Đồ án nghiên cứu thu nhận proteaza từ bacillus subtilis và ứng dụng vào sản xuất dịch đạm thuỷ phân

nghiên cứu thu nhận proteaza từ bacillus subtilis ứng dụng vào sản xuất dịch đạm thuỷ phân

nghiên cứu thu nhận proteaza từ bacillus subtilis và ứng dụng vào sản xuất dịch đạm thuỷ phân
... trình thu phân cá mối proteaza Bacillus nồng độ muối thích hợp 3% (Tạp chí thu sản ,2003) 5) Theo kết nghiên cứu thu nhận bảo quản proteaza từ chế phẩm lên men bề mặt vi khuẩn Bac .subtilis Proteaza ... 10-4 thiết bị thông dụng phòng thí nghiệm 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 2.2.1 Quy trình thu nhận dịch chiết enzym :  Qui trình thu nhận enzym proteaza từ Bacillus subtilis: Nghiên cứu sử dụng ... cho nhà khoa học lĩnh vực chế biến thu sản phải nghiên cứu rút ngắn thời gian sản xuất Thời gian vừa qua có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng proteaza vào sản xuất nước mắm rút ngắn thời gian...
 • 57
 • 414
 • 0

Nghiên cứu chiết rút iod từ rong nâu ứng dụng để sản xuất nước mắm iod

Nghiên cứu chiết rút iod từ rong nâu và ứng dụng để sản xuất nước mắm iod
... rút Iod từ rong Nâu ứng dụng để sản xuất nước mắm Iod .Đề tài gồm phần:  Tìm hiểu khái quát rong Nâu, vai trò dinh dưỡng Iod, chiết rút Iod từ rong Nâu chọn loại nước mắm sử dụng Nghiên cứu ... công nghệ chiết rút Iod từ rong Nâu Nghiên cứu xây dựng công thức phối trộn cao rong Iod vào nước mắm  đề xuất quy trình sản xuất nước mắm có bổ sung Iod chiết rút từ rong Nâu 2 Trong trình ... trưng mà nước mắm Phú Quốc, Phan Thiết… có 1.3.4 .Nước mắm có bổ sung Iod Cho đến nay, tài liệu nghiên cứu để phối chế Iod vào nước mắm sản xuất nước mắm Iod hạn chế Nhân dân ta coi nước mắm thứ...
 • 75
 • 712
 • 4

Luận văn Nghiên cứu trích ly polyphenol từ lá sakê ứng dụng tạo sản phẩm đồ uống giàu polyphenoll

Luận văn Nghiên cứu trích ly polyphenol từ lá sakê và ứng dụng tạo sản phẩm đồ uống giàu polyphenoll
... cao polyphenol (mg) Khối lượng cao Polyphenol (mg) X 100% 3.2.4 ứng dụng cao chiết polyphenol vào trình tạo sản phẩm a) Trà sakê đóng chai ♦♦♦ Sơ đồ quy trình: Hình 2.16: Sơ đồ quy trình tạo sản ... sung polyphenol WH Greantea nĩéyehé^ĩ I'Ĩ Hình 2.10: Một sô" sản phẩm thuốc hay thực phẩm chức có bổ sung polyphenol Hình 2.11: Một sô" sản phẩm mỹ phẩm có bổ sung polyphenol 2.2.7 Trích ly polyphenol ... polyphenol, không riêng sản phẩm thực phẩm sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm Phần lớn polyphenol sử dụng bổ sung polyphenol chiết xuất từ loại trà xanh Hình 2.9: Một sô" sản phẩm thực phẩm nước bánh, rượu,...
 • 60
 • 729
 • 8

Tài liệu PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE GÂY HƯƠNG MẮM ĐẶC TRƯNG TỪ CHƯỢP MẮM ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CHAY TỪ NẤM docx

Tài liệu PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE VÀ GÂY HƯƠNG MẮM ĐẶC TRƯNG TỪ CHƯỢP MẮM VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CHAY TỪ NẤM docx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG VI SINH VẬT SINH PROTEASE VÀ GÂY HƢƠNG MẮM ĐẶC TRƢNG TỪ CHƢỢP MẮM VÀ ỨNG DỤNG VÀO ... Sinh Học, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, dƣới hƣớng dẫn giúp đỡ Th.S Vƣơng Thị Vi t Hoa thực đề tài Phân lập, tuyển chọn giống vi sinh vật sinh protease gây hƣơng mắm đặc trƣng ứng dụng vào sản xuất ... lập tuyển chọn chủng vi khuẩn sinh thủy phân tốt gây hƣơng mắm đặc trƣng dịch chiết nấm rơm từ ứng dụng vào sản xuất nƣớc mắm chay quy mô phòng thí nghiệm Do thiếu hóa chất để thực số phản ứng sinh...
 • 87
 • 363
 • 1

Luận văn thạc sĩ hóa hữu cơ NGHIÊN cứu TỔNG hợp AMIT từ AXIT béo ỨNG DỤNG làm CHẤT ức CHẾ ăn mòn KIM LOẠI

Luận văn thạc sĩ hóa hữu cơ NGHIÊN cứu TỔNG hợp AMIT từ AXIT béo và ỨNG DỤNG làm CHẤT ức CHẾ ăn mòn KIM LOẠI
... axit béo ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại" nhằm tổng hợp chất ức chế ăn mòn kim loại từ sản phẩm axit béo có tự nhiên Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp số amit từ axit béo - Định ... Dùng chất ức chế ăn mòn giải pháp để bảo vệ kim loại Các chất ức chế cho nhận điện tử, ức chế tạo màng sở amit họ chất ức chế có hiệu bảo vệ cao [9] Tổng hợp khảo sát chất ức chế ăn mòn kim loại ... Định danh amit thu từ axit béo Ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại Phổ LC-MS/MS Đo XRD Chụp SEM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tổng hợp amit Nghiên cứu yếu tố...
 • 68
 • 300
 • 1

Nghiên cứu tách silic dioxit từ vỏ trấu ứng dụng làm chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu tách silic dioxit từ vỏ trấu và ứng dụng làm chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... tài: Nghiên c u tách silic ñioxit t v tr u ng d ng làm ch t h p ph m t s h p ch t h u làm khóa lu n th c sĩ M c ñích nghiên c u - Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình tách SiO2 t v tr u - Nghiên ... u kh h p ph metylen xanh c a silic ñioxit Đ i tư ng ph m vi nghiên c u a Đ i tư ng nghiên c u b Ph m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u a Nghiên c u lí thuy t b Nghiên c u th c nghi m Ý nghĩa ... : = 10,876 (%) 3.3 TÁCH SILIC ĐIOXIT T 3.3.1 Các y u t V TR U nh hư ng ñ n trình tách SiO t v tr u 3.3.1.1 nh hư ng c a n ng ñ NaOH ñ n trình tách silic ñioxit t v tr u Đ nghiên c u nh hư ng...
 • 26
 • 1,277
 • 6

Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật

Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật
... có th Đó lý ch n ñ tài: Nghiên c u chi t tách carrageenan t rong s n ng d ng c ñ nh t bào vi sinh v t” M c ñích nghiên c u Nghiên c u ñ xu t quy trình chi t tách carrageenan có hi u su t thu ... n 1.4.3 Gi i thi u v c ñ nh vi sinh v t carrageenan C ñ nh t bào vi sinh v t carrageenan nh t t bào lo i gel này, t bào ñư c gi m ng lư i không gian ba chi u c a carrageenan t o b i liên k t ... có nhi u D a vào nh ng hi u bi t v th c ph m tính ch t c a carrageenan, ch n hư ng nghiên c u cho lu n văn Nghiên c u chi t tách carrageenan t rong s n ng d ng c ñ nh t bào vi sinh v t” V i...
 • 26
 • 450
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFAỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... xanh mờ 743 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm 3.3.3 Xác định thời gian nhúng giấy thị vào thực phẩm Bảng ... màu 745 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm Kết thí nghiệm cho thấy nhận biết hàn the hai loại giấy tương ... axit, giấy tiếp xúc với môi trường thực phẩm hàn the giấy chuyển màu từ đỏ sang tím (xám) xanh 739 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị...
 • 9
 • 425
 • 9

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật pot
... n 1.4.3 Gi i thi u v c ñ nh vi sinh v t carrageenan C ñ nh t bào vi sinh v t carrageenan nh t t bào lo i gel này, t bào ñư c gi m ng lư i không gian ba chi u c a carrageenan t o b i liên k t ... nguyên li u rong s n - Xác ñ nh hàm lư ng carrageenan c a rong s n s n ph m carrageenan chi t tách ñư c - Xác ñ nh hàm lư ng protein c a rong s n 4.3 Phương pháp vi sinh 4.3.1 Nuôi sinh kh i n ... enzym c a vi sinh v t, ph i b n v ng v i s t n công c a vi sinh v t, có kh c ñ nh vi sinh v t d dàng, an toàn v i vi sinh v t - Ch t mang ph i phù h p v i hình d ng thi t b ph n ng sinh h c có...
 • 26
 • 453
 • 0

Nghiên cứu sản xuất dịch đạm thủy phân từ đầu cá chẽm ứng dụng trong việc sản xuất nước chấm

Nghiên cứu sản xuất dịch đạm thủy phân từ đầu cá chẽm và ứng dụng trong việc sản xuất nước chấm
... ch bi n ch m 1.1.2.1 Trên th gi i M t s loài vư c nuôi hi n nay: ch m Châu Âu ch m Nhât B n, ch m Chile ch m Châu Á Trong ó ch m Châu Á c nuôi ph bi n Các nư c nuôi ch m ... thân thoi dài 6 Cùng tu i s có kích thư c l n c Trong mùa sinh s n, nh ng v y g n l huy t c a ng th i b ng to c s dày c [5] 1.1.1.6 Thành ph n hóa h c c a Ch m Thành ... ng v t có xương s ng Chordata L p xương Osteichthyes Phân l p vây tia B vư c Actianopteryga Pereiformes Phân b vư c H sơn bi n Gi ng ch m Loài Ch m Percoidei Centropomidal...
 • 93
 • 1,022
 • 7

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu THỦY PHÂN CARRAGEENAN từ RONG sụn (kappaphycus alvarezii) BẰNG ENZYME AMYLASE ỨNG DỤNG vào sản XUẤT TRÀ UỐNG hòa TAN

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu THỦY PHÂN CARRAGEENAN từ RONG sụn (kappaphycus alvarezii) BẰNG ENZYME AMYLASE và ỨNG DỤNG vào sản XUẤT TRÀ UỐNG hòa TAN
... đông từ rong sụn; Nghiên cứu sản xuất carramin thay hàn the sản xuất giò chả; Nghiên cứu sản xuất gỏi rong sụn; Nghiên cứu sản xuất bánh tráng rong; Nghiên cứu sản xuất Car y dược; Nghiên cứu ... từ rong sụn Mục đích: thủy phân Car từ rong sụn ứng dụng vào sản xuất trà hòa tan Cụ thể: đưa Car dạng Dexcar có khả hòa tan tốt, có hoạt tính sinh học cao ứng dụng sản xuất trà uống hòa tan Để ... phẩm trà hòa tan có thêm chức phòng chống bệnh tật cho người Vì thế, đề tài: Bước đầu nghiên cứu thủy phân Car từ rong sụn Kappaphycus alvarezii enzyme amylase ứng dụng vào sản xuất trà uống hòa...
 • 122
 • 339
 • 0

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu THỦY PHÂN CARRAGEENAN từ RONG sụn (kappaphycus alvarezii) BẰNG ENZYME AMYLASE ỨNG DỤNG vào sản XUẤT TRÀ UỐNG hòa TAN

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu THỦY PHÂN CARRAGEENAN từ RONG sụn (kappaphycus alvarezii) BẰNG ENZYME AMYLASE và ỨNG DỤNG vào sản XUẤT TRÀ UỐNG hòa TAN
... đông từ rong sụn; Nghiên cứu sản xuất carramin thay hàn the sản xuất giò chả; Nghiên cứu sản xuất gỏi rong sụn; Nghiên cứu sản xuất bánh tráng rong; Nghiên cứu sản xuất Car y dược; Nghiên cứu ... từ rong sụn Mục đích: thủy phân Car từ rong sụn ứng dụng vào sản xuất trà hòa tan Cụ thể: đưa Car dạng Dexcar có khả hòa tan tốt, có hoạt tính sinh học cao ứng dụng sản xuất trà uống hòa tan Để ... phẩm trà hòa tan có thêm chức phòng chống bệnh tật cho người Vì thế, đề tài: Bước đầu nghiên cứu thủy phân Car từ rong sụn Kappaphycus alvarezii enzyme amylase ứng dụng vào sản xuất trà uống hòa...
 • 121
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmmột số kết quả nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng vào sản xuất thuộc lĩnh vực cơ điện nông nghieepj và công nghệ sau thu hoạchnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh hemophilia anghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạnggiải pháp thứ ba đầu tư đổi mới và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực nghiệp vụ thẻnghe phuong an san pham he thong thiet bi va cac chi tieu kinh te ky thuat co the duoc ung dung vao san xuatnghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnđồ án nghiên cứu tio2đồ án nghiên cứu xây dựngđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpThông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênBài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏecông văncông văn