Chương 7 đầu tư dài hạn

Chuong 7 dau tu dài hạn

Chuong 7  dau tu dài hạn
... Đầu tư dài hạn Khái 7. 1.Khái niệm  Hoạt động đầu tư hoạt động DN bỏ vốn nhằm hình thành bổ sung tài sản cần thiết để thực mục tiêu kinh doanh   Đầu tư dài hạn: thời gian dài, thường thực ... chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhằm đạt tương lai ý tưởng đặt với nguồn lực thời gian xác định 7. 2.Phân loại dự án Dự 7. 3.Các nhân tố ảnh hưởng Lợi nhuận rủi ro Mối quan hệ rủi ro lợi nhuận mô tả qua phương ... Βi: rủi ro khoản đầu tư i 7. 3.Các nhân tố ảnh hưởng Chi phí vốn Chi phí phải trả cho việc huy động sử dụng vốn Giá trị thời gian tiền Giá trị tương lai tiền Giá trị tiền 7. 4.Các phương pháp TĐTCDA...
 • 18
 • 211
 • 0

Chương 7 đầu dài hạn trong doanh nghiệp

Chương 7 đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp
... Đầu dài hạn đầu vào dự án có tuổi đời năm (vd mua dây chuyền, máy móc, …) Đây hoạt động quan trọng, định tăng trưởng doanh nghiệp dài hạn Quyết định đầu dài hạn đắn giúp doanh nghiệp ... án đầu dài hạn, trước hết cần xác định: (1) dòng tiền ng lai mà dự án sinh (2) tỷ lệ chiết khấu 7. 1.1 Dòng tiền ng lai dự án Một dự án đầu dài hạn có vòng đời nhiều năm Dòng tiền ng ... lại định đầu dài hạn sai lầm khiến doanh nghiệp bị thất thoát vốn, (giảm hiệu sử dụng vốn) Nội dung Chương VII  Xác định yếu tố sử dụng thẩm định tài dự án  Thẩm định tài dự án 7. 1 Xác định...
 • 16
 • 201
 • 0

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 6: ĐẦU DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP pdf

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP pdf
... đầu dài hạn doanh nghiệp 6.1.1 Khái niệm phân loại đầu dài hạn doanh nghiệp - Sự cần thiết đầu dài hạn: ĐTDH giúp DN phát triển bền vững sinh lợi cao, đạt mục tiêu DN… - Khái niệm: đầu ... doanh nghiệp a Theo đối ng đầu tư: - Đầu tài sản: khoản đầu cho loại TS DN, gồm: + Đầu tài sản cố định: mua sắm, xây dựng bản, + Đầu tài sản ngắn hạn thường xuyên cần thiết + Đầu ... hội đầu - Xác lập mục tiêu đầu - Lập dự án đầu - Đánh giá, thẩm định lựa chọn dự án đầu - Ra định đầu ThS Nguyễn Thanh Huyền 6.2 Xác định dòng tiền đánh giá dự án đầu dài hạn...
 • 45
 • 1,380
 • 4

Chương 6: Đầu dài hạn trong DN doc

Chương 6: Đầu tư dài hạn trong DN doc
... Chương Đầu dài hạn DN • • • • Khái niệm đầu dự án Khái niệm công thức tính dòng tiền Lãi suất chiết khâú Các tiêu ... Period – PP) Khái niệm: Thời gian hoàn vốn thời gian để chủ đầu thu hồi đủ vốn đầu vào dự án Ý nghĩa: Sau thu hồi toàn vốn đầu Ths Phan Hong Mai, Thời gian hoàn vốn Số vốn lại cần thu ... niệm: PI phản ánh khả sinh lợi dự án, tính tổng giá trị dòng tiền ng lai chia cho vốn đầu ban đầu Ý nghĩa: cho biết đồng vốn đầu tạo đồng thu nhập Ths Phan Hong Mai, 14 Chỉ số doanh lợi i...
 • 16
 • 296
 • 12

CHƯƠNG 5: ĐẦU DÀI HẠN (INVESTMENT) ppsx

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTMENT) ppsx
... gốc để tính NPV Thời gian đầu tính từ thời điểm bắt đầu đầu thời điểm kết thúc đầu Thời gian đầu chia làm n kỳ Đối với hoạt động đầu dài hạn, kỳ đầu thường có thời gian năm ... giá ròng đầu thời điểm Tổng số chi cho đầu ban đầu - : Tổng trị giá thu nhập đầu i: - Chi phí sử dụng vốn hoạt động đầu * Nếu NPV > 0: Hoạt động đầu có lãi ròng => Đầu có hiệu ... Vậy, chi phí sử dụng vốn vốn dự án đầu 13,44% 5.2 Hiệu kinh tế đầu dài hạn Hiệu kinh tế đầu dài hạn thể qua tiêu chuẩn sau: dụng vốn i Giá trị ròng đầu (NPV) thời điểm chọn làm gốc thời...
 • 17
 • 336
 • 0

bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 6 đầu dài hạn của doanh nghiệp - đh thương mại

bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 6 đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - đh thương mại
... Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 6. 1 Tổng quan đầu dài hạn doanh nghiệp 6. 2 Xác định dòng tiền đánh giá dự án đầu dài hạn 6. 1 Tổng quan đầu dài hạn doanh nghiệp 6. 1.1 ... xuyên cần thiết + Đầu tài sản tài - Đầu cho người: b Theo mục tiêu đầu - Đầu hình thành doanh nghiệp - Đầu mở rộng qui mô kinh doanh - Đầu phát triển sản phẩm - Đầu thay thế, ... thu lợi nhuận dài hạn 6. 1.2 Phân loại đầu dài hạn doanh nghiệp a Theo đối ng đầu tư: - Đầu tài sản: + Đầu tài sản cố định: mua sắm, xây dựng bản, + Đầu tài sản ngắn hạn thường xuyên...
 • 37
 • 734
 • 1

slide bài giảng tài chính doanh nghiệp cô mai chương 6 đầu dài hạn trong dn

slide bài giảng tài chính doanh nghiệp cô mai chương 6 đầu tư dài hạn trong dn
... Chương Đầu dài hạn DN • • • • Khái niệm đầu dự án Khái niệm công thức tính dòng tiền Lãi suất chiết khâú Các tiêu thẩm định tài dự án Ths Phan Hong Mai, Các tiêu thẩm định tài dự ... doanh lợi Ths Phan Hong Mai, Thời gian hoàn vốn (Payback Period – PP) Khái niệm: Thời gian hoàn vốn thời gian để chủ đầu thu hồi đủ vốn đầu vào dự án Ý nghĩa: Sau thu hồi toàn vốn đầu ... lợi dự án, tính tổng giá trị dòng tiền ng lai chia cho vốn đầu ban đầu Ý nghĩa: cho biết đồng vốn đầu tạo đồng thu nhập Ths Phan Hong Mai, 14 Chỉ số doanh lợi i = 15% NCFt ∑ (1+ i)t t=1...
 • 16
 • 592
 • 1

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 7 đầu tài sản dài hạn (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 7 đầu tư tài sản dài hạn (đh công nghiệp TP HCM)
... hoạt động 7. 1 phân loại dự án đầu 7. 1 phân loại dự án đầu 7. 2 Phân tích mối quan hệ dự án • 7. 2 Phân tích mối quan hệ dự Ví dụ 1: án – Dự án A mua sắm máy móc thiết bị – Dự án B đầu tƣ vào ... dây chuyền sản xuất thay dây truyền sản xuất cũ lỗi thời hiệu – Dự án A: mua dây chuyền sản xuất Mỹ – Dự án B: mua dây chuyền sản xuất Nhật 7. 3 Thẩm định dự án 7. 3.1 Hiện giá - NPV 7. 3.1 Hiện ... vào bất động sản (DN có đủ vốn để đầu tƣ vào hai dự án, dự án hiệu quả) • Ví dụ 2: – Dự án A xây dựng nhà xƣởng sản xuất sản phẩm – Dự án B mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất •...
 • 36
 • 233
 • 0

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU DÀI HẠN CỦA DN

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DN
... nghiệp Đầu thay Đầu mở rộng Đầu phát triển sản phẩm mới, … Đầu ngắn hạn Đầu dài hạn Theo hình thức đầu tư:   Đầu trực tiếp Đầu gián tiếp Ebook.VCU - www.ebookv Chương - ... 6.1 Đầu … ? Lợi nhuận ? Rủi ro ? Dự án ? Ebook.VCU - www.ebookv Chương - 6.1.1 Phân loại đầu  Theo mục đích đầu tư:      Theo thời hạn đầu tư:    Đầu để hình thành ... quân vốn đầu P : lợi nhuận sau thuế bình quân năm suốt thời gian đầu V : số dư vốn đầu bình quân năm suốt thời gian đầu Ebook.VCU - www.ebookv Chương - 28 HP VD đơn giản  Đầu mua...
 • 39
 • 397
 • 0

giáo trình môn kế toán bảo hiểm - chương 3: Hạch toán TSCĐ và các khoản đầu dài hạn

giáo trình môn kế toán bảo hiểm - chương 3: Hạch toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn
... biểu để xác định khoản đầu vào sở khoản đầu vào công ty hay khoản đầu vào công ty liên kết, ghi: Nợ TK 221 - Đầu vào công ty Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 111, 112 ... nhận đầu có thoả thuận việc nhà đầu không nắm giữ quyền kiểm soát bên nhận đầu nhà đầu phải kế toán khoản đầu theo quy định Chuẩn mực kế toán số 07 - "Kế toán khoản đầu vào công ... thành khoản đầu vào công ty con, ghi: Nợ TK 221 - Đầu vào công ty Có TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 228 - Đầu dài hạn Có TK 121 - Đầu chứng...
 • 64
 • 314
 • 7

Bài tập Tài chính doanh nghiệp Chương đầu dài hạn

Bài tập Tài chính doanh nghiệp Chương đầu tư dài hạn
... óđ ƃuốs ɔộnɔ Bài Có hai dự án đầu A B lập cho đối ng đầu có số liệu sau: Tổng số vốn đầu dự án 120 trđ Trong vốn đầu vào TSCĐ 100 triệu đồng Thời gian bỏ vốn đầu ( thời gian ... ɔộnɔ Bài 17 .Doanh nghiệp A lập dự án đầu xây dựng thêm phân xưởng sản xuất, có tài liệu sau: Dự toán vốn đầu tư: - Đầu vào TSCĐ: 200 trđ - Nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết dự tính 15% doanh ... 231,9014 Bài 6: ( đơn vị: trđ) Một doanh nghiệp thuê tài TSCĐ có nguyên giá 800, thời gian thuê thời gian sử dụng TSCĐ trùng năm Hợp đồng công ty cho thuê tài doanh nghiệp thuê có quy định rõ doanh nghiệp...
 • 26
 • 9,413
 • 44

bài tập tài chính doanh nghiệp chương Quyết định đầu dài hạn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

bài tập tài chính doanh nghiệp chương Quyết định đầu tư dài hạn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
... chọn dự án lãi suất chiết khấu 20%? b Tính tỷ suất sinh lời nội hai dự án Bài 3.6 Doanh nghiệp X có phƣơng án đầu tƣ với tài liệu đƣợc tính toán nhƣ sau: Cả phƣơng án tồn năm có dòng thu nhập cụ ... khuyên? Bài 3.5 Công ty MT có tay dự án đầu tƣ xung khắc với dòng tiền ròng ƣớc tính năm nhƣ sau: Năm Dự án A Dự án B -8.000 -4.000 1.600 1.400 2.800 2.600 2.600 2.400 2.400 2.200 -2- BÀI TẬP CHƢƠNG ... BÀI TẬP CHƢƠNG Năm LN trƣớc thuế (tr.đ) 18 20 24 24 20 Trong năm sử dụng, có lần phải sửa chữa định kỳ vào năm thứ với chi phí 15 triệu đồng Sau...
 • 3
 • 1,142
 • 3

Bài giảng kế toán quản trị chương 10 thông tin thích hợp quyết định đầu dài hạn

Bài giảng kế toán quản trị  chương 10  thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn
... kiện giới hạn vốn đầu KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN - Đầu dài hạn gắn liền với vốn đầu dài hạn Đặc điểm vốn đầu dài hạn thể đặc điểm mặt tài định đầu dài hạn - Đặc điểm ... rộng nguồn lợi kinh tế doanh nghiệp ng lai • • • Các loại định đầu dài hạn Quyết định sàng lọc (acceptance or refection decitions) : Là định đầu dài hạn liên quan đến phương án, dự án ... KHÁI NIỆM VÀ CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN • Đầu tài sản dài hạn q trình ủy thác, sử dụng số vốn nhằm tạo tài sản dài hạn liệu sản xuất, điều kiện sản xuất kinh...
 • 25
 • 313
 • 3

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 4 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu dài hạn

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 4 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
... do: - Giảm tài sản cố định - Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định •Số dư nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐ HH, VH có đơn vị IV KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG GIẢM TSCĐ HH, TSCĐVH 1 .Tài khoản kế toán ... TSCĐ thuê: Nợ TK2 14/ Có TK212 48 VII KẾ TOÁN TSCĐ ĐI THUÊ KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ HOẠT ĐỘNG a Kế toán thuê hoạt động TSCĐ • Doanh nghiệp không phản ... đối kế toán mà sử dụng tài khoản bảng cân đối kế toán để phản ánh TK 00 1- Tài sản thuê TK 001 Tài sản thuê ngoài” Giá trị TS thuê tăng Giá trị TS thuê giảm Giá trị TS thuê có 49 KẾ TOÁN THUÊ TÀI...
 • 63
 • 952
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương đầu tư dài hạn của doanh nghiệpbài tập chương đầu tư dài hạn trong doanh nghiệpbài tập tài chính doanh nghiệp chương đầu tư dài hạnđầu tư dài hạnđầu tư dài hạn doanh nghiệpđầu tư dài hạn trong doanh nghiệpcác khoản đầu tư dài hạnbí quyết thành công của nhà đầu tư dài hạnbí quyết thành công đầu tư dài hạnđầu tư dài hạn khácđầu tư dài hạn khác bao gồmhạch toán đầu tư dài hạn kháccác khoản đầu tư dài hạn khácđầu tư dài hạn khác là gìkế toán đầu tư dài hạn kháctopload grammar 1 3qGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHướng dẫn học sinh cách học và làm bài thi trắc nghiệm môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc giaLiên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTSử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tính cực và chủ động của học sinh trong giảng dạy phần lịch sử thế giới SGK lịch sử 12Tạo hứng thú học tập cho học sinh khi dạy bài chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 (lớp 11 chương trình chuẩn) thông qua việc sử dụng câu hỏi và khai thác kênh hìnhTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngXây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTsach iscontinuemossssFantastic flyers activity bookSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHSCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai taptieng anh lop 3 tap 1 sach hoc sinhtieng anh lop 3 tap 2 sach hoc sinh