tuan 20 21 công nghe 7 2 cot

giáo án công nghệ 9(2 cột)tạm được

giáo án công nghệ 9(2 cột)tạm được
... liệu chế biến ? bánh kẹo nước uống => GV kết luận: loại - Giữ cải thiện môi trường: điều hòa oxi, nhiệt độ , chống gió bão xói mòn Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thực vật ăn - Giáo viên treo hình ... độ - Tùy loài yêu cầu nhiệt độ cao thấp khác - Độ ẩm - Cần độ ẩm cao không chòu úng - nh sáng - Ưa sáng, có chòu bóng - Chất dinh dưỡng - Cần đủ NPK, vi lượng… tùy loài cần tỉ lệ khác - Đất ... biến + Xây dựng sách phù hợp , đào tạo đội ngủ kó thuật Củng cố - Nêu vai trò nghề trồng ăn - Nêu công việc phải làm để phát triển kinh tế Dặn dò - Học đọc trước BÀI 2/ Tiết3,4,5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ...
 • 6
 • 616
 • 1

giáo án công nghệ 8 2 cột

giáo án công nghệ 8 2 cột
... chi tiết máy Tuần: 11 Tiết: 22 Ngày soạn: 28 / 10 /20 07 Ngày giảng: 12, 14/11 /20 07 Chương iv: Chi tiết máy lắp ghép Khái niệm chi tiết máy lắp ghép Mục tiêu Qua học, giáo viên phải làm cho học sinh: ... thức học chương I II để sau ôn tập Ngày soạn:7/10 /20 07 Ngày giảng :22 ,24 ,25 /10 /20 07 Tuần: Tiết: 14 Ôn tập phần I - Vẽ kỹ thuật Mục tiêu Qua học, giáo viên phải làm cho học sinh: Hệ thống hoá hiểu ... trước 20 SGK, tìm hiểu chức năng, công dụng dụng cụ khí Ngày soạn :21 /10 /20 07 Ngày giảng:5,7 /11 /20 07 Tuần: 10 Tiết: 19 Dụng cụ khí Mục tiêu Qua học, giáo viên phải làm cho học sinh: Biết hình dáng,...
 • 88
 • 1,610
 • 15

Công nghệ 7_ 2 Cột chi tiết

Công nghệ 7_ 2 Cột chi tiết
... vo thi kỡ bún, ngi ta chia ra: + Cn c vo thi kỡ bún, ngi ta chia ra: bún lút, bún thỳc bún lút, bún thỳc * Cn c vo hỡnh thc bún, ngi ta chia + Cn c vo hỡnh thc bún, ngi ta chia thnh: bún vi, bún ... HD, giỳp cn thit - 1 -2 HS tr li, HS khỏc nhn xột - GV phõn tớch thờm, phõn tớch vớ d minh v khớa cnh: Hao ht v s lng, thay i cht lng ca sn phm * V2: Cỏc k bo qun tt: 2/ Cỏc iều kiện bo qun ... (Tng giỏ tr sn phm v Tng giỏ tr sn phm v kộo di thi gian kộo di thi gian bo qun) bo qun * V2: PP ch bin: 2/ PP ch bin: - GV cho HS nghiờn cu thụng tin v tr li cõu hi: ? Cú my cỏch ch bin nụng sn?...
 • 8
 • 648
 • 3

Giáo án Công nghệ 7 - 3 cột - 2010

Giáo án Công nghệ 7 - 3 cột - 2010
... tr. 131 Giáo án công nghệ - Nguyễn Thị Lý - THCS Nam Đồng 33 Phần : Thuỷ sản Chơng Đại cơng kĩ thuật nuôi thuỷ sản T 21 Tiết 23 NS: 23 - - 10 ND: 28 - - 10 Vai trò, nhiệm vụ nuôi thuỷ sản A- Mục ... nớc ao nuôi cá cao 60 70 cm, đờng kính 30 cm Giáo án công nghệ - Nguyễn Thị Lý - THCS Nam Đồng 37 T.22 Tiết 25 NS: 30 - - 10 ND: - - 10 Thức ăn động vật thuỷ sản(tôm, cá) A- Mục tiêu học : Qua ... nuôi thuỷ sản địa phơng Đọc 50 tr 133 Giáo án công nghệ - Nguyễn Thị Lý - THCS Nam Đồng 35 T.21 Tiết 24 NS : 29 - - 10 ND: - - 10 Môi trờng nuôi thuỷ sản A- Mục tiêu học : Qua HS cần : Trình...
 • 89
 • 1,028
 • 17

Cong nghe 7 3 cot ( Chuẩn)

Cong nghe 7 3 cot ( Chuẩn)
... trả lời: hình 23 trả lời: ? Thuốc hóa học sử dụng  Được dùng cách: trừ sâu bệnh cách + Phun thuốc: (hình 23a) + Rắc thuốc vào đất (hình 23b) nào? + Trộn thuốc vào hạt giống (hình 23c) - Giáo viên ... hạt Gieo hạt sánh với giống khởi đầu (1 ) chọn (2 ) so giống địa phương (3 ) Nếu tốt sánh với giống khởi đầu (1 ) cho sản xuất đại trà giống địa phương (3 ) Nếu tốt cho sản xuất đại trà Phương pháp ... Bài (SGK) Biện pháp cải tạo, sử dụng bảo vệ đất - Tìm hiểu biện pháp cải tạo bảo vệ đất địa phương em - Nhận xét tiết học Tuần: 03 Tiết: 03 Ngày soạn: 03/ 09/2010 Ngày dạy: 07/ 09/2010 Lớp: 7A1...
 • 46
 • 504
 • 5

Bài giảng cong nghe 7 4 cot

Bài giảng cong nghe 7 4 cot
... đất Vì loại 7, 5 nhằm mục đích gì? trồng sinh trưởng, phát + Đất trung tính có _ Giáo viên sửa, bổ triển tốt phạm vi pH= 6,6 -7, 5 sung giảng: pH định Biện pháp làm giảm _ Học sinh lắng nghe độ chua ... Đáp án: I 4, 5, , 8, II III 10 Nhận xét- dặn dò: ( phút) - Nhận xét thái độ học tập học sinh - Dặn dò: nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước Giáo án công nghệ Trường THCS PTA BÀI 2: KHÁI ... viên giảng nước chất dinh dưỡng thêm: tốt Để giúp tăng khả _ Học sinh lắng nghe giữ nước chất dinh dưỡng người ta bón phân tốt bón nhiều phân hữu _ Tiểu kết, ghi bảng _ Học sinh ghi * Hoạt động 4: ...
 • 247
 • 415
 • 4

Tài liệu Giao an anh van8 tuan 20-21 theo chuan ktkn( 3 cột)

Tài liệu Giao an anh van8 tuan 20-21 theo chuan ktkn( 3 cột)
... of Ba, Hoa and LAn 2)Answer a)Reduce means not buying products which are overpackaged b)We can reuse things like envelopes glass, plastic bottles, and old plastic bags c)Recycle means not just ... Date of planning :30 /12/10 Date of teaching; 03/ 01/11 Unit A FIRST-AID COURSE (Speak &Listen, page 81) I.OBJECTIVES -Make and respond to offers, promise and requests -Focus on listening and speaking ... Look at the phrases and the pictures Take turns to make and respond to requests, offers and promises Phrases, structures and pictures on page 81,82 a)Could you give me a bandage please ? →Sure,...
 • 12
 • 251
 • 0

Gián án Công Nghệ 7( 3 cột đủ theo ppct mới)

Gián án Công Nghệ 7( 3 cột đủ theo ppct mới)
... pH chn (B¶ng pH chn SGK trang 13) III Thùc hµnh: H§4: Thùc hµnh: Theo néi dung vµ quy tr×nh trªn Ghi kÕt qu¶ vµo BCTH theo mÉu BCTH s¸ch gi¸o khoa trang 12, 13 (theo nhãm) - Giao néi dung T/H ... ®äc phÇn ghi nhí SGK - DỈn dß HS vỊ nhµ häc bµi theo c©u hái SGK; §äc vµ xem tríc Bµi SGK Tn Ngµy so¹n:27/08/2010 TiÕt Ngµy d¹y:7A :30 /08/2010 7B :30 /08/2010 Bµi 6: BiƯn ph¸p sư dơng, c¶i t¹o vµ ... c¶i t¹o ë níc ta + §Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt mỈn, ®Êt phÌn - Híng dÉn HS quan s¸t H3,4,5 - quan s¸t H3,4,5 Tr¶ lêi ? Trªn H3,4,5 ngêi ta ®ang c©u hái cđa GV + Cµy s©u bõa kü, bãn sư dơng biƯn ph¸p c¶i...
 • 154
 • 453
 • 4

bài 46 công nghệ 7 (3 cột ,chuẩn)

bài 46 công nghệ 7 (3 cột ,chuẩn)
... nuôi tránh khỏi việc vật nuôi bị bệnh Như vậy, để phòng trị bệnh cho vật nuôi hiệu hôm tìm hiểu 46 PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI Hoạt động KHÁI NIỆM VỀ BỆNH (5’) GV: Vậy nhìn vào đàn gà, em biết ... Bệnh vật nuôi gì? - Nguyên nhân cách phòng trị bệnh cho vật nuôi? Dặn dò: Về nhà học đọc trước 47 VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI ...
 • 4
 • 5,126
 • 9

Công Nghệ 7 - 3 cột (CKTKN)

Công Nghệ 7 - 3 cột (CKTKN)
... A - 16 - Liên Đội trường THCS Thò Trấn Lộc Thắng 31 ,32 9 Sao - Tìm hiểu chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu huyện kể - Ơn luyện kỹ năng, nghi thức đội - Ơn tập - Ơn tập - Ơn tập - Ơn tập - Ơn tập - ... Trấn Lộc Thắng 30 Võ Khắc Thắng X X X 31 Phạm Thừa Thắng X X X 32 Hoàng Quyết Thắng X X X 33 Trần Kim Thiện X X 34 NguyễnThòDiệu Thuỳ X X X 35 Ka Thuý X X X 36 Trần Thò Thuỷ Tiên X X 37 Đỗ Quyết ... - 10 - Liên Đội trường THCS Thò Trấn Lộc Thắng 9 6 7 còi - Bài hát múa chủ đề - Ơn luyện trống chào mừng - Ơn luyện nút dây, dấu đường - Giới thiệu tổ chức Đồn - Ơn luyện nút dây, dấu đường -...
 • 158
 • 164
 • 0

GA CÔNG NGHỆ 7(3 CỘT)

GA CÔNG NGHỆ 7(3 CỘT)
... nào? trừ ngay, triệt để để mầm bệnh khả gây tái phát + Sử dụng tổng hợp biện pháp Là phối hợp sử dụng nhiều biện phòng trừ nào? pháp với để phòng trừ sâu, bệnh hại 25 Giáo án Công nghệ - Nhận ... dưỡng dạng khó tiêu, không sử dụng ngay, cần phải có thời gian để phân phân hủy thành chất hòa tan sử dụng đ ================================ 40 Giáo án Công nghệ Ngày soạn: Tuần : 20 Tiết: 20 ... Giáo án Công nghệ Thạch Danh On + Gần nguồn nước nơi trồng rừng rừng Không, đất sét chặt bí, dễ bị đóng váng ngập úng sau mưa, rể khó phát triển + Tại phải gần nguồn nước nơi Để giảm công chi...
 • 119
 • 140
 • 0

cong nghe 7 3 cột chuan

cong nghe 7 3 cột chuan
... B Từ 3- >9 C Từ 3- >14 D Từ 1->9 Câu 3: Đất trung tính có trị số PH dao động ?(0,5đ) A.Từ 6,6- >7, 5 B.Từ 6.5- >7. 5 C.Từ 6.0- >7. 5 D.Từ 6.5- >7. 0 Câu 4:Đất kiềm có trị số PH ?(0,5đ) A.PH 7. 5 ... B Từ 1->14 C.Từ 3- >9 D.Từ 1->9 Câu 3: Đất trung tính có trị số PH dao động ?(0,5đ) A.Từ 6,6- >7, 5 B.Từ 6.5- >7. 5 C.Từ 6.0- >7. 5 D.Từ 6.5- >7. 0 Câu 4: Phân bón chia làm nhóm chính? A .3 nhóm B.2 nhóm ... A.PH 7. 5 C.PH> =7. 5 D.PH< =7. 5 Câu 5: Đất chua có trị số PH ?(0,5đ) A.PH>6.5 B.PH=6.5 D.Ph7, 5 B.Từ 6.5- >7. 5...
 • 119
 • 224
 • 0

Công nghẹ 7 ba cột ca nam

Công nghẹ 7 ba cột ca nam
... 21 luân canh, xen canh, tăng vụ Trờng THCS Việt Hồng GV: Vũ Thị Phơng Thảo I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu đợc luân canh, xen canh, tăng vụ trồng trọt tác dụng phơng thức canh tác Kĩ ... luân canh +Luân canh trồng cạn với VD: Ngô- đậu bí + Luân canh trồng cạn với trồng nớc GV: Vũ Thị Phơng Thảo - cho hs quan sát hình 33 - Gọi hs nêu khái niệm xen canh - Cho hs lấy vd xen canh ... luân canh, xen canh, Hoạt động giáo viên - Trong vờn nhà em trồng loại gì? Sau thu hoạch trồng tiếp gì? -Tổng hợp ý kiến - GV đa kết luận: hình thức luân canh - Yêu cầu hs lấy vd hình thức luân canh...
 • 105
 • 108
 • 0

Đề HKII Công nghệ 7 - 2

Đề HKII Công nghệ 7 - 2
... thủy sản - Thế cho cá ăn hợp lí? Câu 0,5 Bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản - Nêu số biện pháp bảo vệ Câu 11 môi trường thủy sản địa phương 1,5 em Tổng số câu Tổng % điểm 4,5 2, 5 25 % 45% 30% ... miệng thích ăn thô cứng tăng mùi vị giảm cân bớt khối lượng - Nhiều loại thức ăn phải qua (1) vật nuôi ăn - Chế biến thức ăn làm (2) tăng tính (3) .để vật nuôi (4) ,ăn nhiều, làm giảm (5) ... 11 môi trường thủy sản địa phương 1,5 em Tổng số câu Tổng % điểm 4,5 2, 5 25 % 45% 30% B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà...
 • 4
 • 163
 • 0

Đề thi HK II môn Công nghệ 7.2

Đề thi HK II môn Công nghệ 7.2
... B NỘI DUNG ĐỀ II TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu (0,5 điểm) Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo công dân có nghĩa : A Công dân tự làm nghề bói toán B Công dân theo ... tròn chữ trước câu trả lời đúng) A Đi lễ nhà thờ C Xin thẻ B Thờ cúng tổ tiên D Thăm cảnh đền, chùa II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (3 điểm) Em cho biết di sản văn hoá? Hãy kể tên di sản văn hoá vật ... tín ngưỡng không theo tôn giáo, tín ngưỡng C Người có tôn giáo có quyền buộc phải theo tôn giáo D Công dân có quyền tự truyền đạo theo ý Câu (1 điểm) Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S...
 • 3
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo công nghệ 7 2 cộtgiáo án công nghệ 7 3 cộtgiáo án công nghệ 8 2 cộtgiáo án điện tử công nghệ 7 3 cộtgiáo án công nghệ 7 3 cột chuẩngiáo án công nghệ 7 3 cột cả nămgiáo án công nghệ 8 2 cột mới nhấtgiáo án công nghệ 8 2 cột 2013giáo án công nghệ 6 2 cộtgiao án công nghê 7 3 cộtgiao an cong nghe 6 2 cotbài 21 công nghệ 7bài; 21 công nghệ 7giao an cong nghe 6 2 cot 2012giao an cong nghe 6 2 cot ca namĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN VÙNG KINH TẾMỘT số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCSĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIde thi kinh tế đô thị k26 uehThực hành vẽ hình chữ nhậtGiáo án tiếng anh 10Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạchMỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH KHỐI 4 học tốt bài THỂ dục PHÁT TRIỂN CHUNGMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Triển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (tt)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)