tích hợp liên môn hoa19 dự án “xăng e5 năng lượng sinh học – giải pháp tương lai”

tích hợp liên môn hoa19 dự án “xăng e5 năng lượng sinh học giải pháp tương lai”

tích hợp liên môn hoa19 dự án “xăng e5 năng lượng sinh học – giải pháp tương lai”
... SINH HỌC GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI” - Giáo viên giới thiệu dự án Chủ đề lựa chọn xăng E5 Nội dung dự án: Tìm hiểu tuyên truyền xăng E5 Tên dự án: “Xăng E5: Năng lượng sinh học Giải pháp tương lai” ... dạy học tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn Dạy học dự án “ XĂNG E5: NĂNG LƯỢNG SINH HỌC GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI” - Phương pháp dạy học dựa dự án (gọi tắt dạy học ... 13 Dạy học dự án “ XĂNG E5: NĂNG LƯỢNG SINH HỌC GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI” Hoạt động 2: Đánh giá kết học tập theo dự án, tổng hợp thông tin (10 phút) - Học sinh nhận xét đánh giá sản phẩm dự án nhóm...
 • 28
 • 43
 • 0

dạy học dựa trên dự án xăng e5 năng lượng sinh học giải pháp tương lai

dạy học dựa trên dự án xăng e5 năng lượng sinh học giải pháp tương lai
... THIỆU DỰ ÁN “PHÂN BÓN: Sử DụNG AN TOÀN VÀ HIệU QUả” QUESTION ANSWER DẠY HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN XĂNG E5 NĂNG LƯỢNG SINH HỌC – GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI Bộ câu hỏi định hướng Câu hỏi khái quát Nhiên liệu sinh ... Tại xăng E5 gọi xăng sinh học? Hãy tìm hiểu ưu điểm hạn chế xăng E5? Tình hình sử dụng xăng sinh học giới Việt Nam? Nhóm Hãy thiết kế áp phích tranh cổ động lợi ích xăng E5 nói riêng xăng sinh học ... gốc xăng? Câu hỏi học Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng xăng? Ở Việt Nam lưu hành loại xăng nào? Trị số octan gì? Xăng sinh học E5 có thành phần nào? Tại xăng E5 gọi xăng sinh học? Câu hỏi nội dung...
 • 21
 • 127
 • 0

dự thi tích hợp liên môn vấn đề gia tăng dân số và một số giải pháp

dự thi tích hợp liên môn vấn đề gia tăng dân số và một số giải pháp
... tỉ lệ gia tăng tự nhiên, số dân, đặc điểm dân cư quốc gia - Môn Lịch sử: vấn đề gia tăng dân số không xuất vài chục năm trở vềđây mà nóđã trở thành đề tài lời giải hang ngàn năm trước…” - Môn ... cho việc tính số dân, tỉ lệ gia tăng dân số, … nhấn mạnh giải pháp để kìm hãm gia tăng dân số - Môn Địa lý: dùng để chứng tỏ diện tích đất ở, đất trồng trọtđang hạn hẹp dần dân số lớn Qua đó, ... CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIA TĂNG DÂN SỐ: Khái quát tình hình số dân giới Một báo cáo công bố Viện Nghiên cứu Nhân Pháp cho thấy dân số giới tăng lên mức 9,7 tỉ người vào năm 2050 SỞ GIÁO DỤC VÀ...
 • 11
 • 1,735
 • 16

Sản phẩm tích hợp liên môn Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Hóa THCS

Sản phẩm tích hợp liên môn Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Hóa THCS
... ĐỔI CHẤT I HIỆN TƯNG VẬT LÍ Lµ hiƯn tỵng chÊt chØ biÕn ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i, h×nh d¹ng kh«ng cã sù biÕn ®ỉi vỊ chÊt II HIỆN TƯNG HO¸ häc Lµ hiƯn tỵng chÊt cã sù biÕn ®ỉi t¹o chÊt míi Trong c¸c hiƯn ... hiƯn tỵng thiªn nhiªn gièng nh ma nhng lµ ma cđa nh÷ng tinh thĨ ®· nhá Trong c¸c ®¸m m©y víi nhiƯt ®é díi -10°C c¸c ph©n níc tơ hỵp l¹i vµ h×nh thµnh nªn c¸c tinh thĨ ®¸ nhá, kÝch thíc ban ... CHẤT I HIỆN TƯNG VẬT LÍ KÕt ln: Lµ hiƯn tỵng chÊt chØ biÕn ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i, h×nh d¹ng kh«ng cã sù biÕn ®ỉi vỊ chÊt VÝ dơ: Mi ë tr¹ng th¸i r¾n Níc mi nãng bay h¬i t¹o thµnh ®un II HIỆN TƯNG HO¸...
 • 25
 • 1,016
 • 4

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... môn Lịch sử Địa lí, nguyên tắc đề theo quy trình bước đề tài lựa chọn chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử Địa lớp lớp sau: Chủ đề 1: Tìm hiểu Lịch sử - Địa khu vực Đông Nam Á (lớp 8) Chủ đề ... khái niệm tích hợp, mức độ tích hợp trình bày sở thực tiễn: vào xu hướng tích hợp môn khoa học xã hội số nước giới; Thực tế Việt Nam, cấp tiểu học, nội dung môn lịch sử địa tích hợp môn tự ... khung cảnh lịch sử lớp học Điều buộc giáo viên phải dùng lời dùng tranh ảnh để minh họa, để tạo biểu tượng lịch sử sở luận để xây dựng chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử Địa lí: Căn vào nội...
 • 7
 • 1,584
 • 17

TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội
... PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG VÀ TÌM HIẾU DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI ... bảo vệ di tích lịch sử tự hào học sinh Thủ đô - Kỹ sống: Lắng nghe tích cực, hoạt động nhóm thể tự tin 3.Đối ng dạy học học: - Học sinh lớp 9AB Ý nghĩa học - Dạy - học tích cực môn Toán ... học chuỗi kiến thức nối tiếp nhau, có mối liên hệ hữu với - Trong dạy – học môn Toán, việc tổ chức tốt tiết ôn tập chương, phần hay toàn chương trình môn học khối lớp quan trọng Tiết ôn tập giúp...
 • 14
 • 151
 • 0

skkn tích hợp liên môn ngữ văn, lịch sử, địa lí, văn hóa học, sinh thái học trong bài đọc hiểu văn bản người lái đò sông đà( trích) của nguyễn tuân

skkn tích hợp liên môn ngữ văn, lịch sử, địa lí, văn hóa học, sinh thái học trong bài đọc hiểu văn bản người lái đò sông đà( trích) của nguyễn tuân
... tr tỡnh Con Sụng di ngũi bỳt Nguyn Tuõn tr thnh mt sinh th va bo va tr tỡnh Sông Đà đợc nhìn từ nhiều góc độ: Văn hóa, địa lí, lịch sử, văn học trí tng tng phong phú, khả quan sát tinh tờng nhiều ... bin chuyn ca vt cht l mt quỏ trỡnh cui cựng tr v li cỏi ban u: thy sinh mc, mc sinh ha, sinh th, th sinh kim, kim sinh thy, thy sinh mc C nh vy vt cht bin húa theo chu kỡ Quan nim ú dn n li gii ... tờng nhiều giác quan ; vốn tri thức rộng, sâu tác giả nhiều ngành nghề: quân sự, văn học, thể thao - T ú giỳp hc sinh thy c nột c sc ch yu ngh thut tựy bỳt ca Nguyn Tuõn - Giỏo dc nhõn cỏch cho...
 • 39
 • 864
 • 16

bài giảng liên môn tích hợp lịch sử 9 TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

bài giảng liên môn tích hợp lịch sử 9 TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội
... AH tam giác b) Hỏi điểm M mà di n tích tam giác MBC di n tích tam giác ABC nằm đường nào? - Bài 3 (bài 37-SGK/Tr 94 ) A KL a) ABC vuông A = ? , AH = ? = ?; C B b) Tìm điểm M để SMBC = SABC 6c ... vuông ta sử dụng định lý Pytago đảo - ể tỡm góc B ta dựa vào tỉ số sinB cos B tan B cot B - Tỡm góc C: dựa vào quan hệ phụ gia góc B góc C dựa vào tỉ số lượng giác góc C - Tính AH cách sử dụng ... dẫn học nhà ễn li lý thuyt v v li s t Lm cỏc bi 35,37,38, 39 SGK Tit sau tip tc ễn Bài (bài 37_SGK/Tr 94 ) Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4cm, BC = 7,5cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông...
 • 23
 • 239
 • 0

Dự án dạy học tích hợp liên môn Sinh học Khắc phục hiện tượng tôm chết hàng loạt

Dự án dạy học tích hợp liên môn Sinh học Khắc phục hiện tượng tôm chết hàng loạt
... cho trình nuôi tôm Cuối sau nhiều ngày nghiên cứu miệt mài, bọn tìm nguyên nhân tôm chết hàng loạt cách khắc phục tượng tôm chết hàng loạt Bọn làm mô hình xử lý nước trình nuôi tôm nhiều lần lấy ... Đến vụ tôm khoảng hai mươi ngày thu hoạch tôm tượng đầu, báo hiệu tôm chết hàng loạt Vì lý mà mẹ Hà vội vớt tôm bán rẻ gỡ gạc đồng hay đồng Theo bọn biết lý mà sinh tâm trạng buồn chán, lại ... kiến thức môn Sinh học để băng bó vết thương cho người bị nạn - Sử dụng kiến thức môn Sinh học để phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển tôm Mối quan hệ mật thiết môi trường sinh vật...
 • 18
 • 3,325
 • 3

Dự án dạy học tích hợp liên môn đạt giải

Dự án dạy học tích hợp liên môn đạt giải
... Trãi n c n 48 Trịnh Thị Xuân Trang Môn Toán 11 (Đại số Giải tích) Ti ết 42, C ấp s ố nhân Toán Nguy ễn Th ượng Hiền 49 Trần Dương Lí Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Công ngh ệ 11 Bài H ệ th ống ... +Languae focus 3,4 Ti ế Anh n n p t ng Hu ỳ Bá Chánh- NHS nh 27 H Th ị Thâm Ân Tích h ợ liên môn S ố nguyên v đờ s ố môi tr ườg Toán Hu ỳ Bá Chánhp i i ng n nh NHS 28 Lê Th ị Kim Oanh Tìm hi ể ... Tu ấ D ự án d h ọ Đị lý đị ph ươg Thành ph ố Đ N ẵ theo h ướg tích h ợ liên n n n y c a a n ng n p môn Đị lý Nguy ễ Hu ệ - HC a n 41 H Quang Đ Th ị Hà ỗ H Th ị Hòa D h ọ theo ch ủ đề tích h ợ...
 • 3
 • 1,155
 • 13

dự án dạy học tích hợp liên môn

dự án dạy học tích hợp liên môn
... pháp dạy học nhà trường phổ thông xây dựng chương trình môn học nhiều nước giới có Việt Nam Quan điểm tích hợp xây dựng sở quan niệm tích cực trình học tập trình dạy học - Qua trình dạy học thấy ... việc thực dạy học tích hợp môn học giúp học sinh nắm vững kiến thức mà giúp học sinh phát triển lực, kiến thức, kỹ năng, vận dụng sáng tạo kiến thức làm cho việc học tập trở nên ý nghĩa học sinh ... với việc môn học thực riêng rẽ Tích hợp quan điểm giáo dục giúp đào tạo người có đầy đủ phẩm chất lực để giải vấn đề phức tạp sống đại - Dạy học theo hướng tích hợp phát huy tính tích cực học sinh,...
 • 18
 • 2,597
 • 7

giáo án dự thi giảng dạy tích hợp liên môn tiết 63 mùa xuân của tôi

giáo án dự thi giảng dạy tích hợp liên môn tiết 63 mùa xuân của tôi
... Văn An , Thanh Trì – Hà Nội Giáo án dự thi giảng dạy tích hợp liên môn -Giáo viên chiếu đoạn văn “ Tự nhiên thế…mê luyến mùa xuân (?) Tình cảm người dành cho mùa xuân tái qua ngữ nào? (?) Em ... Trì – Hà Nội Giáo án dự thi giảng dạy tích hợp liên môn Tâm trạng -sự sống -lòng rạo rực căng tràn niềm vui sáng sủa ( ?) Những chi tiết, hình ảnh tái vẻ đẹp mùa xuân sau ngày rằm tháng giêng? ... bình,chốt => Tình yêu quê hương tha thi t GV: Nguyễn Thị Thu Bình, Trường THCS Chu Văn An , Thanh Trì – Hà Nội Giáo án dự thi giảng dạy tích hợp liên môn -Vì văn “ Mùa xuân tôi ca ngợi tùy bút dặc sắc...
 • 8
 • 1,234
 • 42

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn giáo án ngữ văn 7 tiết 106 sống chết mặc bay

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn giáo án ngữ văn 7 tiết 106 sống chết mặc bay
... thực hiện: - GV: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ - HS: Đồ dùng học tập III Cách thức tiến hành: Đọc sáng tạo, vấn đáp, gợi tìm, thảo luận IV Tiến trình dạy: A n nh t chc: 7A: 7B: B Kiểm tra cũ: * Giỏo ... 2: Thụng tin v h s d thi Phn 3: - Giỏo ỏn Tit 106 - Vn Bn: Sng cht mc bay ( tit 1) - Bi ging minh (Kốm a thu) Phn 4: - Sn phm ca hc sinh Bi 28 Tit 106 Vn bn: SNG CHT MC BAY (TIT 1) Ngy son: ... 100.000 ngi, ỳng ngp 250.000 v hn 2 ,7 triu ngi b thit hi V cũn nhiu vớ d khỏc na -T õy, chỳng ta t nhim v : Chỳng ta cn cú nhng vic lm tớch cc, cp thit gim thiu thi n tai ny Vic lm ú l gỡ ?Cỏc em...
 • 17
 • 7,433
 • 86

giáo án dự thi tích hợp liên môn bài 13 điện năng công của dòng điện

giáo án dự thi tích hợp liên môn bài 13 điện năng công của dòng điện
... hay thi t bị Bàn điện Mỏ hàn Quạt điện thực công Dòng điện Dòng điện có lượng cung cấp nhiệt lượng - Dòng điện có mang lượng có khả thực công cung cấp nhiệt lượng - Năng lượng dòng điện gọi điện ... vô ích Năng lượng có ích Năng lượng vô ích Dụng cụ điện Điện biến đổi thành Bóng đèn dây tóc Nhiệt lượng ánh sáng Năng lượng ánh sáng Nhiệt Đèn LED Nhiệt lượng ánh sáng Năng lượng ánh sáng Nhiệt ... Vì nói dòng điện có mang lượng? Lấy ví dụ chứng tỏ dòng điện có lượng ? Dòng điện chạy qua làm quay động Dòng điện chạy qua làm nóng dụng cụ hay thi t bị điện Khi dụng cụ điện hoạt động điện biến...
 • 26
 • 1,082
 • 10

giáo án dự thi tích hợp liên môn chương II thời đại dựng nước văn lang âu lạc bài 10 những chuyển biến trong đời sống kinh tế

giáo án dự thi tích hợp liên môn chương II thời đại dựng nước văn lang âu lạc bài 10 những chuyển biến trong đời sống kinh tế
... THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC : VĂN LANG ÂU LẠC Tiết 11 Bài 10: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ I Mục tiêu : Kiến thức: Giúp HS hiểu chuyển biến lớn có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh tế người nguyên ... lục II PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC Tên hồ sơ dạy học Tích hợp liên môn thông qua kiến thức môn: Vật lý, Địa lý, Ngữ văn, Âm nhạc Giáo dục kĩ sống vào giảng dạy bài: Những chuyển biến đời sống kinh ... nông đồng thời thể tôn kính tổ tiên GV tích hợp với môn Âm nhạc Âm nhạc nguồn suối dồi làm giàu thêm đời sống tinh thần cho người Chính kết hợp dạy bài: Những chuyển biến đời sống kinh tế với Âm...
 • 21
 • 593
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: dự án dạy học tích hợp liên mônbài dự thi tích hợp liên môn của học sinhgiao an tích hợp liên môn vệ sinh hô hấp sinh học lớp 8giao an tich hop lien mon thể dụcgiao an tich hop lien mon thể dục thcsgiao an tich hop lien mon sinh hoc lop 8giao an tich hop lien mon sinh hoc lop 8 he ho hapbai du thi tich hop lien mongiáo án tích hợp liên mônmô tả giáo án tích hợp liên môngiáo án tích hợp liên môn sinh họcgiáo án dạy học tích hợp liên môngiáo án tích hợp liên môn hóa họcbai du thi tich hop lien mon mon sinh hocbai giang du thi tich hop lien monĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn