ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... Trang Bài giảng HP: Quá trình thiết bị 2009 CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Đối tượng nhiệm vụ môn học − Đối tượng kỹ thuật công nghệ hóa học trình thiết bị Qua trình nghiên cứu trình thực thiết bị ... Bài giảng HP: Quá trình thiết bị 2009 − Phương trình cân vật liệu tính toàn lượng vật liệu (hỗn hợp ) tham gia vào trình cho cấu tử vật liệu Có thể dùng cho thiết bị, phận thiết bị hay nhóm thiết ... 2.1.3.2 Phương trình tĩnh lực học chất lỏng − Phương trình có dạng: z+ P ρg = z0 + P0 ρg Trang 12 Bài giảng HP: Quá trình thiết bị 2009 − Phương trình gọi phương trình tĩnh lực học chất lỏng Nó...
 • 114
 • 737
 • 13

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ
... Hoạt độ hấp phụ lượng chất bị hấp phụ tối đa đơn vị chất hấp phụ trạng thái cân bằng: a (g/g mol/g) Phụ thuộc: -Chất hấp phụ, chất bị hấp phụ -Cấu trúc chất hấp phụ -Nồng độ chất bị hấp phụ -Áp ... • Các chất bị hấp phụ hình thành lớp đơn phân tử • Năng lượng hấp phụ phân tử đồng • Sự hấp phụ thuận nghịch • Tương tác phân tử bị hấp phụ bề mặt chất hấp phụ bỏ qua • Enthanpy hấp phụ phân tử ... chất bị hấp phụ cho gam chất rắn; Vm: thể tích chất hấp phụ cần thiết để tạo lớp đơn phân tử chất bị hấp phụ bề mặt gam chất rắn áp suất cân P; P0: áp suất bão hòa chất bị hấp phụ: θ = V/Vm phần...
 • 34
 • 529
 • 1

môn học quá trình thiết bị truyền khối chương 3

môn học quá trình thiết bị truyền khối  chương 3
... mol cấu tử dễ bay sản phẩm đáy Chương IV Chưng cất Cân vật chất Tổng quát: lượng vào = lượng F D W Theo cấu tử dễ bay F xF D.xD W xw IV Chưng cất Chương Phương trình đường làm việc Phần cất xD ... cấu tử  Độ bay tương đối Chương Chương IV Chưng đơn giản Nước vào TB ngưng tụ Nồi chưng Bình chứa sản phẩm Hơi nước Nồi đun Nước ngưng Dòng đỉnh tháp IV Chưng cất Chương TBNT Bình phân phối ... nghệ sinh học I Khái Niệm  Phân loại       Chưng đơn giản Chưng lôi nước Chưng chân không Chưng cất Chưng cất áp suất thấp Chưng cất áp suất cao Chương II Hỗn hợp lỏng hai cấu tử Chương ...
 • 15
 • 364
 • 0

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx
... phần pha - Trình bày trình khuếch tán, động lực khuếch tán - Làm tập liên quan đến chương Chương 1: Những Kiến Thức Cơ Bản Của Quá Trình Truyền Khối I Định nghĩa phân loại trình truyền khối II ... diễn thành phần pha III Cân pha IV Quá trình khuếch tán V Động lực khuếch tán VI Phương pháp tính thiết bị truyền khối I Định Nghĩa & Phân Loại Định nghĩa: Quá trình di chuyển vật chất từ pha sang ... TẬP Quá trình truyền khối ngược chiều có đường làm việc đường thẳng y=0,35.x+0,6; nồng độ phần mol dòng lỏng vào khỏi thiết bị là: 0,1mol/mol 0,6mol/mol Xác định động lực trung bình trình truyền...
 • 60
 • 4,173
 • 40

quá trình thiết bị truyền khối

quá trình thiết bị truyền khối
... trước sấy, % khối lượng vật liệu ướt  xc :độ ẩm vật liệu sau sấy, % khối lượng vật liệu ướt  X đ :độ ẩm vật liệu trước sấy, % khối lượng vật liệu khô  X c :độ ẩm vật liệu sau sấy, % khối lượng ... chỉnh nhiệt độ khói lò  Sấy khói lò có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí thiết bị không dùng thiết bị đun nóng gián tiếp calorife sấy không khí nóng III Động lực học sấy Chương Trạng ... tự Năng lượng liên kết loại ẩm tương đối lớn nên nhiệt trình sấy tách phần loại ẩm III Động lực học sấy Chương Cơ chế tách ẩm vật liệu Quá trình ẩm bay từ vật liệu thường có hai giai đoạn:  Ẩm...
 • 37
 • 890
 • 0

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi
... Fs* 4- Fq f- Fr**-Fz Fr *- Itl Ls )' L+ *- Lt )z-I-z F{inh E1 cho cọc cọu: E31, 832,E33,F;34,835 -3 6 - Cọu (E36): - dng 1-1 luu cha't ỹong mửt TBTN vử - dng 1-1 Flinh E2 bidu di6n sr/ bidn thi n ... *46 - j Cọu (HB): Cho phrrong trinh tinh torin hlong hoi ddt cọn dỹng cho hQ cử r\ _ rrr i"* -c"t"r , u-YY '(-ce - mOt ndi nhd sau: Qn -i ;-" , i;-ce b.( -) c.( -) a.( -) cọu i il{c Goco(ti-ti)tQ"o ... tinh roọn thidt bi Cọu (829)z Khi tinh toọn TBTN v6 dng 1-1 , rrong cửng rhri'c: t , A+ - a/[r-exp(-mkr)] ndu thay lt,=lt_*l r_ " -^ '.*i '^',o* - thi cửng n,kF L thri'c nọy sử [# )-* ,(-mkF) dỹng...
 • 57
 • 1,626
 • 1

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 1 doc

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 1 doc
... kmol/kmol •  Yk - Nồng độ phần mol tương đối cấu tử pha Φy, kmol/kmol •  vk – phần thể tích cấu tử Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Biểu diễn thành phần pha Phần khối lượng Phần trăm khối lượng ... •  yk - Nồng độ phần khối lượngcủa cấu tử pha Φy •  xk – Nồng độ phần mol cấu tử pha Φx •  yk - Nồng độ phần mol cấu tử pha Φy Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Biểu diễn thành phần pha ... lượng tương đối phần mol tương đối Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Biểu diễn thành phần pha Thống ký hiệu biểu diễn thành phần: •  Gy - Khối lượng pha Φy, kg •  Gx - Khối lượng pha Φx,...
 • 19
 • 2,813
 • 75

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 2 pptx

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 2 pptx
... Hệ số chuyển khối xbg x ! m$ dG # + & = τ dF ( y − y *) #β β & " y x % dG = kyτ dFΔy Sơ đồ trình chuyển khối Động lực trình Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Phương trình chuyển khối động ... nhớt, khối lượng riêng), nhiệt độ, áp suất, lưu Sơ đồ trình chuyển khối lượng, kích thước hình học đặc trưng cấu tạo thiết bị truyền chất Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Phương trình chuyển ... nồng độ cân Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối Phương trình chuyển khối động lực trung bình Vận tốc trình = Động lực Trở lực Quá trình chuyển vật chất từ pha Φy vào pha Φx : - nồng độ...
 • 11
 • 1,728
 • 46

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 3 pot

QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CHUYỂN KHỐI - Chương 1 - phần 3 pot
... nghiệm Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối 10 Phương pháp tính toán thiết bị chuyển khối Tính chiều cao thiết bị 10 Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối 10 Phương pháp tính toán thiết bị ... # d0 & # l0 & m k n 30 15 Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối 11 Đồng dạng trình chuyển khối Các chuẩn số đồng dạng thường gặp trình chuyển khối Phương trình chuẩn số trình chuyển khối ... toán thiết bị chuyển khối Tính chiều cao thiết bị Phương pháp vẽ đường cong động học C B y*n yn yn +1 A1 A 20 xn 10 Chương 1: Các kiến thức trình chuyển khối 10 Phương pháp tính toán thiết bị chuyển...
 • 16
 • 3,191
 • 79

ÔN THI tốt NGHIỆP PHẦN 1 QUÁ TRÌNH THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT

ÔN THI tốt NGHIỆP PHẦN 1 QUÁ TRÌNH THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT
... dẫn nhiệt vách trụ, dài L Thường sử dụng: nhiệt lượng dẫn qua 1m dài ống q  ql  t R1 R1  t1  t Q  L  d2 ln 2  d  2 ln d2 d1     (2 .18 ) – nhiệt trở dẫn nhiệt vách trụ dài 1m ... trao đổi nhiệt để gia nhiệt dung dịch NaOH 10 % từ nhiệt độ 600C đến 10 0 0C Tiêu hao dung dịch NaOH 10 00 kg/h Ở nhiệt độ trung bình t2 = 0,5.(60 +10 0) = 80 0C, dung dịch NaOH 10 % có tỷ nhiệt 3860 ... gia nhiệt ta dùng nước bão hoà áp suất 0,3 MPa ứng với nhiệt độ ngưng tụ t1 = 13 2,9 0C nhiệt ngưng tụ r = 217 1 kJ/kg Yêu cầu: 1. Xác định lượng nhiệt mà nước đã cung cấp cho dung dịch NaOH 10 %...
 • 38
 • 255
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH
... Lobby ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ======***====== ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LÝ THUYẾT VỀ HIẾN PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC (Dùng cho chương trình đào tạo thạc Luật hiến pháp Luật hành chính) ... Giảng viên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ======***====== ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP (Dùng cho chương trình đào tạo thạc Luật hiến pháp Luật hành chính) HÀ NỘI ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ======***====== ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUYỀN LỰC LẬP PHÁP 31 Giảng viên (Dùng cho chương trình đào tạo thạc Luật hiến pháp Luật hành chính) ...
 • 343
 • 100
 • 1

Xem thêm