Nghiên cứu việc đưa vào dạy học toán ở trường phổ thông thuật toán chia đôi trong môi trường máy tính bỏ túi

Xây dựng phim thí nghiệm ''đo cảm ứng từ của từ trường trái đất'' và nghiên cứu sử dụng vào dạy học về từ trường trường THPT

Xây dựng phim thí nghiệm ''đo cảm ứng từ của từ trường trái đất'' và nghiên cứu sử dụng vào dạy học về từ trường ở trường THPT
... Trái Đất nghiên cứu sử dụng vào dạy học từ trờng trờng THPT Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phim thí nghiệm "Đo cảm ứng từ từ trờng Trái Đất" nghiên cứu DHVL chơng Từ trờng chơng Cảm ứng điện từ, Vật ... Cấu trúc luận văn Mở đầu Nội dung Chơng Cơ sở khoa học sử dụng phim thí nghiệm làm PTDH dạy học Vật lý trờng phổ thông Chơng Xây dựng phim sử dụng phim xây dựng vào dạy học vật lý trờng phổ ... thí nghiệm vào dạy học Vật lý nh phơng tiện trực quan trơng phổ thông Đây sở khoa học để xây dựng phim thí nghiệm Đo cảm ứng từ từ trờng Trái Đất đề xuất phơng án sử dụng vào dạy học Vật lý trờng...
 • 63
 • 427
 • 0

Nghiên cứu việc đưa các yếu tố văn hoá anh bằng phương pháp so sánh đối chiếu vào giảng dạy tiếng anh cho sinh viên chuyên ngành du lịch tại trường cao đẳng cộng đồng hải phòng

Nghiên cứu việc đưa các yếu tố văn hoá anh bằng phương pháp so sánh  đối chiếu vào giảng dạy tiếng anh cho sinh viên chuyên ngành du lịch tại trường cao đẳng cộng đồng hải phòng
... opposite sex at S  D school, parties, or other social events Note: Men and women sometimes share expenses on a S  D date Note: Teenagers and young adults meet and choose their S  D ... people don’t wait to be introduced They introduce themselves When people are being introduced, they try to make direct eye- contact with the other person After a formal introduction, people often use ... sheet TODAY’S TV SCHEDULE Use the information in the TV schedule to answer the following questions: How many channels (separate broadcasting stations) can viewers choose from? During what hours...
 • 40
 • 843
 • 0

Xây dựng video clip thí nghiệm khảo sát mạch điện xoay chiều với dao động kí điện tử và nghiên cứu sử dụng vào dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 THPT ban KHTN

Xây dựng video clip thí nghiệm khảo sát mạch điện xoay chiều với dao động kí điện tử và nghiên cứu sử dụng vào dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 THPT  ban KHTN
... Xây dựng video clip thí nghiệm Khảo sát mạch điện xoay chiều với DĐKĐT” nghiên cứu sử dụng vào dạy học chương Dòng điện xoay chiều -Vật 12 THPT- Ban KHTN Mục đích nghiên cứu Xây dựng clip ... VIDEO CLIP THÍ NGHIỆM “KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU VỚI DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ” VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU”-VẬT LÝ 12- BAN KHTN 2.1 Đặc điểm chương Dòng điện ... khoa học để xây dựng video clip thí nghiệm khảo sát mạch điện xoay chiều với DĐKĐT” đề xuất phương án sử dụng vào dạy học chương dòng điện xoay chiều -Vật 12- ban KHTN 11 CHƯƠNG XÂY DỰNG VIDEO...
 • 49
 • 794
 • 1

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌCTRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 1) pptx

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 1) pptx
... giảng dạy toán Các lực sinh viên việc tiếp cận thuyết hoạt động thông qua việc nghiên cứu toán thực hành dạy học Toán trường phổ thông xác định dựa quan điểm lí luận nhận thức lí thuyết hoạt động, ... thích điều chỉnh hoạt động, chúng gọi động hoạt động Từ hiểu đằng sau động hoạt động nhu cầu hoạt động Từ việc phân tích nêu cho thấy việc dạy học toán nhằm tiếp cận thuyết hoạt động cho sinh ... quan hoạt động đặc trưng nhận thức Toán học 1.1.3 Một số kiến thức lí thuyết hoạt động Việc dạy học theo quan điểm lí thuyết hoạt động mặt lí luận thực hành sáng tỏ “Phương pháp dạy học môn Toán ...
 • 11
 • 402
 • 2

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌCTRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 2 ppt

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 2 ppt
... sở tâm lí, sở triết học thuyết kiến tạo, tiếp cận cách tổ chức dạy học theo quan điểm trên, vận dụng dạng kiến tạo dạy học số chủ đề cụ thể Tuy nhiên, việc tiếp cận thuyết kiến tạo dạy học ... thức biểu dạy học Toán trường phổ thông; từ đề xuất biện pháp bồi dưỡng lực nhằm góp phần triển khai biện pháp để nâng cao hiệu dạy học Toán trường phổ thông Tác giả mong có hợp tác nghiên cứu người ... nhiệm vụ cụ thể, giải nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ 2. 1.4 Các loại kiến tạo dạy học Trong dạy học Toán nói riêng, dạy học nói chung, hoạt động kiến tạo phân thành hai loại : kiến tạo kiến tạo xã...
 • 11
 • 356
 • 5

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KHÁM PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌCTRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 3) doc

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KHÁM PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 3) doc
... biện pháp 3.3 Một số biện pháp rèn luyện thành tố lực khám phá kiến thức cho sinh viên dạy học Hình học sơ cấp trường Đại học Sư phạm Ngoài sở khoa học, sở lực khám phá kiến thức, đề xuất biện pháp ... trường đại học thể cụ thể trường phổ thông theo quan điểm biện chứng góp phần giúp họ ý thức định hướng giải toán phổ thông tư tưởng toán học cao cấp, toán học đại sau chuyển sang cách giải phổ ... luyện lực khám phá cho sinh viên dự tính đặc điểm việc dạy học môn Hình học sơ cấp yêu cầu dạy học toán trường phổ thông giai đoạn Từ sở nói quan tâm chủ yếu biện pháp sau đây: Biện pháp : tạo...
 • 11
 • 214
 • 2

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KHÁM PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌCTRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 4) pdf

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KHÁM PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 4) pdf
... nguyên sách tập toán THCS đề xuất kiến nghị; Sưu tầm tư liệu toán học; Toán học vui; Giới thiệu phần mềm toán học 4.4.3.4 Dạy cách đọc sách trường ĐHSP muốn học tập, nghiên cứu có kết cao, ... thân, sở dự kiến mục tiêu, nội dung kế hoạch, kèm theo lựa chọn phương pháp, phương tiện thực cách hợp Để thực bước này, sinh viên vào kế hoạch dạy học nhà trường, kế hoạch dạy học môn học giảng ... thành tự học sinh viên) Tự học phạm trù rộng, thời đại ngày tự học diễn nhiều người, lúc, nơi, phải tự học suốt đời Tự học diễn với người học có thầy trực tiếp giảng dạy có điều khiển gián tiếp...
 • 27
 • 149
 • 0

sử dụng phép tương tự vào dạy học nghiên cứu áp dụng vào dạy học phương pháp tọa độ trong không gian

sử dụng phép tương tự vào dạy học nghiên cứu áp dụng vào dạy học phương pháp tọa độ trong không gian
... phép tương tự vào dạy học: nghiên cứu áp dụng vào dạy học phương pháp tọa độ không gian Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu phép tƣơng tự, vai trò, vị trí biện pháp sƣ phạm để sử dụng phép tƣơng tự dạy ... không gian 44 2.3 Các ứng dụng phép tương tự dạy học chuyển từ phương pháp tọa độ mặt phẳng sang phương pháp tọa độ không gian 46 2.3.1 Sử dụng phép tương tự vào dạy ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ –––––––––– BÙI PHƢƠNG UYÊN SỬ DỤNG PHÉP TƢƠNG TỰ VÀO DẠY HỌC: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC...
 • 120
 • 631
 • 2

phần mềm mô phỏng một số máy tính bỏ túi nhãn hiệu casio giúp nghiên cứu các hoạt động dạy học toán có sử dụng máy tính bỏ túi trường phổ thông

phần mềm mô phỏng một số máy tính bỏ túi nhãn hiệu casio giúp nghiên cứu các hoạt động dạy học toán có sử dụng máy tính bỏ túi ở trường phổ thông
... 2012 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài : Phần mềm số máy tính bỏ túi nhãn hiệu CASIO giúp nghiên cứu hoạt động dạy học Toán sử dụng máy tính bỏ túi trường phổ thông ... Với sở lí luận đạt cần thiết lợi ích MTBT, mục tiêu đề tài tiến hành xây dựng phần mềm số máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio giúp nghiên cứu hoạt động dạy học Toán sử dụng máy tính bỏ túi trường ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Phần mềm số máy tính bỏ túi nhãn hiệu CASIO giúp nghiên cứu hoạt động dạy học Toán sử dụng máy tính...
 • 96
 • 109
 • 0

Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy học môn toán

Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy  học môn toán
... KHOA HỌC LUẬN VÀ PHÂN TÍCH KHOA HỌC LUẬN LỊCH SỬ I Về thuật ngữ Khoa học luận II Khoa học luận, lịch sử phân tích khoa học luận lịch sử khoa học CHƢƠNG 2: LỢI ÍCH SƢ PHẠM CỦA ... cộng đồng khoa học với việc dạy học tri thức II Khoa học luận, lịch sử phân tích khoa học luận lịch sử khoa học Cách hiểu thuật ngữ khoa học luận gần gũi với trào lƣu khoa học luận lịch sử Nó dẫn ... Phân tích khoa học luận Chúng ta vai trò nghiên cứu khoa học luận lịch sử hoạt động dạyhọc toán thông qua việc phân tích lợi ích mà mang lại I Khoa học luận – đối tượng tri thức – đối tượng dạy học...
 • 90
 • 174
 • 0

nghiên cưu về phương pháp dạy học mới và các ứng dụng của nó và trên quan điểm đó em xây dựng tiêt giảng 84 trong giáo trình “Kỹ thuật tiện "

nghiên cưu về phương pháp dạy học mới và các ứng dụng của nó và trên quan điểm đó em xây dựng tiêt giảng 84 trong giáo trình “Kỹ thuật tiện
... sinh dy ngh Em ó c s giỳp ca cỏc thy cụ khoa v c bit l s hng dn tn tỡnh ca Ths Lờ Thanh Liờm em ó hon thnh Trong bi lm ca em cũn nhiu thit sút em rt mong c cỏc thy cụ giỳp em hon thin Em xin chõn ... http://www.ebook.edu.vn Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp CHNG TNG QUAN V MễN HC K THUT TIN 1.1: Vai trũ, v trớ ca mụn hc: 1.1.1: Vai trũ ca mụn hc Trong xó hi phỏt trin kinh t ... c dựng khỏ ph bin cỏc phõn xng c khớ hin Trong phn hc u tiờn cỏc bn ó c nghiờn cu cỏc v nguyờn lý k SVTH Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn 18 Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật...
 • 25
 • 374
 • 0

Nghiên cứu việc đưa chăn nuôi gia cầm tách khỏi khu dân cư của huyện đông anh thành phố hà nội

Nghiên cứu việc đưa chăn nuôi gia cầm tách khỏi khu dân cư của huyện đông anh thành phố hà nội
... nuôi gia c m khu dân chăn nuôi gia c m khu dân Chăn nuôi gia c m khu dân vi c chăn nuôi gia c m khu v c dân sinh s ng ho c r t g n khu dân Chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân ... sau chăn nuôi l n [9] 2.1.2 Chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân 2.1.2.1 Th chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân Khi d a vào kho ng cách chăn nuôi t i khu c a dân cư, ñư c phân thành chăn nuôi ... c m c a thành ph N i 41 4.1.2 Quá trình ñưa chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân c a thành ph N i 4.2 45 Th c tr ng chăn nuôi gia c m ñưa chăn nuôi gia c m tách kh i khu dân c a huy...
 • 137
 • 250
 • 0

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ trường phổ thông vectơ hình học và vectơ vật lý

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ ở trường phổ thông vectơ hình học và vectơ vật lý
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngơ Thị Hồng Hạnh MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY HỌC VECTƠ TRƯỜNG PHỔ THƠNG: VECTƠ HÌNH HỌC VÀ VECTƠ VẬT LÝ Chun ngành : luận ... Chương 1- Vectơ dạy học hình học trường phổ thơng Chương 2- Vectơ dạy học vật trường phổ thơng Chương 3- Nghiên cứu thực nghiệm CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI VECTƠ HÌNH HỌC Bắt đầu ... Việc nghiên cứu vectơ hình học có ảnh hưởng đến việc học tập khái niệm có liên quan đến vectơ vật lí khơng? Đó câu hỏi mà chúng tơi đặt mà chúng tơi chọn đề tài Một nghiên cứu didactic dạy học...
 • 65
 • 1,215
 • 5

nghiên cứu didactic phần bổ sung của chương trình môn toán thí điểm trung học phổ thông, trong mối liên hệ với các yếu tố thuật toánmáy tính bỏ túi

nghiên cứu didactic phần bổ sung của chương trình môn toán thí điểm trung học phổ thông, trong mối liên hệ với các yếu tố thuật toán và máy tính bỏ túi
... minh thuật toán Còn sách giáo khoa liệu có phải việc đưa yếu tố thuật toán vào trường phổ thông thông qua máy tính bỏ túi? Vấn đề khiến quan tâm tìm hiểu xem máy tính bỏ túi thuật toán đề cập phần ... Phương trình Hệ phương trình Ghi mức độ … Có sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán số gần … 1.Phương trình Tính nghiệm gần phương trình (dùng máy tính bỏ túi) … 4 .Hệ phương trình bậc nhiều ẩn … Chương ... dụng máy tính bỏ túi … Có sử dụng máy tính bỏ túi thống kê … Có thể giới thiệu cách dùng máy tính bỏ túi để đổi số đo góc từ độ sang radian ngược lại Như theo quy định chương trình máy tính bỏ túi...
 • 59
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực và quản lí việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở nhà trường trong nướckết quả nghiên cứu và đưa vào sản xuất cây đậu tỏn việc cải tạo đất cung cấp chất xanh làm thức ăn cho gia súckết quả nghiên cứu và đưa vào sản xuất cây đậu flemingia macrophilla trong việc cải tạo đất cung cấp chất xanh làm thức ăn cho gia súcứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học toánluận văn nghiên cứu về lí luận dạy học địa lískknung dung cntt vao day hoc toan 6vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán tiểu họcứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu học cô lê thị hằngứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu học cô lê thị hằng thanh liêm – hà namứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu họcvận dụng lú thuyết kiến tạo vào dạy học toán 4công tác quản lý việc ứng dụng cntt vào dạy học của ht trường tiểu họcthực trạng vấn đề nghiên cứu và tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện nayhọc giải toán bằng máy tính bỏ túiphuong phap day hoc van o truong thcsTeachinh comparaticves and superlarives to the students of class 10a1 at quan son 2 upper secondaly school in quan son, thanh hoa, provinceTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic using handouts in teaching and learing english at high schoolsTwo issues in assessment of high school students performance in englishĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLChương II. §2. Hàm số bậc nhấtĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsChương I. §9. Hình chữ nhậtTeaching warm up in englishTechniques of using games in teaching english lessons for grade 12 at quang xuong 4 high schoolQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊTHU hút vốn đầu tư tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾ