sinh họcđề cương học kì 2

sinh họcđề cương học 2

sinh họcđề cương học kì 2
... a.2n.(2x – 1) - Số NST hoàn toàn mới: a.2n.(2x – 2) II.Giảm phân Số NST Giảm phân I Giảm phân II Số cromatit Số tâm động Đơn Kép Trung gian 2n 4n 2n Trước 2n 4n 2n Giữa 2n 4n 2n Sau 2n 4n 2n ... n 2n n Trước n 2n n Giữa n 2n n Sau 2n 0 2n Cuối 2n 0 n 13 Quá trình tạo giao tử từ TB sinh dục sơ khai: Vùng TB sinh dục sơ khai đực (2n) TB sinh dục sơ khai (2n) a TB b Tb (n.p) a.2x TB (2n) ... (n.p) a.2x TB (2n) b.2y TB (2n) Vùng sinh trưởng a.2x TB sinh tinh (2n) b.2y TB sinh trứng (2n) Vùng chín (g.p) 4.a.2x tinh trùg (n) b.2y trứng (n)+ 3.b.2y thể cực (n) Vùng sinh sản - Số lượng...
 • 14
 • 1,903
 • 0

Đề cương học môn Sinh học lớp 11 nâng cao năm học 2011 2012

Đề cương học kì môn Sinh học lớp 11 nâng cao năm học 2011 2012
... sáng âm Câu 26: Ứng động không sinh trưởng thực vật gì? Ứng động sinh trưởng thực vật gì? - Ứng động không sinh trưởng: kiểu ứng động sư sinh trưởng tế bào - Ứng động sinh trưởng: kiểu ứng động mà ... tiếp Câu 33: Tập tính bẩm sinh gì? Cho vd? - Là tập tính sinh có, truyền bền vững, đặc trưng cho loài - Vd: Rùa sinh sản, linh dương bảo vệ lãnh thổ,… Câu 34: Tập tính học gì? Cho vd? - Là tập ... trò: - Ảnh hưởng đến sinh trưởng định xuất trồng - Có vai trò cấu trúc - Tham gia vào trình sinh lý trồng (điều tiêt enzim, côenzim,…)  Nguồn Nitơ cho cây: - Nguồn vật lí, hoá học - Nguồn cố định...
 • 8
 • 179
 • 1

Đề cương sinh 1 tiết học II lớp 10

Đề cương sinh 1 tiết học kì II lớp 10
... pháp nuôi cấy liên tục sản xuất sinh khối để thu nhận protêin đơn bào, hợp chất có hoạt tính sinh học axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmon, ● Vì trình sinh trưởng vi sinh vật nuôi cấy không liên ... albicans gây bệnh người 4 .SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Khái niệm: - Sự sinh trưởng quần thể vi sinh vật hiểu tăng số lượng tế bào quần thể - Thời gian hệ (kí hiệu g) thời gian từ sinh tế bào tế bào phân ... tiên: hợp chất 3C 3.VI SINH VẬT + + + Khái niệm: sinh vật có kích thước nhỏ, quan sát kính hiển vi Đặc điểm: Kích thước nhỏ hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng sinh sản nhanh, phân...
 • 5
 • 190
 • 0

De cuong hoc ki 2 (lop 12)

De cuong hoc ki 2 (lop 12)
... animals and plants A dependent B depedendable `C depending D depedened 164 There some good news about our school lately A is B are C has been D have been 165 The good news made her A happiness ... That is (21 0) _ _ interesting point of view worth further (21 1) .Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV There are no jobs that (21 2) a person ... up C brought up D took up 126 Brain has been working ……… since he was promoted A much harder B as harder C just as harder D more hardly 127 The 22 nd SEA Games were well prepared and ……… organized...
 • 8
 • 388
 • 2

Đề cương học 1

Đề cương học kì 1
... trò C với x = -1/ 2 Bài 6:Giải phương trình: a) x − x +1 − = b)(2+ x ) (1 + x ) = x + c) (2 x − 3)(2 + x ) + = ( x ≥ x ≠ ) e) 15 x − 15 x = 11 = 15 x 3 f) x +1 x −5 = 15 g) ( x 1) = Họ tên:……………………………………Lớp ... số khác II.Tự luận: ĐẠI SỐ: Bài 1: Thực phép tính: a) − 32 + 72 − 12 b) 50 + 28 − 98 c) ( 11 + − 11 −6 ) : + 10 d) + − − − 15 3− 216 + + ) − ) e) ( f) ( 3− 3 1 −2 +5 −2 Bài 2: Chứng minh biểu ... a) d = 10 b) d = c) a, b d) a, b sai II Trắc nghiệm tự luận: (7đ) Bài 1: (1 ) Thực phép tính: 1 − a) 12 + 27 − − 48 b) 3− 3+  a +1  a 1   Bài 2: (1, 5đ) Cho biểu thức : A =    a 1 − a...
 • 4
 • 197
 • 0

De cương hoc ki 1 mon toan 10

De cương hoc ki 1 mon toan 10
... TRÌNH : 1, Giải pt sau: , a, |x-6| = | x2-5x +9| b, |3x +1| = |x +1| 2 2, Giải pt sau: a, | x -5x +5| = -2x +10 x -11 b, (|x| +1) 2 = 4|x| +9 c, 2|x+2|+2|x -1| = d, c, x− + − = 1 x +1 + =2 x +1 3, Giải ... với qua điểm x = 17 , Tìm m để phương trình : x2 -2(m +1) x -m -1 =0 Có hai nghiệm x1 , x2 mà : x12 +x22 -6x1x2 đạt giá trị nhỏ 18 , Tìm m để pt sau vô nghiệm: mx + 2m =1 x +1 19, Tìm m để phương ...  x   2  1 10 Cho phương trình bậc hai: x2 +2mx + = Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2 cho biểu thức sau đạt giá trị nhỏ : x12 − x1 + x22 − x2 + 11 Tìm giá trị nhỏ 11 Cho parabol:...
 • 4
 • 303
 • 0

De cuong hoc ki 1 ngan gon

De cuong hoc ki 1 ngan gon
... = b 16 x + 16 x + = c 2x + 8x 20 18 x = Bài 11 : Giải phơng trình a) 2x 3x 11 = x d) x + x b) 4(x + 2)2 = d ( x + 2) 16 16 x + = e) = 3x 5x + 14 c) x x = 2x + 3x = x + f) 4x +1 = ... Dạng hệ phơng trình Bài 12 : Giải hệ phơng trình a) 2x+3y=-2 b) 3x-2y= -3 2x +y = 7x+4y=74 9x+8y=6 c) 3x+2y= 32 e) x y + =0 5x-y =11 4x+3y=6 d) f) 2x-y=2 x y + = 3 4x-5y -10 = Trên đờng thành công ... cắt CA E 1. Chứng minh tam giác BEC cân Gọi I hình chiếu A BE, Chứng minh AI = AH 3.Chứng minh BE tiếp tuyến đờng tròn (A; AH) 4.Chứng minh BE = BH + DE Dạng 5:Toán giải phơng trình Bài 10 : Giải...
 • 2
 • 183
 • 0

đề cương học 1 lớp 10

đề cương học kì 1 lớp 10
... Chemistry in 19 11 a awarded b was awarded c had awarded d had been awarded 10 The sun in the East and in the West a rises/ set b rises/ sets c rose/ had set d has risen/ has set 11 I able ... ……………………………………………………………………………………………… 10 Miss Phuong loves teaching because she loves working with children ………………………………………………………………………………………………… 11 Mr Vy often get up at 4:30 …………………………………………………………………………………………………… 12 “ I’ll ... built 17 Look at those cars! They ! a will crash b are crashing c will be crashed d are going to crash 18 I have lived in a small house near the coast 19 90 a from b since c in d for 19 Ann...
 • 4
 • 214
 • 1

đề cương học 1 toán 7

đề cương học kì 1 toán 7
... đề cương tham khảo em có điều kiện để ôn tập GV: Nguyễn Hoà Chúc em ôn tập đạt kết mùa thi học I năm học 2 010 -2 011 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: ( ôn tập học I môn toán tham khảo ) Đọc thật kĩ đề ... thuộc đồ thị hàm số y = x Bài 12 : Hai lớp 7a, 7b lao động trồng Biết tỉ số số trồng lớp 7a 7b 0,8 lớp 7b trồng nhiều lớp 7a 18 Tính số lớp trồng ? BÀI TẬP HÌNH : Bài 1: Cho đoạn thẳng AB dài cm ... z = = x + y - z= 12 (−3) n 16 = ; d) = - ; e) 8n : 2n = ; 2n 81 Bài : mét dây đồng nặng 60,2 gam Hỏi 10 km dây đồng nặng kg Bài 7: Cho biết 15 công nhân xây nhà hết 10 ngày Hỏi 18 công nhân xây...
 • 5
 • 155
 • 1

Đề cương học I môn toán 11

Đề cương học kì I môn toán 11
... − sin x cos x = + i) 2sin x − sin x = −3 Năm học: 2010 – 2 011 B i 6: Gi i phương trình sau: a) 3sin x − sin x cos x + cos x − = b) 3cos x + sin x + − cos x = c) 2sin x − sin x = ( ) 2 d) sin ... phân công 12 bạn sinh viên giúp xã khó khăn, xã gồm sinh viên B i 11: Một tiệc có 10 nam nữ gi i khiêu vũ Ngư i ta chọn có thứ tự nam nữ để ghép thành cặp H i có cách chọn? B i 12: Có cách chọn ... chữ tiếng Việt B i 13: Trong câu lạc có 10 cầu thủ bóng bàn có khả tham gia thi đấu gi i bóng bàn toàn quốc H i có cách thành lập đ i tuyển gồm ngư i? B i 14: Rút ngẫu nhiên bi từ hộp gồm bi xanh,...
 • 4
 • 169
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HỌC I MÔN VẬT LÝ pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ pptx
... ngược So sánh dẫn i n kim lo i chất i n phân: Chất i n phân dẫn i n không tốt kim lo i vì: + mật độ ion chất i n phân bé mật độ ion kim lo i + Kh i lượng kích thước ion lớn kh i lượng kích thước ... chất xem kim lo i hay i n m i Ví dụ: Si, Ge, As, Te, Se Đặc i m chất bán dẩn : i n trở suất có giá trị nằm khoảng trung gian giứa ĐTS kim lo i i n trở suất i n m i; Phụ thuộc vào nhiệt độ tạp ... tích i n g i ion Ion chuyển động tự dung dịch trở thành hạt t i i n Anion ion âm như: nhóm (OH)- ;(Gốc axit)Dòng i n chất i n phân dòng ion âm ion dương chuyển động có hướng theo hai chiều...
 • 5
 • 200
 • 0

Đề thi pháp luật đại cương học 1 – 2009-2009 docx

Đề thi pháp luật đại cương học kì 1 – 2009-2009 docx
... hành vi vi phạm pháp luật hội đủ yếu tố hành vi(bắn cung),trái pháp luật( gây thương tích),có lỗi(lỗi vô ý tự tin),năng lực pháp Đề Đề 1: Tại quyền lực công cộng nhà nước thi t lập xã hội ... Phần 1: 15 câu trắc nghiệm Phần 2:5 câu trắc nghiệm đúng,sai giải thik ngắn gọn -Hành vi làm trái luật kinh tế hành vi vi phạm luật kinh tế -Bất công dân quyền lập di chúc -Năng lực pháp lí ... quy phạm pháp luật Đáp án:5 câu sai Phần 3:xử lí tình A B vào rừng săn thú,sau người thi bắn cung cách đặt táo lên đầu.A bắn trúng vào mắt B.Hỏi A có hành vi vi phạm pháp luật chưa?Giải thik? Đáp...
 • 4
 • 2,480
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập sinh lớp 8 học kì 2đề cương sinh lớp 9 học kì 2đề cương học kì 2 sinh 8đề cương học kì 2 sinh 11đề cương ôn tập sinh lớp 10 học kì 2đề cương môn sinh lớp 10 học kì 2de cuong on tap sinh lop 11 hoc ki 2de cuong on tap mon sinh lop 11 hoc ki 2de cuong mon sinh lop 11 hoc ki 2đề cương sinh lớp 11 học kì 2đề cương sinh lớp 8 học kì 2đề cương ôn tập sinh 7 giữa học kì 2đề cương học kì 2 sinh học 7đề cương môn sinh lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập sinh lớp 9 học kì 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây