Bài giảng môn thủy văn đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương
... BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Cơ cấu ý thức pháp luật Theo nội dung Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Theo chủ thể Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật ... 28# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ SỬ CÁC HỌC THUYẾT Các yếu tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực ... LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT  Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN:...
 • 145
 • 3,572
 • 16

Thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực
... trình kết điều tra 26 T T Chương THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở HỆ T CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 30 T 2.1 Tổng quan môn Hóa học Đại cương hệ Cao đẳng ... có hệ thống giảng điện tử thiết kế hay, theo hướng dạy học tích cực chắn nâng cao hiệu dạy học Từ lí nêu trên, định chọn đề tài: “THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG HỆ CAO ĐẲNG THEO ... nghiên cứu : Việc thiết kế giảng điện tử môn Hóa học Đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực - Khách thể nghiên cứu : Quá trình dạy học Hóa học Đại cương hệ cao đẳng Nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 99
 • 1,669
 • 7

Đề cương bài giảng môn logic học đại cương

Đề cương bài giảng môn logic học đại cương
... Thơ- Đại học Quốc Gia Hà nội GHI CHÚ Nguyễn Như Thơ- Đại học Quốc Gia Hà nội TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu bắt buộc - Đề cương môn học (soạn theo học chế tín chỉ) - Vương Tất Đạt: Lôgic học đại cương, ... CHƯƠNG TRÌNH MÔN LÔGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG ( 02 TÍN CHỈ) CHƯƠN G TÊN CHƯƠNG SỐ GIỜ LÝ THUYẾT BÀI TẬP KIỂM TRA SỐ GIỜ TỰ HỌC TỔNG SỐ GIỜ Đối tượng ý nghĩa môn lôgic học 2 Khái niệm Phán đoán ... Lôgic học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008 - Nguyễn Như Hải: Giáo trình Lôgic học đại cương, NXB Giáo dục, 2007 - Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Lôgic học đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội,...
 • 69
 • 1,228
 • 35

Bài giảng môn tin học đại cương

Bài giảng môn tin học đại cương
... thuật toán mảng 62 _3_ Bài giảng Tin học Đại cương CHƢƠNG NHẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 1.1 Một vài nét tin học máy tính Có nhiều khái niệm Tin học, song hiểu Tin học ngành khoa học nghiên cứu trình ... Bài giảng Tin học Đại cương MỤC LỤC NỘI DUNG STT CHƢƠNG I TRANG NHẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 1.1 Một vài nét tin học máy tính 1.2 Thông tin xử lý thông tin 1.3 Thành phần máy ... _34_ Bài giảng Tin học Đại cương Tên hàm Tác dụng Cú pháp CStr CStr(biểu thức) Chuyển sang giá trị kiểu String Cvar Cvar(biểu thức) Chuyển sang giá trị kiểu Varial _35_ Bài giảng Tin học Đại cương...
 • 68
 • 273
 • 0

CÁC DẠNG VÀ CÁC GIẢI BÀI TẬP MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

CÁC DẠNG VÀ CÁC GIẢI BÀI TẬP MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
... động lực μ = 0,05 (N.s/m2) Vận tốc phân bố theo quy luật: v = 20y - 3y2 (cm/s) (0 ≤ y ≤ d / 2) Xác định lực nhớt đơn vị diện tích cách thành ống (cm)? Giải du = v’ = 20 – 6y (cm/s) dy S = (m2) Lực ... Biết trọng lượng riêng nước 9810 (N/m2) Giải Áp lực nước tác dụng lên cánh cửa OA : h P1 = γ n hc ω = γ n h.b = 9810.1,5.3.0,8 = 35316( N ) Điểm đặt áp lực cách A khoảng : Nguyễn Tiến Hiếu AD = ... có khối lượng riêng 600 (kg/m3) gắn vào lề O đặt cách mặt nước khoảng a = 0,4 (m) Tìm góc nghiêng ɑ thả gỗ vào nước Biết khối lượng riêng nước 1000 (kg/m3) Giải Gọi chiều dài phần gỗ ngập nước...
 • 27
 • 12,661
 • 25

side bài giảng môn tin học đại cương bài microsoft word

side bài giảng môn tin học đại cương bài microsoft word
... Text Box Chèn hình ảnh (Insert / Picture):        Hình mẩu (Clip Art) Tập tin ảnh (From File) AutoShape Word Art Sơ đồ tổ chức (Organization Chart) Biểu đồ (Chart) Chèn đối tượng (Insert ... thống menu : File, Edit, View, Insert, Format, Table, Window, Help  Các cơng cụ : Standard, Formatting, Task Pane, …  Thước đo trượt : Ruler, Horizontal scroll bar, Vertical scroll bar  Sử dụng...
 • 6
 • 258
 • 0

side bài giảng môn tin học đại cương phần máy tính và hệ điều hành

side bài giảng môn tin học đại cương phần máy tính và hệ điều hành
... MÁY TÍNH ♦ CÔNG CỤ XỬ LÝ THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀO XỬ LÝ DỮ LIỆU RA ♦ MÁY TÍNH = PHẦN CỨNG + PHẦN MỀM ♦ PHẦN CỨNG Các loại máy tính – Bộ xử lý nhớ – Thiết bò nhập, xuất : bàn phím, hình, chuột, máy ... PHẦN MỀM – Hệ điều hành: Dos, Windows, Linux… – Phần mềm ứng dụng: Word, Excel, PowerPoint, Access… HỆ ĐiỀU HÀNH WINDOWS I Chức năng: Quản lý thiết bị tài ngun hệ thống Cung cấp dịch vụ cho phần ... người sử dụng II Đặc điểm: Giao diện đồ họa Xử lý đa chương III Sử dụng hệ điều hành Windows.Xem IV Biểu diễn thơng tin máy tính. Xem III SỬ DỤNG WINDOWS Màn hình : Desktop Thanh tác vụ : Task bar...
 • 28
 • 395
 • 0

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ
... hình tổ chức máy nhà nước Hoa Kỳ Hình thức thể  Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước Bộ máy nhà nước  Chế độ bầu cử, thành lập quan nhà nước I/ HÌNH THỨC CHÍNH THỂ ... đồng bộ, thống gắn kết quan nhà nước III/ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ QUỐC HỘI LIÊN BANG (LẬP PHÁP) THƯỢNG VIỆN HẠ VIỆN HỆ THỐNG TÒA ÁN LIÊNG BANG (TƯ PHÁP) TỔNG THỐNG (HÀNH PHÁP) ... phủ Hoa Kỳ nay, nội không nhắc đến hiến pháp Nhiệm vụ Nội cố vấn Tổng thống 15 BỘ CƠ QUAN NGANG BỘ BỘ  Bộ ngoại giao  Bộ ngân khố  Bộ quốc phòng  Bộ pháp Bộ nội vụ  Bộ nông nghiệp  Bộ...
 • 47
 • 3,291
 • 14

Bài Giảng Môn Vật Lý Đại Cương

Bài Giảng Môn Vật Lý Đại Cương
... Cơ h c ch t lưu Khái ni m Ch t lưu: ch t có th ch y đư c (không có hình d ng xác đ nh) Ch t lưu tư ng: ch t lưu th a đk ch y n đ nh không ch u nén không nh t không xoáy Ch t lưu th c: không ... lên c a di u gi y, máy bay L c nh t Ch t lưu th c ch t lưu không th a mãn u ki n c a ch t lưu tư ng L c nh t (l c n i ma sát) xu t hi n hai l p ch t lưu th c chuy n đ ng tương đ i đ i v i...
 • 13
 • 213
 • 0

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương
... QHPL Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh, bên tham gia đáp ứng điều kiện nhà nước quy định, có quyền nghĩa vụ định theo quy định pháp luật - Quan hệ pháp luật hình thành, ... QHPL - Quan hệ pháp luật quan hệ mang tính ý chí - Quan hệ PL xác định rõ cấu chủ thể - Quan hệ pháp luật có nội dung quyền nghĩa vụ pháp lý chủ thể 3.2 Cấu thành quan hệ pháp luật CHỦ THỂ QHPL ... TS Lê Văn Hưng - Khoa Luật Kinh Tế - ĐHKT Mối quan hệ pháp luật nhà nước NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT TS Lê Văn Hưng - Khoa Luật Kinh Tế - ĐHKT 1.1 Khái niệm, đặc trưng nhà nước...
 • 204
 • 110
 • 0

BÀI GIẢNG địa CHẤT THỦY văn đại CƯƠNG

BÀI GIẢNG địa CHẤT THỦY văn đại CƯƠNG
... thuộc ngành nh đòa chất thủy văn – Đòa chất thủy văn đại cương – Động lực học nước đất – Thủy đòa hoá – Đòa chất thủy văn khu vực – Đòa chất thủy văn mỏ – Cổ đòa chất thủy văn nhieu.dcct@gmail.com ... lớp đất đá đối tượng nghiên cứu ngàng khoa học gọi ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (đòa thủy) nhieu.dcct@gmail.com Đối tượng ng nghiên cứu ĐỊA CHẤT THỦY VĂN khoa học nghiên cứu nước đất, cụ thể nghiên cứu: ... dò điện nhằm phát tầng chứa nước nhieu.dcct@gmail.com KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN nhieu.dcct@gmail.com KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN nhieu.dcct@gmail.com BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG...
 • 177
 • 185
 • 0

Bài giảng: Giáo Dục Học Đại Cương TS. Hồ Văn Liên docx

Bài giảng: Giáo Dục Học Đại Cương TS. Hồ Văn Liên docx
... (1995), Giáo dục học đại cương I – chương trình giáo trình đại học • Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, NXB Giáo dục, HN • Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên 2005), Giáo trình Giáo dục ... 1.2 Giáo dục học chuyên ngành - Lý luận phương pháp dạy học các môn học - Giáo dục học đặt biệt 13 - Giáo dục học mầm non - Giáo dục học phổ thông - Giáo dục học nghề nghiệp - Giáo dục ... có giáo dục Xu phát triển giáo dục giới UNESCO khái quát thành 21 điểm với tư tưởng chủ yếu: - Giáo dục thường xuyên phải điểm chủ đạo sách giáo dục; giáo dục suốt đời, giáo dục cách, giáo dục...
 • 43
 • 797
 • 18

Xem thêm