BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối

Bài giảng: Cấu trúc máy tính ghép nối pot

Bài giảng: Cấu trúc máy tính và ghép nối pot
... truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created ... với máy tính cách chạy chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính hay game Người sử dụng sử dụng máy tính thông chương trình chạy 1.6 Hệ thống máy tính điển hình BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP ... 1.1 Tổng quan cấu trúc máy tính Cấu trúc máy tính mảng kiến thức nghiên cứu cách xử lý hệ thống máy tính cách nhìn lập trình viên Cách nhìn thực tế có nhiều khía cạnh, ví dụ máy tính có độ rộng...
 • 178
 • 378
 • 0

BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH GHÉP nối

BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối
... truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created ... với máy tính cách chạy chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính hay game Người sử dụng sử dụng máy tính thông chương trình chạy 1.6 Hệ thống máy tính điển hình BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP ... tương tác với người Một mô hình phát triển mô hình máy tính Von Neumann, mô hình thông dụng máy tính ngày BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com...
 • 177
 • 199
 • 0

CẤU TRÚC máy TÍNH GHÉP nối

CẤU TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối
... CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page i CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan cấu trúc máy tính Cấu trúc máy tính mảng kiến thức nghiên cứu cách xử lý hệ thống máy tính ... cấu trúc bus BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 39 CHƯƠNG : NGÔN NGỮ MÁY VÀ HỢP NGỮ Hình 4.1 Mô hình cấu trúc bus Hình 4.1 nhắc lại cho cấu trúc mô hình cấu trúc bus mà xem xét chương ... bit tốn thời gian việc truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 25 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU 2.4.3...
 • 187
 • 640
 • 1

Đề thi cấu trúc máy tính ghép nối

Đề thi cấu trúc máy tính và ghép nối
... ĐỀ ĐỀ ĐỀ 12 ĐỀ 28 ĐỀ 38 ĐỀ 47 ĐỀ 51 ĐỀ 54 ĐỀ 58 Page | ĐỀ ... Khi nạp modul vào nhớ máy tính ARC: Page | A Loader nạp vào địa lớn 2048 B Loader nạo vào địa bắt đầu 2048 C loader nạp vào địa bắt đầu D Loader nạp vào địa lớn 2048 phụ thuộc vào kích thước ... Câu 29 Khi nạp modul vào nhớ máy tính ARC • Loader nạp vào địa bắt đầu 2048 • Loader nạp vào địa lớn 2048 • Loader nạp vào địa bắt đầu • Loader nạp vào địa lớn 2048 phụ thuộc vào kích thước chương...
 • 63
 • 315
 • 2

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 2: Bus truyền thông tin trong máy tính

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 2: Bus và truyền thông tin trong máy tính
... thuộc vào cấu trúc bus (các tín hiệu) xử lý mô-đun nhớ mô-đun vào-ra phụ thuộc vào xử lý  Vì cần phải phân cấp bus  đa bus Phân cấp bus máy tính  Phân cấp bus cho thành phần:  Bus xử lý  Bus ... vào I/O board hay board nhớ (bus hệ thống – system bus) 2.1 Định nghĩa Bus (tiếp)  Các bus chức năng:  Bus địa  Bus liệu  Bus điều khiển  Độ rộng bus: số đường dây bus truyền bit thông tin ... Bus nhớ  Các bus vào-ra  Phân cấp bus khác tốc độ  Bus nhớ bus vào-ra không phụ thuộc vào xử lý cụ thể Các bus điển hình PC  Bus xử lý (Front Side Bus - FSB): có tốc độ nhanh  Bus nhớ (nối...
 • 39
 • 395
 • 0

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug
... chữ số 09/19/12 Chuong Debug Tập lệnh Debug A : cho phép viết từ bàn phím lệnh mã máy dạng gợi nhớ A [ ] Ex : - A 100 dòch đòa CS:100h -A dòch đòa (Debug lấy đòa đoạn CS) ... Chú ý quan sát phần mã máy Tìm xem toán hạng tức thời đòa xuất đâu phần mã máy lệnh Phần mã máy câu lệnh cuối có khác nhaukhi dùng toán tử WORD PTR BYTE PTR 09/19/12 Chuong Debug 29 Summary Dùng ... Chuong Debug 14 Le ä nh U (Una s s e mble ) công dụng : in 32 bytes mã máy chương trình nhớ hình lệnh gợi nhớ cú pháp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 In ma øn hình c ác CS:1 lệnh mã máy tư...
 • 30
 • 972
 • 7

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ
... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 1,996
 • 7

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1
... Lịch sử phát triển máy tính Phân loại máy tính Cấu trúc hệ máy tính hệ thống hỗ trợ Chuẩn máy tính Lịch sử phát triển máy tính Blase Pascal (162 3-1 662) Geoge Boole (181 5-1 864) -1 847 John Mauchley ... phép tính/ s Thế hệ 5: Máy tính Neuron - Neural Network b Phân loại theo tính n ă ng Siêu máy tính (Super Computer) Máy tính mainframe) lớn (Computer Máy tính mini (MiniComputer) Máy tính ... Apple, Admiga Máy tính dùng BVXL Zilog như: Z40, Z80 Bondwell, NEC, d Phân loại theo kích thước Máy tính lớn (Mainframe) Máy tính để bàn (Desktop) Máy tính xách tay (Laptop) Máy tính kiểu sổ...
 • 21
 • 650
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2
... 8086 máy tính Damasteur>> + 8088 máy tính XT Tổ chức VXL 8086/8088 Gồm khối chức Đơn vị thực EU Đơn vị giao tiếp bus BIU Đơn vị thực EU Chức - Nhận lệnh liệu từ BIU - Tiến hành thực phép tính ... Chu kỳ chuyển trạng thái - AD0-AD7 chuyển sang trạng thái trở kháng cao - A16/S3-A19/S6 chuyển sang trạng thái đưa tín hiệu - A8-A15 không thay đổi, đưa thông tin địa - ALE chuyển xuống mức thấp ... Nhận lệnh Dữ liệu Ngăn xếp Nơi gửi tới Một số khái NIệM Về ĐịA CHỉ - Địa offset - Địa đoạn - Địa lôgic - Địa vật lý - Địa vùng thấp - Địa vùng cao Ví dụ Ví dụ 7: Trên h ình dòng 10 cột 40 có dòng...
 • 50
 • 537
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3
... ds,ax = = 20 bx,(80*(dong-1)+cot-1)*2 word ptr [bx], 07441h ah,01h 21h 20h Ví dụ 2: Khảo sát nhớ máy tính địa chỉ: FFFF:0 Ví dụ 3: Viết chương trình khởi động nguội máy tính, biết chương tr ình ... 0000:0000 - 0000:03FF 1024 Bảng vectơ ngắt 0000:0400 - 0000:0401 Địa cổng COM1 0000:0402 - 0000:0403 Địa cổng COM2 0000:0404 - 0000:0405 Địa cổng COM3 0000:0406 - 0000:0407 Địa cổng COM4 0000:0408 - ... 0000:041C - 0000:041D 0000:041E - 0000:043D 32 Bộ đệm bàn phím 0000:043E - 0000:0448 11 Vùng liệu đĩa 0000:0449 - 0000:0449 Chế độ video thời 0000:044A - 0000:044B Số cột hình 0000:044C - 0000:044D...
 • 32
 • 431
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5
... 1 Giới thiệu Tổ chức ngắt máy tính XT Chip điều khiển ngắt 8259 Từ lệnh khởi tạo Từ lệnh điều khiển hoạt động 8259 Nối ghép 8259 máy tính IBM PC XT Ngắt máy tính 286 sau Minh họa hoạt động ... - Bảng ký tự đồ hoạ ((DOS 3.0 trở lên) thúc chương trình DOS Kết 21 - Gọi chức DOS 22 Có thể đặt lại PSP:000A - Địa kết thúc DOS 23 PSP:000E - Địa thoát Ctrl-Brk DOS 24 PSP:0012 - Vec ... (XT) - Người dùng định nghĩa - Quản lý nhớ mở rộng - Không sử dụng - Dự trữ cho BASIC - Trình dịch BASIC - Không sử dụng 41 425F 6066 67 687F 8085 86F0 F1-FF Các tham số đĩa cứng Dự trữ...
 • 63
 • 446
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6
... tín hiệu bắt tay máy in 1 Byte liệu chuyển tới bus liệu máy in Máy in thông báo có byte liệu cần in thông qua việc kích hoạt tín hiệu vào STROBE máy in Khi máy in nhận liệu, máy in thông báo ... Nối ghép 8255 máy tính XT Minh họa gửi liệu máy in Giới thiệu Hệ thống hỗ trợ vào/ra chủ yếu gồm: Chip điều khiển ngắt 8259 Chip điều khiển vào 8255 Chip định thời 8253 Hệ máy vi tính BUS Bộ ... vào 8255 Điều khiển Bộ đệm Đọc/Ghi Điều khiển nhóm B Cổng B PB0-PB7 PA0-PA7 Cổng CL PC0-PC3 liệu Điều khiển nhóm A Cổng CU Cổng A PC4-PC7 Sơ đồ khối chip 8255 PA3 PA2 PA1 PA0 RD CS GND A1 A0 PC7...
 • 61
 • 405
 • 3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7
... 550àS Nối ghép 8253/54 máy tính IBM PC XT LS138 A5 A6 A7 A8 A9 AEN A B C Y2 G2B G2A G1 8253 A0 A1 CS A0 A1 Hình 13.4 Chọn cổng 8253 máy tính PC/XT Địa cổng 8253/54 máy tính nhị phân (Binary) ... chip 8253 đến mạch ĐK loa b) Tạo trễ máy XT Lap: MOV CX,N LOOP Lap LOOP 17T 1T=210 ns vòng LOOP=210nsx17=3,57às Nếu N=1000 -> Tdelay=3,57 ms c) Tạo trễ máy tính từ AT ;(CX) = số lần 15,085 às ... dụng Máy tính IBM PC/XT dùng chip 8253 Từ hệ IBM PC/AT dùng chip 8254 8253/54 Bố trí chân giống nhau, 8254 tương thích với Bộ định thời 8253 BUS liệu điều khiển nội * Tổ chức khối D0-D7 Data...
 • 48
 • 497
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8
... Internet Multimedia b Các Kiến kiến Kiến đặc tính nâng cao trúc Công nghệ - Vi trúc NetBurst trúc Kế thừa cải tiến Công nghệ Vi kiến trúc NetBurst Cấu trúc Động thi hành nhanh REE (Rapid Execution ... Pentium sử dụng Bộ đệm đích rẽ nhánh BTB (Branch TargetBuffer) để thực Dự đoán rẽ nhánh Cấu trúc Scalar (Cấu trúc tỷ lệ) Đây đặc điểm quan trọngmà từ Pentium có Hiệu khả Dự đoán rẽ nhánh So sánh ... (Packed word): từ 16 bit nén 64 bit Từ kép nén (Doubleword): từ kép 32-bit nén 64 bit Từ bốn (Quad-word): Một lượng 64 bit * Cấu trúc dIB Pentium II CPU CPU Cache L2 BUS1 Card CPU Thắt cổ...
 • 54
 • 445
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9
... 8259 INTA SP/EN D0-D7 NMI Clk Ready Reset MN/MX AD0-AD7 A8-A19 S0 INTA Clk CEN S1 S2 8288 DEN DT/R ALE AEN C 74LS373 OE DIR C 74LS245 AD0-AD7 MEMR MEMW IOR IOW A0-A19 ADDRES BUS D0-D8 DATA BUS * ... +128 Khoảng giá trị thập phân: 1,2x10 -3 8 X 3,4x10 +38 Tên gọi khác: Số thực ngắn Sắp xếp bit Bit 31 Bit dấu: 0-số dương, 1-số 2 3-3 0 âm Sắp xếp Phần mũ 2 2-0 trị) 31 S 30 Phần thập phân (định ... (18x4=72) từ bit 7 1-0 Bit 7 3-7 8=0 bit 79 chứa dấu Số thực tạm thời 8087 sử dụng nội * Các dạng liệu khác Độ dài Khoảng giá trị Word integer 16 -3 2768 X +32768 Short Integer 32 -2 .10 X +2.10...
 • 49
 • 490
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng cấu trúc máy tínhbài tập cấu trúc máy tính và hệ điều hànhbài tập cấu trúc máy tính và hợp ngữbài tập cấu trúc máy tính và giao diệnbài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hànhdownload bài giảng cấu trúc máy tínhslide bài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữbài giảng cấu trúc máy tính assemblybài giảng kiến trúc máy tínhbài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuâtbài giảng chương trình máy tính và dữ liệucấu trúc máy tính và lập trình assemblyđề thi cấu trúc máy tính và hệ điều hànhTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolcông văn CV lop Tien luongCV đi số 1024CV đi số 1025Don xin cham phuc khao CH 20164- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Tổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcTrách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)