Con người cô đơn trong tiểu thuyết của kawabata nhìn từ tâm thức hiện sinh

Con người đơn trong tiểu thuyết của nhà văn thuận

Con người cô đơn trong tiểu thuyết của nhà văn thuận
... nhân v t Có r t nhi u ki u ñơn (cô ñơn hi n sinh, ñơn ñ chênh gi a hai mi n văn hóa; ñơn vòng tay gia ñình), có l n i ñơn b n th n i ñơn ñáng s nh t 2.3.1 ñơn g n v i m c c m v ... t Nam; ñư c công chúng ñ c gi ñón nh n, gi i nghiên c u tìm hi u ñư c H i Nhà văn Vi t Nam công nh n, ñánh giá cao (Paris 11 tháng c a Thu n nh n Gi i thư ng Văn h c c a H i Nhà văn Vi t Nam ... c a nhà văn Thu n ñ ch quan ni m v ngư i cá tính sáng t o c a nhà văn Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài lu n văn ti u thuy t c a nhà văn...
 • 25
 • 808
 • 7

Hình tượng con người đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh

Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh
... H TH NG HÌNH TƯ NG CON NGƯ I CÔ ĐƠN TRONG TI U THUY T H QUÝ LY C A NGUY N XUÂN KHÁNH 2.1 Ki u hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh 2.1.1 N i ñơn c a nh ng k sĩ ... i ñơn văn h c Chương 2: H th ng hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Chương 3: Ngh thu t th hi n hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh ... t l ch s c a Nguy n Xuân Khánh 2.2 Nh ng vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t “H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh tác gi Lê Th...
 • 26
 • 450
 • 1

Tiểu luận: Hình tượng con người đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài

Tiểu luận: Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài
... nó: khoa học người, tự biểu người Với vốn có người, đơn, sợ đơn, bị đơn ám ảnh Hình tượng người đơn "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài thực hình tượng nghệ thuật có sức ám ảnh Bài tiểu luận văn ... điểm tiểu thuyết Thiên sứ" (Lại Nguyên Ân); "Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Nguyễn Thanh Sơn); "Phạm Thị Hoài, Thiên sứ" (Thuỵ Khuê); "Đứa trẻ thành phố Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Đặng Thị Hạnh) Bài tiểu ... Nguyễn Thị Hải Hậu – Cái đơn tiểu thuyết "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài Báo cáo khoa học Nguyễn Thanh Huyền – Hình tượng người đơn "Trăm năm đơn Macket Báo cáo khoa học, 2003 Phạm Thị Hoài – Thiên...
 • 36
 • 1,241
 • 9

con người đơn trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng

con người cô đơn trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng
... người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng - Chương 2: Bi kịch người đơn tiểu thuyết hồng lâu mộng - Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật người đơn tiểu thuyết B NỘI DUNG CHƯƠNG CÁC KIỂU CON NGƯỜI ... học Trung Quốc Trang 24 Con người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TIỂU THUYẾT “HỒNG LÂU MỘNG” 3.1 Sự thể người đơn qua không gian- thời gian ... đề tài “ Con người đơn tiểu thuyết hồng lâu mộng mà nghiên cứu Với ý tưởng nhà nghiên cứu nỗi tiếng, Bài tiểu luận văn học Trung Quốc Trang Con người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng tiếp...
 • 34
 • 678
 • 8

Cảm thức đơn trong tiểu thuyết của nguyễn ngọc

Cảm thức cô đơn trong tiểu thuyết của nguyễn ngọc tư
... luận công trình khoa học tìm hiểu cách hệ thống: Cảm thức đơn tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư, qua hai phương diện chính: Nhận thức cảm thức đơn tiểu thuyết nghệ thuật thể cảm thức đơn - ... 1: Khái quát chủ đề đơn văn học Chương 2: Nhận diện cảm thức đơn tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Chương 3: Nghệ thuật thể cảm thức đơn tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Đoàn Thị Duyên 8 ... DIỆN CẢM THỨC CÔ ĐƠN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ 27 2.1 Không gian sông nước – nguồn cội khơi gợi cảm thức đơn 27 2.2 Thế giới nhân vật đơn 32 2.2.1 đơn trước chông...
 • 62
 • 236
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Hành trình số phận con người cá nhân trong tiểu thuyết của Khái Hưng" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trình số phận nhân trong Thơ mới, không khác hành trình số phận ngời nhân tiểu thuyết TLVĐ nói chung tiểu thuyết Khái Hng nói riêng Tuy nhiên nh Thơ thể sống ngời nhân khía cạnh ngời tâm ... kề cách mạng Tháng Tám 1945, nhân bớc qua thời kỳ hăm hở buổi đầu để rơi vào khủng hoảng, thờng xuyên sống với bệnh hoài nghi Các nhà thơ thể nghiệm điều cách sâu sắc Hành trình số phận nhân ... vơ, đành phải quay trở đoàn tụ với gia đình ta chung cộng đồng Nghiên cứu, khảo sát hành trình số phận ngời nhân tiểu thuyết Khái Hng, thấy vấn đề có tính quy luật, không xuất địa hạt văn...
 • 7
 • 278
 • 1

Con người đơn và tha hóa trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp nhìn từ tâm thức hiện sinh (LV01392)

Con người cô đơn và tha hóa trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp nhìn từ tâm thức hiện sinh (LV01392)
... NGHĨA HIỆN SINH CON NGƢỜI CÔ ĐƠN THA HÓA 11 1.1 Con ngƣời đơn tha hóa từ triết học đến văn học 13 1.1.1 Con người đơn tha hóa triết học 13 1.1.1.1 Con người đơn ... ý thức đổi văn học 33 1.2.2 Các sáng tác Nguyễn Huy Thiệp 38 Chƣơng CON NGƢỜI CÔ ĐƠN VÀ THA HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP 45 2.1 Con ngƣời đơn truyện ngắn Nguyễn Huy ... trưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, … Ở luận văn này, tiến hành nghiên cứu hình tƣợng ngƣời đơn tha hóa nhìn từ tâm thức sinh Nguyễn Huy Thiệp thể...
 • 131
 • 475
 • 1

Con người bản năng trong tiểu thuyết rừng na uy của haruki murakami

Con người bản năng trong tiểu thuyết rừng na uy của haruki murakami
... thuật H Murakami 20 1.2 Rừng Nauy-sự thể tài năng, phong cách nghệ thuật 27 H Murakami 1.2.1 Hoàn cảnh đời tiểu thuyết Rừng Nauy 27 1.2.2 Cảm hứng chủ đạo H Murakami tiểu thuyết 29 Rừng Nauy 1.2.3 ... H Murakami tiểu thuyết 35 Rừng Nauy 1.3 Quan niệm nghệ thuật ngời H Murakami tiểu 40 thuyết Rừng Nauy 1.3.1 Con ngời thân phận 41 1.3.2 Con ngời mối bất hoà sâu sắc với xã hội đại 42 1.3.3 Con ... ngời tiểu thuyết Rừng Nauy Haruki Murakami Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có chơng: Chơng Rừng Na Uy hành trình sáng tạo H Murakami 17 Chơng Con ngời Rừng Nauy hành...
 • 166
 • 1,050
 • 14

Sự thể hiện con người cá nhân trong tiểu thuyết việt nam từ thập nên 80 2000 (qua 3 tác phẩmmùa lá rụng trong vườn, thời xa vắng và thân phận của tình yêu)

Sự thể hiện con người cá nhân trong tiểu thuyết việt nam từ thập nên 80  2000 (qua 3 tác phẩmmùa lá rụng trong vườn, thời xa vắng và thân phận của tình yêu)
... cứu: Sự thể ngời nhân tiểu thuyết Việt Nam từ thập niên 80- 2000 không bó hẹp phạm vi tiểu thuyết "Mùa rụng vờn" Ma Văn Kháng, "Thời xa vắng" Lê Lựu "Thân phận tình yêu" Bảo Ninh, nhng tiểu thuyết ... chung thể ngời nhân văn xuôi trớc thập niên 80 Chơng 2: Sự thể ngời nhân qua "Mùa rụng vờn", "Thời xa vắng" "Thân phận tình yêu" 13 Chơng 3: Những nét đặc sắc nghệ thuật thể ngời nhân tác ... diện cách nhìn nhận đánh giá vấn đề Vì vậy, sâu nghiên cứu đề tài: Sự thể ngời nhân tiểu thuyết Việt Nam từ thập niên 80 đến 2000 qua tác phẩm "Mùa rụng vờn", "Thời xa vắng" "Thân phận tình...
 • 85
 • 343
 • 0

hình tượng con người đơn trong gào thét trong mưa bụi của dư hoa

hình tượng con người cô đơn trong gào thét trong mưa bụi của dư hoa
... kiểu người đơn Gào thét mưa bụi, không giống Con người đơn Gào thét mưa bụi người mang bi kịch, mát, tổn thương tinh thần Ở đơn tồn hữu người người nhận biết đơn người đơn ... đơn Chính bất ổn xã hội nhân cách người, mài mòn giá trị truyền thống nguyên nhân hình thành đơn Gào thét mưa bụi Hoa 1.2.2.2 đơn thể đơn thể kiểu đơn thuộc vô thức Tức đơn ... qua tình hình nghiên cứu tác giả Hoa Gào thét mưa bụi, khẳng định chưa có công trình nghiên cứu đề cập cách toàn diện hệ thống vấn đề hình tượng người đơn Gào thét mưa bụi Hoa Đây đề...
 • 113
 • 457
 • 2

Ám ảnh về nỗi đơn trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn kháng

Ám ảnh về nỗi cô đơn trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn kháng
... Hà K32C Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp đại học Trường ĐHSP Hà Nội ni Hong Liờn xa xụi vi nhng ngi dõn nỳi v thiờn nhiờn hựng v, hoang s, t ng m Ma Vn Khỏng dựng mang m cht cụ n v mang mu sc ca ... (2001) Nm 2009, Ma Vn Khỏng cho xut bn tiu thuyt Mt mỡnh mt nga v c Hi nh Vit Nam trao gii nht Nguyễn Thị Thuý Hà K32C Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp đại học Trường ĐHSP Hà Nội Ma Vn Khỏng - nh ... tỡm hiu v mong mun mang li s tt p cho b dõn bn h khụng cũn lc hu, nghốo na Thi k xõy dng cuc sng ny, mt mỡnh ụng m nhim v ụng luụn mang mỡnh nhit huyt vt qua mi gian kh mang li mt cuc sng tt...
 • 56
 • 185
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần Cao Ngạc

Khóa luận tốt nghiệp Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần Cao Ngạc
... KHOA SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BI KỊCH CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG TIỂU THUYẾT “HỒNG LÂU MỘNG” CỦA TÀO TUYẾTCẦN – CAO NGẠC Sinh viên : Nguyễn Thị Hà Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn Người hướng dẫn ... chỉnh nên gọi tiểu thuyết cổ điển 4.2 BI KỊCH CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG TIỂU THUYẾT “HỒNG LÂU MỘNG” 4.2.1 Vấn đề bi kịch bi kịch người nhân tác phẩm văn học 4.2.1.1 Khái niệm bi kịch Từ phương ... thuyết Minh – Thanh, có tác phẩm Hồng lâu mộng , định chọn vấn đề Bi kịch người nhân tiểu thuyết Hồng lâu mộng Tào Tuyết Cần Cao Ngạc làm đề tài cho khóa luận, với mong muốn khám phá, đào...
 • 55
 • 456
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: con người bản năng trong tiểu thuyết rừng na uy của haruki murakamicon người cô đơn trong vũ trụcon người cô đơn trong văn họcnhững câu nói hay trong tiểu thuyết của diệp lạc vô tâmquan niem ve con nguoi trong tieu thuyet cua tran nha thuyvẻ đẹp của người phụ nữ trong tiểu thuyết nửa chừng xuân của khái hưngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả