TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC, LẦN CUỐI NĂM 2014

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 năm 2014 Đại Học VINH

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 năm 2014 Đại Học VINH
... Hay ( x1 - 1) ( x2 - 1) + y1 y2 =0 ( x1 - 1) ( x2 - 1) + ( x1 + m )( x2 + m ) =0 (2) 10 x1 x + ( m - 9)( x1 + x2) + m + =0. pdngnhlýViet,tacú x1 + x2 = -m - 5, x1 x2 = -m -9. Thayvo(2)tac 10 ( -m ... 29) T (1) v(2)suyra 10 a - 50 a + 65 = + 16 9a - 728a + 559 =0 25 ộ I (1 - 3), R= ộ a= ờ ị ổ 43 51 61 a = 43 ữ , R = I ỗ 13 13 13 13 0,5 0,5 (1) (2) 43 ổ 51 1525 ổ Suyra (C ) : ( x - 1) + ... 0ị B H Vỡ AHC a = - 19 . 13 *)Vi a = ị A(-2 3), C (6 -1) thamón. C 0,5 19 18 51 ị C ỗ - ữ khụngthamón. 13 13 13 ứ Vi A(-2 3), C (6 -1) tacúphngtrỡnh CE : x + 17 y + 11 =0, phngtrỡnh BC :...
 • 5
 • 225
 • 1

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 CÂU HỎI 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 < /b> 32 ... 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, 3-metylbutan -1 < /b> - ol B 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 < /b> - ol C 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, pentan -1 < /b> - ol D Cả A C Câu 13< /b> : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al Fe thành hai phần - < /b> Cho phần vào dung ... ứng hóa < /b> học:< /b> CrCl3 +Cl2 +NaOH → X + NaCl + H2O Chất X A Cr(OH)3 B Na2CrO4 C Na2Cr2O7 D NaCrO2 - < /b> HẾT Trang 5/6 - < /b> đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2 MÃ ĐỀ THI < /b> 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2...
 • 6
 • 315
 • 2

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2014 môn Vật lý trường THPT Gia Lộc, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2014 môn Vật lý trường THPT Gia Lộc, Hải Dương
... DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 2014 Môn: VẬT LÝ 12 SỞ GD-ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT GIA LỘC _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13- 2014 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: ... HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 2014 MÔN: VẬT LÍ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 MÃ ĐỀ 132 D C A D A C B D A B ... thời gian gần với giá trị sau đây: A 10 B 10 phút C 10 tuần D 10 ngày HẾT HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 2014 Môn: VẬT LÝ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013...
 • 20
 • 1,264
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2014 môn Sinh trường THPT Gia Lộc, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2014 môn Sinh trường THPT Gia Lộc, Hải Dương
... 6/7 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 2014 MÔN: SINH HỌC CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... diễn sinh thái? A Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ môi trường có quần xã sinh vật sống B Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, không tương ứng với biến đổi môi trường C Diễn thứ sinh ... Câu 43: Quá trình quần tụ sinh vật diễn điều kiện nào? A Nguồn sống eo hẹp B Cạnh tranh quần thể diễn gay gắt Trang 5/7 - Mã đề thi 132 C Số lượng cá thể nhỏ sức chứa môi trường D Tỉ lệ sinh...
 • 7
 • 122
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Giải (1)< /b> (2) ta có : B( 3 ; 1)< /b> ; D( -1 < /b> < /b> ; -1 < /b> )< /b>       * A  (d1) C  (d1) ; AB =(a - < /b> ; -2 < /b> a + 1)< /b> ; AD =(a + 1;< /b> -2 < /b> a + 3) ; AB AD =0 Giải có A(0 ; 2) C(2 ; -2 < /b> ) C(0 ; 2) A(2 ; -2 < /b> ) 1/< /b> *hình ... t/cận đứng x =-2 < /b> x  x  t/cận ngang y=2 * B ng biến thi< /b> n: x - < /b> y' + x 2 x 2 0.25 0.25 -2 < /b> + + + - < /b> k/luận : * Đồ thị (H) qua (0 ;1/< /b> 2) ; (1;< /b> 1); ( -1 < /b> /< /b> 2;0) ; ( -1 < /b> ;< /b> -1 < /b> )< /b> (H) nhận I (-2 < /b> ;2)làm tâm ... phương : u = (1;< /b> -2 < /b> ) ; A (d 1)< /b> C A(a ;-2 < /b> a +2) ; B  (d2)  B( t ; t-2) ;      D  (d3)  D(k ;-k-2) ; BD =(k-t ; -k-t) ; BD u =  t + 3k = (1)< /b> k  t k  t  *I trung điểm AB I (d1) I( ; )...
 • 4
 • 233
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A B D C B C A C A A D A B C C A D A A B A B C C D B D B C A A A C C D D B C B D A B C C MÃ ĐỀ THI 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 CÂU ĐÁP ÁN 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C C A D D B D A A C D C D D D...
 • 8
 • 1,664
 • 30

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... - HẾT Trang 6/7 - đề thi 13 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THƯ ĐH-CĐ LẦN 2 014 HBT 13 2 10 A B C A D C C C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D B A A C B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A D ... tải Trang 3/7 - đề thi 13 2 Câu 33: Khi đề cập tia hồng ngoại tia tử ngoại Nội dung sau A Tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại B Tia hồng ngoại dễ tạo giao thoa tia tử ngoại C Tia hồng ... ngược pha với sóng tới D Khi phản xạ vật cản cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới A 11 ml B 12 ml 13 C Trang 5/7 - đề thi 13 2 Câu 54: Một lắc lò xo dao động điều h a với biên độ A = 4cm...
 • 7
 • 331
 • 1

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 Năm 2014 khối D

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 Năm 2014 khối D
... QUANG Tổ: Toán *** ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 2 013 - 2 014 MÔN: TOÁN; KHỐI: D (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM I 3 (1, 0 điểm) ... pt (1; -1) ; ( -1; -1)   y  1  y   2 0,25 -2- III (1, 0 đ) Tính tích phân : I =  x3e x  x  e x  1 x2  1 dx xe x ( x  2)  x 2x = dx   xe x dx   dx x 2 x 2 0 0,25 u  x du ... 2 x 2 0 0,25 u  x du  dx Tính I1   xe x dx Đặt   x x  dv  e du v  e I1  xe x 0,25   e x dx  xe x e x  e  (e  1) 1 1 2x d ( x  2) Tính I   dx    ln x   ln  ln...
 • 6
 • 226
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN CÂU Ý a ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2 015 MÔN: NGỮ VĂN NỘI DUNG Đọc hiểu đoạn văn Đoạn văn trích từ Một thời đại thi ca, ... đại thi ca, tổng luận Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Hoài Chân, viết năm 19 42 ĐIỂM 1, 5 0,25 Đoạn văn đề cập đến cá nhân — nhân tố quan trọng tư tưởng nội dung thơ (19 32 — 19 45), đồng thời, nêu ... tự khẳng định đòi hỏi thi t người sống hôm 3,0 II Khẳng định phát huy cao lực, in dấu ấn cá nhân không gian thời gian, cụ thể môi trường lĩnh vực hoạt động riêng Ở thời đại xã hội khác nhau,...
 • 4
 • 310
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN CÂU Ý a ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2 015 MÔN: NGỮ VĂN NỘI DUNG Đọc hiểu đoạn văn Đoạn văn trích từ Một thời đại thi ca, ... đại thi ca, tổng luận Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Hoài Chân, viết năm 19 42 ĐIỂM 1, 5 0,25 Đoạn văn đề cập đến cá nhân — nhân tố quan trọng tư tưởng nội dung thơ (19 32 — 19 45), đồng thời, nêu ... tự khẳng định đòi hỏi thi t người sống hôm 3,0 II Khẳng định phát huy cao lực, in dấu ấn cá nhân không gian thời gian, cụ thể môi trường lĩnh vực hoạt động riêng Ở thời đại xã hội khác nhau,...
 • 4
 • 90
 • 0

TRƯỜNG THPT phước vĩnh đề thi thử đại học môn hóa

TRƯỜNG THPT phước vĩnh đề thi thử đại học môn hóa
... H2NCH2COOH Câu 35: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy 2+ 2+ A Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu B Sự khử Fe khử Cu 2+ 2+ C Sự khử Fe oxi hóa Cu D Sự oxi hóa Fe khử Cu Câu 36: Thả ... thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 45: Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học nhôm crom? A Nhôm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhôm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản ... 2-metylbuta-1,3-đien D Buta-1,3-đien Câu 33: Cao su lưu hóa có chứa 1,598 % lưu huỳnh khối lượng Khoảng mắt xích isopren có cầu nối đisunfua -S-S-, giả thi t S thay cho H cầu metylen mạch cao su? A 57...
 • 4
 • 327
 • 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC, LẦN CUỐI NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC, LẦN CUỐI NĂM 2014
... tần số f = 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B Lần thứ tốc độ truyền sóng = 330 m/s, lần thứ hai nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng = 340m/s Biết hai lần truyền số bước sóng hai điểm ... đầu hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Chu kỳ dao động M gấp lần chu kỳ dao động N Khi hai chất điểm ngang lần thứ M 10 cm Quãng đường N khoảng thời gian A 50 cm B 25 cm C 30 cm D ... điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây Nếu nối tắt tụ điện số vôn kế tăng lần cường độ dòng điện tức thời hai trường hợp vuông pha với Hệ số công suất mạch điện lúc đầu A 3/ √ B 1/ √ C 1/...
 • 9
 • 383
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chúc Động Đề thi thử đại học môn Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chúc Động Đề thi thử đại học môn Hóa
... m3 Câu 31: Hợp chất ClCH=CH-CH=CHBr có đồng phân hình học: A B C D 12 1 12 3 Câu 32: Sb chứa đồng vị Sb Sb, khối lượng nguyên tử trung bình Sb 12 1,75 % khối lượng đồng vị 12 1 Sb Sb2O3 (MO =16 ) là: ... chất rắn khan Giá trị m là: A 16 7,38 gam B 15 0,88 gam C 212 ,12 gam D 15 5,44 gam Câu 41: Hoà tan 3,38 gam oleum X vào nước, người ta phải dùng 800ml dung dịch KOH 0,1M để trung hoà dung dịch X Công ... kính nguyên tử gần Fe là: A 1, 41A0 B 1, 67 A0 C 1, 28 A0 D 1, 97 A0 Câu 34: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ X– , tổng số hạt (proton , nơtron , electron) phân tử MX2 18 6 hạt số hạt mang điện nhiều...
 • 6
 • 469
 • 4

Xem thêm