BÀI GIẢNG lập kế HOẠCH tổ CHỨC QUẢN lý lâm sản NGOÀI gỗ dựa vào CỘNG ĐỒNG

LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢN LÂM SẢN NGOÀI GỖ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ppt

LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢN LÝ LÂM SẢN NGOÀI GỖ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ppt
... Khuyến NL Cộng đồng Cộng đồng Tầm quan trọng huyện huyện Lâm trường Lâm trường Thấp Mức độ tham gia Cao Ma trận quan hệ bên liên quan Mối quan hệ Cộng đồng C quyền sở Cộng đồng C quyền sở Quản Khuyến ... Các ý lập tổ chức thực dự án LSNG • Lôi tất bên liên quan tiến trình phân tích vấn đề lập kế hoạch, • Sử dụng tiến trình Khung logic, • Giám sát tiến độ ảnh hưởng hoạt động quản lý, Lập kế hoạch ... đầu dự kiến sản xuất tất giả định đúng, mục tiêu có thễ đạt KẾT QUẢ GIẢ ĐỊNH Nếu tất hoạt động kế hoạch thực tất giả định đúng, đầu ra/kết sản xuất GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG 13 Ma trận lập kế hoạch dự...
 • 18
 • 774
 • 2

nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản rừng lá buông (một loại lâm sản ngoài gỗ) dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận

nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý rừng lá buông (một loại lâm sản ngoài gỗ) dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận
... trình nghiên cứu vấn đế quản rừng đặc thù rừng Buông Chính việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản rừng Buông (một loại lâm sản gỗ) dựa vào cộng đồng Suối Kiết, Tánh Linh, ... NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỪNG LÁ BUÔNG (MỘT LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ) DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI SUỐI KIẾT, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN Đặng Đình Bôi Trường Đaị Học Nông Lâm TP Hồ ... Tánh Linh, Bình Thuận mang tính cấp thiết thời Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu Xây dựng biện pháp quản rừng Buông dựa vào cộng đồng để khai thác, sử dụng, phát triển nguồn tài nguyên cách bền...
 • 22
 • 360
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN RỪNG LÁ BUÔNG (MỘT LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ) DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI SUỐI KIẾT, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỪNG LÁ BUÔNG (MỘT LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ) DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI SUỐI KIẾT, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN
... trình nghiên cứu vấn đế quản rừng đặc thù rừng Buông Chính việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản rừng Buông (một loại lâm sản gỗ) dựa vào cộng đồng Suối Kiết, Tánh Linh, ... Tánh Linh, Bình Thuận mang tính cấp thiết thời Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu Xây dựng biện pháp quản rừng Buông dựa vào cộng đồng để khai thác, sử dụng, phát triển nguồn tài nguyên cách bền ... HTX Suối Kiết , huyện Tánh Linh, Bình Thuận -Khảo sát tình hình khai thác Buông HTX -Khảo sát chuỗi thị trường Buông HTX Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận -Tìm hiểu thuận lợi khó khăn tại, xây dựng...
 • 21
 • 209
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh luận văn ths môi trường trong pdf

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn  kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh  luận văn ths môi trường trong pdf
... học khu Bảo tồn Thiên nhiên, thực đề tài Nghiên cứu đề xuất số giải pháp quản bền vững tài nguyên lâm sản gỗ dựa vào cộng đồng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh ... lâm sản gỗ Việt Nam 1.2 Khái niệm quản tài nguyên sở cộng đồng Quản tài nguyên sở cộng đồng quản tài nguyên mà phát huy lực nội sinh cộng đồng cho hoạt động quản Những giải pháp quản ... quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn sử dụng hợp tài nguyên lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng 10 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát lâm sản gỗ...
 • 125
 • 187
 • 0

Lập kế hoạch tổ chức và khai thác đội tàu hiệu quả của Công ty vận tải biển

Lập kế hoạch tổ chức và khai thác đội tàu hiệu quả của Công ty vận tải biển
... cảng biển: a Trọng tải phí: khoản tiền mà chủ tàu nộp cho cảng tàu vào khu vực cảng quản lý CTT = GRT b1 nl (USD/cảng) b1 : đơn giá trọng tải phí, lấy b1 = 0.032 (USD/GRT-1 lợt) n1 : số lợt tàu ... tiêu phí: khoản tiền tàu phải trả cho cảng tàu nhờ hoa tiêu dẫn tàu vào cảng CHT = GRT l nl b2 (USD/cảng) Trong đó: nl : Số lần hoa tiêu dẫn tàu l : Khoảng cách hao tiêu dẫn tàu, lấy l = 20hl ... 0.0022 (USD/GRT-hl) d Phí cầu tàu: khoản tiền tàu trả cho cảng tàu đậu cầu phao CCT = GRT t b4 (USD/cảng) t: Thời gian tàu đậu cầu phao (h) b4 : Đơn giá phí cầu tàu, lấy b4 = 0.0031 (USD/GRT-h)...
 • 32
 • 800
 • 5

lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chợ trên các tuyến cho công ty VTB x giai đoạn 2016 2020

lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chợ trên các tuyến cho công ty VTB x giai đoạn 2016 2020
... doanh công ty Sinh viên: Lớp: 41 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN LÝ ĐỘI TÀU KẾT LUẬN Công tác lập kế hoạch khai thác đội tàu vô quan trọng hình thức khai thác tàu chợ tàu chuyến , giúp cho hoạt động công ty ... qua cao Trên thiết kế e , thiết bao gồm nội dung trình bày việc lập kế hoạch khai thác đội tàu container công ty VOSCO tuyến Hồ Chí Minh- Hải Phòng giai đoạn 2016- 2020 Sau hoàn thành thiết kế em ... độ khai thác tàu (hải lý/ngà • TXD: thời gian x p dỡ cho chuyến (ngày) TXD = ∑ Q XD M XD QXD: số lượng container x p dỡ cảng (cont) MXD: mức x p dỡ cảng (cont/ ngày) 2.1.2 Khả vận chuyển tàu...
 • 42
 • 202
 • 0

Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho đội tàu của công ty vận tải biển

Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho đội tàu của công ty vận tải biển
... tổ chức vận chuyển Để kế hoạch lợi nhuận thực đợc ta phải tổ chức chuyến sát với số liệu tính toán trên, muốn ta phải lập kế hoạch chuyến tính tiêu kinh tế khai thác theo kế hoạch II Lập kế hoạch ... trí tàu có lợi cho công ty, sau lập kế hoạch tác nghiệp chuyến cho tàu dự tính kết kinh doanh tàu thực hợp đồng cho thuê tàu chuyến. Trong trình thực thiết kế em sáng tỏ hiểu sâu sắc hoạt động công ... vận chuyển cho chuyến I Kí kết hợp đồng vận chuyển Các chuyến tàu chuyến đợc thực sở hợp đồng thuê tàu chuyến kí kết ngời vận chuyển ngời thuê vận chuyển Để có đợc hợp đồng công ty vận tải phải...
 • 48
 • 189
 • 0

Một số mô hình quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, oxfam và world vision

Một số mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, oxfam và world vision
... QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Một số hình quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tổ chức CARE, Oxfam World Vision VIỆT NAM 2010 MỤC LỤC GIỚI THIỆU I Các hình tổ chức Oxfam ... chia sẻ mơ hình QLRRTT dựa vào cộng đồng Quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Các hình tổ chức Oxfam Tên dự án Thời gian thực Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai có tham gia Tiền Giang Đồng Tháp ... Quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng CÁC MƠ HÌNH CỦA TỔ CHỨC WORLD VISION Thơng tin liên hệ: Ơng Ngơ Văn Tín Tổ chức World Vision Việt Nam Dự án Giảm nhẹ tính dễ tổn thương bão lũ gây Quảng...
 • 48
 • 285
 • 3

Xây dựng mô hình quản rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số

Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số
... nghiệp cộng đồng, quản rừng dựa vào cộng đồng thực trạng Về quan điểm nhận thức khái niệm cộng đồng, lâm nghiệp cộng đồng, rừng cộng đồng, quản rừng cộng đồng quản rừng dựa vào cộng đồng ... a) Về cộng đồng dân tộc thiểu số: Nghiên cứu hai cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai Jrai Bahnar Khái niệm cộng đồng quản rừng dựa vào cộng đồng đợc hiểu cộng đồng dân tộc thiểu số cấp ... mục đích tạo dựng phơng thức quản rừng dựa vào cộng đồng, phân cấp quản rừng, rừng đợc quản bền vững từ ngời sống phụ thuộc vào rừng, giải pháp quản bảo vệ rừng đóng góp vào việc sinh...
 • 221
 • 2,524
 • 23

quản rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng

quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng
... Tài liệu tập huấn QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Biên soạn hiệu đính Nguyễn Văn Bằng, Quản dự án Với tham gia Phạm Phi Anh, cán tư vấn đào tạo ... Bùi Ngọc Cẩn, cán dự án Điều phối thực chương trình Nguyễn Văn Bằng, Quản dự án Hanoch Barlevi, Điều phối chương trình quản lí thiên tai ...
 • 2
 • 256
 • 3

bước đầu nghiên cứu mô hình quản bảo tồn loài voọc dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát bà

bước đầu nghiên cứu mô hình quản lý bảo tồn loài voọc dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát bà
... quản môi trường dựa vào cộng đồng nhằm bảo vệ loài Voọc đầu trắng Vườn quốc gia Cát hình tiêu biểu, điển hình cho hình thức quản hình áp dụng Vườn quốc gia Cát tỏ hiệu có nhiều ... Kinh tế môi trường 45 Luận văn tốt nghiệp 29 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN LOÀI VOỌC ĐẦU TRẮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VƯỜN QUÔC GIA CÁT BÀ 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ 2.1.1 ... trường dựa vào cộng đồng Việt Nam Chương II: Nghiên cứu hình quản dựa vào cộng đồng nhằm bảo tồn loài Voọc đầu trắng Vườn quốc gia Cát Chương III: Đánh giá hiệu hoạt động hình, thuận...
 • 81
 • 673
 • 2

tìm hiểu tình hình quản lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo sơn trà-tp đà nẵng

tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo sơn trà-tp đà nẵng
... thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên lâm sản gỗ đảm bảo đời sống người dân địa phương việc: Tìm hiểu tình hình quản lâm sản gỗ bán đảo Sơn Trà thành phố Đà nẵng vấn đề cấp thiết 10 PHẦN TỔNG ... sử dụng lâm sản gỗ người dân khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Phân tích thuân lợi, khó khăn quản lâm sản gỗ tài khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đề xuất biện pháp quản lâm sản gỗ phù hợp ... trạng quản tài nguyên lâm sản gỗ chưa quan tâm mức cách thức quản chủ yếu cho gỗ lâu năm, loài động thực vật đặc hữu, quý có sách đỏ nguồn lâm sản gỗ chưa có quản chặt chẽ Việc xử trường...
 • 72
 • 348
 • 0

Tài liệu QUẢN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ NHỮNG BẤT HỢP Ở ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ PHÚ AN, HUYỆN PHÚ VANG docx

Tài liệu QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VEN BIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ NHỮNG BẤT HỢP LÝ Ở ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ PHÚ AN, HUYỆN PHÚ VANG docx
... quản nguồn tài nguyên bền vững 3.3 Quản nguồn tài nguyên dựa vào cộng đồng bất hợp qui chế đầm phá Phú An Để thực việc quản tài nguyên đầm phá theo Quyết định số 4260/QĐUBND (quyết ... nước hợp vệ sinh 85% (UBND Phú An, 2008) 3.2 Nỗ lực quản nguồn tài nguyên ven biển miền Trung dựa vào cộng đồng đầu năm 2000 tỉnh Thừa Thiên Huế Chính sách đổi năm 1986 việc mở rộng thị trường ... thức sở dựa vào cộng đồng thành lập chi hội nghề cá, tổ tự quản Việc đánh giá phương thức quản dựa vào cộng đồng có đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương bền vững cho việc quản tài...
 • 12
 • 413
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch tổ chức quản lý y tếtình hình tổ chức quản lý vốn sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầngđặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty xây cổ phần tập đoàn an pháthệ thống tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công tyquản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồngquản lý tài nguyên môi trường dựa vào cộng đồngđề tài quản lý tài nguyên nước khe dựa vào cộng đồngthực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ tỉnh thái nguyênquản lý tài nguyên đầm phá dựa vào cộng đồngquản lý tài nguyên ven biển dựa vào cộng đồngmô hình quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồngtrình hoạt động xây lắp ở công ty tiếp thị đấu thầu thiết kế ký hợp đồng lập kế hoạch tổ chức xây lắp bàn giao nghiệm thu công trình và quyết toán sơ đồ bộ máy quản lýbài giảng lập kế hoạchmẫu lập kế hoạch tổ chức sự kiệnlập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi côngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây