Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành hà nội hiện nay (qua khảo sát trường hợp xã cổ loa huyện đông anh và xã thụy hương huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận thức, thái độ, hành vi về tình dục an toàn của công nhân ngoại tỉnh trên địa bàn Nội hiện nay (Qua khảo sát tại Công ty Cổ phần may Đông Mỹ

Nhận thức, thái độ, hành vi về tình dục an toàn của công nhân ngoại tỉnh trên địa bàn Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại Công ty Cổ phần may Đông Mỹ
... “ Nhận thức, thái độ, hành vi tình dục an toàn công nhân ngoại tỉnh địa bàn Nội nay (qua khảo sát công ty cổ phầ n may Đông Mỹ ) nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ, hành vi công nhân ngoại ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LỮ THỊ MAI OANH NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA CÔNG NHÂN NGOẠI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY (Qua ... đến nhận thức , thái độ, hành vi tình ́ dục an toàn người công nhân ngoại tỉnh - Đưa một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi tình dục an toàn cho công nhân ngoại tỉnh...
 • 129
 • 263
 • 0

Tiểu luận sự biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông hồng từ năm 1986 đến nay qua khảo sát trường hợp một số làng sơn đồng (hà tây) bát tràng (hà nội) đồng xâm (thái bình)

Tiểu luận sự biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông hồng từ năm 1986 đến nay qua khảo sát trường hợp một số làng sơn đồng (hà tây) bát tràng (hà nội) đồng xâm (thái bình)
... nghiên cứu Sự biến đổi văn hoá làng nghề châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến (Qua khảo sát trường hợp số làng: Sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng (Hà Nội), Đồng Xâm (Thái Bình)) Văn hoá làng nghề cấu ... trị, văn hóa xã hội làng xã nói chung chưa có công trình nghiên cứu Sự biến đổi văn hóa làng nghề châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến (Qua khảo sát trường hợp số làng :Sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng ... đổi văn hoá làng nghề châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến (Qua nghiên cứu số trường hợp: Sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng (Hà Nội), Đồng Xâm (Thái Bình)) Hiện làng nghề Sơn Đồng Sơn Đồng, huyện Hoài...
 • 265
 • 234
 • 1

Sự biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông hồng từ năm 1986 đến nay (qua khảo sát trường hợp một số làng sơn đồng (hà tây), bát tràng (hà nội), đồng xâm (thái bình) tt

Sự biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông hồng từ năm 1986 đến nay (qua khảo sát trường hợp một số làng sơn đồng (hà tây), bát tràng (hà nội), đồng xâm (thái bình) tt
... cứu Sự biến đổi văn hoá làng nghề châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến (Qua khảo sát trường hợp số làng: Sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng (Hà Nội), Đồng Xâm (Thái Bình)) Chng biến đổi thành tố văn ... cứu văn hoá làng văn hoá làng coi tảng văn hóa nghề nhân tố định cho hình thành nên đặc trưng văn hoá làng nghề Với đề tài nghiên cứu Sự biến đổi văn hóa làng nghề châu thổ sông Hồng từ năm 1986 ... kỳ đổi Điều coi tiền đề dẫn đến biến đổi văn hoá làng nghề châu thổ sông Hồng Biến đổi văn hoá làng nghề từ năm 1986 đến diễn với qui mô, tốc độ khác phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội làng...
 • 22
 • 157
 • 0

luận văn hay đại học sư phạm Phạm trù Lễ của Khổng Tử ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục lối sống đạo đức cho sinh viên ĐHSP Nội hiện nay

luận văn hay đại học sư phạm Phạm trù Lễ của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục lối sống đạo đức cho sinh viên ĐHSP Hà Nội hiện nay
... để nhà trường không trường phạm mà trường mô phạm nước Chính thế, tác giả lựa chọn đề tài: Phạm trù Lễ Khổng Tử ý nghĩa việc giáo dục lối sống đạo đức cho sinh viên ĐHSP Nội nay với mong ... dục Lễ cho sinh viên áp dụng phổ biến cho việc giáo dục đạo đức cho sinh viên ĐHSP nói riêng hệ thống giáo dục cấp nước nói chung, thông qua môn học như: Giáo dục Công dân, Đạo đức học, Giáo dục ... rõ hay, đẹp, hợp lí chưa hợp lí phạm trù Lễ Đưa biện pháp áp dụng phạm trù Lễ vào giáo dục đạo đức cho sinh viên ĐHSP Nội để đem lại hiệu giáo dục cao Từ ý nghĩa vai trò to lớn việc giáo dục...
 • 64
 • 685
 • 3

Xây dựng phong cách làm việc của người bí thư huyện ủy hiện nay (qua khảo sát thực tế ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng)

Xây dựng phong cách làm việc của người bí thư huyện ủy hiện nay (qua khảo sát thực tế ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng)
... mgt ngudi xa hdi - Phdn biet phong each vdi tdc phong: Tie phong la loi lam viec va each the hien rieng ciia mdi ngudi Su khac eiia tie phong va phong each d chd: phong cich the hien ban chit ... thay ddi hon phong each ciia ngudi dd Tac phong la su thi hien ciia phong each hoat ddng hang ciia ca nhan; la mpt mat, mot ho phan cua phong each, tac phong cd tinh ca nhan, cdn phong each cd ... bao gdm: phong each G: ngudi td chiic; phong cich P: ngudi tham gia; phong each T: ngudi manh dan; phong each R ngudi thuc te; Phong cich M: ngudi cue dai chii nghia PCLV vd hieu qua gdm: phong...
 • 156
 • 480
 • 2

Vấn đề hôn nhân gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện phù cừ, tỉnh hưng yên)

Vấn đề hôn nhân  gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện phù cừ, tỉnh hưng yên)
... nông thôn qua khảo sát trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; - Phân tích nhân tố xã hội ảnh hưởng tới vấn đề hôn nhân gia đình niên nông thôn qua khảo sát trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên ... Các tập quán hôn nhân gia đình nông thôn thuộc huyện Phừ Cừ, tỉnh Hưng Yên nào? - Định hướng giá trị niên nông thôn hôn nhân - gia đình qua khảo sát trường hợp huyện Phù Cừ nào? - Các nhân tố xã ... tới vấn đề hôn nhân- gia đình niên nông thôn qua khảo sát huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên? 4.2 Một số giả thuyết nghiên cứu: - Nhiều tập quán hôn nhân gia đình nông thôn Phù Cừ có biến đổi rõ nét không...
 • 108
 • 261
 • 0

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho thanh niên nghệ an hiên nay qua khảo sát tại tỉnh đoàn nghệ an

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho thanh niên nghệ an hiên nay qua khảo sát tại tỉnh đoàn nghệ an
... 1: Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho Thanh niên Nghệ An yêu cầu cần thiết Chương 2: Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho Thanh niên Nghệ An (Qua khảo sát Tỉnh ... thực trạng giáo dục đạo đức cho Thanh niên Nghệ An - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho Thanh niên Nghệ An giai đoạn Phạm vi nghiên cứu ... dục đạo đức Hồ Chí Minh Phân tích làm rõ thực trạng giáo dục đạo đức cho niên Nghệ An, từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên Nghệ An...
 • 89
 • 293
 • 0

gia đình phật tử vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nơước ta hiện nay qua khảo sát ở một số tỉnh miền trung

gia đình phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nơước ta hiện nay qua khảo sát ở một số tỉnh miền trung
... VN GIA èNH PHT T V TNG CNG CễNG TC ON KT, TP HP THANH THIU NIấN TN PHT GIO gia đình phật tử tăng cờng công tác đoàn kết, tập hợp thiếu niên tín đồ Phật giáo 3.1 H quan im ch o Vn m lun ỏn quan ... èNH PHT T V THC TRNG CễNG TC ON KT, TP HP THANH THIU NIấN TN PHT GIO NC TA HIN NAY thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thiếu niên tín đồ Phật giáo nớc ta Bng phng phỏp kho sỏt xó hi hc, in dó ... hởng TTN tín đồ Phật giáo - Kho sỏt v ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc on kt, hp TTN tớn Pht giỏo ca on TNCS H Chớ Minh v Hi LHTN Vit Nam thi gian qua - xut mt s kin ngh vic gii quyt nhng liờn quan...
 • 18
 • 183
 • 0

Bất bình đẳng về phân công lao động trong gia đình của phụ nữ nông thôn hiện nay ( qua khảo sát tại sơn hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình)

Bất bình đẳng về phân công lao động trong gia đình của phụ nữ nông thôn hiện nay ( qua khảo sát tại xã sơn hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình)
... tơi chọn đề tài “ Bất bình đẳng phân cơng lao động gia đình phụ nữ nơng thơn ( Qua khảo sát Sơn Hóa, huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình) Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề bình đẳng giới nhà kinh ... thời gian làm việc nghiêm túc, hoàn thành báo cáo khóa luận với đề tài: “ Bất bình đẳng phân công lao động phụ nữ gia đình nông thôn nay (nghiên cứu trường hợp Sơn Hóahuyện Tuyên Hóa -tỉnh Quảng ... định ngun nhân dẫn đến bất bình đẳng giới phân cơng lao động gia đình nơng thơn Sơn Hóa -huyện Tun Hóa - tỉnh Quảng Bình - Đưa hậu bất bình đẳng giới phân cơng lao động gia đình nơng thơn gây SVTH:...
 • 94
 • 519
 • 0

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sáttrường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)
... CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH THPT 2.1 Phương hướng giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THPT Long Phước, Long Thành, Đồng Nai 2.1.1 ... hoàn thiện nhân cách Vì lí đó, chọn vấn đề: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh THPT giai đoạn (Qua khảo sát trường THPT Long Phước, huyện Long Thành, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát...
 • 92
 • 877
 • 9

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát tại trường trung học thực hành đại học sư phạm TP HCM)

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát tại trường trung học thực hành  đại học sư phạm TP HCM)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ========— & –======== NGUYỄN HẢI CHI NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát ... Vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Trung học Thực hành ĐHSP Tp. HCM ... dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Trung học Thực hành – ĐHSP TP. HCM 13 B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG...
 • 120
 • 820
 • 11

Vài nét về vai trò phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay (qua khảo sát 2 tỉnh Hải Hưng - Ninh Bình tháng 12-1995

Vài nét về vai trò phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay (qua khảo sát 2 tỉnh Hải Hưng - Ninh Bình tháng 12-1995
... tiền Vấn đê' sinh đẻ phụ nữ nông thôn: Trước hết nói vé độ tuồi sinh đe đứa đáu 1ÒIIC kết cho th ã \: - Dưới 20 tuổi 6,1% - 20 -2 2 tuổi 36,0% - 23 -2 4 ruổi 24 .7% - 25 -2 9 tuói 22 - Trên 30 tuổi s ,llt ... 1674 550 25 0 795 165 1 426 1800 2? ] 60 24 0 1 027 6 Dàn sa 4947 7090 1 026 2 7340 525 7 766] 4869 6450 - Nhãn kháu TB/hộ 4,00 4 .23 4 .2? 4,9i 4.19 3.8" 3. 92 3.6 22 00 26 00 322 6 25 8: 27 00 3 520 1159 27 64 898 ... nông thôn, có tỷ lệ phan trăm cua nữ so với tổng số sau: % nữ 1 5-1 9 50, 52 20 -2 4 54,03 25 -2 9 59 ,23 3 0-3 4 52. 55 3 5-3 9 53 .20 4 0-4 4 53.03 4 5-4 9 54 .24 5 0-5 4 55,58 5 5-5 9 57.46 [Nguổn 9] Đó chi kết điều...
 • 99
 • 715
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thành niên hà nội hiện naycác loại hình giải trí của thanh niên hà nội hiện naythực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện nayđặc điểm địa lý kinh tế chính trị văn hóa xã hội tác động đến việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naythành tựu và hạn chế trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naymột số vấn đề đặt ra đối với việc phát huy vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naymột số giải pháp chủ yếu và kiến nghị nhằm phát huy vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naymột số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naythực trạng giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thành phố hà nội hiện naythực trạng giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố hà nội hiện nay ưu điểm hạn chế và nguyên nhânmột số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thành phố hà nội hiện naymột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn từ liêm hà nộịxây dựng nông thôn mới ở hà nộigiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nộithực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở việt nam hiện naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học