PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CÂN BẰNG MỌI PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BẰNG MÁY TÍNH MÀ KHÔNG CẦN BIẾT GÌ VỀ HÓA HỌC dùng cho giáo viên,học sinh THPT

một số phương pháp giải các phương trình vi phân trên máy tính điện tử

một số phương pháp giải các phương trình vi phân trên máy tính điện tử
... hai phương pháp tích phân có độ xác cao Trong thí dụ 2, thời điểm 45 s sai số phương pháp Runge-Kutta vào khoảng 0,45 %, với phương pháp Tastin sai số đạt tới ≈ % MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG ... Khi sử dụng phương pháp Runge-Kutta để giải phương trình vi phân, thời gian tính toán hết so với phương pháp Tastin (với bước tích phân) Tuy nhiên thời gian tích phân dài độ xác phương pháp Tastin ... thường, tích phân máy tính điện tử ta thường sử dụng vòng lặp while-end; if-end Khi đó, vi c sơ tính biểu thức (T k + T k / + T k / + T k / 24 ) (đối với thí dụ trên, với phương trình khác ta...
 • 9
 • 345
 • 6

Tổng hợp phương pháp giải toán bằng máy tính casio

Tổng hợp phương pháp giải toán bằng máy tính casio
... tử pt hai ẩn x y ( để giải hệ ) ( nguồn tập từ ĐVH) Máy tính giải pt ẩn, nên với pt nhiều(n) ẩn, máy đòi nhập (n-1)ẩn, tìm ẩn lại Sự ưu tiên cac bạn tự tìm hiểu ( vd x y máy yêu cầu cho y, tìm ... phức tạp tích phương trình đơn giản Một pp mà loại phương trình có VD1: Giải bất pt: x2  5x   x 2 x2  Để giải pt ta bp hai vế, phân tích nhân tử học Tuy nhiên ta ép tích ph Dùng máy, dễ dàng ... A x  B -Sửa bt thành -Tính A.C đẹp ko, đẹp tính A+C, vi et pt bậc hai có nghiệm A,C Không đẹp tính B.C Mình bấm may mắn ra: A.C=-1/2,A+C=-3/2 phân tích x2    x Giải pt trên: 2x  5x  4x...
 • 15
 • 191
 • 0

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử
... Giải tích số, chọn đề tài luận văn Giải gần phương trình phi tuyến phương trình vi phân máy tính điện tử Luận văn gồm hai chương: Chương trình bày ngắn gọn phương pháp giải gần phương trình phi ... nghiệm gần phương trình f ( x)  máy tính điện tử …………… ……………………………….…………….……24 Chương Giải gần nghiệm toán Cauchy cho phương trình vi phân thường máy tính điện tử …48 Đ1 Phương pháp giải gần ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HOÀN GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Giải tích Mã số: 60.46.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN...
 • 82
 • 1,942
 • 12

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử.pdf

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử.pdf
... Giải tích số, chọn đề tài luận văn Giải gần phương trình phi tuyến phương trình vi phân máy tính điện tử Luận văn gồm hai chương: Chương trình bày ngắn gọn phương pháp giải gần phương trình phi ... Archimedes, phương pháp giải gần xây dựng Nhiều phương pháp (phương pháp Newton-Raphson giải gần phương trình phi tuyến, phương pháp Euler phương pháp Runge-Kutta giải phương trình vi phân) trở ... nghiệm gần phương trình f ( x)  máy tính điện tử……………… ……………………………….…………….……24 Chương Giải gần nghiệm toán Cauchy cho phương trình vi phân thường máy tính điện tử …48 Đ1 Phương pháp giải gần...
 • 82
 • 1,046
 • 5

giải gần đúng nghiệm phương trình vi phân trên máy tính casio và maple

giải gần đúng nghiệm phương trình vi phân trên máy tính casio và maple
... Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số 18 Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI GẦN ĐÚNG CHO PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 22 2.1 Các phương pháp giải gần cho phương trình vi ... Hương, em chọn đề tài “ Giải gần nghiệm phương trình vi phân máy tính casio maple hoàn thành đề tài PHẠM VI NGHIÊN CỨU Luận văn trình phương pháp giải gần nghiệm phương trình vi phân thường có điều ... dụng máy tính Casio fx  570ES Maple 16 vào vi c giải gần cho phương trình MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lý thuyết vi c giải gần số phương trình vi phân - Nghiên cứu vi c ứng dụng máy tính vào...
 • 87
 • 470
 • 0

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề
... cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Thực trạng, ch-ơng trình môn học GDTC hành tr-ờng Đại học S- phạm nội dành cho SV ngành S- phạm Mầm non ... Đề tài: Định h-ớng đổi ch-ơng trình môn học Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề GDTC nhà tr-ờng mầm non nói chung đào tạo ... chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Ch-ơng trình môn học GDTC tr-ờng Đại học S- phạm Nội (đ-ợc trình bày bảng 2. 1) cho thấy: Nội dung...
 • 79
 • 124
 • 0

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử

Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử
... Giải tích số, chọn đề tài luận văn Giải gần phương trình phi tuyến phương trình vi phân máy tính điện tử Luận văn gồm hai chương: Chương trình bày ngắn gọn phương pháp giải gần phương trình phi ... nghiệm gần phương trình f ( x)  máy tính điện tử …………… ……………………………….…………….……24 Chương Giải gần nghiệm toán Cauchy cho phương trình vi phân thường máy tính điện tử …48 Đ1 Phương pháp giải gần ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HOÀN GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Giải tích Mã số: 60.46.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN...
 • 20
 • 70
 • 0

ThS36 003 giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử

ThS36 003 giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử
... TRÌNH PHI TUYẾN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Đ1 GIẢI GẦN ĐÚNG PHƢƠNG TRÌNH f ( x)  Phương trình f ( x)  thường gặp nhiều thực tế Tuy nhiên, số lớp phương trình đơn giản phương trình bậc nhất, phương trình ... Chương Giải gần nghiệm toán Cauchy cho phương trình vi phân thường máy tính điện tử …48 Đ1 Phương pháp giải gần toán Cauchy cho phương trình vi phân thường……………………….….………………………… 48 Đ2 Phương ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HOÀN GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Giải tích Mã số: 60.46.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN...
 • 82
 • 208
 • 0

Thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo Tất cả những người lãnh đạo cần biết về những người đi theo

Thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo Tất cả những người lãnh đạo cần biết gì về những người đi theo
...  Tất nhà lãnh đạo người theo  Để trở thành lãnh đạo tốt cần phải lĩnh hội nhiều kiến thức để người theo tốt không cần đi u  Muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi cần hiểu người theo Lãnh đạo ... bốn loại theo mức độ người theo hỗ trợ nhà lãnh đạo mức độ người theo chống đối lại lãnh đạo Phân loại người theo  Việc phân chia người theo phục vụ hai mục đích rõ ràng: o Theo thuyết: cho ... loại người theo Những người theo  Họ người cấp có quyền lực, quyền hạn, ảnh hưởng  Nhìn theo đạo, đặc biệt với người vị trí cao  Họ tuân theo để giữ gìn ổn định an ninh tập thể đơn chung họ theo...
 • 10
 • 300
 • 0

Chuyên đề BDHSG bằng máy tính cầm tay (GV: Trần Thị Lan)

Chuyên đề BDHSG bằng máy tính cầm tay (GV: Trần Thị Lan)
... lập quy trình tính Un + máy tính Casio b )Tính giá trị Un với n = 18, 19, 20 Bài 10: Cho dãy số U1 = 1, U2 = 1, Un + = Un + Un – (n ≥ 2) Hãy lập quy trình tính Un + máy tính Casio Tính giá trị ... 17! – 1! Không thể tính 17! máy tính 17! Là số có nhiều 10 chữ số (tràn hình) Nên ta tính theo cách sau: Ta biểu diễn S dạng : a.10n + b với a, b phù hợp để thực phép tính, máy không bị tràn, ... phím tính xn + với x1 = tính x100 b)Lập quy trình bấm phím tính xn + với x1 = -2 tính x100 4x +5 = (n ≥ 1) 1+x Bài 4: Cho dãy số x n+1 n n a)Cho x1 = 0,25 Viết quy trình ấn phím liên tục để tính...
 • 31
 • 180
 • 1

Những nhà tiếp thị cần biết về màu sắc và não bộ

Những nhà tiếp thị cần biết gì về màu sắc và não bộ
... tư tưởng màu sắc năm Bộ não phản ứng cách tự động màu Đối với màu sắc tinh tế hơn, não có phản ứng phức tạp họ màu sắc chung có liên quan Vì vậy, bối cảnh xanh Ngọc Pantone đặt "màu sắc năm" ... Màu Nâu Gợi lên hình ảnh trái đất, ý nghĩa lịch sử, trưởng thành, truyền thống Khi nhà tiếp thị sử dụng màu nâu, họ giao tiếp tin cậy tiếp cận màu sắc đáng tin cậy không đe dọa, mặt khác màu ... xanh Một màu mát mẻ mang đến cảm giác yên tĩnh giảm căng thẳng Màu xanh màu sắc tự nhiên mang đến cân cao cho não người Như màu sắc thường tìm thấy tự nhiên, màu xanh nên sử dụng để tiếp thị cho...
 • 7
 • 323
 • 2

Nhà tuyển dụng cần biết về ứng viên potx

Nhà tuyển dụng cần biết gì về ứng viên potx
... 5, bạn biết ứng viên mong đợi công việc mới, mục này, bạn tiếp tục tìm hiểu xác ứng viên muốn điều Ví dụ, bạn biết ứng viên muốn mức lương cao công ty cũ, mong đợi mức lương Hoặc ứng viên muốn ... dự án gì? Liệu ứng viên đảm trách tốt công việc? Ở giai đoạn vấn này, bạn chưa thể kết luận ứng viên có phải người hoàn hảo cho vị trí tuyển dụng hay không Nhưng bạn cần xác định liệu ứng viên ... điều cần thiết vấn Hãy sử dụng câu hỏi mở để tìm điều ứng viên mong muốn làm việc với công ty bạn Ứng viên có vấn công ty khác không? Bạn đâu muốn bất ngờ phút cuối phải không? Vì thế, bạn cần...
 • 3
 • 210
 • 0

Bé mẫu giáo cần biết về tiền? potx

Bé mẫu giáo cần biết gì về tiền? potx
... thấy khó khăn, nên đừng trông chờ đứa mẫu giáo hiểu đầy đủ Nhưng cần biết tiền có giới hạn Chúng bắt đầu học cách cho gái khoản tiền nhỏ tuần cho tự định dùng vào việc (tất nhiên cho ... nhiên để biết giữ tiền để dành khó chút; chia sẻ trình lâu dài cần thiết - không học đồng tiền hoàn chỉnh bạn quên dạy biết chia sẻ với người khác Một heo đất xinh xinh giúp làm quen ... nhỏ mà thích Có thể ban đầu ngạc nhiên dùng đồng tiền để mua đồ khác, hay Cho "quyền" trả tiền (Ảnh: Inmagine) bố mẹ không đưa thêm tiền thay đổi ý muốn muốn mua đồ khác Nhưng hiểu...
 • 7
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải toán bằng máy tính casiophương pháp giải toán bằng máy tính cầm tayphương pháp giải toán bằng máy tính bỏ túicách giải phương trình bậc hai trên máy tínhphương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tửcách tìm nghiệm phương trình bậc 2 trên máy tínhcách giải phương trình bậc 3 trên máy tính casiocách giải phương trình bậc 2 trên máy tính fx570mscách giải phương trình bậc 2 trên máy tínhcách giải phương trình bậc 4 trên máy tính casiogiai phuong trinh bac hai tren may tinhgiai phuong trinh bac 2 tren may tinh fx570mscách giải phương trình bậc 2 trên máy tính fx570escách giải phương trình bậc 2 trên máy tính fx570es pluscách giải phương trình bậc 2 trên máy tính 570esĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ