Mô tả vi mô tán xạ đàn hồi nucleon trên bia 208pb trong vùng năng lượng 20 đến 100 mev

hình hiện tượng luận cho tán xạ đàn hồi các nucleon

Mô hình hiện tượng luận cho tán xạ đàn hồi các nucleon
... thuyt trng lng t bng vic tớnh cỏc gin Feynman cho bi toỏn ny Lu ý õy cú k thờm h s dng in t ca nucleon nhng b qua spin ca nucleon Mc 1.3 dnh cho vic m rng cụng thc v s lch pha ca biờn tỏn ... Rev 123, pp 1053 25 M.K Carter, P.D.B Collins (1986), M Whalley, Compilation of nucleonnucleon and nucleonantinucleon elastic scattering data, Rutheford Lab preprint, RAL-86-002 26 M.M Block, ... chỳng tụi trỡnh by tt vic tớnh biờn tỏn x cho hai loi tng tỏc gn ỳng Born Vic tớnh s lch pha cho biờn tỏn x Coulomb mụ hỡnh eikonal c dn mc 1.2 Cụng thc cho lch pha gn ỳng eikonal thu c õy phự...
 • 63
 • 251
 • 0

nghiên cứu cải tiến buồng chì cho phân tích đồng vị phóng xạ tại vùng năng lượng nhỏ hơn 100 kev bằng phương pháp thực nghiệm

nghiên cứu cải tiến buồng chì cho phân tích đồng vị phóng xạ tại vùng năng lượng nhỏ hơn 100 kev bằng phương pháp thực nghiệm
... CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ  ĐỐNG THỊ NHƯ Ý NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BUỒNG CHÌ CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TẠI VÙNG NĂNG LƯỢNG NHỎ HƠN 100 KeV BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM Ngành: VẬT LÝ Mã số: 105 NGƯỜI ... việc thực phép đo mẫu vùng lượng thấp dễ dàng, xác Với lí nêu nên tên đề tài luận văn chọn: Nghiên cứu cải tiến buồng chì cho phân tích đồng vị phóng xạ vùng lượng nhỏ 100 keV phương pháp thực nghiệm ... tâm vùng lượng thấp Tiếp theo cách cải tiến buồng chì giảm phông mục 2.2 2.2 Buồng chì cải tiến cho phân tích đồng vị phóng xạ vùng lượng thấp 2.2.1 Buồng chì trước cải tiến Hình 2.5 Buồng chì...
 • 70
 • 168
 • 0

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được
... TẮT thuyết ma trận- R áp dụng để phát triển chương trình tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron phân tích tham số cộng hưởng vùng lượng cộng hưởng phân giải Chương trình tính toán phát triển ... hạt nhân, chuyên đề thực với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng thuyết ma trận- R (hay gọi thuyết tán xạ hạt nhân) để tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải Để ... nơtron IV KẾT LUẬN Mục tiêu đặt sở thuyết ma trận- R, tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải thực với thành công bước đầu nội dung nghiên cứu chuyên đề Giải...
 • 27
 • 214
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH TẢ DAO ĐỘNG CỦA THANH ĐÀN HỒI NHỚT

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH MÔ TẢ DAO ĐỘNG CỦA THANH ĐÀN HỒI NHỚT
... toán phương trình sóng tuyến tính đề tài quan tâm nhiều tác giả, chẳng hạn [1,2, – 12] tài liệu tham khảo Trong luận văn này, khảo sát phương trình sóng tuyến tính tả dao động đàn hồi nhớt ... với K1 số không âm λ1(t ) ≡ Trong trường hợp này, toán (1.1), (1.3), (1.5), (1.6) tả dao động vật rắn đàn hồi nhớt tựa cứng Trong [2], Bergounioux, Long, Đinh nghiên cứu toán (1.1) – (1.4), ... động đàn hồi nhớt liên kết với điều kiện biên hỗn hợp sau Tìm hàm cặp hàm (u, P ) thoả phương trình sóng tuyến tính với điều kiện biên hỗn hợp có dạng utt − μ(t )uxx + Ku + λut = f (x , t ), < x...
 • 65
 • 160
 • 0

STABLE AND PHYSICAL RESPONSE OF CONVEX HYPERELASTIC MODELS FOR FIBRE REINFORCED MATERIALS ỨNG xử tự NHIÊN và ổn ĐỊNH của các HÌNH SIÊU đàn hồi lồi tả các vật LIỆU COMPOSIT cốt sợi

STABLE AND PHYSICAL RESPONSE OF CONVEX HYPERELASTIC MODELS FOR FIBRE REINFORCED MATERIALS ỨNG xử tự NHIÊN và ổn ĐỊNH của các mô HÌNH SIÊU đàn hồi lồi mô tả các vật LIỆU COMPOSIT cốt sợi
... which is capable of solving the unphysical response of the MFH model in the interested deformation range HYPERELASTIC MATERIAL MODEL The stress tensors of homogeneous hyperelastic materials are ... applicable to any kind of tissues or fibre- reinforced materials showing anisotropy However, the interaction between the fibres and the matrix should be considered and will be future work of this research ... matrix of the model [6] Figure 1: Fibre families of an artery (without intima) and a strip for tension test When a 2D Fung potential models fibres in a plane Oθ z then the model with the fibre...
 • 8
 • 288
 • 0

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐÀN HỒI TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐẤT TRONG HÌNH TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHỊP CẦU LÀM VIỆC CHUNG VỚI ĐẤT NỀN.

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐÀN HỒI TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐẤT TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHỊP CẦU LÀM VIỆC CHUNG VỚI ĐẤT NỀN.
... chí Cầu Đờng 2004 Một số công thức xác định hệ số đàn hồi cho móng nông Công thức xác định hệ số đàn hồi Sij hàm kích thớc móng, đun chống cắt G đất, hệ số poát xông Hình vẽ 09a, 09b, 09c ... Lp kết luận Trên số công thức để tính toán hệ số hình tính toán làm việc chung kết cấu nhịp với phần móng bên dới Khi thi công móng cần tiến hành thí nghiệm trờng để kiểm chứng kết tính toán ... hạn tính theo công thức cho bảng (10 - 1) - Trong Es đun đàn hồi đất - E1: đun đàn hồi đất loại có đun đàn hồi biến đổi tuyến tính theo chiều sâu - E2: đun đàn hồi đất loại có đun...
 • 12
 • 1,879
 • 19

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... Chƣơng 3: CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ γγ → γγ với tham gia radion Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma – gamma có tham hạt radion ... : Phải hình chuẩn lý thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ lý thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuẩn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... hình chuẩn mở rộng 19 2.3 Mẫu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN...
 • 41
 • 107
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... : Phải hình chuẩn thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuấn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... ụ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ yy —►yy vói tham gia radỉon Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma - gamma có tham hạt radion tính toán chi tiết tiết diện tán ... 2.2 hình chuấn mở rộng .19 2.3 Mầu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI s ự THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH...
 • 40
 • 182
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hình nhà ở sinh thái dựa trên nguyên tắc tiết kiệm năng lượngtận dụng các nguồn tài nguyên tái tạo

Nghiên cứu thiết kế mô hình nhà ở sinh thái dựa trên nguyên tắc tiết kiệm năng lượng và tận dụng các nguồn tài nguyên tái tạo
... đô thị sinh thái - Thiết kế hình nhà sinh thái dựa nguyên tắc tiết kiệm lượng tận dụng nguồn tài nguyên tái tạo - Đề tài nghiên cứu mang tính thiết thực, khả thi áp dụng thực tế - hình bước ... cầu nhà sinh thái người dân địa phương Thiết kế hình nhà sinh thái nguyên tắc tiết kiệm lượng tận dụng nguồn tài nguyên tái tạo Ý nghĩa đề tài - Nghiên cứu lý thuyết, đánh gía tiềm Nhà Sinh Thái, ... SINH THÁI NHÀ SINH THÁI 2.1 KHÁI NIỆM 2.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI NHÀ SINH THÁI 2.3 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NHÀ SINH THÁI 2.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH NHÀ SINH THÁI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TÌNH HÌNH NHÀ Ở...
 • 99
 • 550
 • 2

Xây dựng phương pháp định lượng amikacin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detectơ tán xạ bay hơi

Xây dựng phương pháp định lượng amikacin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detectơ tán xạ bay hơi
... thớch hp ca h thng sc Kt qu nh lng amikacin Sulfat ch phm 31 DANH MC CC HèNH hiu Ni dung Trang Hỡnh Sc phõn tớch AMK vi pha ng cú mui amonifomat 21 Hỡnh Sc thu c pha ng l h (a) ... amikacn bng sc lng hiu nng cao vi detect tỏn x bay hi" * ti c tin hnh vi mc tiờu: Xõy dng phng phỏp nh lng amikacin bng HPLC vi ELSD ng dng phng phỏp ó xõy dng nh lng amikacin ch phm ... tc dũng khớ l 1,8 1/ phỳt (a) v phỳt (b) / Sc thu c t nhit detect 100c (a) v 105"C (b) Sc minh ho xỏc nh s phự hp ca h thng sc Sc (a):mu trng; (b): mu trng thờm chun ni; (c):...
 • 54
 • 246
 • 1

Thực trạng về công tác mở rộng thị trường TTSP của Cty phát triển công nghiệp năng lượng

Thực trạng về công tác mở rộng thị trường TTSP của Cty phát triển công nghiệp năng lượng
... sản phẩm công ty phát triển công nghiệp lượng Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty phát triển công nghiệp lượng Trần Thị Thúy Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề tốt nghiệp ... CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty phát triển công nghiệp lượng Eid thành lập hoạt ... trọng doanh thu công ty Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề gồm có chương: Chương 1: Giới thiệu chung công ty phát triển công nghiệp lượng Chương 2: Thực trạng công tác mở rộng thị trường tiêu thụ...
 • 53
 • 232
 • 0

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh:     “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”.      Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.
... nhận các quyền dân tộc bản, những quyền mà hai bản ấy chưa nói đến :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và ... chương và các văn kiện khác của Liên Hợp Quốc Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền dân tộc qua câu nói :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có ... cho đấu tranh độc lập dân tộc phẩm giá người Tư tưởng :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.” Người...
 • 12
 • 7,747
 • 64

Biểu thức ngữ vi thể hiện hành động hỏi của nhân vật nữ trong truyện ngắn sau 1975 trên cứ liệu lời thoại nhân vật trong truyện ngắn sau 1975

Biểu thức ngữ vi thể hiện hành động hỏi của nhân vật nữ trong truyện ngắn sau 1975 trên cứ liệu lời thoại nhân vật trong truyện ngắn sau 1975
... Biểu thức ngữ vi tường minh biểu thức ngữ vi hàm ẩn Biểu thức ngữ vi động từ ngữ vi hay động từ ngữ vi bề mặt câu chữ Nếu biểu thức ngữ vi có chứa động từ ngữ vi bề mặt câu chữ biểu thức ngữ ... sát hành động hỏi truyện ngắn sau 1975 1.2 Vi c nghiên cứu hành động hỏi qua lời thoại nhân vật nữ truyện ngắn sau 1975 giúp hiểu đặc trưng giới tính kiểu hành động hỏi, bổ sung lý thuyết hành động ... tiếp nhân vật nữ thể qua hành động hỏi truyện ngắn sau 1975 Chương VAI XÃ HỘI VÀ CÁCH SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ CỦA NHÂN VẬT NỮ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG HỎI TRONG TRUYỆN NGẮN SAU 1975 2.1 NHẬN DIỆN BIỂU THỨC...
 • 117
 • 696
 • 7

Tài liệu Đề tài: Phân tích đặc điểm cấu tạo và khai thác kỹ thuật thiết bị KFZ-2005D tại phòng phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng pdf

Tài liệu Đề tài: Phân tích đặc điểm cấu tạo và khai thác kỹ thuật thiết bị KFZ-2005D tại phòng mô phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng pdf
... Thông qua việc kết nối với máy tính ta khởi động động máy tính mà không cần khởi động động KFZ -2005D trang bị phòng kết nối máy tính với thiết bị lượng môn kỹ thuật ôtô, với thiết bị kiểm tra ... phòng kết nối máy tính với thiết bị lượng Nội dung gồm: Giới thiệu chung Phân tích đặc điểm cấu tạo Khai thác thuật thiết bị Nhận xét đề xuất ý kiến Trong trình trình thực đề tài này, ... ngành đặc biệt kiến thức hệ thống phun xăng điện tử Đồng thời nâng cao hiểu biết thực tế Tôi khoa khí phân công đề tài: Phân tích đặc điểm cấu tạo khai thác thuật thiết bị KFZ – 2005D, phòng mô...
 • 77
 • 294
 • 0

THIẾT KẾ ANTEN VI DẢI TẦN SỐ 2.45 GHz ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN NĂNG LƯỢNG KHÔNG DÂY

THIẾT KẾ ANTEN VI DẢI TẦN SỐ 2.45 GHz ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN NĂNG LƯỢNG KHÔNG DÂY
... CHÍNH  Truyền lượng không dây từ vũ trụ mặt đất chùm tia vi ba công suất cao  Anten vi dải Thiết kế mảng anten vi dải phần tử dùng cầu Wilkinson  Kết luận hướng phát triển 07/23/14 Truyền lượng ... phần tử dây dẫn anten phức tạp 07/23/14 10 Thiết kế mảng anten vi dải phần tử dùng cầu Wilkinson  Mô anten vi dải phần tử Mô anten vi dải phần mềm CST Studio Suite Các thông số ban đầu Tần số hoạt ... Truyền lượng không dây  Nguyên lý truyền lượng không dây Truyền lượng trường gần truyền lượng trường xa 07/23/14 - Truyền lượng trường gần Trường gần trường cảm ứng Các phương pháp truyền lượng: nguyên...
 • 20
 • 687
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mô hình nền đàn hồi phi tuyếnmô hình nền đàn hồi dẻo lý tưởngđộng mạch là những mạch dẫn máu từ tim đến cơ quan có lòng ống tròn nhỏ thành dày cấu tạo bởi mô hóa keo đàn hồi và mô cơ trơn phân loại đm đàn hồi đm trung bình đm nhỏmô hình nền đàn hồiví dụ về lực đàn hồixac dinh chuyen vi he thanh phang dan hoi tuyen tinh duoi tac dung taqi trong tinhsử dụng vật liệu đàn hồi dẻo có tổn thất trong lớn phủ lên bề mặt kết câú dao động của máy có tác dụng chủ yếu với tần số thấp và trung bình cao su chất dẻohướng dẫn hỏi đáp trên yahoocấu trúc vùng năng lượng của bán dẫncấu trúc vùng năng lượng của chất bán dẫncấu trúc vùng năng lượng trong chất bán dẫnphông phóng xạ trong phổ năng lượng gamma ghi nhận bởi detectorcó 3 quá trình xảy ra giữa 2 vùng năng lượng hấp thụ phát xạ phát xạ kích thíchcác vùng năng lượng và tính dẫn điệnvùng năng lượng của chất bán dẫn trước và sau khi được kích thíchThiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệmTIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNGUnit 11 national parkUnit 12 musicUnit 13 films and cinemaNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM MẶNCHUONG 3 KHONG GIAN VECTO (LOI GIAI)Unit 7 the mass media1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANU2095 TB DHHN quy dinh thoi gian lam viec doi voi khoi giang day1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDTUnit 3 peoples backgroundUnit 6 an excursion1085 2017 Q HHN Quy che quan ly VBCC1087 2017 Q HHN Quy dinh quan ly phoi VBCCTest yourself a test 1Test yourself e test 4Chương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Giáo án môn lịch sử ban cơ bản bài 17Duthaochuandauracaodang QTKD.pdf