GIÁO án DAY HOC CHU DE TICH HOP LIEN MON

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000
... dạy học chủ đề tích hợp rõ ràng ? Qua cách trình bày ấy, em thấy có nguyên nhân dẫn đến đời thông điệp “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”? - Năm 2000 năm Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất ... em ; Giáo viên: Đặng Thị Hiên Nội Trường THCS Ngô Sỹ Liên – Chương Mỹ - Hà - N¨ng lùc hîp t¸c - N¨ng lùc s¸ng t¹o - Năng lực cảm thụ thẩm Giáo án dạy học chủ đề tích hợp nhật dụng, chủ đề việc ... chủ đề cộng đồng xã hội quan tâm chủ đề bảo vệ môi trường Chủ đề em tìm hiểu qua văn « Bức thư thủ lĩnh da đỏ » chương trình Ngữ văn lớp Và hôm nay, tiếp tục tìm hiểu chủ đề văn « Thông tin Ngày...
 • 21
 • 1,985
 • 14

bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí

bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí
... 13 Dạy học theo chủ đề tích hợp - Bài:Sự Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tài liệu phát tay Ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường không khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần không ... Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí CHỦ ĐỀ: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (4 tiết) A MỤC TIÊU: I Kiến thức: Học xong chủ đề học sinh đạt mục tiêu sau: - Nêu khái niệm ô nhiễm không khí ... Thị Thu Hà 10 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ Khái niệm: Ô nhiễm không khí có mặt chất lạ không khí biến đổi thành phần không khí làm cho không sạch: bụi,...
 • 20
 • 1,727
 • 20

bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn tiết 23 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên thuộc chương trình vật lý 8

bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn tiết 23 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên  thuộc chương trình vật lý 8
... để hỗ trợ giảng dạy Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: Tiết 23: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Vật 8) Người soạn: Nguyễn Thị Thuần Gáo viên: Vật Trường THCS Phú Diễn Ngày ... ứng hóa học - Các nguyên tử, với xảy phân tử chuyển động hay phản ứng hóa học đứng yên? Còn không xảy - Chuyển động tượng khuếch phân tử, nguyên tử phụ tán thuộc vào nhiệt độ? - Chuyển động hỗn ... học với xảy phản ứng hóa học Còn không xảy tượng khuếch tán - Các nguyên tử, phân tử - Chuyển động hỗn chuyển động hay đứng yên? - Chuyển động phân tử, nguyên tử phụ thuộc vào nhiệt độ? - Vận...
 • 26
 • 838
 • 10

dạy học chủ đề tích hợp liên môn oxi không khí

dạy học chủ đề tích hợp liên môn oxi không khí
... HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TÊN CHỦ ĐỀ: OXI – KHÔNG KHÍ MÔN HỌC CHÍNH: HÓA HỌC CÁC MÔN ĐƯỢC TÍCH HỢP: SINH, VẬT LÍ, CÔNG NGHỆ, ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2014 - 2015 11 ... II Không khí *Thành phần không khí TN: Thành phần không khí Kết luận:SGK (trg 96) Ngoài khí Oxi khí nitơ không khí chứa chất khác? 78% C¸c khÝ kh¸c KhÝ Oxi KhÝ Nit¬ 21% 1% - Không khí hỗn hợp ... khác không? Nếu mạnh hay yếu? Oxi có ứng dụng ? thành phần không khí gồm chất khí làm để bảo vệ không khí lành tránh ô nhiễm ? Những kiến thức tích hợp giáo dục với môn học , tìm hiểu chủ đề "OXI...
 • 11
 • 1,064
 • 10

hồ sơ dạy học chủ đề tích hợp liên môn đấu tranh cho một thế giới hòa bình

hồ sơ dạy học chủ đề tích hợp liên môn đấu tranh cho một thế giới hòa bình
... phẩm học sinh Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Phụ lục III Trang bìa hồ dạy học HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Tên chủ đề dạy học :Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Văn bản: Đấu tranh cho giới ... mô tả hồ dạy học dự thi giáo viên Tênhồ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Văn bản: Đấu tranh cho giới hòa bình Mục tiêu dạy học a Kiến thức: * Sau học xong tiết học học sinh: ... hành động tích cực vấn đề đấu tranh cho giới hòa bình Thiết bị dạy học, học liệu: Giáo án, giảng, thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (Hình ảnh, tài liệu ) Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: a...
 • 8
 • 462
 • 14

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp  xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề
... dựng số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất chương trình 11 ( Ban nâng cao ) theo hướng phát giải vấn đề' ' thu kết sau đây: 1.1 Hệ thống hóa lý luận phương pháp dạy học phát giải vấn đề 1.2 ... văn trình bày chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc áp dụng dạy học phát giải vấn đề nhằm nâng cao hiệu dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11 - Chương 2: Thiết kế số giáo án dạy học ... hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ngày hoàn thiện CHƢƠNG MỘT SỐ GIÁO ÁN GỢI Ý CHO DẠY HỌC CHƢƠNG TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11- BAN NÂNG CAO THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN...
 • 25
 • 1,306
 • 6

Tài liệu luận văn:Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) ppt

Tài liệu luận văn:Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) ppt
... lý luận thực tiễn việc áp dụng dạy học phát giải vấn đề nhằm nâng cao hiệu dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11 - Chương 2: Thiết kế số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất phương pháp dạy học ... 2.4.2 .Giáo án số 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ( tiết ) 2.4.3 .Giáo án số 3: Luyện tập: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ( tiết) 2.4.4 .Giáo án số 4: Nhị thức Niu-tơn 2.4.5 .Giáo án số :Biến cố xác suất ... pháp dạy học phát giải vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11 Thiết kế số giảng dạy học phát giải vấn đề dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 (ban nâng cao) Keywords: Phương pháp dạy học; Toán...
 • 26
 • 755
 • 1

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề
... dụng dạy học phát giải vấn đề nhằm nâng cao hiệu dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11 - Chương 2: Thiết kế số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất phương pháp dạy học phát giải vấn đề - Chương ... lượng học tập - Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11 - Thiết kế số giảng dạy học phát giải vấn đề dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 ... pháp dạy học phát giải vấn đề để học sinh lớp 11 tiếp thu tốt kiến thức chương tổ hợp - xác suất lớp 11? Giả thuyết nghiên cứu - Khi học sinh học chương tổ hợp xác suất theo phương pháp dạy học phát...
 • 28
 • 418
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 9 tích hợp liên môn: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Giáo án Sinh Học lớp 9 tích hợp liên môn: Môi trường và các nhân tố sinh thái
... gọi nhân tố sinh thái - GV: Nêu vấn đề, nhân tố sinh thái? em nghiên cứu hoạt động HOẠT ĐỘNG 2: Các nhân tố sinh thái môi trường - HS: Dựa vào đáp án khái quát thành khái niệm nhân tố sinh thái ... sống sinh vật - Phân biệt nhân tố sinh thái sinh nhân tố sinh thái hữu sinh * Thông qua chủ đề em: - Nắm ô nhiễm môi trường nguyên nhân gây ô nhiễm (Kiến thức 54 Sinh học 9: Ô nhiễm môi trường) ... trung tâm đồ tư - Các em vẽ nhánh cấp là: Môi trường nhân tố sinh thái - Từ nhánh cấp môi trường vẽ tiếp nhánh cấp là: Khái niệm môi trường, Các loại môi trường, Ô nhiễm môi trường gì?, Nguyên...
 • 38
 • 10,150
 • 99

bài dạy theo chủ đề tích hợp liên môn bảo tồn làng nghề truyền thống cốm làng vòng (hà nội)

bài dạy theo chủ đề tích hợp liên môn bảo tồn làng nghề truyền thống cốm làng vòng (hà nội)
... kinh doanh cốm làng nghề sản phẩm cốm làng nguyên nhân làm cho nghề cốm bị mai nghề Giải giải pháp để bảo tồn Đề xuất giải pháp để bảo tồn nghề sản xuất cốm làng Vòng nghề sản xuất cốm làng - Đối ... xuất cốm làng Vòng - Giải thích tồn hình thức kinh doanh sản phẩm cốm làng nghề nguyên nhân làm cho nghề cốm bị mai - Trình bày ý nghĩa làng nghề phát triển cộng đồng - Nêu biện pháp bảo tồn nghề ... gia đình làng nghề Phụ lục NHIỆM VỤ HỌC TẬP BẢO TỒN NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỐM LÀNG VÒNG STT Nội dung cần tìm hiểu Mục tiêu nhiệm vụ học tập Sự đời, lịch sử phát Trình bày lịch sử đời làng nghề sản...
 • 27
 • 439
 • 2

giáo án dự thi dạy học chủ đề tích hợp bài máy biến áp

giáo án dự thi dạy học chủ đề tích hợp bài máy biến áp
... soạn: 13/12/2014 Ngày dạy: …………… Bài 37: MÁY BIẾN ÁP I MỤC TIÊU BÀI HỌC Mục tiêu kiến thức - Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy biến áp - Nêu hiệu điện hai đầu cuộn dây máy biến tỉ lệ với số vòng ... động máy biến Cấu tạo máy biến áp mô tả hình 37.1SGK + Mời em quan sát hình cho cô biết: Máy biến gồm có phận nào? + Các em quan sát vào mô hình máy biến nhóm mình, để nhận biết phận máy biến thế? ... toán vào giải số toán - Nêu số ứng dụng máy biến áp sử dụng máy biến áp gia đình Thái độ - Có tác phong làm việc công nghiệp, kỉ luật, vận dụng kiến thức vào sống, an toàn lao động - Sau dạy...
 • 8
 • 760
 • 15

dạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học vật lý, địa lý, toán học, sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường qua b

dạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học vật lý, địa lý, toán học, sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường qua b
... môn < /b> Âm nhạc học < /b> lớp - Đồng thời thấy tích < /b> hợp< /b> vận dụng kiến < /b> thức < /b> liên môn < /b> khái niệm sử dụng nhiều lĩnh vực Đặc biệt giáo < /b> dục < /b> tích < /b> hợp < /b> kiến < /b> thức < /b> môn < /b> học < /b> vào để giải vấn đề < /b> môn < /b> học < /b> giúp học < /b> sinh < /b> ... thấy b ngỡ Ý nghĩa học:< /b> Qua < /b> thực tế dạy < /b> học < /b> nhiều năm thấy việc kết hợp < /b> kiến < /b> thức < /b> môn < /b> học < /b> tích < /b> hợp< /b> vào để giải vấn đề < /b> môn < /b> học < /b> việc làm cần thiết Điều không đòi hỏi người giáo < /b> viên giảng dạy < /b> môn < /b> ... phá nhiều kiến < /b> thức < /b> suy nghĩ sáng tạo nhiều Từ vận dụng kiến < /b> thức < /b> vào thực tế tốt Thiết b dạy < /b> học, /b> học < /b> liệu: * Mô tả thiết b , đồ dùng dạy < /b> học, /b> học < /b> liệu sử dụng dự án: - Thiết b dạy < /b> học:< /b> + Máy...
 • 15
 • 477
 • 0

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
... THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Ngày soạn: 15/10/2014 Ngày dạy: 20/10/2014 Tiết 19 – Bài 19 : SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I ) MỤC TIÊU Về kiến thức: - Môn Vật lý +Nêu quy tắc an toàn sử dụng ... Để tiết kiệm điện cần phải làm gì? Câu 2: Việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu có tác dụng môi trường? Các sản phẩm học sinh: Câu 1: - Sử dụng công suất nhỏ - Thực biện pháp sử dụng tiết kiệm ... nạn điện * Nhóm 2: Hướng dẫn cách sử dụng an toàn điện Giới thiệu dụng cụ, thiết bị để an toàn điện - Đưa biện pháp an toàn sử dụng điện để giảm thiểu tai nạn - Giới thiệu dụng cụ, thiết bị để an...
 • 21
 • 617
 • 4

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đè tích hợp liên môn dạy truyện ngụ ngôn tích hợp với phân môn âm nhạc giáo dục công dân kĩ năng sống cho học sinh

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đè tích hợp liên môn dạy truyện ngụ ngôn tích hợp với phân môn âm nhạc giáo dục công dân kĩ năng sống cho học sinh
... dạy học dự thi giáo viên Tên hồ dạy học: DẠY TRUYỆN NGỤ NGÔN TÍCH HỢP VỚI PHÂN MÔN ÂM NHẠC, GIÁO DỤC CÔNG DÂN – GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Mục tiêu dạy học: a Kiến thức - Nắm đặc ... thức tác hại chủ quan, kiêu ngạo - Có thái độ khiêm tốn học hỏi cuộc sống, có ý thức mở rộng tầm hiểu biết * Tích hợp phân môn Giáo dục công dân – Giáo dục kĩ sống cho học sinh: Rèn đức ... biết * Tích hợp phân môn Giáo dục công dân – Giáo dục kĩ sống cho học sinh: Rèn đức tính khiêm tốn cuôc sống, xác định mục đích học tập phấn đấu để đạt mục đích Thông qua tiết dạy Ngữ...
 • 24
 • 174
 • 1

BÀI dự THI “ dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp LIÊN môn môn vật lý 9 TIẾT 19 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

BÀI dự THI “ dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp LIÊN môn môn vật lý 9 TIẾT 19 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
... 18/5/ 198 0 Môn: LÝ- KTCN Điện thoại: 097 4050780 Họ tên: Nguyễn Thị Như Ngày sinh: 23/03/ 198 4 Môn: LÝ- KTCN Điện thoại: 094 3 692 3 79 Trang BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN” TIẾT 19. BÀI ... 19 Sử dụng an toàn tiết kiệm điện I/ MỤC TIÊU Kiến thức: + Môn Vật -Nêu thực qui tắc an toàn sử dụng điện - Giải thích sở vật lí qui tắc an toàn sử dụng điện - Nêu thực biện pháp sử dụng tiết ... sử dụng dụng cụ để tiết kiệm điện CN Bài 33: An toàn điện, Bài 49 Thực hành- Tính toán điện tiêu thu gia đình + Kỹ sống: Kỹ quan sát cách sử dụng dụng cụ điện công việc sửa chữa điện Từ giúp học...
 • 12
 • 4,516
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: dạy học theo chủ đề tích hợp liên môndạy học theo chủ đề tích hợp liên môn địa lídạy học theo chủ đề tích hợp liên môn môn vật lísang kien dạy học theo chu de tich hop lien mon mon gdcdchủ dề tích hop liên môn mon tiếng anhchu de tich hop lien mon mon tientìm giáo án ngữ văn 8 có tích hợp liên môndạy học theo chủ đề tích hơp ở môn công nghệgiao an day hat chu de do dung cua be 45 tuoigiáo án hóa học 9 có tích hợp môi trườngnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thônggiáo án văn học chủ đề bản thângiao an van hoc chu de giao thong lop mamgiáo án đầy đủ chủ đề quê hương đất nước bác hồ 5 tuầngiáo an văn học chủ đề nướcThực tập sinh lý bệnh miễn dịchChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritTin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnkiem tra 1 tiet li 7 kieu kySưu tầm các bài toán hayDe thi olympic so cap 2015(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10SƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsSKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảo