NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT pptx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT pptx
... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... Bộ điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đ-ợc điều khiển u biến điều ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù...
 • 95
 • 206
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... phương pháp điều khiển chuyển động nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám xác ……………………….….….12 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược ………………………… ….….….12 1.3.2 Phương pháp điều ...  ∞ 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC ĐI NGHIÊN C ỨU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN BÁM CHÍNH XÁC 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược Phương pháp động lực học...
 • 83
 • 568
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt
... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... Bộ điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đ-ợc điều khiển u biến điều ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù...
 • 95
 • 506
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động.pdf

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động.pdf
... lên phương pháp để nâng cao chất lượng điều khiển bám xác quỹ đạo, độ ổn định cao, phương pháp điều khiển đơn giản, dễ áp dụng vào thực tế 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết điều ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... hệ điều khiển chuyển động Chương nêu lên phương pháp ã nghiên cứu đ tác giả Y.J Huang, M Tomizuka, J.J.E Slotine áp dụng phương pháp điều khiển trượt giải pháp để cải thiện chất lượng điều khiển, ...
 • 83
 • 313
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt
... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) biến điều khiển Bộ điều khiển truyền thẳng biến cần điều khiển Quá trình Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đợc điều khiển u biến điều khiển ... (sec) a) Đáp ứng đầu -0.5 10 -1 Times (sec) b) Đáp ứng đầu 10 Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp...
 • 107
 • 243
 • 0

Luận văn: NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG pot

Luận văn: NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG pot
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHI P -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... phương pháp điều khiển chuyển động nghi n cứu nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám xác ……………………….….….12 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược ………………………… ….….….12 1.3.2 Phương pháp điều ... chọn phương pháp điều khiển trượt làm sở cho việc nghi n cứu đề tài Chương II : Các phương pháp cải tiến chất lượng điều khiển trượt cho hệ điều khiển chuyển động Chương nêu lên phương pháp ã nghi n...
 • 83
 • 377
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo ngắn hạn để dự báo một số chỉ tiêu thống kê kinh tế chủ yếu ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo ngắn hạn để dự báo một số chỉ tiêu thống kê kinh tế chủ yếu ở Việt Nam
... Bộ Khoa học Công nghệ, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dự báo ngắn hạn để dự báo số tiêu thống kinh tế chủ yếu Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài “Đề xuất ứng dụng ... thống kinh tế; - Một số mô hình dự báo ngắn hạn đa nhân tố; - Điều kiện số liệu khả áp dụng mô hình dự báo ngắn hạn Việt Nam A Cơ sở lý luận dự báo ngắn hạn đa nhân tố dự báo tiêu thống kinh ... hình dự báo nhân nhiều so với dự báo ngắn hạn; - Tần số dự báo so với dự báo ngắn hạn; - So với dự báo dài hạn thường sử dụng mô hình nhân số lần đưa kết dự báo nhiều C Dự báo ngắn hạn C.1 Một số...
 • 170
 • 456
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp (chè, lạc và đậu tương) của tỉnh hà giang

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp (chè, lạc và đậu tương) của tỉnh hà giang
... qua tỉnh miền núi phía Bắc, xây dựng đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm công nghiệp (Chè, Lạc Đậu tương) tỉnh Giang Đề tài tập trung vào ... Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm cao suất công nghiệp (chè, lạc đậu tương) * Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cải tạo nương chè già cỗi, suất thấp Nghiên cứu tập trung vào biện pháp kỹ ... giống lạc đậu tƣơng có triển vọng cho vùng nghiên cứu nhằm thay giống cũ suất thấp Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao suất công nghiệp chủ đạo chè, lạc, đậu tƣơng tỉnh Giang...
 • 66
 • 114
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng tơ kén ở tây nguyên

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng tơ kén ở tây nguyên
... nhiều hộ nuôi tằm sử dụng thuốc thú y cho tằm Các tiến khoa học phổ biến sản xuất chưa áp dụng đồng Tóm lại thấy để nâng cao suất chất lượng kén tỉnh Tây Nguyên việc áp dụng tiến kỹ thuật nhằm ... tổng quát: Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật phát triển giống dâu giống tằm suất cao, chất lượng tốt để nâng cao suất chất lượng kén nhằm phát triển bền vững trồng dâu nuôi tằm nâng cao thu nhập ... đoạn hội nhập Việc không áp dụng riêng rẽ phần mà phải áp dụng cách tổng hợp giải pháp kỹ thuật tiến khoa học công nghệ nhằm đạt hiệu cao Công nghệ áp dụng cách đồng giải pháp như: giống mới, kỹ...
 • 77
 • 94
 • 0

Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất l¬ượng giảng dạy

Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất l¬ượng giảng dạy
... dụng thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi phương pháp dạy học Hoá học sử dụng thiết bị sau: - Thiết bị dạy học Hoá học ... việc "sử dụng thiết bị dạy học Hoá học ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất lượng giảng dạy ’ II/ NỘI DUNG: 1.Thực trạng sử dụng thiết bị ứng dụng ... trạng sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin Giải pháp sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin Kết đạt 10 Kết luận kiến nghị 11 Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học ứng dụng công...
 • 13
 • 244
 • 0

Nghiên cứu bổ sung nấm men saccharomyces cerevisiae vào sữa chua để nâng cao chất lượng

Nghiên cứu bổ sung nấm men saccharomyces cerevisiae vào sữa chua để nâng cao chất lượng
... đồ án Nghiên cứu bổ sung nấm men Saccharomyces cerevisiae vào sữa chua để nâng cao chất lượng Đồ án gồm nội dung sau: - Xác định tỷ lệ nước :sữa nhân giống nấm men - Xác định tỷ lệ nước :sữa sản ... tỷ lệ bổ sung nấm men Lượng tế bào nấm men bổ sung vào ảnh hưởng lớn đến hương vị độ rượu sữa chua nên thí nghiệm nhằm nghiên cứu tỷ lệ dịch nuôi cấy - 43 - nấm men với lượng tế bào nấm men/ ml ... trưng cho sữa chua, giúp sữa chua có mùi vị khác hẳn sản phẩm khác 1.4 TỔNG QUAN VỀ NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ TÁC DỤNG CỦA NẤM MEN KHI BỔ SUNG VÀO SỮA CHUA 1.4.1 Tổng quan nấm men Saccharomyces...
 • 68
 • 307
 • 0

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất và bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất và bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua
... Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua hướng dẫn PGS-TS NGUYỄN ĐỨC LƯNG Đề tài thực với mục đích nâng cao chất lượng nem chua cảm quan; tạo sản phẩm nem ... nguyên nhân sản phẩm không đạt chất lượng, hạn chế mức độ kiểm soát trình sản xuất, ….Vì vậy, sản phẩm nem chua tạo khó đảm bảo chất lượng vệ sinh 38 ™ Tài liệu nghiên cứu: Mặc dù sản phẩm lên ... ngán Nổi tiếng nem chua không nhắc đến tên gắn liền với hàng chục năm như: nem chua Ninh Hòa (Nha Trang–Khánh Hòa), nem chua chợ Huyện (Bình Đònh), nem chua Thanh Hóa, nem chua Huế, nem chua làng...
 • 111
 • 287
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây
... mgt so trang trai tu nhan chuyen san xuat giong bo me cung cap cho san xuat Tuy nhien, hau het cac trang trai chua theo dimg quy trinh giong, (thuong trang trai Ign thuang pham mua ciia trang ... khong cao Xuat phat tir nhimg tinh hinh tren, de tai "Nghien ciiu ung dung cac giai phap ky thuat xay dung mo hinh chan nuoi Ign nai ngoai (Yorkshire, Landrace) giong ong ba cao san tai trang ... ong bd cao sdn tgi trang trgi nong hp chdn nuoi theo phuong thicc cong nghiep: + Lira chgn dugc mo hinh toi uu ve chan nuoi lgn nai ngoai Yorkshire, Landrace giong ong ba cao san tai trang trai...
 • 62
 • 388
 • 0

nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ đồng bộ sản xuất đà điểu và các sản phẩm từ đà điểu phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ đồng bộ sản xuất đà điểu và các sản phẩm từ đà điểu phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
... th 3.2 th sinh trng iu Đồ thị tốc độ sinh trởng đà điểu K ối l g th h ợn ể 120 100 Trại đà điểu Ba Vì 80 Trại đà điểu Đà Nẵng 60 40 Trại đà điểu Khánh Hòa 20 11 13 Tháng tuổi Sinh trng tuyt ... (85mg), tht ln, tht bũ( 84 mg) Hm lng axit bộo khụng bóo hũa a tớnh (PUFA)/tng s axit bộo ca tht iu t 32,5%, ú tht g ch t 19% v tht bũ 5% Hm lng axit bộo W3 cao 8% tht iu cú tỏc dng gim nguy ... liu phi trn t a phng cú nh hng tt n kh nng sinh sn th 3.1: T l trng iu Đồ thị tỷ lệ đẻ trứng đà điểu 25.00 T lệ đ (% ỷ ể ) 20.00 15.00 lô Lô 10.00 5.00 0.00 Tháng đẻ Bng 3.6 T l phụi v kt...
 • 154
 • 258
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển độngnghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmnghiên cứu ứng dụng một số chủng nấm cộng sinh mycorrhiza để làm tăng hiệu quả xử lý ô nhiễm as trong đất của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 9sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục ông dân lớp 12skkn ứng dụng bản đồ tư duy trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học sơ sởnghiên cứu lựa chọn các thông số nổ mìn hợp lý để nâng cao hiệu quả nổ mìn mỏ than cao sơnmột số biện pháp kết hợp phụ huynh để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho tredự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nâng cao chất lƣợng đào tạo nvbh gắn với văn minh thương mại tại siêu thị mê linhnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngnghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchnghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồnghợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặngnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn điều trị ung thư trực tràng thấpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh