Mô Hình Hóa Hành Vi Lựa Chọn: Lý Thuyết và Ứng Dụng

hình hóa sự phụ thuộc với các copula ứng dụng

Mô hình hóa sự phụ thuộc với các copula và ứng dụng
... tính chất copula, phụ thuộc số ví dụ minh họa Chương 2: hình hóa phụ thuộc với copula ứng dụng Chương trình bày việc hình hóa phụ thuộc với copula thông qua phụ thuộc đuôi phân phối copula ... bày họ copula hình hóa phụ thuộc với copula thông qua việc nghiên cứu phụ thuộc đuôi hai phân phối Các kết cung cấp sở cho quan tâm đến hình hóa phụ thuộc lý thuyết ứng dụng thực tế Với mong ... u→1 Do hệ số phụ đuôi C hệ số phụ thuộc đuôi C 33 Chương hình hóa phụ thuộc với copula ứng dụng Chương trình bày hình hóa phụ thuộc biến ngẫu nhiên phương pháp copula Vì vậy, vấn đề chương...
 • 81
 • 721
 • 2

hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái)

Mô hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái)
... quan ngôn ngữ hình hóa UML hình hóa yêu cầu (biểu đồ ca sử dụng) hình hóa lĩnh vực ứng dụng (biểu đồ lớp lĩnh vực) hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái) Biểu đồ kiến trúc ... sinh mã trình hình hóa liệu 2010 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài – 2/38 Bài hình hóa hành vi hình hóa tương tác hình hóa hành vi    Hành vi (behavior) cách hành động, cách ... - 29/34 Biểu đồ cộng tác   Cả biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác tả luồng điều khiển kịch Khác biệt biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác    biểu đồ cộng tác tả luồng liệu biểu đồ trình...
 • 39
 • 567
 • 0

bài 5: hình hóa hành vi sự tương tác

bài 5: Mô hình hóa hành vi và sự tương tác
... 3/38 hình hóa hành vi    Hành vi (behavior) cách hành động, cách cư xử hệ thống hình hóa hành vi diễn tả khía cạnh động hệ thống Có cách tiếp cận hành vi hệ thống     Hành vi thể tương ... sinh vi n nắm Tại cần phải hình hóa hành vi Có cách hình hóa hành vi Biểu đồ tương tác có loại Ưu nhược điểm loại Cách xây dựng biểu đồ tương tác Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài - ... thể tương tác đối tượng, tạo nên kịch Hành vi biểu lộ cách ứng xử đối tượng trước kiện xảy với Hành vi bộc lộ công vi c luồng công vi c UML có biểu đồ khác đáp ứng cách tiếp cận với hành vi hệ thống...
 • 25
 • 319
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách, bài giảng tự do hóa tài chính tăng trưởng pptx

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng tự do hóa tài chính và tăng trưởng pptx
... suất thực tăng trưởng GDP GDP grwoth 1999-2008 25 20 R² = 0.018 15 10 (20.00) (15.00) (10.00) (5.00) - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 -5 Real interest rate 1999-2008 Mức vốn hóa thị trường ... King and Levine 1993 M2 theo % GDP Tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân theo % GDP Tín dụng cho khu vực tư nhân GDP bình quân 300 y = 20.516ln(x) - 110.42 R² = ... 35.00 -5 Real interest rate 1999-2008 Mức vốn hóa thị trường vốn chủ sở hữu theo phần trăm GDP tăng trưởng 25 GDP growth 1999-2008 20 R² = 0.027 15 10 0 -5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Stock...
 • 5
 • 180
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách bài giảng chính sách tài khóa ở các nước đang phát triển

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng chính sách tài khóa ở các nước đang phát triển
... Chính sách tài khóa thu hẹp Chính sách tài khóa thuận nghịch chu kỳ Kaminsky, Reinhart Vegh 2004 • nước phát triển, sách tài khóa thường nghịch chu kỳ • nước phát triển, sách tài khóa ... phát triển, sách tài khóa thường thuận chu kỳ • Chính sách tài khóa cần “ngược chiều gió” xuôi theo chiều chu kỳ kinh tế Biên Độ Chu Kỳ Chính Sách Tài Khóa 1960-2003 Nguồn: Kaminsky, Reinhart Vegh ... Serven 2008 • Các nước giàu nghèo có xu hướng cắt giảm đầu tư thay tiêu dùng thời kỳ kinh tế khó khăn, • Đầu tư giảm làm giảm tăng trưởng giá trị dòng doanh thu hay trả nợ tài khóa • Nhưng phải...
 • 6
 • 308
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách bài giảng chính sách tiền tệ tiền tệ lạm phát

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng chính sách tiền tệ tiền tệ và lạm phát
... thất lớn cho GDP thực việc làm  thuyết thực nghiệm chứng minh vai trò sách tiền tệ - Hướng vào mục tiêu trì ổn định giá Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ nghĩa định mức lãi suất thức ... 11/8/2010 Chính sách tiền tệ  Sau WWII đến cuối 1970s, hầu hết nhà kinh tế sách cho sách tiền tệ có vai trò với lạm phát, công cụ hữu hiệu quản tổng cầu  Thực tế cho thấy giá bất ... đổi dài hạn sản lượng lạm phát Tỷ lệ lạm phát dài hạn xác định sách tiền tệ Trong ngắn hạn sách tiền tệ tác động đến sản lượng việc làm – công cụ ổn định hóa Chính sách tiền tệ mở rộng chiến với...
 • 19
 • 272
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách bài giảng các chỉ số kinh tế

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
... Macroeconomic Indicators Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Macroeconomics, Fall 2010 16 Lecture 3: Macroeconomic Indicators Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) • Một số đo mức giá khác số giá tiêu dùng (CPI) • ... Fall 2010 22 11 Lecture 3: Macroeconomic Indicators Các số tài khóa • Ngân sách nhà nước – Thâm hụt thặng dư • Chi tiêu công, đầu tư công • Chính sách tài khóa – Mở rộng thu hẹp 23 Macroeconomics, ... Macroeconomic Indicators Lạm phát hệ số giảm phát GDP • Tỉ lệ lạm phát phần trăm gia tăng mức giá chung • Một số đo mức giá hệ số giảm phát GDP, định nghĩa là: Hệ số giảm phát GDP = 100 x GDP danh...
 • 12
 • 273
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách, bài giảng lạm phát thất nghiệp các vấn đề lao động

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng lạm phát và thất nghiệp các vấn đề lao động
... Unemployment Lạm phát thất nghiệp • Trong ngắn hạn có đánh đổi lạm phát thất nghiệp: Lạm phát cao, thất nghiệp thấp – Lạm phát thấp, thất nghiệp cao • Trong dài hạn: thất nghiệp đạt trạng thái thất nghiệp ... có việc + Số người thất nghiệp Số người thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp = x 100 Lực lượng lao động Lực lượng lao động Tỷ lệ tham gia lao động = x 100 Tổng số dân độ tuổi lao động Macroeconomics ... Inflation and Unemployment Các vấn đề lao động sách Việt Nam • • • • Khiếm dụng lao động (underemployment) Trình độ chất lượng lực lượng lao động Năng suất lao động Thị trường lao động phi thức Macroeconomics...
 • 18
 • 396
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách bài giảng hạch toán thu nhập quốc dân

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng hạch toán thu nhập quốc dân
... Kết hoạt động kinh tế theo số liệu – Hạch toán sản xuất /thu nhập quốc dân  Dòng tiền – flows of money, phận khác kinh tế  Trữ lượng (Stock) lưu lượng (Flow)?  Các phận kinh tế?  Các khu vực ... NDP (sản phẩm quốc nội ròng) = GDP – khấu     hao (hay khoản tiêu dùng vốn) NI (thu nhập quốc dân) = NDP – thu kinh doanh gián thu + trợ giá PI (thu nhập cá nhân) = NI – (thu kinh doanh + ... quốc gia - ý nghĩa kinh tế  Nền kinh tế mở:  Thu nhập Y = C + I + G + EX – IM  Chi tiêu nội địa A = C + I + G  Ví dụ:  Thu nhập < Chi tiêu => ?  Tài trợ?  Tài trợ ngắn hạn dài hạn?  Thu...
 • 11
 • 495
 • 0

kinh tế học thuyết ứng dụng chính sách bài giảng tăng trưởng kinh tế các tranh luận

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng tăng trưởng kinh tế và các tranh luận
... Đặc điểm nước tăng trưởng nhanh Ổn định trị kinh tế Đầu tư vào y tế giáo dục Các thể chế quản nhà nước hữu hiệu Môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân Điều kiện địa thuận lợi ... Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Gia nhập WTO Tăng trưởng dựa vào đầu tư XK CN Hiệp định TM VN-HK Khủng hoảng tài châu Á Ổn định Tăng trưởng dựa vào xuất thô FDI Bức tranh tăng trưởng Việt Nam ... Nam Á) • Môi trường kinh tế ổn định (Lạm phát thấp, thâm hụt ngân sách tài khoản vãng lai tầm kiểm soát) • Môi trường trị ổn định có lợi cho đầu tư (Chính sách, máy nhà nước, cách mạng,...
 • 16
 • 271
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách bài giảng Cán cân thanh toán Quan hệ giữa 4 khu vực trong nền kinh tế ppt

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Cán cân thanh toán và Quan hệ giữa 4 khu vực trong nền kinh tế ppt
...   Nguồn cho đầu tư nội địa Gross vs Net  Quan hệ khu vực: tư nhân, phủ, nước National vs Domestic (Khấu hao) (NFP) Cán cân toán (BOP)  Cán cân toán BOP:   Tóm tắt kết giao dịch xuyên biên ... Một số ví dụ thực hành Quan hệ cán cân vãng lai cán cân vốn tài chính? 9/30/2010 Tỷ trọng thành phần GDP Việt Nam Nguồn: GSO (2010) 2005 2009 100 100 35,58 38,13 32,87 34, 52 2,71 3,61 69,68 72,77 ... net foreign assets, debt 9/30/2010 Khu vực ngân sách    Cân ngân sách: FB = T – G Ngân sách thâm hụt: DEF = T – G ...
 • 10
 • 240
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách bài giảng Tăng trưởng kinh tế ppsx

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Tăng trưởng kinh tế ppsx
... gốc tăng trưởng Ý tưởng Solow • Robert Solow người tiên phong việc phân tích nguồn gốc tăng trưởng Câu hỏi Solow năm 1956: • “Có phần tăng trưởng kinh tế do: - tăng trưởng trữ lượng vốn - tăng trưởng ... gA = 0,01 TFP tăng trưởng 1% năm Tăng trưởng vốn giải thích (0,4 x 0,07)/0,05 = 56% tổng tăng trưởng Tăng trưởng lao động giải thích (0,6 x 0,02)/0,05 = 24% tổng tăng trưởng Tăng trưởng TFP giải ... tổng thu nhập • gK gL: tỷ lệ tăng trưởng vốn (K) lao động (L) • gA: tỷ lệ thay đổi A (hay TFP) Tăng trưởng sản lượng phụ thuộc vào tăng trưởng K, tăng trưởng L, tăng trưởng suất K L 10 10/18/2010...
 • 11
 • 248
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách bài giảng mở đầu doc

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng mở đầu doc
... kinh tế xu hướng tăng trưởng dài hạn 9/30/2010 Chính sách đạt mục tiêu  Chính sách kinh tế mô có thật cần thiết?  Ổn định hóa (ngắn hạn)  Chính sách phía cầu Chính sách tài khóa Chính sách ... vấn đề Kinh tế mô quan tâm  Kinh tế mô vi mô  Vấn đề mô Sản lượng Giá Việc làm Cán cân toán Tăng trưởng kinh tế  Tại vấn đề bên lại quan trọng? 9/30/2010 Mục tiêu chủ yếu sách  Tăng ... việc Tăng trưởng kinh tế  Lợi tăng trưởng kinh tế:  Mức sống cao  Tác động việc làm  Nguồn thu tài khoá  Thúc đẩy đầu tư  Niềm tin kinh doanh  Bất lợi tăng trưởng kinh tế  Rủi ro lạm phát...
 • 7
 • 229
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách bài giảng Trường phái cổ điển kinh tế học theo Keynes pptx

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Trường phái cổ điển và kinh tế học theo Keynes pptx
... Trong khủng hoảng, doanh nghiệp giữ tiền mặt Nền kinh tế Mỹ 1975-1985 12.0% 5.0% 10.0% 4.0% 3.0% 8.0% 6.0% 1.0% 4.0% 0.0% Inflation 2.0% -1.0% -2.0%...
 • 3
 • 230
 • 0

kinh tế học mô: thuyết ứng dụng chính sách bài giảng Giới thiệu chu kỳ kinh tế ppt

kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Giới thiệu chu kỳ kinh tế ppt
... growth 10.0% Inflation 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Thay đổi thu nhập bình quân đầu người giới Việt Nam: Tăng trưởng GDP lạm phát 25.0% GDP growth 20.0% Inflation 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1993...
 • 3
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp mô hình hóa hành vimô hình hóa hành vimô hình hóa hành vi của kiến trong thực tếtổng hợp lý thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi olympic 304 hóa học 10lý thuyết và ứng dụng chính sáchquản lý bưu chính lý thuyết và ứng dụngmàu sắc lý thuyết và ứng dụng pdfmàu sắc lý thuyết và ứng dụnggiáo trình plc s7300 lý thuyết và ứng dụngkỹ thuật cảm biến lý thuyết và ứng dụnggiáo trình plc s7 300 lý thuyết và ứng dụngsắc ký cơ sở lý thuyết và ứng dụng part 5giáo trình plc s7 300 lý thuyết và ứng dụng chương 5 bộ hiệu chỉnh pid các hàm xử lý tín hiệu tương tự và ứng dụnglý thuyết và ứng dụng phương pháp cải tiến chất lượng 6sigma tại ngân hàng techcombankquản lý bưu chính trọn bộ 2 tập lý thuyết và ứng dụng tập 2Đề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kế toán)đơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phídon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô