BÀI GIẢNG TỔNG QUAN về INTERNET và EMAIL

Bài giảng tổng quan về Internet Web

Bài giảng tổng quan về Internet và Web
... dịch vụ web, ftp, email Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Tổng kết l Lịch sử, khái niệm Internet, Web l Các dịch vụ Internet l Khai thác tài nguyên Internet 22 Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Bài thực ... liên kết trang web dịch vụ website Internet IAP (Internet Access Provider): Nhà cung cấp đường truyền Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Một số thuật ngữ thông dụng khác l l l 21 ISP (Internet Service ... (Web Browser) Web server (info.cern.ch) Từ năm 1993 internet phát triển nhanh Đến nay, mạng internet liên kết hàng trăm triệu người dùng có khoảng - 50 tỉ trang web Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Web...
 • 10
 • 1,574
 • 32

tổng quan về internet email

tổng quan về internet và email
... Nội dung trình bày Internet công nghệ Web Tổng Quan Th điện tử Internet Các dịch vụ Internet với công việc ngời Tham gia vào Internet Các MÔ Hình hoạt động Công nghệ Web EMAIL Internet 13 triệu ... quốc gia 26 Tham gia vào Internet IAP ( Internet Access Provider) nhà cung cấp dịch vụ đờng truyền để kết nối Internet ISP (Internet Service Provider) nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP dùng ... riêng nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Cquan nhà nớc Ngời sử dụng Internet cần phải thỏa thuận với ISP loại dịch vụ Internet sử dụng hình thức toán 27 Tham gia vào Internet Kết nối trực tiếp...
 • 49
 • 1,779
 • 2

TỔNG QUAN VỀ INTERNET EMAIL docx

TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ EMAIL docx
... BÀY INTERNET VÀ CÔNG NGHỆ WEB TỔNG QUAN VỀ THƯ ĐIỆN TỬ INTERNET LÀ GÌ CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN INTERNET VỚI CÔNG VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI THAM GIA VÀO INTERNET CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ WEB VÀ EMAIL INTERNET ... qua đường điện thoại 25 THAM GIA VÀO INTERNET • Kết nối qua mạng nội 26 NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ  CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG  CÔNG NGHỆ WEB VÀ EMAIL 27 CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN WWW ... riêng nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Cquan nhà nước  Người sử dụng Internet cần phải thỏa thuận với ISP loại dịch vụ Internet sử dụng hình thức toán 24 THAM GIA VÀO INTERNET • Kết nối trực tiếp...
 • 43
 • 203
 • 0

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh
... phải lập trình bày báo cáo tài năm Các cơng ty, Tổng cơng ty có đơn vị kế tốn trực thuộc, phải lập báo cáo tài tổng hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực thuộc cơng ty, Tổng ... thống BCTC gồm: - Bảng cân đối kế tốn Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết kinh doanh Mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN - Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B01-DN Trách nhiệm lập trình bày ... phải lập báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ Cơng ty mẹ tập đồn phải lập báo cáo tài hợp niên độ 11 07/11/2013 Kỳ lập- Nơi nhận BCTC Các loại DN Kỳ lập BC Thời hạn nộp BCTC DNNN Nơi nhận Bcáo cáo CQTài...
 • 12
 • 698
 • 2

Giáo án - Bài giảng: TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK NGÔN NGỮ C#

Giáo án - Bài giảng: TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK VÀ NGÔN NGỮ C#
... Namespace T ổ n g quan ngôn n g ữ C# Đặc điểm ngôn ngữ Quá trình biên dịch CT C# Các loại CT c # Cấu trúc chương trình C# Chương trình C# đơn giản N g u y ễn Văn Ph on g - 2010 .NET Framework Chương ... cháo ngôn ngữ • Định nghĩa kiểu liệu tiền định có sẵn IL: • Tất ngôn ngữ NET sinh mã cuối sở kiểu liệu VB.NET IL Integer * f? N g u y ễn Văn Ph on g - 2010 C# Int32 int V V NET Framework - ... Văn Ph on g - 2010 NET Framework NET 3.5 (Nov-2007) VS.NET 2008 Default: Windows •NET 2.0 (Nov-2005) VS.NET 2005 o o NET 1.1 (Apr-2003) VS NET 2003 Default: Server 2003 o NET 1.0 (Feb-2002) N g...
 • 50
 • 496
 • 0

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữ ngôn ngữ học

Bài giảng tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
... TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC • • • • • Ngôn ngữ ngôn ngữ học Nguồn gốc ngôn ngữ Chức NN Bản chất xã hội NN Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu Ngôn ngữ ngôn ngữ học I • Ngôn ngữ gì? Khái ... nói để định hình, để biểu trao đổi tư tưởng tình cảm với Ngôn ngữ ngôn ngữ học • • • Phân biệt ngôn ngữ, lời nói hoạt động ngôn ngữ: Ngôn ngữ: Là tập hợp đơn vị, quy tắc xã hội quy ước quy định ... vuông góc với trục ngữ đoạn • Quan hệ liên tưởng quan hệ ngữ đoạn có mối liên quan, chi phối thống với Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu III • Đặc điểm ngôn ngữ Tính hai mặt tín hiệu ngôn ngữ – – • Là hợp...
 • 34
 • 4,176
 • 0

Bài giảng Tổng quan về chuyển tiếp Implant abutment: Mào xương, mô mềm khoảng sinh học Hoàng Tử Hùng

Bài giảng Tổng quan về chuyển tiếp Implant abutment: Mào xương, mô mềm và khoảng sinh học  Hoàng Tử Hùng
... XOR-nư u Bi u k t n i Rãnh nư u Khe Nư u KHO NG SINH H C PH C HÌNH TRÊN IMPLANT Vùng xung quanh implant quanh có s tương đ ng (?) v nhi u phương di n*: – Ph n bám dính bi u gi ng nhau(?) ... xương mào ti p n i implant- cùi (abutm.) giao di n implant- cùi vi khe k vi khu n thâm nhi m t bào viêm tr c (hình thái) d u nén/ d u dán sinh h c KHO NG SINH H C (biologic width) Kho ng sinh ... M C TIÊU Dành cho đ ng nghi p /sinh viên quan tâm đ n Nha khoa C y ghép, v : 1- Kho ng sinh h c ph c h i implant 2- Đi m nguyên nhân gây m t xương quanh implant 3- m m: m t y u t quy t đ nh...
 • 54
 • 321
 • 1

Bài giảng tổng quan về kiểm toán môi trường kiểm toán

Bài giảng tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán
... thiệu khái niệm kiểm tốn phân biệt loại hình kiểm tốn  Cung cấp kiến thức mơi trường kiểm tốn Các nội dung  Khái niệm kiểm tốn  Phân loại kiểm tốn  Mơi trường hoạt động kiểm tốn KIỂM TỐN LÀ GÌ ... NƯỚC KIỂM TỐN TN THỦ Kiểm tốn viên thuế Kiểm tốn viên nhà nước Thanh tra Thu thuế Xem xét việc chấp hành Kiểm tra việc chấp quy định hành pháp luật KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NGƯỜI THỨ BA KIỂM TỐN BCTC Kiểm ... 13 KHÁI QT VỀ MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN Những đặc điểm nghề kiểm tốn profession • Trách nhiệm xã hội • Tính chun mơn cao •Tiêu chuẩn hành nghề • Niềm tin cơng chúng 14 KHÁI QT VỀ MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN...
 • 23
 • 221
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng
... p) Tri n khai cài ñ t (Implementation) Cài ñ t ph n c ng : ñi dây m ng, l p ñ t, c u hình thi t b n i k t m ng (hub, switch, router) Cài ñ t ph n m m C u hình server, máy tr m Cài ñ t, c u hình ... (Operation) Ki m tra S k t n i gi a máy tính Ho t ñ ng c a d ch v M c ñ an toàn c a h th ng D a vào b ng ñ c t yêu c u Giám sát : hi u năng, hi u su t, ñ an toàn m ng Quy trình m ng PDIOO (ti ... top-down B t ñ u t t ng cao xu ng t ng th p (mô hình OSI) Phân tích m c ñích, yêu c u Trư c tiên !!! Quan tr ng Ki u d li u, lưu lư ng, ng d ng Các nhóm ngư i dùng Thi t k m c logic trư c, m c v t...
 • 25
 • 150
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 3 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 3  bùi trọng tùng
... 12 1/11/2012 Cài ñặt cấu hình DHCP DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol 3. 1 Hoạt ñộng DHCP 3. 1.1 Cấp phát cấu hình IP 13 3.1.2 Gia hạn sử dụng cấu hình IP 14 1/11/2012 3. 1 .3 Chuyển tiếp ... không quản lý domain thông tin mà giới hạn ñược lưu cache server Mục ñích : tăng hiệu suất hệ thống 26 13 1/11/2012 4 .3 Phân giải tên miền UDP, Port 53 Tự phân giải File HOST : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ ... 16 1/11/2012 3. 3 Cấu hình DHCP Windows Server 20 03 Control Panel Add/Remove Programs Add/Remove Windows Components Networking Services Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 17 Cài ñặt DHCP...
 • 18
 • 132
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 2 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 2  bùi trọng tùng
... dùng 16 2/ 7 /20 12 2 .2 Phân tích yêu cầu kỹ thuật (tiếp) Quản trị mạng Quản trị hiệu suất Quản trị lỗi Quản trị cấu hình Quản trị an toàn an ninh Quản trị tài khoản Tiện lợi Tương thích 17 2. 3 Khảo ... Ring 29 FDDI 36 IP 24 TCP 24 21 Nội dung Quy trình mạng Khảo sát phân tích yêu cầu Thiết kế mạng Triển khai hạ tầng mạng Quản trị mạng 22 11 2/ 7 /20 12 3.1 Thiết kế mức logic 3.1.1 Thiết kế topo mạng ... 2/ 7 /20 12 Nội dung Quy trình mạng Khảo sát phân tích yêu cầu Thiết kế mạng Triển khai hạ tầng mạng Quản trị mạng 1.Quy trình mạng 1.1 Khái niệm quy trình mạng Khái niệm Tiến...
 • 25
 • 101
 • 0

Bài giảng tổng quan về cài đặt quản trị mạng chương 4 bùi trọng tùng

Bài giảng tổng quan về cài đặt và quản trị mạng chương 4  bùi trọng tùng
... Number : 100-199, 2000-2699 Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN Nguyên tắc lọc gói Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN ... 1.1.1.1:2001 1.1.1.1 : 2000 Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN 11 Hoạt ñộng NAT Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN ... tra Cài ñặt & Quản trị mạng - Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính - CNTT - BKHN 1/11/2012 Áp dụng ACL lên cổng giao tiếp Router(config-if)#ip access-group ACL-Number {in | out} Cài ñặt & Quản trị...
 • 9
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tổng quan về internettổng quan về internet và emailbài giảng tổng quan về lãnh đạobài giảng tổng quan về kinh tế họcbài giảng tổng quan về tài chính doanh nghiệpbài 1 tổng quan về internetbài giảng tổng quan về kế toánbài giảng tổng quan về cây ca caobài giảng tổng quan về hệ thống chính trịbài giảng tổng quan về viễn thôngbài giảng tổng quan về cây lúabai giang tong quan ve van hoc viet namtổng quan về internet và world wide webtổng quan về internet và tmđttổng quan về mạng và các dịch vụ trên internetchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ