Đặc điểm định danh từ vựng trong phương ngữ nam bộ

Định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ

Định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ
... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ VĂN TUYÊN ĐỊNH DANH SỰ VẬT LIÊN QUAN ĐẾN SÔNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ ... mang sông nước người nhân hậu có sức lôi mạnh mẽ yêu quý quan tâm đến sống người vùng đất tận Tổ quốc Đề tài Định danh vật liên quan đến sông nước vùng Đồng sông Cửu Long phương ngữ Nam Bộ xuất ... sông nước ở Nam Bộ mà Nghiên cứu nhóm từ liên quan đến sông nước phương ngữ Nam Bộ (PNNB) không nhiều Trong công trình Phương ngữ Nam (những khác biệt từ vựng – ngữ nghĩa phương ngữ Nam Bộ...
 • 203
 • 465
 • 6

tóm tắt luận án định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ

tóm tắt luận án định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ
... tích, nhận xét đặc điểm định danh vật liên quan đến sông nước vùng ĐBSCL Chương CẤU TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH SỰ VẬT LIÊN QUAN ĐẾN SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Cấu tạo của tên ... đến sông nước vùng Đồng sông Cửu Long phương ngữ Nam Bộ xuất phát từ nhu cầu lí luận thực tiễn Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Luận án muốn đặc điểm riêng định danh vật liên quan ... loại hình ngôn ngữ mượn sang loại hình ngôn ngữ mượn d Các dạng định danh phương thức định danh G.V Consanski chia định danh thành ba dạng: định danh từ vựng, định danh câu, định danh văn B.A Serebrennikov...
 • 27
 • 260
 • 1

Nghiên cứu định danh trong tiếng Việt và trong phương ngữ Nam Bộ

Nghiên cứu định danh trong tiếng Việt và trong phương ngữ Nam Bộ
... [29; 120] v.v gọi phương ngữ Nam Bộ Như vậy, không gian địa lí tiếng miền Nam, phương ngữ miền Nam hay phương ngữ Nam tác giả xác định rộng Không gian địa lí phương ngữ Nam Bộ xác định hẹp Ranh giới ... Nam Bộ + Tìm hiểu đặc trưng văn hoá Nam Bộ + Nêu lên đặc điểm PNNB + Nghiên cứu tri nhận thực qua việc định danh từ ngữ PNNB 0.4 Lịch sử vấn đề 0.4.1 Nghiên cứu phương ngữ Nam Bộ Nghiên cứu PNNB ... 1.1.4.1.3 Phân vùng phương ngữ tiếng Việt Về phân vùng phương ngữ tiếng Việt, có nhiều quan điểm khác phức tạp Có quan điểm cho tiếng Việt vùng phương ngữ mà có ngôn ngữ tiếng Việt mà Nhưng có quan...
 • 121
 • 670
 • 3

yếu tố vay mượn trong phương ngữ nam bộ qua tự vị tiếng việt miền nam của vương hồng sển

yếu tố vay mượn trong phương ngữ nam bộ qua tự vị tiếng việt miền nam của vương hồng sển
... đề tài mục từ yếu tố vay mượn từ điển Vương Hồng Sển phương ngữ Nam Bộ Mục đích nghiên cứu Thực đề tài: Yếu tố vay mượn phương ngữ Nam Bộ qua Tự vị tiếng Việt miền Nam Vương Hồng Sển vào tìm ... Yếu tố vay mƣợn từ tiếng Pháp 2.2.4.1 .Trong ngữ Khảo sát ngữ Tự vị tiếng Việt miền Nam Vương Hồng Sển, ngữ vay mượn tiếng Triều Châu tiếng Khmer, vốn từ Nam Bộ, ngữ yếu tố vay mượn khác, tiếng ... khiến nhầm lẫn diện mạo vùng ngôn ngữ Việt Nam phương ngữ Nam Bộ Nghiên cứu yếu tố vay mượn phương ngữ Nam Bộ tác giả Vương Hồng Sển đưa vào Tự vị tiếng Việt miền Nam, muốn tìm hiểu đóng góp phát...
 • 79
 • 595
 • 1

Đặc điểm nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nam Bộ (1945 – 1975)

Đặc điểm nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nam Bộ (1945 – 1975)
... triển 3.2 Diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Nam Bộ (1945 1975), nhìn ngôn ngữ truyện ngắn Nam Bộ (1945 1975) từ chất liệu 3.3 Diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Nam Bộ (1945 1975), nhìn 3.2.1 ... đặc điểm nghệ thuật trần Chương 2: Đặc điểm truyện ngắn Nam Bộ (1945 1975) nhìn từ thời gian trần thuật thuật nhà văn thuộc khu vực văn học 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Chương 3: Đặc điểm truyện ngắn ... thái đặc thù diễn ngôn trần thuật truyện Truyện ngắn Nam Bộ (1945 1975) có bước phát triển vững vàng ngắn Nam Bộ (1945 1975) Nếu ngày xưa, gần gũi yêu mến “tiếng nghệ thuật xử lí thời gian trần...
 • 12
 • 402
 • 0

Đặc điểm môi trường tự nhiên và xã hội nam bộ

Đặc điểm môi trường tự nhiên và xã hội nam bộ
... đời Nam Bộ vào đầu kỷ XX Hát Bội Hát vọng cổ Văn hóa bác học  Văn hoá bác học Nam Bộ bước đầu phát triển với thi đàn, thi Tao đàn Chiêu Anh Các, Bình Dương Thi xã, Bạch Mai Thi xã, trường ... xã hội cổ truyền    Đến Nam Bộ để khai hoang lập ấp, người Việt theo truyền thống để tổ chức quần cư thành làng ấp Tuy nhiên, nội dung hình thức, làng ấp người Việt Nam Bộ có nhiều điểm ... biến Nam Bộ, với các truyện thơ tiếng Lục Vân Tiên, Phạm Công - Cúc Hoa  Hát bội (tuồng) từ miền Trung đưa vào phát triển mạnh mẽ đất Nam Bộ Hầu hết các lễ hội thường có kèm theo hát bội...
 • 52
 • 500
 • 0

đặc điểm định danh tên gọi động vật trong tiếng Việt

đặc điểm định danh tên gọi động vật trong tiếng Việt
... đònh danh động vật tiếng Việt tiếng Việt so sánh với tiếng Nga, tác giả cho người đọc nắm cụ thể sâu sắc lónh vực đònh danh tiếng Việt Đó viết: Đặc điểm đònh danh tên gọi động vật tiếng Việt, ... Việt, Một vài nhận xét thành ngữ so sánh có tên động vật tiếng Việt , Đặc điểm đònh danh trường tên gọi động vật tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt Trong luận văn mình, muốn khẳng đònh lại thành ... vùng phương ngữ tiếng Việt Về phân vùng phương ngữ tiếng Việt, có nhiều quan điểm khác phức tạp Có quan điểm cho tiếng Việt vùng phương ngữ mà có ngôn ngữ tiếng Việt mà Nhưng có quan điểm cho hai,...
 • 141
 • 557
 • 1

NHỮNG đặc điểm về mặt từ VỰNG và HÌNH THÁI học của các văn bản y dược và ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG dạy

NHỮNG đặc điểm về mặt từ VỰNG và HÌNH THÁI học của các văn bản y dược và ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG dạy
... Sense Synonym Antonym easy, clear simple plain complex undecorated stretch of water sound ?? ?? noise Figure Antonymy and synonymy for polysemic and homonymic words (Finegan, 2000:196) Homonymy and ... word The same polysemic word, moreover, may share the same synonyms and antonyms, however, this type of word is limited in number, i.e., not all words have synonyms and/or antonyms Let us take ... phonologically, may be preceded and followed by a pause; orthographically there are spaces of punctuation marks; syntactically, they may be used alone as a single utterance; and semantically, words...
 • 122
 • 339
 • 0

Đặc điểm định danhngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ cười + x và nói + x trong tiếng Việt[134850][134850]

Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ cười + x và nói + x trong tiếng Việt[134850][134850]
... nét nghĩa tổ hợp "nói + x" III Tiểu kết Chƣơng IV Nhận x t bước đầu đặc điểm định danh ngữ nghĩa hai tổ hợp ghép phụ "cười + x" "nói + x" I Đặc điểm định danh hai tổ hợp ghép phụ "cười + x" "nói ... tên tổ hợp ghép phụ "nói + x" II Đặc điểm ngữ nghĩa tổ hợp ghép phụ "nói + x" tiếng Việt Đặc điểm ngữ nghĩa động từ nói Đặc điểm ngữ nghĩa yếu tố phụ x Các nét nghĩa tổ hợp "nói + x" Sự kết hợp ... I Đặc điểm định danh tổ hợp ghép phụ "cười + x" tiếng Việt Đặc điểm cấu tạo tổ hợp ghép phụ "cười + x" Những đặc trưng dùng để gọi tên tổ hợp ghép phụ "cười + x" II Đặc điểm ngữ nghĩa tổ hợp ghép...
 • 117
 • 305
 • 0

Đặc điểm định danhngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ cười + x và nói + x trong tiếng Việt[134850][134850]

Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ cười + x và nói + x trong tiếng Việt[134850][134850]
... nét nghĩa tổ hợp "nói + x" III Tiểu kết Chƣơng IV Nhận x t bước đầu đặc điểm định danh ngữ nghĩa hai tổ hợp ghép phụ "cười + x" "nói + x" I Đặc điểm định danh hai tổ hợp ghép phụ "cười + x" "nói ... tên tổ hợp ghép phụ "nói + x" II Đặc điểm ngữ nghĩa tổ hợp ghép phụ "nói + x" tiếng Việt Đặc điểm ngữ nghĩa động từ nói Đặc điểm ngữ nghĩa yếu tố phụ x Các nét nghĩa tổ hợp "nói + x" Sự kết hợp ... I Đặc điểm định danh tổ hợp ghép phụ "cười + x" tiếng Việt Đặc điểm cấu tạo tổ hợp ghép phụ "cười + x" Những đặc trưng dùng để gọi tên tổ hợp ghép phụ "cười + x" II Đặc điểm ngữ nghĩa tổ hợp ghép...
 • 117
 • 268
 • 0

nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang

nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang
... “ Nghiên cứu tái sinh tự nhiên số quần thực vật phục hồi sau nương rãy An Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tái sinh tự nhiên số quần thực vật ... PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI AN BÁ VÀ HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.60 ... trình nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên số quần thể thực vật phục hồi sau canh tác nương rãy An Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Kết nghiên cứu đề tài có đóng góp mặt lý luận thực...
 • 94
 • 653
 • 1

NGHIÊN cứu đặc điểm tái SINH tự NHIÊN TRONG một số KIỂU THẢM THỰC vật và đề XUẤT một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT NHẰM PHỤC hồi RỪNG tại HUYỆN CHỢ đồn,

NGHIÊN cứu đặc điểm tái SINH tự NHIÊN TRONG một số KIỂU THẢM THỰC vật và đề XUẤT một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT NHẰM PHỤC hồi RỪNG tại HUYỆN CHỢ đồn,
... "Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên số kiểu thảm thực vật đề xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" thực Mục đích nghiên cứu Góp phần nghiên cứu trình tái sinh ... khả phục hồi tự nhiên 2.1.5 Đề xuất bước đầu áp dụng biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng cho đối tượng rừng + Các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng trạng thái Ic + Các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng ... đặc điểm tái sinh tự nhiên nhân tố ảnh hưởng tái sinh đối tượng nghiên cứu + Nghiên cứu khả tái sinh tự nhiên đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu khả tái sinh tự nhiên trạng thái đất trống Ic - Nghiên...
 • 113
 • 401
 • 0

bước đầu nhận xét đặc điểm cộng hưởng từ phổ trong một số loại u não

bước đầu nhận xét đặc điểm cộng hưởng từ phổ trong một số loại u não
... ti u sau: Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ phổ số u não nguyên phát trục Nhận xét u cộng hưởng từ phổ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG U NÃO U não bao gồm u nguyên phát từ não, màng não, ... mong muốn mở rộng nghiên c u lĩnh vực CHTP để đóng góp thêm thông tin có tính chất khoa học, tiến hành nghiên c u đề tài Bước đ u nhận xét đặc điểm cộng hưởng từ phổ số loại u não với mục ti u ... chuỗi xung áp dụng Một chuỗi xung và được nghiên c u, ứng dụng chuỗi xung cộng hưởng từ phổ (CHTP) Cùng nguyên lý vật lý với CHT thường quy CHTP có mã hóa tín hi u thu khác dạng đồ thị phổ đặc...
 • 151
 • 434
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố vay mượn trong phương ngữ nam bộ qua tự vị tiếng việt miền nam của vương hồng sểnđặc điểm trƣờng từ vựng ngữ nghĩa thể hiện tình yêu đôi lứa trong thơ xuân quỳnhbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnđặc điểm của danh từđặc điểm phương ngữ nam bộđặc điểm của phương ngữ nam bộđặc điểm ngữ âm của phương ngữ nam bộphương ngữ nam bộ trong truyện ngăn nguyễn ngọc tưnối các từ ngữ ở cột a với cột b để hoàn thành bài tập sau những đặc điểm chính của người dân ở đồng bằng nam bộ làphương ngữ nam bộ trong ca daotừ điển phương ngữ nam bộphương ngữ nam bộ trong thơphương ngữ nam bộ trong tiểu thuyết đất rừng phương namphương ngữ nam bộ trong tiểu thuyết đất rừng phương nam của đoàn giỏitìm hiểu phương ngữ nam bộ trong truyện ngắn nguyễn quang sángbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBảng chia 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Bài 9. o, ctrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánTrắc Nghiệm Tích PhânDE KT CHUONG 1-LOP 11