giáo án TUAN 3 lop 5

Giáo án tuần 3 lớp 4

Giáo án tuần 3 lớp 4
... - Lắng nghe, thực giáo viên : đỗ thị hồng anh 13 giáo án tuần IV Nhận xét cố: Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học giáo viên : đỗ thị hồng anh lớp 14 giáo án tuần Khoa học: lớp vai trò chất ... anh 23 ph giáo án tuần - HS làm vào ngợc lại BT2 5.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học lớp - Về nhà học thuộc ghi nhớ làm BT giáo viên : đỗ thị hồng anh 24 giáo án tuần Kĩ thuật: Bài 3: lớp ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 34 2 157 4 13 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số...
 • 39
 • 244
 • 1

Giáo án tuần 3 lớp 1

Giáo án tuần 3 lớp 1
... lớp Nối tiếp tìm tiếng chứa âm vừa học Lễ, hẹ, Thực tốt nhà T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2 010 Đ/C Loan dạy Ngày soạn: 14 /9/2009 Ngày giảng: Thứ tư ngày 15 tháng ... thành thạo 3. Thái độ; Giáo dục HS tính cẩn thận làm toán *Ghi chú: Bài tập cần làm: 1, 2 ,3, 4 Riêng em Hoàng làm 1, II.Chuẩn bị: Các nhóm đồ vật :quả cam , ô tô, chấm tròn , Các số 1, 2, 3, 4, 5, ... tập Toán: BÉ HƠN , DẤU < I.Yêu cầu: 1. Kiến thức:Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ bé dấu < để so sánh số T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng 2.Kĩ năng: Rèn cho HS so sánh số...
 • 12
 • 315
 • 1

giao an tuan 3 lop 1

giao an tuan 3 lop 1
... B S trang 22 Trang 23: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bé có vẽ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết 10 chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... B S trang 20 Trang 21: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bò, bê ăn cỏ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... 3, 2< 5, 3...
 • 23
 • 192
 • 0

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)
... hay h Lm VBT:in 1, 2, , lờ, hộ , h III.Cng c dn dũ: c bi trờn bng lp Nhn xột gi hc Xem trc bi mi ụ, Ngy son: Ngy 30 thỏng nm 2 010 Ngy ging: Th t ngy 01 thỏng 9nm 2 010 Th dc Bi 3: I HèNH I NG - ... nhn xột b sung * Nhn xột , sa sai *Bi 2: S: Phiu hc Nhn xột , sa sai *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n ln: 2, , ,3 Vit cỏc s theo th t t ln n bộ: 1, , ,2 , Chm 1 /3 lp Nhn xột , sa sai *Bi 4: Vit s: ... HS 1. Bi c:Vit cỏc s , 2, 3, 4, Vit bng ton lp Nhn xột , sa sai 2. Bi mi: *Bi 1: Vit s Nờu yờu cu bi Mt hng s 4, mt hng s Nhn xột *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n Quan sỏt, tho lun nhúm ln: 2, , ,3...
 • 28
 • 194
 • 1

Giáo án tuần 3 lớp 5

Giáo án tuần 3 lớp 5
... gọn so sánh PS số 33 12 12 a va ; ; 35 13 131 3 18 15 b ; ; 21 24 25 Củng cố cách rút gọn PS - Bài 3: Xếp PS theo thứ tự tăng dần 12 13 12 ; ; ; ; ; 20 15 15 HS so sánh PS: - Rút gọn - So sánh PS ... 6:7 84:100 HS viết đọcPS 15 :3 16:19 Củng cố khái niệm PS Bài 3: Rút gọn PS sau: HS làm chữa 30 36 28 27 ; ; ; ; 52 24 18 20 15 - Bài 4: Quy đồng phân số sau: 5 ; ; 15 HS quy đồng, HS chữa Nhận ... Kiểm tra: Nêu cách so sánh PH cùng, khác mầu số Bài a Giới thiệu b Nội dung - Bài 1: So sánh PS 12 HS làm ; 15 15 ; HS chữa Nhận xét 3 11 11 ; 12 13 ; 5 ; ; Củng cố cách so sánh PS mẫu, tử, khác...
 • 42
 • 188
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 5

giáo án tuần 3 lớp 5
... là:7+9 +16(phần) Số thứ nhát là:80:16x7 = 35 Số thứ hai là:80 – 35 = 45 b)Hiệu số phần là:9-4 =5( phần) Số thứ là :55 : x = 99 Số thứ hai là:99 -55 = 44 Đáp số:a ) 35 45; b)99 44 Hoạt động học sinh - HS làm ... Đáp án đúng: a )3 10 10 39 Ta có :3 10 = 10 ; >2 10 29 39 29 10 = 10 Vì 10 > 10 nên :3 10 Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số d) 10 v 3 34 Ta có: 10 = 10 ;3 = 17 34 = 10 Vậy 10 =3 Bài3: Hướng ... xét,chữa bài.HS đổi chữa bài: -HS theo dõi mẫu,làm x5 + 42 5x4 + bảng con,ý a,làm ýb,c vào 85 = = ; 54 = vở.nhận xét chữa 23 bảng lớp = Bài 3: GV hướng dẫn HS làm theo mẫu sgk Cho HS làm số ý a...
 • 28
 • 222
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 1

giáo án tuần 3 lớp 1
... Bài 1: Điền dấu > hay < 23 32 45 14 43 52 35 31 24 34 13 12 - HS nêu yêu cầu tự làm vào - Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, GV chốt kết Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3 4< 2< 4> 3> 15 ... dùng: - Giáo viên: Hệ thống tập III Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (5) - Viết đọc dấu >; < Hoạt động 2: Làm tập (20) Bài 1: Điền dấu > hay < 23 32 14 43 35 31 34 13 - HS ... Ngày 21/ / 2009 Thứ t ngày 23 tháng năm 2005 Sáng thứ t đ/c Đào dạy _ Chiều thứ t I Mục tiêu: Tiết1: Toán Tiết 11 : Lớn hơn, dấu > (T19) + Kiến thức : Bớc đầu biết so sánh số...
 • 46
 • 151
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 5

giáo án tuần 3 lớp 5
... dới lớp theo dõi nhận xét - HS nghe xác định nhiệm vụ tiết học - HS lần lợt trả lời trớc lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào b, 2 17 1 53 x3 = x = 5 20 Giáo án ... làm vào a, 3m = 30 0cm Sợi dây dài: 30 0 + 27 = 32 7 ( cm) - HS chữa miệng trớc lớp HS lớp -Gọi HS đọc làm trớc lớp theo dõi kiểm tra kết - GV nhận xét cho điểm HS C Củng cố, dặn dò: 3p - GV tổng ... có nên 5m7dm = 5m + m đơn vị viết dới dạng hỗn số 10 - GV yêu cầu HS làm 50 57 = + = ( m) 10 10 10 - GVnhận xét chữa bảng 7 5m7dm = 5m+ m = ( + )m 10 10 Bài : - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm...
 • 37
 • 128
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 4c

giáo án tuần 3 lớp 4c
... thuật: Tiết 2: thể dục: Tiết 3: Toán ( 12): Thứ ba ngày 31 tháng năm 2010 Giáo viên môn dạy Giáo viên môn dạy Luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, viết số đến lớp triệu - Nhận biết đợc giá ... 2 63 850 0 03 200 000 50 000 000 - HS giỏi nêu giá trị chữ số - 5hs nêu số * Bài 2(T17)- Nêu yêu cầu? - HS làm vào a/ 7 63 342 b/ 706 34 2 - Phần c,d hs giỏi - 2hs lên bảng c/ 50 076 34 2 d/ 57 634 ... lớp học từ nhỏ -> lớn? - Các số đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? II.Bài 55 7, 8, chữ số 250 183...
 • 33
 • 177
 • 0

Giáo án Tuần 3 lớp 5

Giáo án Tuần 3 lớp 5
... (phần) Số thứ nhát là: 80: 16 x 7 = 35 Số thứ hai là: 80 – 35 = 45 b)Hiệu số phần là: 9- =5 (phần) Số thứ là: 55 : x = 99 Số thứ hai là: 99- 55 = 44 Đáp số: a ) 35 45; b)99 44 GV: Lê Văn Dũng Hoạt động ... Đáp án đúng: a )3 Ta có: Vì: 10 39 10 10 = 39 29 10 10 > d) 34 10 10 10 ;2 29 10 10 nên: 10 v 3 17 = 10 >2 Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số 10 34 10 10 Ta có: = ; = = Vậy =3 Bài3: Hướng ... chữa Đáp án đúng: = x3 + 13 5 = ; = x9 + = 49 - HS theo dõi - HS làm tập sgk - HS làm 1vào bảng vở, HS làm bảng lớp NX bổ sung - HS làm vở, đổi chữa - Nêu cách hỗn số thành phân số cách so sánh phân...
 • 20
 • 70
 • 0

giao an tuan 3 lop 2

giao an tuan 3 lop 2
... Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động dạy - Cho hs làm , chữa - em lên bảng chữa bài, nx Tóm tắt: Lớp 2A :38 học sinh Lớp 2B: 33 học sinh Lớp 2A 2B.học sinh? Hoạt động học *Bài 1:Tính 23 dm +34 dm = 31 dm +44dm ... +34 dm = 31 dm +44dm = 18dm 7dm = 25 dm -5dm = *Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 70 40 = 30 Đ 65 15 = 40 S 90 30 = 70 S 94 32 = 62 Đ 90 -50 20 = 20 Đ 77 = 60 S * Bài 3: - Lập đề toán - Tìm hiểu - ... 2+ 10 = + 10 =8 + * Bài 2: Thực phép tính/15 +2 +5 = 10 + = 15 +1 +7 = 7+ + = 4+6 +3 = 5+5+5= 2+ 8+8 = *Bài 3: Giải toán theo tóm tắt: - HS lập đề toán tìm hiểu - HSgiải vở, chữa Bài giải Nhà Lan...
 • 6
 • 596
 • 0

Giao an tuan 14 lop 3

Giao an tuan 14 lop 3
... Củng cố cách giải toán có lời văn Số nhà xây là: 36 : = ( nhà ) Số nhà phải xây tiếp là: 36 - = 32 ( nhà ) Đáp số : 32 nhà - HS nêu yêu cầu, quan sát hình vẽ Bài 4: SGK, TL miệng - GV nhận xét, ... GV giao tập nhà: Ôn nội dung thể dục học Đạo Đức tiết 14 Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 1) I.Mục tiêu: 1.HS hiểu: - Thế quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng gềng - Sự cần thiết phải quan ... HS trình bày lớp nhận xét - GV kết luận: 3. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ trớc ý kiến, quan niệm có liên quan đến việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng * Cách...
 • 25
 • 351
 • 0

giao an tuan 32- lop 3

giao an tuan 32- lop 3
... tắt: 35 l : can 10 l : can ? - Muốn biết 10 l mật ong đựng vào can ta cần biết ? + can đựng lít - can chứa 35 l mật ong can chứa ? l mật ong làm nh ? + 35 : = ( l ) - lít mật ong chứa can 10 ... - 36 5 ngày (36 6 ngày) - 12 tháng - Không (tháng 32 + Những tháng có 31 ngày, 30 , 28, - Tháng có 28, 29 ngày 29 ? Tháng 4, 6, 9,11 có 30 ngày - Đại diện nhóm trình bày kết - GV giảng: Thời gian ... biểu - 2HS đọc đoạn - 4HS thi đọc đoạn - Tranh 1: Bác thợ săn xách nỏ vào rừng Tranh 2: Bác thợ săn thấy vợn ngồi ôm Tranh 3: Vợn mẹ chết thảm thơng Tranh 4: Bác thợ săn hối hận, bẻ gẫy nỏ, bỏ...
 • 35
 • 473
 • 0

giáo án tuần 1 Lớp 3

giáo án tuần 1 Lớp 3
... Ngy 15 /5 /19 41 ti Bc Pú Cao Bng Cú thnh viờn i trng Nụng Vn Dn (Bớ danh Kin ng),Nụng Vn Thn (Cao Sn),Lớ Tnh (Thanh Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 ... xột khen ngi K CHUYN 1GV nờu nhim v HS quan sỏt 3tranh minh ho 3on k li cõu chuyn 2HDHS k tng on theo tranh a HS quan sỏt tranh b Gi 3HS tip sc ni quan sỏt tranh v k li 3on ca cõu chuyn -Gv ... Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 i N Thỏng Tỏm 2 /19 56TNTP 30 /1/ 1975i TNTPHCM HS trỡnh by Nhúm khỏc ý kin Nm Hc 2008-2009 Nguyn Th Ban Mai Trng...
 • 15
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 26 lop 5giao an tuan 22 lop 5giao an tuan 23 lop 5giao an tuan 34 lop 5giao an tuan 24 lop 5giao an tuan 35 lop 5giao an tuan 27 lop 5giao an tuan 2 lop 5giao an tuan 27 lop 5 cktkngiao an tuan 27 lop 5 nam 2013giao an tuan 33 lop 5 cktknxem giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5 nam 2013đổi mới phương pháp dạy học giáo án tuần 2 lớp 5 soạn theo chuẩn ktkn và tích hợp giáo dục môi trường kĩ năng sốnggiao an tuan 27 lop 5 mon toan3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology developmentBia - Phu luc Chien luoc 2011-20202007 15 QD BTC sua doi bo sung QD 09 2006 danh muc hang hoa NK uu dai CEPT 2006 20132002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung Quoc2004 16 TT BTC huong dan thuc hien ND 99 2004 ND CP danh muc hh ASEAN Trung QuocHướng dẫn làm luận văn Thạc sĩThực trạng mua bán nợ xấu tại Việt Namufbang tong hop dang ky dt cho xet chon cap truong23397Quy dinh kem Thong tu 07TT số 07 2015 TT-BGDĐT QĐ kiến thức tồi thiểu sau khi tốt nghiệp,...Hàn Quốc Regulation 2Malaysia GSGN1MYS2