KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM

Phân tích dữ lượng chất kháng sinh trong thực phẩm

Phân tích dữ lượng chất kháng sinh trong thực phẩm
... sống" Chất kháng sinh tác động, chống lại số loại vi khuẩn Thật vậy, chất kháng sinh chất hoá học lấy từ thể vi sinh vật vi khuẩn, nấm mốc, vài thực vật 3.1 Tác dụng chất kháng sinh Thuốc kháng sinh ... nhờ vi sinh vật – máy sản xuất sinh khối kì diệu Hiện biết 8000 chất kháng sinh năm có khoảng vài trăm chất kháng sinh phát Trong tương lai chắn có nhiều chất kháng sinh khác tìm đa số vi sinh ... phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh thực phẩm Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc kháng sinh vi khuẩn Các phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh thực phẩm Ví dụ chế việc ức...
 • 42
 • 1,154
 • 11

Xác định lượng dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm

Xác định lượng dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm
... Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc kháng sinh vi khuẩn Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Ví dụ chế việc ... pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Mục lục Mục lục hình ảnh Hình 1.1: Penicillin G Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc ... đúng, penicillin thuốc an toàn hiệu II Các phương pháp xác định hàm lượng chất kháng sinh thực phẩm 20 Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm 2.1 2.1.1 lượng Chloramphenicol...
 • 42
 • 1,029
 • 11

Các phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm

Các phương pháp xác định lượng dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm
... rifampicin Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc kháng sinh vi khuẩn Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Ví ... đúng, penicillin thuốc an toàn hiệu II Các phương pháp xác định hàm lượng chất kháng sinh thực phẩm 20 Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm 2.1 2.1.1 lượng Chloramphenicol ... Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Mục lục Mục lục hình ảnh Hình 1.1:...
 • 42
 • 1,911
 • 23

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ THUỐC KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ THUỐC KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM
... rifampicin Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Hình 1.2 Sơ đồ thể chế tác dụng thuốc kháng sinh vi khuẩn Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Ví ... rẽ nhánh sinh tổng hợp chloramphenicol vị trí acid shikimic 16 Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm 17 Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm HN CH ... Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Các phương pháp xác định lượng thuốc kháng sinh thực phẩm Mục lục Mục lục hình ảnh Hình 1.1:...
 • 43
 • 330
 • 0

Tài liệu Thuốc kháng sinh trong thực phẩm ppt

Tài liệu Thuốc kháng sinh trong thực phẩm ppt
... đề kháng cho thể, vitamin C có vai trò chữa lành vết thương, giúp nhanh liền sẹo, bảo vệ sụn, xương, Nên bổ sung vitamin C hàng ngày (khoảng 60 mg) từ thuốc bổ sung vitamin hay nguồn thực phẩm ... trường nghiêm trọng số thành phố , việc ăn nhiều tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động bào mòn sức đề kháng người dân Việt Nam, khiến thể phản ứng chậm để chống đỡ công vi khuẩn, ... Để đánh thức hệ miễn dịch, cách đơn giản trực tiếp nên việc cải thiện chế độ ăn uống Các chất kháng sinh có nguồn gốc tự nhiên diện bữa ăn hàng ngày gia đình, cần ý liều lượng người sở hữu “sức...
 • 9
 • 407
 • 1

Tài liệu Chuẩn hóa phương pháp sáng lọc định tính kiểm soát tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật theo qui định số 2002/657/EC doc

Tài liệu Chuẩn hóa phương pháp sáng lọc định tính kiểm soát tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật theo qui định số 2002/657/EC doc
... phơng pháp s ng lọc, phạm vi phơng pháp cần đợc xác định cách xác Chẳng hạn: S ng lọc phát nitrofuran mô lo i động vật theo giá trị MRPL (khả phát tối thiểu phơng pháp) phơng pháp ELISA Sáng lọc ... đợc kết âm tính mới, khả phát phơng pháp sản phẩm l cao Khả phát phơng pháp sản phẩm đợc chọn v đợc chuẩn hoá lại từ đầu IV TổNG HợP CáC KHUYếN CáO CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP S NG LọC ĐịNH TíNH Để đáp ... nhóm Trong trờng hợp n y, độ xác phơng pháp đợc xác định thống chất thực mẫu (dơng tính hay âm tính thật) v kết dơng hay âm tính thu đợc phân tích phơng pháp cần chuẩn hoá Đối với phơng pháp vi sinh...
 • 8
 • 416
 • 2

Báo cáo khoa học: CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP SàNG LọC Định TíNH KIểM SOáT TồN DƯ KHáNG SINH TRONG THựC PHẩM Có NGUồN GốC ĐộNG VậT THEO QUI ĐịNH Số 2002/657/EC pptx

Báo cáo khoa học: CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP SàNG LọC Định TíNH KIểM SOáT TồN DƯ KHáNG SINH TRONG THựC PHẩM Có NGUồN GốC ĐộNG VậT THEO QUI ĐịNH Số 2002/657/EC pptx
... CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP SàNG LọC Định TíNH KIểM SOáT TồN KHáNG SINH TRONG THựC PHẩM NGUồN GốC ĐộNG VậT THEO QUI ĐịNH Số 2002/657/EC analytical validation ... đợc kết âm tính mới, khả phát phơng pháp sản phẩm l cao Khả phát phơng pháp sản phẩm đợc chọn v đợc chuẩn hoá lại từ đầu IV TổNG HợP CáC KHUYếN CáO CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP S NG LọC ĐịNH TíNH Để đáp ... tiêu chuẩn phơng Khoa Chăn nuôi- Thuỷ sản, Trờng ĐH Nông nghiệp I Phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm nguồn gốc động vật, Bộ môn khoa học thực phẩm, Khoa Thú y, Đại học Liège, Vơng quốc Bỉ pháp...
 • 9
 • 224
 • 0

Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm và tiêu chuẩn thịt sạch

Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm và tiêu chuẩn thịt sạch
... lượng tồn kháng sinh thực phẩm a) Phương pháp xác định lượng kháng sinh Streptomycin Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định lượng tổng streptomycin tồn thịt sản phẩm thịt thịt, ... giắt vào thịt vật bị tiêm chích sống Về mặt hoá học: Thịt chất tồn thuốc, hoá chất mà vật ăn vào + Chất tồn thuốc phổ biến thịt kháng sinh Tác hại tồn kháng sinh tạo vi khuẩn kháng kháng ... thực phẩm chọn mua thịt sở có uy tín siêu thị Phân biệt thịt ngon – thịt tồn kháng sinh Khi chế biến, thấy thịt có mùi lạ mùi kháng sinh không nên ăn Không thể phát thịt tồn dưa kháng sinh...
 • 47
 • 604
 • 6

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM
... THỊ NGỌC MINH – DHPT06 BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH Phân loại: STT Nhóm kháng sinh Ví dụ β- Lactam Penicilin ... MINH – DHPT06 BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH GIỚI THIỆU TRẠM CHẨN ĐOÁN, XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH Chất lượng thuốc thú y Kháng sinh Hóa chất ... PHẠM THỊ NGỌC MINH – DHPT06 PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM 13 BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH TỒN DƯ KHÁNG SINH 3.1 XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TETRACYCLIN 3.2 XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG SULFAMID SVTH: PHẠM...
 • 35
 • 869
 • 1

Phan tich du luong chat khang sinh trong thuc pham

Phan tich du luong chat khang sinh trong thuc pham
... sulfanilamit Dung dịch thử dung dịch chuẩn - Các dung dịch natri hydroxit - Dung dịch axetonitril/H3PO4 pH = 6,0 - Dung dịch đệm xitrat 0,5 M, pH = 3,0 - Dung dịch đệm cho tạo dẫn xuất - Dung dịch ... tướng hữu Phễu chiết Dung dịch nước Lắc 30 Ph, để yên 25 Ph  Pha dãy chuẩn Mẫu streptomycin sunphat nồng độ mg/ml Dung dịch 0.1μg/ml Dung dịch 0.5μg/ml Dung dịch …μg/ml Dung dịch 2.5μg/ml Định ... 10 ml dung dịch Hệ thống HPLC (A): ml dung dịch đệm tạo dẫn xuất , 20 ml dung dịch chuẩn nội sulfanilamit mg/ml 0,2 ml dung dịch fluorescamin 10 mg/ml - Chương trình pha động: Thời gian Dung...
 • 48
 • 391
 • 0

Dược lý Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm

Dược lý Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm
... Phần 2: Khái quát chung kháng sinh tồn kháng sinh Phần 3: Nguyên nhân tồn kháng sinh Phần 4: Hậu tồn kháng sinh Phần 5: Kết luận Tài liệu tham khảo ĐẶT VẤN ĐỀ Bạn sinh viên? Bạn ăn hay ... trưởng, nuôi hóa chất thuốc kháng sinh - Kháng sinh chất nồng độ thấp có khả ức chế tiêu diệt VSV cách đặc hiệu - Tồn kháng sinh tình trạng kháng sinh chứa thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, ... yếu tồn gan thận quan lọc thải trừ phân giải chất dinh ng Tạo dòng vi khuẩn đề kháng kháng sinh Đề kháng kháng sinh vấn đề toàn cầu vòng 15 – 20 năm trở lại chưa có kháng sinh kiểu phát kháng...
 • 23
 • 3,137
 • 6

chế phẩm thảo dược làm chất bổ thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn

chế phẩm thảo dược làm chất bổ thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn
... - Bổ sung kết hợp chế phẩm thảo dược phòng bệnh đường ruột “FR” phòng bệnh đường hô hấp “FH” vào thức ăn có tác dụng tốt việc phòng bệnh kích thích tăng trưởng cho lợn, kết cho thấy tiêu ... thích tăng trưởng cho lợn, kết cho thấy tiêu không khác biệt so với bổ sung kháng sinh chlortetracycline hay tiamulin vào thức ăn ...
 • 2
 • 437
 • 0

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM
... KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM 1.4 - - - Kết luận: Tổng số vi sinh vật hiếu khí (g) mẫu vƣợt tiêu chuẩn cho phép tiêu chuẩn Vi t Nam (106 CFU/g) Mở rộng Phƣơng pháp ... Phƣơng pháp đổ đĩa đếm khuẩn lạc phƣơng pháp phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi để định lƣợng vi sinh vật, cụ thể định lƣợng vi sinh vật hiếu khí có mẫu thực phẩm Trong thực tập mẫu đƣợc tiến hành pha ... NHIÊN TP.HCM KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM Hình 2: Khuẩn lạc Coliform môi trƣờng VRB Quy trình định tính Escherichia Coli giả định 3.1 Quy trình định tính VŨ THÙY...
 • 16
 • 416
 • 0

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp thay thế sử dụng kháng sinh trong thức ăn cho gà

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp thay thế sử dụng kháng sinh trong thức ăn cho gà
... sớm (14 ngày) Việc bổ sung vitamin cân điện giải phần ăn cho thòt tăng 4,6% trọng lượng thể so với lô đối chứng không bổ sung lô bổ sung kháng sinh, nhiên cải thiện chuyển hoá thức ăn Bổ sung ... việc bổ sung probiotic cho kết tăng trọng cao có ý nghóa so với đối chứng âm Về hệ số chuyển hoá thức ăn sai khác thống kê lô thí nghiệm, hệ số chuyển hoá thức ăn thấp đạt lô ăn phần có bổ sung probiotic ... chết lô ăn phần bổ sung probiotic lô bổ sung vitamin cân điện giải cao so với lô lại, nhiên sai khác thống kê Chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng tương đương lô thí nghiệm Kết phân tích kháng sinh...
 • 3
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân tồn dư kháng sinh trong thực phẩmnguyên nhân gây tồn dư kháng sinh trong thực phẩmhậu quả của tồn dư kháng sinh trong thực phẩmsac ky long hieu nang phan tich khang sinh trong thuc phamphân tích dữ lượng chất kháng sinh trong thực phẩmxác định lượng dư kháng sinh trong thực phẩm bằng hplcchất kháng sinh trong thực phẩmkháng sinh trong thức ăn chăn nuôikiểm soát vi sinh trong thực phẩmvi sinh trong thực phẩmkiểm tra vi sinh trong thực phẩmphương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩmcác phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩmphân tích vi sinh trong thực phẩmphương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩmNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.Tính tất yếu của quản trị đa văn hóa khi ngân hàng BIDV tham gia thị trường tài chính quốc tếPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu khu vực III – petrolimex hải phòngPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngHoàn thiện hoạt động quản trị lợi nhuận tại khách sạn Phương AnhTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyển tập 50 bài toán câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toánTài liệu ôn thi vật lí + phương pháp giải phần 2Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại tổng công ty điện lực dầu khí việt namQuản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngành hải quanTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đaBài 12. Phân bón hoá họcBài 40. AncolMột số kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tại trường THPT tĩnh gia 2Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxitNâng cao đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân huyện Mỹ Hào, giai đoạn 2017 – 2020Chinh phục đề thi thpt quốc gia môn Sinh HọcLuat kinh doanh bao hiemFAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION Grade 2 PMB unit 1 6 pdfnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khai