giáo trình hải dương học đại dương

Giáo trình xã hội học đại cương

Giáo trình xã hội học đại cương
... tôn giáo khoa học xung đột gay gắt * Tác phẩm: Công trình gồm 2TP : - Hệ thống trị học thực chứng - Triết học thực chứng * Đóng góp cụ thể: + Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học hội học ... phổ biến xh đại Kết luận : XHH E.Durkheim phản ánh rõ ý tưởng H.Spencer “cơ thể hội , tiến hoá hội, chức hội XHH E.Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ người hội XHH cần ... thành ba lĩnh vực KH liên ngành Một KT học Xh gần với KT học trị, hai XH học Ktế ba lĩnh vực nghiên cứu “Kinh tế học hội * Với trị học : Chính trị học chủ yếu nghiên cứu quyền lực phân chia...
 • 23
 • 3,328
 • 14

Giáo trình quản trị học đại cương part 1

Giáo trình quản trị học đại cương part 1
... không khác nhà quản trị vừa nói đến; Như vậy, nhà quản trị? Nhà quản trị đóng vai trò gì? Và nhà quản trị cần có kỹ gì? Chương 1: Tổng quan quản trị 4 .1 Ai nhà quản trị? Các nhà quản trị hoạt động ... mà cấp bậc quản trị khác dành để thực chức không 15 % 18 % 24% 33% 28% 36% 51% 36% 10 % 13 % 22% 14 % Hình 1. 4 Tỷ lệ % thời gian dành cho chức quản trị theo cấp bậc quản trị 4.2 Nhà quản trị thực vai ... Hình 1. 3 Các cấp bậc quản Trị Nhiệm Vụ Chủ Yếu Cấp Quản Trị 4 .1. 2 Quản trị viên cấp hay cấp trung gian (Middle Managers) Đó nhà quản trị hoạt động quản trị viên lãnh đạo (cao cấp) quản trị viên...
 • 19
 • 626
 • 2

Giáo trình tâm lí học đại cương

Giáo trình tâm lí học đại cương
... nghành tâm lý: tâm học nghệ thuật, tâm học y học, tâm học sư phạm, tâm học lưá tuổi, tâm học thương nghiệp, tâm học quân sự, tâm học thể thao, tâm học hàng không , tâm học ... LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC .5 1 .Tâm học thời cổ đại Tâm học cận đại Sự bế tắc tâm học tâm Tâm học kỷ XX .9 5 .Tâm học hoạt ... lý học Vật lý học, Tâm học Động vật học Các nhà Tâm học (TLH) theo đường khách quan: TLH phân tâm, TLH Ghestan, TLH hành vi Hoàng Đức Lâm Khoa Sư Phạm Tâm học đại cương - 10 - a.Tâm...
 • 65
 • 817
 • 5

Giáo trình: Tâm lý học đại cương

Giáo trình: Tâm lý học đại cương
... Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC Chương Tâm học khoa học I Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Tâm tâm học Tâm lý: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, ... 1903),Bert(1818- 1903) - Theo họ cần gắn tâm học với tâm học, thuyết tiến hoá xây dựng tâm học theo mô hình khoa học tự nhiên 3.7 Tâm học hoạt động - Do nhà tâm học Xô viết sáng lập L.X Vưgôtxki, ... động tâm mặt số lượng chất lượng - Phát quy luật hình thành phát triển tâm - Tìm chế tượng tâm - Áp dụng tâm cách có hiệu Vị trí, ý nghĩa tâm học Vị trí: - Tâm học triết học - Tâm...
 • 40
 • 3,903
 • 41

Giáo trình thiên văn học đại cương

Giáo trình thiên văn học đại cương
... gian Thiên văn mơn học giới siêu vĩ mơ Cùng với phần học khác vật lý, thiên văn giúp có tranh tồn diện giới tự nhiên Thiên văn mơn học cổ điển, đồng thời đại Lượng kiến thức đồ sộ Thiên văn từ ... Cơng cụ tính tốn thiên văn tốn học, phần thiên văn tính tốn Rất nhiều nhà thiên văn đồng thời nhà tốn học Trước mơn thiên văn thường dạy khoa tốn Trong q trình tìm hiểu cấu tạo thiên thể ta khơng ... Galileo thiên văn học nói chung IV GALILEO VÀ KỶ NGUN MỚI TRONG THIÊN VĂN Khơng thể khơng nhắc tới Galileo giáo trình thiên văn Vì ơng người góp cơng đầu cho việc xây dựng thiên văn đại Ơng...
 • 156
 • 642
 • 8

giao trinh quan tri hoc dai cuong

giao trinh quan tri hoc dai cuong
... Hiệu thông tin Chất lượng thông tin tiêu quan trọng, nhiên giác độ quản trị hiệu thông tin lại quan trọng nhiều Xét chất hiệu thông tin quản trị phản ánh mối quan hệ chi phí thông tin kết mà mang ... cải tiến việc làm định theo nhóm Ra định nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị Quyết định quản trị có ảnh hưởng đến vấn đề quan trọng tổ chức tồn phát tri n tổ chức đó, ảnh hưởng đến vấn đề thứ yếu mức ... ngược lại vận động qui luật khách quan thất bại điều chắn thành công đến với định phù hợp với đòi hỏi qui luật khách quan Như việc nhận thức đắn qui luật khách quan sử dụng chúng khoa học sở định...
 • 19
 • 374
 • 0

Tài liệu Giáo trình "Tâm lý học đại cương" pdf

Tài liệu Giáo trình
... vi cá nhân 42 Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC Chương Tâm học khoa học I Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Tâm tâm học Tâm lý: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn ... 1903),Bert(1818- 1903) - Theo họ cần gắn tâm học với tâm học, thuyết tiến hoá xây dựng tâm học theo mô hình khoa học tự nhiên 3.7 Tâm học hoạt động - Do nhà tâm học Xô viết sáng lập L.X Vưgôtxki, ... CỦA TÂM LÝ HỌC Chương Tâm học khoa học I Đối tượng, nhiệm vụ tâm học .6 Chương II: 13 Cơ sở tự nhiên sở xã hội tâm người 13 I Cơ sở tự nhiên tâm người .13 Não tâm 13...
 • 43
 • 2,520
 • 50

Tài liệu Giáo trình thiên văn học đại cương pptx

Tài liệu Giáo trình thiên văn học đại cương pptx
... gian Thiên văn mơn học giới siêu vĩ mơ Cùng với phần học khác vật lý, thiên văn giúp có tranh tồn diện giới tự nhiên Thiên văn mơn học cổ điển, đồng thời đại Lượng kiến thức đồ sộ Thiên văn từ ... Cơng cụ tính tốn thiên văn tốn học, phần thiên văn tính tốn Rất nhiều nhà thiên văn đồng thời nhà tốn học Trước mơn thiên văn thường dạy khoa tốn Trong q trình tìm hiểu cấu tạo thiên thể ta khơng ... Galileo thiên văn học nói chung IV GALILEO VÀ KỶ NGUN MỚI TRONG THIÊN VĂN Khơng thể khơng nhắc tới Galileo giáo trình thiên văn Vì ơng người góp cơng đầu cho việc xây dựng thiên văn đại Ơng...
 • 156
 • 677
 • 1

Xem thêm