Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm

Báo cáo " Công nghệ tác tử di động ứng dụng trong đào tạo từ xa " pptx

Báo cáo
... hợp cho tác tử di động giới thiệu Aglet môi trường để thực thi tác tử di động  Chương 3: Đào tạo từ xa ứng dụng tác tử di động đào tạo từ xa Trình bày khái quát đào tạo từ xa, đào tạo từ xa Internet, ... nghiên cứu Công nghệ tác tử di động ứng dụng đào tạo từ xa với nội dung nghiên cứu công nghệ tác tử di động, môi trường giáo dục, đào tạo Internet áp dụng công nghệ tác tử di động vào môi trường ... tác tử di động Giới thiệu đặc trưng bản, lợi ích, chuẩn, số hệ thống, lĩnh vực ứng dụng, vấn đề bảo mật thách thức tác tử di động  Chương 2: Tác tử di động với Java Trình bày tính chất tác tử...
 • 3
 • 272
 • 0

Công nghệ tác tử di động ứng dụng thử nghiệm trong thương mại điện tử. docx

Công nghệ tác tử di động và ứng dụng thử nghiệm trong thương mại điện tử. docx
... c~n dang diro'c chu y 111 ttf di ilqng (Mobile Agent - MA), m9t nhirng Me mo r...
 • 8
 • 954
 • 0

Công nghệ tác tử di động ứng dụng trong quản lý giám sát mạng

Công nghệ tác tử di động và ứng dụng trong quản lý giám sát mạng
... cậy  Có khả hoạt động mạng hỗn tạp  Có khả phản ứng nhanh với kiện 2.3.5 Giám sát mạng với công nghệ tác tử di động Giám sát quản mạng dựa Tác tử di động mô hình phù hợp cho mạng không đồng ... công nghệ tác tử di động Chương 2: Trình bày công nghệ tác tử quản giám sát mạng Chương 3: Trình bày tìm hiểu hệ thống Mobile Aglets Frammework Chương 4: Trình bày ứng dụng công nghệ tác tử ... triển ứng dụng phân tán Chương điểm lại số khái niệm Tác tử di động đồng thời đề cập đến ứng dụng phù hợp với mô hình tác tử di động nghiên cứu phát triển 1.2 Khái niệm Tác tử di động Tác tử di động...
 • 67
 • 295
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý các đại lý

đồ án công nghệ thông tin Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý các đại lý
... thiết kế : Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 45 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ XỬ LÝ Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 46 Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 47 Xét hình tiếp nhận hồ sơ đại lí : Thiết ... Môn Công nghệ Phần mềm 24 Bước 3: Lưu D4 xuống nhớ phụ Bước 4: Đóng kết nối CSDL Bước 5: Kết thúc Chương : Thiết Kế Dữ Liệu Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 25 Xét yêu cầu tiếp nhận đại ... cáo danh số Tháng: Stt Đại BM5.2 Tháng: Stt Đại Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ Báo cáo công nợ đại Nợ đầu Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm Phát sinh Nợ cuối 35 +Các thuộc tính...
 • 58
 • 160
 • 0

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng
... văn Nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO đề xuất số giải pháp ứng dụng chia làm phần với chương phần tập trung nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEV-DO; phần số đề xuất ứng dụng ... tin di động hệ 2, đem lại dịch vụ di động cao cấp hơn, đưa thông tin di động phát triển lên tầm cao - thông tin di động hệ mà đại di n công nghệ CDMA2000 Trong phần tìm hiểu kỹ đặc điểm công nghệ ... lượng thoại công nghệ Bảng 1.2 So sánh tốc độ liệu công nghệ Bảng 2.1 So sánh thông lượng công nghệ 17 Bảng 2.2 So sánh tốc độ download công nghệ 24 Bảng 2.3 So sánh công nghệ...
 • 103
 • 287
 • 0

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng.pdf

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng.pdf
... tin di động hệ 2, đem lại dịch vụ di động cao cấp hơn, đưa thông tin di động phát triển lên tầm cao - thông tin di động hệ mà đại di n công nghệ CDMA2000 Trong phần tìm hiểu kỹ đặc điểm công nghệ ... Luận văn Nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO đề xuất số giải pháp ứng dụng” chia làm phần với chương phần tập trung nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEV-DO; phần số đề xuất ứng dụng ... lượng thoại công nghệ Bảng 1.2 So sánh tốc độ liệu công nghệ Bảng 2.1 So sánh thông lượng công nghệ 17 Bảng 2.2 So sánh tốc độ download công nghệ 24 Bảng 2.3 So sánh công nghệ...
 • 103
 • 287
 • 0

Ứng dụng công nghệ tác tử di động trong hệ thống quản lý bệnh viện

Ứng dụng công nghệ tác tử di động trong hệ thống quản lý bệnh viện
... cần thiết áp dụng công nghệ tác tử xây dựng ứng dụng Chương 2: Công nghệ tác tử di động Trình bày khái niệm công nghệ tác tử di động, phân loại chức năng, lĩnh vực ứng dụng công nghệ Tổng hợp, ... Chưa ứng dụng mô hình tác tử di động hoàn toàn vào hệ thống quản bệnh viện Chưa khai thác hết tính công nghệ tác tử di động KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Về mặt thuyết công nghệ tác tử di động ... loại luồng công việc 1.4 HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN 1.4.1 Thực trạng công tác quản bệnh viện 1.4.2 Ứng dụng tác tử quản bệnh viện - Lập kế hoạch khám bệnh - Ứng dụng giám sát bệnh - Xây...
 • 26
 • 344
 • 0

nghiên cứu công nghệ thông tin di động 3g wcdma phát triển lên thế hệ 3,5g hspa

nghiên cứu công nghệ thông tin di động 3g wcdma và phát triển lên thế hệ 3,5g hspa
... giới triển khai rộng rãi hai công nghệ WCDMA HSPA Xuất phát từ mong muốn tìm hiểu hai công nghệ nên em thực đồ án: “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G WCDMA VÀ PHÁT TRIỂN LÊN THẾ HỆ 3,5G HSPA ... Hình 1.1 Lộ trình phát triển công nghệ thông tin di động lên 4G 1.2 KIẾN TRÚC CHUNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 1.2.1 Công nghệ WCDMA WCDMA (Wideband CDMA) công nghệ phát triển GSM để tăng ... VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA WCDMA 16 1.1 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG LÊN THẾ HỆ 4G 16 1.1.1 Hệ thống thông tin di động hệ thứ 16 1.1.2 Hệ...
 • 124
 • 150
 • 0

tìm hiểu về công nghệ tác tử di động (mobile agent)

tìm hiểu về công nghệ tác tử di động (mobile agent)
... KHÁI NIỆM VỀ TÁC TỬ DI ĐỘNG Tác tử di động loại tác tử phần mềm (Software agent) Để hiểu rõ tảng tác tử di động, ta tìm hiểu khái quát software agent I.1 Tác tử phần mềm (Software agent) I.1.1 ... dụng đặc trưng dành cho công nghệ tác tử di động Tất kết đạt với tác tử di động công nghệ truyền thống Tuy nhiên, vài trường hợp, tác tử di động giải pháp tối ưu Tác tử di động áp dụng nhiều lĩnh ... Khi di chuyển, tác tử di động đóng gói mã nguồn, liệu trạng thái thi hành, nhờ tác tử di động dừng việc thi hành thực máy này, di chuyển sang máy khác khôi phục lại thi hành máy đích Tác tử di động...
 • 27
 • 348
 • 2

nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn

nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn
... c s khoa h c c a t ng quát hoá t ng - Nghiên c u xây d ng thu t toán t ng quát hoá t ng m ng l ng d ng n b n a hình phù h p v i th c t Vi t Nam b n - Xây d ng ph n m m th nghi m t ng quát hoá ... ng quát hoá a hình 24 II.3.2 Th hi n t ng quát hoá thu h 25 II.3.3 Th hi n t ng quát hoá l p ph th c v t 28 II.3.4 Th hi n t ng quát hoá dân c 29 II.3.5 Th hi n t ng quát ... IV.3 T ng quát hóa m ng l i y u t hình n 61 IV.3.1 Các cách ti p c n IV.3.2 Lý thuy t th t ng quát hóa .58 i v i t ng quát hoá m ng l th t ng quát hoá m ng l IV.3.3 T ng quát hoá m ng...
 • 89
 • 414
 • 1

Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ đa phương tiện - Quy trình xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm ảo đa phương tiện

Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ đa phương tiện - Quy trình xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm ảo đa phương tiện
... việc phát triển thí nghiệm sau Phần mềm thí nghiệm ảo đa phơng tiện có tiêu yêu cầu kỹ thuật cần đạt tới nh sau: a Chức năng: - Chức hoạt động - Quản trị thí nghiệm ảo - Thực thí nghiệm ảo ... thí nghiệm 1.1 Cài đặt phần mềm Thông thờng sản phẩm thí nghiệm ảo đa phơng tiện cần sử dụng phần mềm sau: - Các phần mềm văn phòng, soạn thảo văn nh MS OFFICE - Phần mềm hỗ trợ đa phơng tiện ... xuyên đa can thiệp văn vào máy Nhờ mà cách học tơng tác, đào tạo đa phơng tiện ngày phổ biến Việc thiết kế sử dụng xây dựng phần mềm thí nghiệm ảo đa phơng tiện có thể: Xây dựng thí nghiệm ảo...
 • 149
 • 263
 • 0

Nghiên cứu công nghệ mạng quang thụ động g PON đề xuất các dịch vụ cung cấp tới khách hàng trên mạng g PON VNPT hà nội

Nghiên cứu công nghệ mạng quang thụ động g PON và đề xuất các dịch vụ cung cấp tới khách hàng trên mạng g PON VNPT hà nội
... Nghiên cứu công nghệ mạng quang thụ động G- PON Phân tích đề xuất dịch vụ cung cấp tới khách hàng mạng học viên nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm kỹ thuật công nghệ GPON, phân tích trạng mạng G- PON ... CHƯƠNG Đề xuất dịch vụ cung cấp tới khách hàng mạng G PON VNPT Nội Phần Mạng G- PON VNPT Nội 3.1 Hiện trạng mạng truy nhập băng rộng Viễn thông Nội 3.1.1 Mạng MAN – E 3.1.2 Mạng cáp quang ... tới khách hàng mạng quang G- PON VNPT Nội Cấu trúc luận văn bao g m: Chương 1: Tổng quan mạng G - PON Chương 2: Giải pháp công nghệ mạng G- PON Chương 3: Phân tích, đề xuất dịch vụ cung cấp tới...
 • 33
 • 1,347
 • 6

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da sản xuất chất tẩy rửa

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza và enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa
... PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYM PROTEAZA ENZYM LIPAZA TỪ CHỦNG VI SINH VẬT TÁI TỔ HỢP ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA VÀ SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA MÃ SỐ: ... HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYM PROTEAZA ENZYM LIPAZA TỪ CHỦNG VI SINH VẬT TÁI TỔ HỢP ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA VÀ SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA MÃ SỐ: ĐT.08.08/CNSHCB ... đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng công nghiệp thuộc da sản xuất chất tẩy rửa Mã số đề tài: ĐT.08.08/CNSHCB Thuộc: Đề...
 • 274
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ nâng cao hiệu suất và chất lượng rượu ngô thanh vân huyện quảng hạ tỉnh hà giangtha nghien cuu tao nguon thuc an bo sung va xay dung mo hinh ga tha vuonphân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý vật tư tại phòng kế toán tài chínhnghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng từ nông sản có tác dụng làm giảm hàm lượng đường trong máunghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩmviện nghiên cứu công nghệ thông tin đông nam ánghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtnghien cuu cong nghe san xuat van san 3 lop tu tre gonghiên cứu công nghệ sản xuất ván sàn công nghiệp 3 lớp từ trẻ gỗnghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở việt namnghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điềunghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè việt namnghiên cứu công nghệ sản xuất men giả màu đồng cho gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩunghiên cứu công nghệ chuyển hóa lignin từ nguồn nước thải của công nghiệp giấy thành chất kích thích sinh trưởng cây trồngđề tài nghiên cứu công nghê sản xuất ván thanh từ gỗ mỡMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown loadMAU DE XUAT DU ANdown loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Tuần 8. Kì diệu rừng xanhNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên