skkn tiếng anh 11 using lexical bundles and gambits to improve high school

skkn tiếng anh 10 USING GAMES TO HELP GRADE 10 STUDENTS ENGAGE, ACTIVATE AND STUDY IN LISTENING PERIODS

skkn tiếng anh 10 USING GAMES TO HELP GRADE 10 STUDENTS ENGAGE, ACTIVATE AND STUDY IN LISTENING PERIODS
... listening at Tri An high school 21 Benefits gained through using games in teaching and learning listening 22 PART V GAMES DESIGNED TO HELP STUDENTS ENGAGE, ACTIVATE AND STUDY IN LISTENING PERIODS ... topic, in helping them activate the information they get from the listening stage in real life situations In fact, I have applied using games to help students engage, activate and study in listening ... students motivation through lessons 22 23 PART V GAMES DESIGNED TO HELP STUDENTS ENGAGE, ACTIVATE AND STUDY IN LISTENING PERIODS USING TEXTBOOK OF ENGLISH GRADE 10 The listening activities in...
 • 41
 • 208
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Dumb and dumber to

Học tiếng anh qua hội thoại Dumb and dumber to
... 6765 Đại Lộ Elmwood, 35:08 - Cranston, Rhode Island? = Cranston, Rhode Island không? 35:11 - 35:13 You're - in The Maryland side with = the Anh stamp! = Maryland Bên có tem! 35:14 - I mean, uh, ... Chúng lũ đần! 50:48 - Besides, I told you, my brother's in Special Ops = Còn nữa, anh nói rồi, anh trai anh Cơ quan Đặc Nhiệm 50:51 - I know how to get stuff done! = Anh biết kết thúc gọn gàng mà! ... - We better tiptoe past him = Chúng rón bước qua cậu ta 05:13 - Oh, no, you can't tiptoe past a blindy = Oh, không, anh không qua người mù 05:15 - 05:17 Their - hearing's What? too đâu good Mmm-hmm...
 • 83
 • 166
 • 0

Slide tiếng anh 10 unit 6 an excursion _reading _Tua Chua high school

Slide tiếng anh 10 unit 6 an excursion _reading _Tua Chua high school
... about? Unit 6: AN EXCURSION Lesson1: I Reading Before you read : Match the photos II While you read: Task1:Choose the best answer A,B,C, or D Task2: Answer the questions III After you read UNIT : AN ... the blanks Lan‘ s class day excursion to visit Correct Click anywhere to Correct Click anywhere to continue answer: continue answer: Your Your are twonear Huong Pagoda Incorrect Click anywhere ... to go on an excursion because they wanted to A) understand their geography lessons better B) relax after work C) have a campfire D) Aand B Correct Click anywhere to Correct Click anywhere...
 • 29
 • 475
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Using Communicative Tasks or Activities to Promote High School Students Grammatical Competence

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Using Communicative Tasks or Activities to Promote High School Students Grammatical Competence
... Speaking Ngo Quyen High School Bui Phu Xuan TOPIC: Using Communicative Tasks or Activities to Promote High School Students' Grammatical Competence I Introduction: L earning a foreign language nowadays ... Therefore I think it is very necessary to design some of the communicative tasks and activities when teaching grammar in order to promote my students' grammatical competence Ngo Quyen High School ... Anh III KINH NGHIỆM KHOA HỌC: - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Tiếng Anh - Số năm có kinh nghiệm: 16 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + Five-minute activities...
 • 13
 • 171
 • 1

Giáo án tiếng Anh 11: Relative clause redued by participles and to infinitive pdf

Giáo án tiếng Anh 11: Relative clause redued by participles and to infinitive pdf
... homework that I must tonight a) I have some homework doing tonight b) I have some homework to tonight c) I have some homework to be done tonight d) I have some homework tonight Have you brought ... only woman appointed to the board b) She is the only woman to be appointed to the board c) She is the only woman appointing to the board d) She is the only woman to appoint to the board The girls ... walked b walked c walking d to walk Some documents which were stolen from a car have been found a) Some documents were stolen from a car have been found b) Some documents to stole from a car have been...
 • 3
 • 2,191
 • 19

skkn giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn

skkn giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn
... III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: NỘI DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN………………………………………………………… ... kẽ giải tốt dạng tập mệnh đề quan hệ năm học 2012-2013 lớp có xuất phát điểm tương tự III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: ... DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: Trong chương trình tiếng Anh lớp 11 chuẩn, mệnh đề quan hệ dược dạy tiết ngữ pháp 9, 10, 11, 12 Cụ thể sau: - Bài 9: Mệnh đề quan hệ...
 • 22
 • 1,386
 • 2

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2
... phần SPEAKING cho phù hợp với đối tượng HS trường THPT Tĩnh Gia cần thiết Mục đích đề tài Điều chỉnh số phần SPEAKING sách TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) nhằm tăng cường tham gia HS học ... học nói Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu lý GV nên điều chỉnh số nói sách TIẾNG ANH 11 cho phù hợp với đối tượng học xác định hiệu HĐ điều chỉnh nhằm tăng cường tham gia HS học nói trường THPT ... phải điều chỉnh Hoạt động (Activity 3) (Task 3, Tiếng Anh 11 trang 149): GV điều chỉnh để có tính giao tiếp • Thời gian: Điều chỉnh áp dụng vào ngày 25 tháng năm 20 13 lớp 11 A11, trường THPT Tĩnh...
 • 20
 • 291
 • 1

linguistic sexism in current upper secondary school english language textbooks tiếng anh 10, tiếng anh 11 and tiếng anh 12 = sự kì thị giới tính về ngôn ngữ trong sách giáo khoa tiếng anh trung học phổ thông

linguistic sexism in current upper secondary school english language textbooks tiếng anh 10, tiếng anh 11 and tiếng anh 12 = sự kì thị giới tính về ngôn ngữ trong sách giáo khoa tiếng anh trung học phổ thông
... TIẾNG ANH 11 AND TIẾNG ANH 12 Sự thị giới tính ngôn ngữ sách giáo khoa tiếng Anh trung học phổ thông hành: Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 12 M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English Linguistics ... study on linguistic sexism in current Vietnamese upper secondary school English language textbooks : Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 and Tiếng Anh 12 was aimed at finding out how often linguistic sexism ... Student Number: 110 45192 I declare that Linguistic Sexism in Current Upper Secondary School English Language Textbooks: Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 and Tiếng Anh 12 is my own work and that all the...
 • 59
 • 319
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm dạy kỹ năng viết Tiếng Anh 11

SKKN Một số kinh nghiệm dạy kỹ năng viết Tiếng Anh 11
... Khuyên 16 Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 đưa số dàn ý (outline) cho dạng viết mẫu chương trình Tiếng Anh 11 nhằm mục giúp em học sinh thực hành viết dễ dàng hơn, hiệu hứng thú học viết ... and place of death V Kiểm nghiệm Vũ Thị Khuyên 20 Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 Sau thời gian vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào tiết dạy viết hai lớp 11A3 11A4 nhận thấy học sinh ... giải khó khăn thường gặp dạy học viết Vũ Thị Khuyên 13 Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 Thực tế trình dạy học kỹ viết thân giáo viên học sinh gặp phải khó khăn dạy mà đề cập phần “Kết...
 • 25
 • 1,057
 • 21

SKKN “LỒNG GHÉP TÍNH từ tạo nên TÍNH hấp dẫn KHI VIẾT đoạn văn TRONG dạy học môn TIẾNG ANH 11”

SKKN “LỒNG GHÉP TÍNH từ tạo nên TÍNH hấp dẫn KHI VIẾT đoạn văn TRONG dạy học môn TIẾNG ANH 11”
... đánh giá môn học IV/ MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN: “LỒNG GHÉP TÍNH TỪ TẠO NÊN TÍNH HẤP DẪN TRONG GIỜ DẠY VÀ HỌC VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH THPT” Tính đổi sáng tạo đề tài: Trong dạy kỹ viết, việc ... kỹ viết đoạn văn Tiếng Anh Đối với Giáo viên Khi dạy viết đoạn văn lồng ghép tính từ vào văn cần phải ý Đưa tính từ liên quan phù hợp với nội dung viết để học sinh vận dụng lồng ghép tính từ viết ... ghi nhớ từ vựng dùng tiết học viết lâu 2.4 Những cấu trúc sử dụng tính từ tạo nên tính hấp dẫn cho đoạn văn tính từ, có vị trí trật tự cách xếp tính từ giúp em viết đoạn văn Nhưng đoạn văn thêm...
 • 18
 • 197
 • 0

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province
... to investigate how Information Transfer used for teaching reading at Nguyen Du high school in Ha Tinh Moreove, in the hope that IT reading lessons of Tieng Anh 11 can be popular as an interesting ... of information Transfer activities, Major types of information transfer tasks, Teaching reading comprehention of english, Reason for using Information Transfer activities in the teaching of reading, ... STATEMENT OF AUTHORSHIP I hereby acknowledge that this study entitled " Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11" at Nguyen Du high school is my original...
 • 79
 • 524
 • 1

skkn một số kinh nghiệm dạy kỹ năng viết tiếng anh 11

skkn một số kinh nghiệm dạy kỹ năng viết tiếng anh 11
... dạng viết Tiếng Anh lớp 11 Định nghĩa dạy viết Vũ Thị Khuyên Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 Viết kỹ Bởi để dạy cho học sinh hiểu viết (loại viết) ? Viết ai/cái gì? Viết nào? Viết ... trình giảng dạy trường THPT, với kinh nghiệm ỏi, xin đưa đề tài Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 với mong muốn giúp đồng nghiệp học sinh thân yêu có kết cao dạy học kỹ viết II Thực ... hạn chế - Có khuynh hướng dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh viết - Sử dụng sai mục đích, yêu cầu viết khác Vũ Thị Khuyên Một số kinh nghiệm dạy kỹ viết Tiếng Anh 11 - Diễn đạt ý kiến, thông tin...
 • 18
 • 92
 • 0

SKKN Tiếng anh tiểu học: Effectively using visual aids in learning English of grade 4 of Nga Ving primary school

SKKN Tiếng anh tiểu học: Effectively using visual aids in learning English of grade 4 of Nga Ving primary school
... actively learning and the quality of learning English is not high Specifically, in the beginning of the year I have examined the quality of 42 students in grades of Nga Vinh Primary School, results ... others in learning Using creatively visual aids expressed in gestures, actions of students in teaching Gestures of people will say to the content of the action So using gestures, actions of the ... listening, speaking and communicating skill of students are much better than themselves IV TESTING After applying flexibly and creatively visual aids in teaching English in grade 4, I found that aids...
 • 15
 • 201
 • 1

skkn tiếng anh 12 TEACHING GRADE 12 STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING COMMUNICATIVE TASKS

skkn tiếng anh 12 TEACHING GRADE 12 STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING COMMUNICATIVE TASKS
... and TEACHING GRADE 12 STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING COMMUNICATIVE TASKS lose interest in learning the language Our responsibility is to improve students’ four language skills: Listening, speaking, ... QUESTIONS 13 TEACHING GRADE 12 STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING COMMUNICATIVE TASKS Besides using dialogues, I often make referential questions when I teach the four language skills: Listening, speaking, ... TEACHING GRADE 12 STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING COMMUNICATIVE TASKS people will laugh at them Moreover, they have little chance of practicing speaking English Finally, many tasks in...
 • 16
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh 11olympic tiếng anh 11bài tập ngữ pháp tiếng anh 11đề 45 phút tiếng anh 11trắc nghiệm tiếng anh 11bài tập phút tiếng anh 11thực hành tiếng anh 11bài tập tiếng anh 11 unit 9bài tập tiếng anh 11đề học sinh giỏi tiếng anh 11đề học kì 1 tiếng anh 11đề học kì tiếng anh 11kiểm tra tiếng anh 11đề kiểm tra tiếng anh 11đề 15 phút môn tiếng anh 11Game TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)