Một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân tích lương của cán bộ trường cao đẳng nghề hà nam

Một số phương pháp khai phá dữ liệu ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu

Một số phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu
... I HC QUC GIA HNI KHOA CễNG NGH Ngụ Vn Bỡnh Một số ph-ơng pháp khai phá liệu ứng dụng toán lập thời khoá biểu Chuyờn ngnh : Cụng ngh thụng tin Mó s : 1.01.10 NGI HNG DN KHOA ... ngnh hc khỏc Hỡnh 2.4 Khai phỏ d liu v tri thc 2.7 TRNG TM CHNH TRONG KHAI PH D LIU Cỏc phng phỏp khai phỏ v tng tỏc ngi s dng - Khai phỏ cỏc loi tri thc khỏc ca c s d liu - Khai phỏ tng tỏc cỏc ... T Kho d liu n khai phỏ d liu 23 CHNG KHAI PH D LIU 26 Gii thiu khai phỏ d liu 26 2.1.1 Khai phỏ d liu l gỡ ? 26 2.1.2 ng c thỳc y dựng khai phỏ d liu...
 • 126
 • 341
 • 0

Một số phương pháp mã hóa thông tin ứng dụng trong xác minh thông tin

Một số phương pháp mã hóa thông tin và ứng dụng trong xác minh thông tin
... định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng rãi cho người dùng để hóa Những thông tin hóa khóa công khai giải khóa bí mật tương ứng Nói cách khác, người hóa có người ... giải mã, khóa liệu vô nghĩa Khóa để hóa liệu thực hàm số toán học liệu gốc x khóa hóa hàm f, liệu sau hóa f(x) Giải trình ngược lại hóa, trình lấy liệu hóa khóa giải mã, dịch ... Chương Một số phương pháp hóa thông tin 1.1 Khái niệm hệ mật 1.2 hoá giải 1.2.1 Quy trình hoá giải liệu 1.2.3 Thuật toán hóa phi đối xứng(Puclic-key-Algorithms)...
 • 72
 • 274
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GOM CỤM DỮ LIỆU -THUẬT TOÁN K-MEANS

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GOM CỤM DỮ LIỆU -THUẬT TOÁN K-MEANS
... quát phương pháp dùng phân cụm liệu gồm phương pháp là: Phương pháp dựa phân hoạch, phương pháp phân cấp, phương pháp gom cụm liệu mờ, phương pháp dựa vào lưới, phương pháp dựa mật độ, phương pháp ... niệm toán gom cụm mờ Trong phương pháp gom cụm giới thiệu chương trước, phương pháp gom cụm phân hoạch tập liệu ban đầu thành cụm liệu có tính tự nhiên đối tượng liệu thuộc cụm liệu, phương pháp ... với số cụm cố định không sử dụng khái niệm mật độ cho cụm 18 Chương 3: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS VÀO GOM CỤM DỮ LIỆU 3.1 Thuật toán K-MEANS 3.1.1 Ý tưởng - Ý tưởng phương pháp phân tập liệu...
 • 26
 • 807
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố nội

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu và thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố hà nội
... Khám phá tri thức ? 2.2.3 Vai trò m ục tiêu KDD 2.2.4 Q trìn h phất tri thức Chng 3: Khai phá liệu 3.1 Tóns quan khai phá liệu 3.1.1 Khai phá liệu 1.2 Phán mềm khai phá liệu 3.1.3 Các thành phán ... xu hướng nghiên cứu phát trien h iệ n k lu ii phá liệu Chương 2: Kho (lũ liệu cõng nghệ khám phá tri thức 2.1 Kho liệu (Datawarehouse) 2.1 Tons quan kho liệu ỉ iMột số đặc điếm kho liệu 2.1 ... mục tiêu kho liệu 2.1 Kho liệu với cơng nghệ Data mining (khai phád liệu) 2.1 Mơi trườn2 hoạt động kho liệu 6 .Một số hướng tiếp cận DWH KDD ngành Bưuchính Vién thơn« 2.2 Còn2 112 hệ khám phá tri...
 • 88
 • 283
 • 0

Một số vấn đề về phân cụm dữ liệu ứng dụng trong ngành BHXH

Một số vấn đề về phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong ngành BHXH
... chi tiết vấn đề phân cụm liệu, tóm tắt đặc trưng phương pháp phân cụm liệu sử dụng phổ biến số thuật toán phân cụm liệu Chương 3: Áp dụng thuật toán phân cụm liệu vào khai phá liệu ngành bảo ... chúng phân cụm liệu Xuất phát hoàn cảnh đó, luận văn lựa chọn đề tài Một số vấn đề phân cụm liệu ứng dụng ngành bảo hiểm xã hội” Luận văn nhằm nghiên cứu số vấn đề khám phá tri thức sở liệu tập ... vấn đề khám phá tri thức sở liệu tập trung vào kỹ thuật phân cụm liệu Trên sở đề cập đến ứng dụng thực tế sở khám phá tri thức khai phá liệu sở liệu ngành bảo hiểm xã hội Luận văn gồm Phần mở...
 • 3
 • 106
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TR TS PH NG IH C ÀL T NG PHÁP DỊ TÌM NG U NHIÊN VÀ NG D NG TÀI KHOA H C C P B (B2005-29-34) Ch nhi m tài: Tr ng Chí ... DGA vào tốn h c lu t qua m ng n ron nhân t o (Artificial Neural Network - ANN), sau i ti n thu t tốn h c tham s m ng n ron Trên tốn m i, chúng tơi c ng thu c k t qu t ng t nh Ph ng pháp tìm ... xác su t ng ph thu c vào th h ti n hố (DGA) m ng ron (ANN) Ph n II trình bày m t s k t qu lý thuy t v ph ng pháp nung luy n mơ ph ng (SA) ng d ng c a SA vào tốn l p l ch dòng cơng vi c Nh ng...
 • 36
 • 283
 • 1

Tìm hiểu một số thuật toán mã hóa dữ liệu ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu một số thuật toán mã hóa dữ liệu và ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học
... Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hình 1.3: Mô hình hóa khóa công khai Trang 13 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Trong : Khóa hóa giống khóa giải Khóa ... cặp khóa giải liệu hóa khóa Public Key tương ứng [1, 2, 7] Trang 10 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Thuật toán hóa bất đối xứng tiếng sử dụng nhiều RSA Ngoài số thuật ... Hộp S thứ Trang 28 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Trang 29 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S...
 • 52
 • 631
 • 3

Nghiên cứu phương pháp khai phá dữ liệu ứng dụng dự báo nguồn gỗ nguyên liệu cho sản xuất tại nhà máy giấy Bãi Bằng

Nghiên cứu phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng dự báo nguồn gỗ nguyên liệu cho sản xuất tại nhà máy giấy Bãi Bằng
... phương pháp khai phá, phân tích liệu từ số liệu thực tế tổng hợp ứng dụng cho tốn dự báo nguồn ngun liệu cho sản xuất nhà máy giấy Bãi Bằng – Tổng cơng ty Giấy Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu ... II CHƯƠNG 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ CÁC ỨNG DỤNG CHO DỰ BÁO DỮ LIỆU 2.1 Khai phá liệu: Khai phá liệu (KPDL) lĩnh vực kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật với q trình xử lý liệu, trích xuất tri thức ... 1.1 Khái niệm dự báo 1.2 Một số đặc điểm dự báo 1.3 Các phương pháp dự báo 1.3.1 Phương pháp dự báo định tính (phán đốn) 1.3.2 Phương pháp dự báo định lượng...
 • 51
 • 297
 • 0

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu ứng dụng

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu và ứng dụng
... HỌC T ự NHIÊN *1* «4# 4* *1» «7* tii »Ị» «1« *?> *Ị» TÊN ĐỂ T À I : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN Đ ổ i TÍN HIỆU VÀ ÚNG DỤNG MÃ SỐ: QT-04-03 CHÚ TRÌ ĐỂ TÀI : PGS TS PHẠM QU ỐC TRIÊU CÁC CÁN BỘ TH ... Chương I: Một phương pháp chuyên đổi nhiệt - điện 1.1 Chuyển đổi nhiệt - điện điện trở 1.2 Chuyển đổi nhiệt - điện cặp nhiệt 12 1.3 Chuyển đổi nhiệt - điện diode ... thưc hiên theo phương pháp gián tiếp mà nguyên tấc chù yếu cúa dựa vào trình chuyên đổi lín hiệu dung cu đo Thiết bị tác giá nghiên cứu đẽ tài thiết bị đo dùng trình chuyển đổi tín hiệu nhiệt -...
 • 105
 • 175
 • 0

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu ứng dụng tt

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu và ứng dụng tt
... vể số phương pháp chuyển đổi tín hiệu vật lý - Nghiên cứu giai pháp nàng cao chất lượn2 chuvến đòi - Nghièn cứu hiệu ứng liên quan đến chuyển đổi tín hiẽu - Xây dựng số thiết bị chuyển đổi - Hiệu ... chuyến đổi tín hiệu ứng dụng vào đo lường đại lượng vật lý, nhấn manh phương pháp chuyển đổi nhiệt điện - Nghiên cứu thiết kế hệ đo phục vụ đo lường đại lượng vật lý - Chế tao mẫu sản phám hiệu ... giá khả ứng dụng cúa thiết bi .68 Kết luận ch u n g 69 Tài liệu tham kh ảo 70 BÁO CÁO TÓM TẮT Đề tài: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN Đ ổ i TÍN HIỆU VÀ ÚTVG DỰNG Mã số: QT-04-03...
 • 8
 • 118
 • 0

Phân cụm dữ liệu ứng dụng trong công tác tái bảo hiểm

Phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong công tác tái bảo hiểm
... hiểu, nghiên cứu trọng tâm luận văn 13 Phân cụm liệu ứng dụng công tác Tái bảo hiểm CHƢƠNG 2: PHÂN CỤM DỮ LIỆU VÀ CÁC TIẾP CẬN 2.1 Vấn đề phân cụm liệu Phân cụm liệu lĩnh vực liên ngành đƣợc phát ... liệu Tái bảo hiểm phƣơng pháp phân cụm liệu Phân cụm liệu ứng dụng công tác Tái bảo hiểm CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DATA MINING 1.1 Giới thiệu chung Những năm 60 kỷ trƣớc, ngƣời ta bắt đầu sử dụng ... in Database Data Mining TỪ KHOÁ Data mining, phân cụm liệu, liệu hỗn hợp, phân cụm mờ, phân cụm song song Phân cụm liệu ứng dụng công tác Tái bảo hiểm LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin tỏ lòng biết...
 • 101
 • 531
 • 2

THUẬT TOÁN K-MEAN TRONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

THUẬT TOÁN K-MEAN TRONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... k-means o Thuật toán PAM o Thuật toán CLARA o Thuật toán CLARANS • Các thuật toán gom cụm phân cấp: o Thuật toán CURE o Thuật toán BIRCH o Thuật toán AGNES o Thuật toán DIANA o Thuật toán ROCK o Thuật ... hợp để khai phá liệu Phân cụm liệu thường bước khởi đầu quan trọng số trình khai phá liệu [Fayyad 1996] Một số phương pháp khai phá liệu sử dụng phương pháp phân cụm liệu sở liệu phân khúc, mẫu ... biệt khai phá liệu [1996 Cohen, Cross 1996,Wah 1996] II.14 Khai phá liệu phương pháp tiếp cận Khai phá liệu, giống phân cụm liệu, hoạt động thăm dò, đó, phương pháp phân cụm liệu thích hợp để khai...
 • 55
 • 608
 • 4

Phân cụm dữ liệu ứng dụng trong phân loại cấu trúc protein

Phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại cấu trúc protein
... tài "Phân cụm liệu ứng dụng phân loại cấu trúc protein" MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu tổng quan lý thuyết phân cụm liệu - Nghiên cứu số kỹ thuật phân cụm liệu ứng dụng phân loại cấu trúc protein ... thiệu phân cụm liệu số thuật toán phân cụm liệu dựa vào cụm trung tâm ứng dụng phân loại cấu trúc protein - Tìm hiểu sử dụng phần mềm Cluster 3.0 ứng dụng thuật toán Kmeans để phân loại cấu trúc protein ... VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Tổng quan phân cụm liệu 1.2 Phân cụm phân loại liệu 1.3 Các yêu cầu phân cụm liệu 1.4 Các kiểu liệu phân cụm 1.4.1 Phân loại...
 • 70
 • 64
 • 1

Các thuật toán phân cụm dữ liệu ứng dụng trong phân loại Protein

Các thuật toán phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại Protein
... tổng quan khai phá liệu sâu tìm hiểu phân cụm liệu, kỹ thuật phân cụm số ứng dụng phân cụm liệu Chƣơng Các thuật toán phân cụm liệu: Trình bày thuật toán điển hình phân cụm liệu là: K-Means, Chameleon, ... quan phân cụm liệu 1.3.2 Các yêu cầu kỹ thuật phân cụm liệu 1.3.3 Các kiểu liệu phân cụm liệu 1.3.4 Độ đo phân cụm liệu 11 1.3.5 Các kỹ thuật tiếp cận với toán phân cụm ... phí tính toán 1.3.5 Các kỹ thuật tiếp cận với toán phân cụm Các kỹ thuật phân cụm có nhiều cách tiếp cận ứng dụng thực tế Các kỹ thuật phân cụm hƣớng tới hai mục tiêu chung: chất lƣợng cụm khám...
 • 82
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp phân tích đánh giá rui ro của dự ánmột số phương pháp phân tích điện hóatìm hiểu một số phương pháp phân tích vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩmskkn mot so phuong phap phan tich thanh ti le thucmột số phương pháp phân tích thông dụngmột số phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế của một htttqlmột số phương pháp phân tích hóa học thành phần hóa học chất lượng thực phẩmii một số phương pháp phân tích sốmột số phương pháp phân tích hóa lý dùng trong kiểm nghiệmmột số phương pháp phân tích tín hiệu dao động máymột số phương pháp phân tích ocps và pcbs trong m ẫu trầm tíchphân cụm dữ liệu và ứng dụnghọc phần iii một số vấn đề về tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dụckhai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lý cán bộmột số phương pháp phân cụm dữ liệuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây