Chương 1: Khái niệm cơ bản về kĩ thuật đo lường

CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
... lượng đo độ dài đơn vị đo m, inch, dặm… Thiết bị đo phương pháp đo Thiết bị đo thiết bị kỹ thuật dùng để gia công tín hiệu mang thông tin đo thành dạng tiện lợi cho người quan sát Phương pháp đo ... thực phép đo gia công kết đo Nhiệm vụ người quan sát thực phép đo:  Chuẩn bị trước đo: Phải nắm phương pháp đo, am hiểu vè thiết bị đo sử dụng, kiểm tra điều kiện đo, phán đo n khoảng đo để chọn ... dụng cụ đo:  Dụng cụ đo mà giá trị kết đo thu hàm liên tục trình thay đổi đại lượng đo gọi dụng cụ đo lương tự Loại bao gồm: Dụng cụ đo kim dụng cụ đo tự ghi  Dụng cụ đo mà giá trị kết đo thể...
 • 92
 • 806
 • 0

Chương 1: Khái niệm bản về nhiệt động lực học potx

Chương 1: Khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học potx
... giá trị trao đổi nhiệt lượng công (và đại lượng khác) trình  Nền tảng môn học: • Định luật nhiệt động thứ • Định luật nhiệt động thứ hai 1.2 Hệ thống nhiệt động • Hệ thống nhiệt động: • Môi trường: ... Hệ đoạn nhiệt 1.2.4 Hệ cô lập 1.3 Nguồn nhiệt 1.4 Chất môi giới 1.5 Trạng thái trạng thái cân 1.6 Quá trình chu trình 1.7 Đơn vị đo lường 1.8 Thông số trạng thái 1.8.1 Nhiệt độ  Khái niệm - ... Khái niệm - Đặc trưng cho tính nóng lạnh vật - Đặc trưng cho tốc độ chuyển động phân tử  Thang đo nhiệt độ  Thang đo nhiệt độ bách phân (Cencius):oC -Trạng thái nước đá tan p=760mmHg: 0oC -Trạng...
 • 24
 • 272
 • 3

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot
... nhõn sinh hc tham gia vo quỏ trỡnh cụng ngh, cú th chia thnh cỏc nhúm sau: - Cụng ngh sinh hc thc vt (Plant Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc ng vt (Animal Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc vi sinh ... thuc khỏng sinh, vỏc xin, khỏng th n dũng v cỏc protein cú hot tớnh sinh hc Hin nay, cỏc nghiờn cu nhm tỡm kim cỏc cht khỏng sinh mi tng mnh hin tng vi sinh vt khỏng li tỏc dng ca khỏng sinh ngy ... nn cụng ngh sinh hc hin i, giai on phỏt trin cao nht ca cụng ngh sinh hc, m k nguyờn mi ca sinh hc 1.4 V trớ ca cụng ngh gen cụng ngh sinh hc Cụng ngh gen l mt mi nhn ca cụng ngh sinh hc Nm 1972-1973...
 • 29
 • 293
 • 0

Cảm biến và đo lường Chương 1:KHÁI NIỆM BẢN VỀ CẢM BIẾN pdf

Cảm biến và đo lường Chương 1:KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẢM BIẾN pdf
... trí đối tượng Đây nguyên lý nhiều loại cảm biến vị trí dịch chuyển (cảm biến điện thế, cảm biến cảm ứng có lõi động…) + Cảm biến có chứa phần tử biến dạng: biến dạng gây nên lực đại lượng dẫn đến ... Tài liệu môn Cảm biến đo lường Một số cảm biến không đáp ứng thời điểm với tín hiệu kích thích Độ rộng sai lệch gọi tượng trễ 10 Nhiễu Nhiễu xuất ngõ cảm biến, bao gồm nhiễu cảm biến sinh nhiễu ... làm việc định cảm biến Nhờ giá trị đó, người sử dụng đánh giá độ lớn đại lượng đầu cảm biến độ lớn biến thiên đại lượng đo Điều cho phép lựa chọn cảm biến thích hợp để cho mạch đo thỏa mãn điều...
 • 6
 • 490
 • 2

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM BẢN MẠCH ĐIỆN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÊ MẠCH ĐIỆN
... trạng thái mạch điện - Khái niệm cách tính công suất tiếp nhận lượng điện từ (công suất tức thời) cho nhánh, mạch điện Chương KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 2 CÁC THÔNG ... BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN 1. 6 PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MẠCH 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 1 .1 Định nghĩa mạch điện Mạch điện mô hình diễn tả phân bố khoanh vùng trình lượng, tín hiệu điện từ, trình ... nghĩa điện trở điện dẫn + Về mặt vật lý: Từ (1 .1a) : iR = 1A uR = R (V), R nói lên độ lớn bé điện áp nhánh trở tác dụng nguồn dòng chuẩn 1A Từ (1. 1b): uR= 1V iR = g (A), g nói lên độ lớn bé dòng điện...
 • 75
 • 491
 • 0

Bài giảng dung sai và kỹ thuật đo chương 1 khái niệm bản về dung sai lắp ghép

Bài giảng dung sai và kỹ thuật đo chương 1  khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
... tiết Nội dung: Chương Khái niệm dung sai lắp ghép Chương Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn Chương Dung sai hình dạng, vị trí nhám b ề m ặt Chương Dung sai kích thước lắp ghép mối ghép thông ... tay dung sai lắp ghép, NXB Giáo d ục Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Th ị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường kiểm tra chế tạo khí, NXB KH & KT Chương Những khái niệm dung sai lắp ghép I Khái ... xác mối ghép ngu ời ta dùng khái niệm dung sai lắp ghép Dung sai độ hở (ITs) : hiệu số độ hở lớn độ hở nhỏ tổng dung sai l ỗ dung sai trục ITs = Smax – Smin = ITD + ITd   Ví d ụ : Một lắp ghép có...
 • 28
 • 278
 • 1

Chương 1 khái niệm bản về dung sai và lắp ghép

Chương 1 khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép
... I.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP •I.2 .1 Kích thước •I.2.2 Sai lệch giới hạn •I.2.3 Dung sai •I.2.4 Lắp ghép •I.2.5 Sơ đồ phân bố dung sai lắp ghép End Home Next Back I.2 .1 Kích ... I.2.4 Lắp ghép •Dựa vào đặc tính lắp ghép, lắp ghép phân làm nhóm sau: • a) Lắp ghép có độ hở • b) Lắp ghép có độ dôi • c) Lắp ghép trung gian End Home Next Back I.2.4 Lắp ghép a) Lắp ghép có ... bao Back I.2.4 Lắp ghép * Các khái niệm lắp ghép: •- Bề mặt lắp ghép: bề mặt tiếp xúc hai chi tiết lắp ghép với •- Kích thước lắp ghép: kích thước bề mặt lắp ghép •- Đặc tính lắp ghép: xác định...
 • 40
 • 252
 • 0

Chương 1 khái niệm bản về nhiệt động lực học

Chương 1 khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
... Chương Khái niệm nhiệt động lực học 1. 1 Khái niệm nhiệt động lực học ứng dụng Lĩnh vực nghiên cứu: Môn học nghiên cứu chuyển hóa lượng chủ yếu nhiệt lượng công xoay quanh ... xây dựng tảng hai định luật nhiệt động thứ thứ hai: Định luật nhiệt động thứ nhất: định luật bảo toàn lượng phát biểu theo “kiểu” nhiệt động lực học; Định luật nhiệt động thứ hai: tảng suy luận ... trình 1- 1, đơn vị lực N dẫn sau N = (1 kg)× (1 m s2 ) = kg ⋅ m s2 ; (1- 2) Ví dụ, vật có khối lượng kg trường trọng lực có trọng lượng kgf = (1 kg)× (9,80665 m s2 ) = 9,80665 kg ⋅ m s2 ; (1- 3)...
 • 16
 • 138
 • 0

BÀI 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG pdf

BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG pdf
... chức chất lợng Qun chất lợng bao gồm: - Lập sách chất lợng, mục tiêu chất lợng - Hoạch định chất lợng - Kiểm soát chất lợng (bao gồm Kiểm tra/ ánh giá chất lợng) - m bo chất lợng ci tiến chất ... NHNG NộI DUNG CHíNH Chất lợng hàng hoá Quản chất lợng Các phơng pháp quản chất lợng Nuụi thy sn cú trỏch nhim Chất lợng hàng hoá Chất lợng tập hợp đặc tính hàng hoá, tạo ... lợng) - m bo chất lợng ci tiến chất lợng LDH 704 Các phơng pháp quản chất lợng Phơng pháp truyền thống: Qun chất lợng dựa kiểm tra chất lợng sn phẩm cuối Nhợc điểm: Chi phí sai hỏng lớn, nguy...
 • 14
 • 185
 • 1

chương 1 các KHÁI NIỆM bản về lý thuyết đồ thị

chương 1 các KHÁI NIỆM cơ bản về lý thuyết đồ thị
... nội 16 Phần LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Nguyễn Đức Nghĩa- Bộ môn KHMT, ĐHBK Hà nội 17 Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Đồ thị thực tế 1. 2 Các loại đồ thị 1. 3 Bậc đỉnh 1. 4 Đồ thị 1. 5 Đồ thị đẳng cấu 1. 6 Đường ... Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Đồ thị thực tế 1. 2 Các loại đồ thị 1. 3 Bậc đỉnh 1. 4 Đồ thị 1. 5 Đồ thị đẳng cấu 1. 6 Đường chu trình 1. 7 Tính liên thông 1. 8 Một số loại đồ thị đặc biệt 1. 9 ... e v Phần LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Nguyễn Đức Nghĩa- Bộ môn KHMT, ĐHBK Hà nội 28 Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Đồ thị thực tế 1. 2 Các loại đồ thị 1. 3 Bậc đỉnh 1. 4 Đồ thị 1. 5 Đồ thị đẳng cấu 1. 6 Đường...
 • 187
 • 737
 • 0

Tài liệu Chương 8 : Khái niệm bản về truyền nhiệt ppt

Tài liệu Chương 8 : Khái niệm cơ bản về truyền nhiệt ppt
... đổi nhiệt phức hợp Ví dụ, bề mặt vật rắn trao đổi nhiệt với chất khí tiếp xúc theo phơng thức toả nhiệt trao đổi nhiệt xạ 8. 2 khái niệm truyền nhiệt 8. 2.1 Trờng nhiệt độ Để mô ta phân bố nhiệt ... mặt đẳng nhiệt Phơng trình mặt đẳng nhiệt l : t = f(x,y,z) = const hay: f(x, y, z) = const Vì nhiệt độ tức thời điểm nhất, nên mặt đẳng nhiệt không giao Trên mặt đẳng nhiệt t = const, nhiệt độ ... hớng cắt mặt đẳng nhiệt 92 Mặt đẳng nhiệt mặt cong kín hở 8. 2.3 Gradient nhiệt đ : Xét hai mặt đẳng nhiệt t = const t + dt = const với dt > nh hình (8. 2.3) Gọi vận tốc thay đổi nhiệt độ điểm M...
 • 5
 • 516
 • 7

BÀI 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ NGHỀ TIỆN pptx

BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGHỀ TIỆN pptx
... hợp ly 31 BÀI 4: TIỆN TRỤ BẬC Các loại dao tiện vai: 1.1 Cấu tạo dao tiện vai: Hình.4.1 Giới thiệu kết cấu dao tiện vai Hình.4.1 Kết cấu dao tiện vai 1.2 Các thông số hình học dao tiện vai: Hình.4.2 ... gia công Chiều sâu căt :Tiện thô t =0,7 mm; Tiện tinh t = 0,3 39 BÀI TIỆN RÃNH VUÔNG Các loại dao tiện rãnh vuông: Hình.6.1 Các loại dao tiện rãnh Các thông số hình học dao tiện rãnh vuông: Hình.6.2 ... II vị trí III, sau tùy thuộc vào cần tiện ren hay tiện trơn mà kéo đóng ly hợp vào để chuyển tiện ren tiện trơn hộp bước tiến ( vị trí I tiện ren, vị trí II tiện trơn), gạt tay gạt hộp bước tiến...
 • 53
 • 601
 • 3

Chương 1: Khái niệm bản của Marketing docx

Chương 1: Khái niệm cơ bản của Marketing docx
... Nói cách khác hình thành marketing quan hệ” xu hướng ứng dụng marketing kỷ 21  Như vậy, sau tìm hiểu số khái niệm marketing, quay lại khái niệm marketing ta thấy chất: marketing trình nghiên cứu ... Philip Kotler • Tôn giáo: truyền giáo; • Marketing phát triển nhiều chuyên ngành mới: Marketing xã hội, Marketing vi mô, Marketing vĩ mô, Marketing công cộng, Marketing định chế… • Được thừa nhận ... trao đổi thành công 1.2.5 Thị trường: Có nhiều khái niệm thị trường: • Kinh tế học: • Marketing gắn khái niệm thị trường với người mua: Theo giáo trình Marketing ĐHKTQD: “Thị trường bao gồm tất khách...
 • 14
 • 575
 • 0

Chương 1: khái niệm bản hệ thống truyền tin potx

Chương 1: khái niệm cơ bản hệ thống truyền tin potx
... dùng ˙ ’ trình xu’ lý thông tin: mô hình hóa thông tin, mô hình ` ` ˆ ` ˆ hóa nguon tin, mô hình hóa môi tru’o’ng truyen tin, phân tích ` n tin, bien d ˆ’ i thông tin chu d ˆ ng, không chu ´ ... ˙ ` ` ˆ ˆ ˆ ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái niem ve he thong truyen tin Gio’i thieu môn hoc 5/ 11 ´ ˆ 1.2.Lý thuyet thông tin ’ ’ ˆ Xây du’ng co’ so’ khái niem thông tin thoa mãn: ˙ hình thuc ˙ ´ Tính ... thông tin ˆ ´ ˆ ´ ˆ ¯e ´ ´ ˆ ˆ Nghiên cu’u ky thuat d ˆ’ thiet ke xây du’ng he thong ˜ ˙ ˙ ` ’ ˆ ˆ ˆ lu’u tru’, xu’ lí, truyen tin tin cay, hieu qua ˜ ’ ˙ ˙ ` ` ˆ ˆ ˆ ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái...
 • 11
 • 257
 • 0

LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 1. Khái niệm bản pot

LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 1. Khái niệm cơ bản pot
... thuộc áp : 1.3 .1.3 Nguồn áp phụ thuộc áp : 1.3 .1.4 Nguồn áp phụ thuộc dòng : 1.4 ĐỊNH LUẬT OHM 1.4 .1 Định luật ohm Nếu UA>UB dòng điện I chảy từ A sang B: Trang I UA UB 0 R Chương Khái niệm Biên ... I2 = -3 I1 + 6I2 = -1 2I3 – 6I2 = -2 4 Trang Chương Khái niệm Biên soạn: ThS Phan Như Quân 1.6 PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Chú ý : Khi mạch điện có nguồn dùng phương pháp biến đổi tương đương 1.6 .1 ... Chú ý : Nếu mạch có d nút ta d-1 phương trình K1 1.5 .2 Định luật Kirchhoff 2: Ring Ring Ring    E    U     R  I - Nếu mạch có d nút, n nhánh ta có n-d+1 phương trìng K2 - Lưu ý chiều...
 • 12
 • 175
 • 1

Xem thêm