Cài đặt bài toán mã hóa bằng java ứng dụng trong truyền file

Tìm hiểu thuật toán hóa DES và ứng dụng trong thư điện tử

Tìm hiểu thuật toán mã hóa DES và ứng dụng trong thư điện tử
... thống thư điện tử 60 4.7 Ứng dụng thuật tốn hóa DES thư điện tử 61 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 LỜI NĨI ĐẦU Trong năm gần đây, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ... pháp hóa DES sử dụng rộng rãi Nó thư ng sử dụng để hóa dòng liệu mạng hóa liệu lưu trữ đĩa Với mong muốn tìm hiểu phương pháp bảo mật thơng tin em chọn đề tài: Tìm hiểu thuật tốn hóa ... Các khóa Trong tất hệ thống mật (trừ loại hiệu mật sơ đẳng), khóa đòng vai trò đặc biệt quan trọng Thuật tốn hóa khơng dùng hóa dễ phán đốn Trong thuật tốn có sử dụng khóa mã...
 • 65
 • 278
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật hóa khóa công khai cài đặt thuật toán hóa và giải bằng kỹ thuật hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 698
 • 7

Bài toán đi tuần và ứng dụng

Bài toán Mã đi tuần và ứng dụng
... Chúng ta liên hệ toán với thuật toán sử dụng để giải toán tuần để giải Tuy nhiên có phần đơn giản giải với đồ thị, khác với toán tuần phải biểu diễn bàn cờ đồ thị Bài toán tìm đường Hamilton ... close(output); end II ứng dụng thuật giải vào toán tìm đường Hamilton Bài toán phát biểu cách đơn giản sau: Cho đồ thị G với n đỉnh có số cạnh nối hai đỉnh Xuất phát từ đỉnh, tìm đường đi qua tất đỉnh ... chế đi u dựa vào nhận xét sau: Giả sử hai đỉnh u, v đồ thị giao chân, dễ thấy |u - v| ≤ x n + 1(*), ta xét đỉnh thoả mãn (*) Cải tiến 4: Để ý kỹ chút nữa, hàm Bacnhonhat(u), bậc đỉnh v giao...
 • 6
 • 1,154
 • 27

nghiên cứu thuật toán hóa md5 và ứng dụng của nó trong giao thức sip

nghiên cứu thuật toán mã hóa md5 và ứng dụng của nó trong giao thức sip
... Tổng quan giao thức SIP Đỗ Xuân Tân – D08XLTH1 Page 41 Đồ án tốt nghiệp Đại Học Chương 3: Ứng dụng MD5 giao thức SIP CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA MD5 TRONG GIAO THỨC SIP 3.1 Bảo mật SIP SIP sử dụng ... Tổng quan MD5 1.2 Các thuật toán hóa 1.2.1 hóa đối xứng Hình 1.1 Nguyên lý hệ thống hóa đối xứng Nguyên lý hệ thống hoá khoá đối xứng (hình 1.1) Có thể thấy chất hoá đối ... nghiệp Đại Học Chương 1: Tổng quan MD5 Hình 1.2 Kênh nguyên lý hệ thống hóa đối xứng 1.2.2 hóa bất đối xứng Ngược lại với hoá đối xứng, thuật toán bất đối xứng hoạt động theo hai...
 • 70
 • 338
 • 0

BÀI TOÁN LOGARITH RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẬT KHOÁ CÔNG KHAI

BÀI TOÁN LOGARITH RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI
... Bài toán logarith tuyến tính - Phát biểu toán logarith rời rạc - Các phương pháp giải toán logarith rời rạc Chương 3: Các hệ mật sử dụng toán Logarith rời rạc - Hệ mật Pohlig – Hellman - Hệ mật ... thuật toán hoá không công bố Có thể phân loại thuật toán hoá sau: bao gồm mật khoá mật ( DES, 3DES, RC4, AES…), mật khoá công khai (RSA, DIFFIE – HELLMAN…) Mật khoá mật: trình ... giả định: - Tấn công với - Tấn công với rõ biết - Tấn công với rõ chọn - Tấn công với chọn Có hai hệ thống mật là: mật khoá mật mật khoá công khai Khi xây dựng hệ mật người ta...
 • 77
 • 2,343
 • 19

BÀI TOÁN ĐIỂM CÂN BẰNGỨNG DỤNG

BÀI TOÁN ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ ỨNG DỤNG
... = với x D B i toán: Tìm điểm x D cho f( x ,y) 0, với y D, đợc gọi l b i toán điểm cân theo Blum v Oettli Điểm x đợc gọi l điểm cân Ngời ta thờng sử dụng ký hiệu (EP) để b i toán n y (tiếng...
 • 7
 • 133
 • 0

Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật

Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
... ✷ Chương Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc Bài toán logarit rời rạc toán xuất nhiều dạng, bao gồm dạng mod p mô tả phần dạng đường cong elliptic sử dụng rộng ... nhóm 2 Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc 2.2 Diffie-Hellman trao đổi khóa bảo mật 2.3 Hệ thống mật ... thuyết nhóm Chương 2: Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật Chương Tổng quan lý thuyết nhóm Chương giới thiệu tổng quan vài kết lý thuyết nhóm có ứng dụng toán logarit rời rạc Trước hết, ta nói...
 • 35
 • 463
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp toán học bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật

Khoá luận tốt nghiệp toán học bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
... Chương Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc Bài toán logarit rời rạc toán xuất nhiều dạng, bao gồm dạng mod p mô tả phần dạng đường cong elliptic hiộn sử dụng rộng ... với việc nghiên cứu khoa học, tìm hiổu sâu toán logarit rời rạc ứng dụng mật Nhiệm vụ nghiên cứu Dề tài nghicn cứu nhằm sâu khai thác ứng dụng toán logarit rời rạc mật Phương pháp nghiên cứu ... đề tài Bài toán logarit rời rạc ứng dụng quan trọng thực tiễn, xuất sở phát triển khoa học kĩ thuật yêu cầu đòi hỏi thực tế Đặc biệt toán logarit rời rạc ứng dụng quan trọng mật Với...
 • 22
 • 286
 • 0

Nghiên cứu thuật toán hóa DNA và ứng dụng

Nghiên cứu thuật toán mã hóa DNA và ứng dụng
... cứu số ứng dụng dựa thuật toán Phân tích, đánh giá mô thuật toán hóa DNA Đối tượng nghiên cứu Cấu trúc DNA Các thuật toán hóa DNA ứng dụng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý ... hóa hoàn toàn đảm bảo an toàn cho liệu Mục đính nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên cứu vấn đề sau: Tìm hiểu thuật toán hóa Tìm hiểu cấu trúc DNA Nghiên cứu số thuật toán hóa DNA Nghiên cứu ... đến thuật toán hóa đối xứng DES, hóa bất đối xứng RSA, MD5… thuật toán sử dụng phát triển chúng đáp ứng yêu cầu người sử dụng độ an toàn bảo mật cao 27 Chương MỘT SỐ THUẬT TOÁN MÃ HÓA...
 • 67
 • 277
 • 0

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
... Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đường sắt, đường bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công ... niệm chung Chương 2: Các phương pháp tính chuyển toạ độ Chương 3: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Mặc dù cố gắng nhiều, trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên ... tính chuyển toạ độ trắc địa công trình 3.1 Nguyên tắc chọn mặt chiếu, múi chiếu TĐCT 38 3.2 Bài toán tính chuyển toạ độ hệ toạ độ phẳng 41 3.3 Bài toán tính chuyển điểm đo GPS hệ toạ độ...
 • 85
 • 1,546
 • 3

Nghiên cứu các chuẩn hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động

Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động
... video ứng dụng hệ thống di động ” làm đề tài luận văn Từ phân tích trên, thấy đề tài Nghiên cứu chuẩn hóa video ứng dụng hệ thống di động ” mang tính cấp thiết có ý nghĩa lý thuyết lẫn ứng dụng ... luận văn nghiên cứu chuẩn hóa video ứng dụng MobileTV Một vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu tín hiệu video phân phát hệ thống di động có bảo đảm chất lượng không? Vì cần phải nghiên cứu giải ... lượng tín hiệu video hệ thống di động 21 KẾT LUẬN + Kết ạt c uận văn Luận văn ã ạt c kết sau: - Nghiên cứu chuẩn hoá video bao gồm MPEG 2, MPEG H264 - Nghiên cứu ứng dụng chuẩn hóa MobileTV...
 • 24
 • 427
 • 0

Giải thuật hóa RSA và ứng dụng trong hóa dữ liệu và tạo chữ ký điện tử

Giải thuật mã hóa RSA và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu và tạo chữ ký điện tử
... tích thuật toán hóa RSA trình gửi nhận văn Cài đặt hoạt động thuật toán RSA o Về phát triển triển khai ứng dụng Ứng dụng thuật toán hóa RSA vào ứng dụng hóa liệu gửi tiến hành giải liệu ... áp dụng nhiều ứng dụng • Các ứng dụng: - Ứng dụng rõ ràng mật hóa khóa công khai bảo mật: văn hóa khóa công khai người sử dụng giải với khóa bí mật người - Các thuật toán tạo chữ ... nhận, thuật toán triển khai ứng dụng java • Nhiệm vụ - Nghiên cứu trình thực hóa giải thuật toán hệ hóa khóa công khai - Cài đặt thuật toán RSA - Xây dựng ứng dụng hóa giả liệu thuật...
 • 58
 • 3,735
 • 11

Nghiên cứu mở rộng phương pháp hóa số học ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Nghiên cứu mở rộng phương pháp mã hóa số học ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... hóa khóa đối xứng thƣờng dùng để hóa tin lớn, tốc độ hóa giải nhanh Hệ hóa khóa công khai 1.4.2 Hệ hóa khóa công khai Hệ hóa khóa phi đối xứng Hệ hóa có khóa lập khóa ... hóa thông tin, lịch sử mật mã, hệ mã, toàn an toàn thông tin toán thám Đưa số khái niệm hóa như: rõ, mã, hệ hóa thám mã, khóa mã, hóa khóa công khai, hóa khóa đối xứng, theo ... mật Hệ hóa khóa riêng 18 1.5 Một số hệ hóa khóa đối xứng hóa khóa công khai 1.5.1 Hệ hóa đối xứng cổ điển Khái niệm: Hệ hóa đối xứng đƣợc dùng từ sớm, nên gọi Hệ hóa đối xứng...
 • 65
 • 333
 • 0

Tìm hiểu mô hình học máy giải quyết bài toán dự đoán dự báo ứng dụng trong phân tích hành vi giao thông sử dụng dữ liệu cảm biến

Tìm hiểu mô hình học máy giải quyết bài toán dự đoán dự báo ứng dụng trong phân tích hành vi giao thông sử dụng dữ liệu cảm biến
... hin hnh vi tham gia giao thụng, cỏc nghiờn cu trc õy v cỏch tip cn gii quyt bi toỏn phỏt hin hnh vi tham gia giao thụng 1.1 Hnh vi tham gia giao thụng v phỏt hin hnh vi tham gia giao thụng Trong ... mt hnh vi ging nh hnh vi ang thc hin vi tng s cỏc hnh vi thc hin: Precision = TP TP +FP (2.2) Giỏ tr class recall l t l phõn loi ỳng mt hnh vi ging nh hnh vi ang thc hin vi tng s cỏc hnh vi c nhn ... khụng tt cựng vi v trớ t in thoi ca ngi tham gia giao thụng Cỏc nghiờn cu trờn u thc hin nhm phỏt hin cỏc hnh vi ca ngi Cỏc hnh vi tham gia giao thụng cng tng t nh nhng hnh vi ca ngi Vic chy, nhy,...
 • 58
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhcài đặt bài toán quản lý khách sạncài đặt bài toán phân công công việccài đặt bài toán người du lịchmo phong bai toan rot nuoc bang javacài đặt bài toáncông cụ cài đặt bài toánmột số bài giảng minh họa bằng phần mềm violet trong chương trình hóa học lớp 11 ban cơ bảnmột số bài giảng minh họa bằng phần mềm violet trong chương trình lớp 11 ban cơ bảnbài thu hoạch môn tin học ứng dụng trong quản lý đất đaimicrostationcài dặt hệ điều hành và các trình ứng dụngofdm và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất dvbtofdm và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất 1 dochóa học và ứng dụng trong cuộc sốngtoán học rời rạc và ứng dụng trong tin họcdown loaddown loadCV đi số 971 (1)đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 8. Kì diệu rừng xanhHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015