Trọn bộ hình lớp 12

Tiet 18 Bai May Tinh Bo Tui lop 12

Tiet 18 Bai May Tinh Bo Tui lop 12
... hc sinh + Nghe, tri giỏc v phỏt hin , tr li cõu hi ca gv * TX: D = R * y' = x3 - 12x2 + 44x - 48 y' = x3 - 12x2 + 44x - 48 = * Kt qu: x = 6, x = 2, x = * Hs thc hin theo s hng dn ca gv v cho ... hc sinh + Nghe, tri giỏc v phỏt hin , tr li cõu hi ca gv * TX: D = R * y' = x3 - 12x2 + 44x - 48 y' = x3 - 12x2 + 44x - 48 = Vit PTTT ca th (C) ti im cú honh x = Hng dn: - Tớnh giỏ ca o ... Trần Thanh Huyền - THPT Sơn Dơng Giáo án Giải Tích 12 ...
 • 4
 • 269
 • 0

Tài liệu quang hình lớp 12_Bài toán Bessel

Tài liệu quang hình lớp 12_Bài toán Bessel
... kích thớc giảm hai lần so với kích thớc đèn Vẽ hình cho hai trờng hợp Hãy tính tiêu cự thấu kính Q69 (ĐHTL 98): A B C y x Có ba điểm A, B, C nằm quang trục xy thấu kính AB = 36cm, AC = 45cm Nếu ... 2cm, AC = 6cm Q71 (ĐHSP HCM 2K): Trên trục xy thấu kính hội tụ có ba điểm A, B, C A B y x C nh hình vẽ Một điểm sáng S đặt A qua thấu kính cho ảnh B, đặt B cho ảnh C Hỏi thấu kính phải đặt khoảng ... góc với trục xx thấu kính, ta thu đợc ảnh ngợc chiều AB = 1cm cách AB khoảng 2,25m Bằng cách vẽ hình, xác định vị trí,tiêu cự thấu kính rõ thấu kính thuộc loại gì? ...
 • 2
 • 319
 • 2

Cả bộ Hình học 12

Cả bộ Hình học 12
... Nội dung giáo viên học sinh H1: Quan sát HS quan sát hình vẽ Định nghĩa: Hình đa diện hình khơng gian hình lăng trụ, hình khối lăng trụ, khối tạo mặt đa giác có tính chóp học nhận chóp từ phát ... mặt Hai mươi mặt đỉnh cạnh 12 6 12 20 30 12 12 30 20 Hoạt động Ví dụ: Chứng minh rằng: a) Trung điểm cạnh tứ diện đỉnh hình bát diện b) Tâm mặt hình lập phương đỉnh hình bát diện Hoạt động Hoạt ... Dạy học mới: Hoạt động Giải tập trang 49 SGK Hình học 12 Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh GV cho HS nhắc TL: Là đường tròn đường kính lại kết tập AB hợp điểm M nhìn đoạn AB góc vng (hình học...
 • 79
 • 167
 • 0

ôn tập hình lớp 12

ôn tập hình lớp 12
... z = + 4t  a) b) Tìm giao điểm (d) (P) Lập phương trình đường thẳng ∆ qua A vuông góc (d) nằm mặt phẳng (P) Bài 12 : Cho mặt phẳng (P) đường thẳng (d) có phương trình 3x − y + z − 27 = ( P) ... z = + 4t  c) d) Tìm giao điểm (d) (P) Lập phương trình đường thẳng ∆ qua A vuông góc (d) nằm mặt phẳng (P) Bài 12 : Cho mặt phẳng (P) đường thẳng (d) có phương trình 3x − y + z − 27 = ( P) ... giao điểm (d) (P) Lập phương trình đường thẳng mặt phẳng (P) Bài 13 : Cho đường thẳng ∆ qua A vuông góc (d) nằm  x = + 2t  x = + 2t '   (d1 ) :  y = − t (d ) :  y = −3 − t ' z = − t z...
 • 3
 • 180
 • 0

Giáo Án Hình Lớp 12 đầy đủ (Ban cơ bản - 3 cột)

Giáo Án Hình Lớp 12 đầy đủ (Ban cơ bản - 3 cột)
... hai phiu hc - Ra bi v nh: Bi 2,4,7, 9- Trang 39 , 4 0- SGK Hỡnh hc 12 chun Giáo án Hình Học 11 _ Năm học 2010 - 2011 33 Cù Đức Hoà Tit 1 6-2 0 Tổ : Toán - Lý MT CU I Mc tiờu: 1) V kin thc: + Nm c nh ... = R h = a a = a 3 (vdt): im Giáo án Hình Học 11 _ Năm học 2010 - 2011 ): im 30 Cù Đức Hoà Tg Tổ : Toán - Lý H ca giỏo viờn Hot ng 1: Gii bi - GV ch ng v hỡnh - Túm tt - GV hi: Cụng thc tớnh ... nún cú: - Bỏn kớnh ỏy: r - Chiu cao: OO'=r - ng sinh: l=OM=2r S = r.2r = r Vy: S1 = S2 Gi V l th tớch nún V l th tớch cũn li ca tr V1 = r r = 3 V = Vtr - V = r r3 r2 - 3 r 3. r 3 V1 Vy:...
 • 85
 • 1,083
 • 9

Tài liệu bài tập ôn hình lớp 12 doc

Tài liệu bài tập ôn hình lớp 12 doc
... , a ⊥ b, a ⊥ c ⇒ a ⊥ (P ) Trang Trang 27 Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II Cho tứ diện ABCD Gọi (H) hình bát diện có đỉnh trung điểm cạnh tứ ... IH ta htrụ trònxoay a) Tính d tích xung quanh hình trụ b) Tính thể tích khối trụ Trang 21 Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II 19 Thiết diện qua trục ... SH ⊥ (ABC) • Ta có: ∗ SH chiều cao hình chóp ∗ Góc cạnh bên mặt đáy là: SA H = α Trang 20 Trang 13 Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II Bài tập ơn hình 12CB - Chương I Chương II ∗ Góc mặt...
 • 16
 • 282
 • 0

de thi lan 3 tron bo tu lop 1-5

de thi lan 3 tron bo tu lop 1-5
... Tính a) 40 10 50 80 + + 30 20 20 40 b) 12 + - = 15 - + = 19 - - = 12 + - = Bài 3: Số ? 20 + 3+ = 34 33 + + = 38 = 25 - = 20 Bài 4: < > = ? 29 31 10 + 15 30 + 32 - 22 + 21+8 Bài 5: a) ... Số báo danh: Số phách : Môn :Toán : : Thời gian làm 40 phút Điểm: Bài 1: a, Số ? 36 30 ; 36 31; ; ; ; 36 35 18101 ; 18102 ; ; ; ; 18106 b, Viết số: - Năm mơi sáu nghìn ba trăm: ... 89516 78069 79065 10861 10851 988 63 898 63 Bài 2: Đặt tính tính: 5716 + 1744 5482 - 1256 1 235 X Bài 3: Tính: ( 700 + 230 ) : = b, Tìm = x: 1 035 : x x = 1640 Bài 4: a) Cho hình...
 • 10
 • 269
 • 0

de thi lan 3 tron bo tu lop 1-3

de thi lan 3 tron bo tu lop 1-3
... phân sau, điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm: a) 5 ,3 5 ,30 7,2 7,02 b) 16,09 16,19 3, 042 3, 402 Bài 2: (4 điểm) Tính a) + = b) 12, 93 - 6,74 = c) : đ) = ... 7,5m Diện tích hình thang là: A 9m2 B 90 m2 C 900 m2 D 900 m2 3) Diện tích hình tròn có bán kính 3, 5cm là: A 38 ,465cm2 B 38 ,645cm2 C 38 ,456 cm2 Bài 4: (1 điểm) Quãng đờng từ Diễn Lâm Vinh dài 65 ... ì 0,7 = Bài 3: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: 1) Khoảng thời gian từ 30 phút đến 10 phút là: A 20 phút B 30 phút C 40 phút 2) Một hình thang có...
 • 9
 • 196
 • 0

Trọn bộ hình 9 pot

Trọn bộ hình 9 pot
... giác bao nhiêu? Cho hình thoi ABCD; gọi O giao điểm hai đường chéo M; N; R S hình chiếu O AB; BC; CD DA C/m điểm M; N; R S thuộc đường tròn Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm; BC=9cm a C/m: A; B; ... đo n0 hình quạt OAB có diện tích: Squạt OAB = ΠR n0 = lab.R/2 360 Hình viên phân ta lấy phần quạt bỏ tam giác OAB viên phân : tính diện tích viên phân lấy Sh.quạt- Stgiac OAB Hình xuyến hình tạo ... giác Dùng tính chất tam giác; hình thang cân; hình bình hành;… Sử dụng tính chất đường chéo hình Tính chất đường trung bình Sử dụng tính chất bắc cầu Bài tâp: Cho hình vuông ABCD tâm O; qua O...
 • 18
 • 87
 • 0

Giáo án mỹ thuật 8 trọn bộ hình minh họa đẹp

Giáo án mỹ thuật 8 trọn bộ  hình minh họa đẹp
... HS tìm hiểu vài nét mỹ thuật thời Lê GV sử dụng đồ dùng dạy học, minh họa kết hợp với phơng pháp gợi mở, hỏi đáp để HS nắm đợc ? Mỹ thuật thờ Lê gồm loại hình nghệ thuật ? Mỹ thuật thời Lê phát ... với loại hình nghệ thuật ? Chất liệu GV giới thiệu: II.Sơ lợc mỹ thuật thời Lê Học sinh quan tranh minh họa trả lời câu hỏi Tranh minh họa Học sinh nghe ghi nhớ Học sinh quan tranh minh họa trả ... THCS Vĩnh Chân Giáo án Mỹ Thuật Lớp Năm học: 2013 2014 ( đọc trớc ) tác phẩm mỹ thuật thời Lê Ngày soạn: Ngày dạy: Tiế Thờng Thức Mỹ Thuật Một số công trình tiêu biểu mỹ thuật thời lê...
 • 78
 • 344
 • 1

Trọn bộ hình vẽ sách giáo khoa Toán 8

Trọn bộ hình vẽ sách giáo khoa Toán 8
... có đáy ngũ giá c Hình 107 h h1 60cm b 90cm 70cm Hình 1 08 Hình 109 6cm 10cm 6cm 8cm 3cm 8cm 1cm 3cm b) a) 1cm 4cm c) 3cm 2cm A D A 8cm 10cm D B 4cm C B C E H G F Hình 113 3cm 8cm Hình 115 4cm mặt ... A B B D C N M Q D C P Hình 89 P D C B A G H F E 2cm 3cm Q 4cm Hình 92 Hình 91 D1 C C1 A1 A B B1 h D F C A E D B Hình 93 Hình 95 b) a) d) c) Hình 96 C A B C' A' B' Hình 98 3cm 4cm 7cm Tính Stp ... H R P Q Hình 133 S N O K M O N Q R P P H M H R Q Hình 133 Hình 132 7,5cm 7,5cm 10cm 17cm 6cm a) 9,5cm b) c) 16cm Hình 135 2cm AO=12cm BC=6,5cm V=? 3,5cm 4cm Hình 137 Hình 136 Hình 1 38 Hình 139...
 • 47
 • 1,468
 • 7

Máy tính bỏ túi lớp 12 năm 2009 - 2010

Máy tính bỏ túi lớp 12 năm 2009 - 2010
... qu: HT - MTCT12THPT-Trang Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế Đề thi thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Giải toán máy tính CầM TAY Khối 12 THPT - Năm học 200 9- 2010 ỏp ỏn v biu im ... 512 ( mod 1000 ) 29 = 29ì9 = ( 29 ) 5129 5125 ì 5124 352 (mod 1000) ( ) 29 = 29 ì9 = 29 ( ) 29 = 29 ì9 = 29 ( ) = 29 ( ) = 29 9 9 3529 912 (mod 1000) 9129 952 (mod 1000) ( ) 9529 312 ... ) 3129 552 (mod 1000); 29 = 29 9 3129 552 (mod 1000); 5529 712 (mod 1000); MTCT12THPT-Trang ( ) = 29 ( ) 29 = 29 9 ( ) 11 10 29 = 29 ( ) 7129 152 (mod 1000); 29 = 29 10 ( ) 1529 112...
 • 9
 • 213
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trọn bộ hình thể dục lớp 9trọn bộ hình ảnh dạy thể dục lớp 10tron bo hinh day the duc lop 5tron bo hinh the duc lop 5trọn bộ hình 9bài tập trắc nghiệm toán hình lớp 12bài tập ôn hình lớp 12các công thức toán hình lớp 12giáo án toán hình lớp 12trắc nghiệm toán hình lớp 12toan hinh lop 12đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 12 chương 1bài tập toán hình lớp 12đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 12on tap toan hinh lop 12bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học