐ-CP, thông t 22/2001/TT-BTC nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 11/7/2001, Tổng cục trởng Tổng cục Bu điện đã ra quyết định số 537/QD-TCBĐ về việc duyệt phơng án cổ phần quyết định chuyển Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin I thành Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bu điện Kể từ khi thành lập cho đến nay, công ty đã trải qua bao thăng trầm... đa của mỗi nhân viên trong toàn Công ty Bộ phận viba Phòng tài chính Truyền dẫn quang Phòng viễn thông tin học Bộ phận mạng di động Bộ phận mạng di động Phòng tổng hợp Bộ phận sữa chữa Sơ đồ 2.1 : Chi nhánh miền Nam Trung tâm tin học Tổ chức bộ máy công ty cổ phần viễn thông tin học Bu Điện Bộ phận PT phần mềm Bộ phận tích hợp hệ thống Xởng điện tử khí Sinh viên: Cao Thị Lan Anh - Lớp: TCKT- K47... nguồn vốn, công tác kế toán, thống kê, quản lý tài chính, quản lý vật t tài sản của công ty + Phòng tổng hợp: chức năng theo dõi chung về công tác quản lý nhân sự, tiền lơng quản lý hành chính + Phòng Viễn thông tin học: chịu trách nhiệm trớc đại hội cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty, quyền nhân danh Công ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới mục đích, quyền lợi của công ty, quyết . Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bu điện, emquyết định chọn đề tài: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần. của công ty cổ phần viễn thông - tin học bu điện 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Viễn Thông - Tin học Bu điện - Tên công ty: Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện, phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện, phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện, Cơ sở lý luận về phân tích tài chính, Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty các năm 2004 - 2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay