Nghiên cứu rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân bệnh đái tháo đ ờng týp 2

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa số: 60 72 ... khảo số tài liệu Thái Nguyên, chưa có nghiên cứu tìm hiểu rõ thay đổi yếu tố đông máu ảnh hưởng chúng đến mức độ bệnh gan, tiến hành nghiên cứu Một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân ... 65% bệnh nhân gan rượu [10] gan bệnh tương đối phổ biến Việt Nam giới, theo thống kê trước bệnh viện Bạch Mai gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên...
 • 80
 • 2,488
 • 19

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa số: 60 72 ... khảo số tài liệu Thái Nguyên, chưa có nghiên cứu tìm hiểu rõ thay đổi yếu tố đông máu ảnh hưởng chúng đến mức độ bệnh gan, tiến hành nghiên cứu Một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân ... 65% bệnh nhân gan rượu [10] gan bệnh tương đối phổ biến Việt Nam giới, theo thống kê trước bệnh viện Bạch Mai gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên...
 • 20
 • 146
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... Thu Hà nghiên cứu Các công trình khoa học nghiên cứu rối loạn đông cầm máu đông máu rải rác nội mạch số bệnh gan có 8/14 bệnh gan thấy rằng, chất rối loạn đông cầm máu phức tạp, nhân (57%) ... hợp số yếu tố đông máu không phụ thuộc vitamin K: yếu tố V, yếu tố I giảm rõ rệt không thường xuyên trừ có đông máu 1.6 Rối loạn đông máu bệnh nhân gan Gan tổng hợp hầu hết yếu tố đông máu ... rối loạn đông máu cầm máu việc theo dõi, điều trị cần quan với mức độ gan, số kết luận sau: Đặc điểm rối loạn đông máu, cầm máu bệnh nhân gan - 36 bệnh nhân (tỷ lệ 50%) có rối loạn cầm...
 • 40
 • 424
 • 0

Nghiên cứu rối loạn đông cầm máu do truyền máu khối lượng lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu rối loạn đông cầm máu do truyền máu khối lượng lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
... người bệnh cần phải truyền nhiều máu, tiến hành đề tài Nghiên cứu rối loạn đông cầm máu người bệnh truyền máu khối lượng lớn Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu rối loạn đông ... đông cầm máu truyền máu khối lượng lớn Tìm hiểu mối liên quan rối loạn đông cầm máu truyền máu khối lượng lớn nhóm bệnh lý ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 người bệnh ... tiến hành khoa Huyết học - truyền máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam Theo dõi rối loạn đông cầm máu thời điểm T0 (Trước truyền máu) , T1 (Ngay sau truyền máu khối lượng lớn) T2 (24 sau TMKLL) -...
 • 6
 • 221
 • 1

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ TIM BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER VÀ DOPPLER MÔ CƠ TIM

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ TIM Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER VÀ DOPPLER MÔ CƠ TIM
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƢỢC LÂM SÀNG 108 QUYỀN ĐĂNG TUYÊN NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ TIM BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG SIÊU ÂM - DOPPLER DOPPLER ... điểm cận lâm sàng bệnh nhân suy tim 94 4.1.3 Đặc điểm siêu âm - Doppler tim bệnh nhân suy tim 95 4.2 ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ TIM TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER DOPPLER MÔ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 97 ... nghiên cứu rối loạn đồng tim chƣa đƣợc quan tâm nhiều Để hiểu r thêm rối loạn chức tim bệnh suy tim tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu tình trạng mức độ rối loạn đồng tim bệnh nhân suy...
 • 172
 • 521
 • 1

Slide rối loạn đông cầm máu bệnh nhân đa u tủy xương

Slide rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân đa u tủy xương
... BNH A U TY XNG Đa u tuỷ xơng (ĐUTX) bệnh m u ác tính tăng sinh tơng bào, chủ y u tuỷ xơng Từ gây rối loạn đặc trng bệnh: Tổn thơng quan tạo m u Tổn thơng xơng Tổn thơng ... trờng hợp có bi u rối loạn Đông cầm m u BNH A U TU XNG S lc lch s bnh UTX: Vo gia th k 19 Jon Dalrymple, Henry Bence Jorus v William Mae Intyre ó mụ t bnh bnh nhõn 46 tui b au xng kộo di v ... nghiờn cu v ri lon ụng- cm m u bnh UTX Theo Bart- Barlogie (1998): Triu chng xut huyt gp 15% BN UTX núi chung v 30% BN UTX týp IgA biu hin trờn lõm sng: vt bm tớm, ban xut huyt trờn da, chy m u cam,...
 • 31
 • 278
 • 0

Nghiên cứu rối loạn đồng bộ tim bệnh nhân suy tim bằng siêu âm doppler và doppler mô cơ tim

Nghiên cứu rối loạn đồng bộ tim ở bệnh nhân suy tim bằng siêu âm doppler và doppler mô cơ tim
... chng suy tim l giai on cui ca hõự ht cỏc bnh tim mch t l mc bnh v t vong cao Cú nhiu BN suy tim khụng ỏp ng vi cỏc phng phỏp iu tr ni khoa ti u tỡnh trng RLB tim CRT kt qu kh quan cho suy tim ... ng) p) XQ tim phi: o ch s tim - ngc Siờu õm tim TM, 2D, Doppler dũng chy qua van lỏ, van MC v van MP Siờu õm Doppler mụ c tim (TVI) CC PHNG PHP NH GI RLB SIấU M TIM THễNG THNG Doppler xung ... TIM THễNG THNG Doppler xung NH GI RLB HAI THT: o IVMD 40ms 11 CC PHNG PHP NH GI RLB SIấU M TIM TM M HO MU NH GI RLB TRONG THT: o SPWMD 130 ms 12 CC PHNG PHP NH GI RLB siêu âm Doppler tim...
 • 23
 • 84
 • 0

NGHIÊN cứu rối LOẠN ĐỒNG bộ THẤT BỆNH NHÂN cấy máy tạo NHỊP TIM VĨNH VIỄN có điện cực mỏm THẤT PHẢI BẰNG SIÊU âm DOPPLER TIM

NGHIÊN cứu rối LOẠN ĐỒNG bộ THẤT ở BỆNH NHÂN cấy máy tạo NHỊP TIM VĨNH VIỄN có điện cực ở mỏm THẤT PHẢI BẰNG SIÊU âm DOPPLER TIM
... BN cấy máy tạo nhịp với điện cực mỏm thất phải + Rối loạn đồng điện học: 78,05% + Rối loạn đồng hai thất: 34,14% + Rối loạn đồng thất trái: - Rối loạn đồ thất TM màu 34,6% - Rối loạn đồng thất ... số đánh giá rối loạn đồng thất trái bệnh nhân cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn điện cực mỏm tim siêu âm Doppler tim ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 83 đối tượng Nhóm cấy máy (n = 41) Lâm sàng Nhóm ... loạn đồng thất tâm thu theo TVI: 75,6% 70,73% - Rối loạn đồng thất tâm trương theo TVI: 73,17% Như bệnh nhân cấy máy tạo nhịp điện cực mỏm rối loạn đồng môt vấn đề cần quan tâm XIN CHÂN THÀNH...
 • 32
 • 117
 • 0

nghiên cứu tình trạng đông cầm máu phụ nữ có thai 3 tháng cuối

nghiên cứu tình trạng đông cầm máu ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối
... Bng 1.1: Bng 1.2 Bng 3. 1 Bng 3. 2 Bng 3. 3 Bng 3. 4 Bng 3. 5 Bng 3. 6 Bng 3. 7 Bng 3. 8 Bng 3. 9 Bng 3. 10 Bng 3. 11 Bng 3. 12 Bng 3. 13 Bng 3. 14 Bảng 3. 15 Bng 3. 16 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4 .3 Cỏc yu t ụng mỏu ... chim 32 ,6% 3. 1.4 Tui thai 115 (20,1%) 15 (2,6%) 28 - 32 tun 33 - 37 tun >= 38 tun 441 (77 ,3% ) Biu 3. 3 Phõn b theo tui thai Nhn xột: - Tui thai 28 -32 tun chim a s 77 ,3 %, tui thai 33 -37 tun chim ... NG HUYN nghiên cứu tình trạng đông cầm máu phụ nữ thai tháng cuối Chuyên ngành : Huyết học truyền máu Mã số : 60.72.25 luận văn thạc sỹ y học Ngời hớng dẫn khoa học: ts nguyễn thị nữ H nội...
 • 90
 • 318
 • 2

Báo cáo y khoa: "Nghiên cứu rối loạn dung nạp glucose bệnh nhân xơ gan" doc

Báo cáo y khoa:
... trng kháng insulin v gim chuyn glucose, gim chuyn hóa glucose theo ng oxy hóa có th l nguyên nhân g y T BN x gan [2, 3, 5] Kết luận Qua nghiên cứu RLDNG ĐTĐ 83 BN gan HBV, HCV rợu rút số kết ... - Có tiền sử bệnh ĐTĐ trớc chẩn đoán gan - Đang điều trị thuốc có ảnh hởng đến chuyển hóa glucose (truyền huyết ngọt, corticoid thuốc tránh thai ) Phơng pháp nghiên cứu Tiến cứu mô tả cắt ... nhóm nghiên cứu, qua xét nghiệm glucose máu lúc đói phát c trờng hợp qua làm NPDNG 11 BN, t lệ RLDNG 29 BN (34,9%) Bảng 5: T l liên quan RLDNG ĐTĐ theo nguyên nhân gan Nguyên nhân gan Đặc...
 • 5
 • 342
 • 0

Nghiên cứu rối loạn Homocystein huyết tương bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc màng bụng

Nghiên cứu rối loạn Homocystein huyết tương ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc màng bụng
... thường gặp bệnh nhân suy thận mạn, chiếm tỉ lệ cao bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối Nghiên cứu Hoàng Việt Thắng [21] bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối Khoa Nội thận - thận nhân tạo Bệnh viện ... nghiên cứu nhiều Chúng tiến hành Nghiên cứu rối loạn Homocystein huyết tương bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc màng bụng với mục tiêu: Khảo sát nồng độ homocystein huyết tương bệnh nhân suy ... người không suy thận, 9% người suy thận mạn giai đoạn 33% nam giới suy thận mạn giai đoạn - 67% nữ giai đoạn 11 + Sa sút trí tuệ: biến chứng thường gặp bệnh nhân suy thận mạn, số nghiên cứu gần...
 • 94
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu rối loạn đồng bộ tim ở bệnh nhân suy tim mạn tính bằng siêu âm doppler và doppler mô cơ timmột số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyêncơ chế rối loạn đông cầm máu ở bệnh đutxnghiên cứu tình trạng đông cầm máu ở phụ nữ có thai 3 tháng cuốinghiên cứu đặc điểm xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân – ung bướu bệnh viện bạch maixét nghiệm rối loạn đông cầm máubệnh rối loạn đông cầm máubước đầu đánh giá hệ thống đông cầm máu ở bệnh nhân đa u tuỷ xươngnghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tiền đái tháo đườngnghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch mainghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có tăng huyết ápnghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallotnghiên cứu rối loạn đường huyết trên bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấpnghiên cứu rối loạn nhịp ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phátrối loạn đông chảy máuBài 16. ADN và bản chất của genBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. ChấtUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. Clothingchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIANGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớp