Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam

Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam
... triển vận tải biển giới giai đoạn đầu kỷ 21 60 ii i Chương 63 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC NÂNG CAO THỊ PHẦN VẬN TẢI CỦA ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 2.1 Thực trạng thị phần vận tải đội tàu biển ... động vận tải đội tàu biển Việt Nam 98 2.3.1 Vận tải biển nội địa 98 2.3.2 Vận tải biển nước 10 2.4 Thực trạng hệ thống sách quản hoạt động phát triển vận tải biển việc nâng cao thị phần vận tải ... ii đội tàu biển quốc gia 1.2.1 Sơ lược quản nhà nước ngành hàng hải 1.2.2 Vai trò quản nhà nước việc nâng cao thị phần vận tải 20 23 đội tàu biển quốc gia 1.3 Phương thức tác động nhà nước...
 • 11
 • 282
 • 3

111 Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam 

111 Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam 
... 1: C s lun v qun nh nc vic nõng cao th phn ti ca i tu bin quc gia Chng 2: Thc trng qun nh nc vic nõng cao th phn ti ca i tu bin Vit Nam Chng : Gii phỏp chớnh sỏch c bn vic nõng cao th ... nõng cao th phn ti ca i tu bin quc gia 1.3.1 Cỏc cụng c c s dng qun nõng cao TPVT Theo quan im chung, cụng c qun l tt c cỏc phng tin m ch th qun (nh nc) s dng tỏc ng lờn i tng qun ... ca qun nh nc vic nõng cao TPVT Phng phỏp qun th hin phng thc tỏc ng Nh nc cú th s dng nhiu phng thc tỏc ng ti i tng qun lý, t c mc tiờu nõng cao TPVT nh: tỏc ng theo quỏ trỡnh qun (t...
 • 238
 • 305
 • 0

Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam. potx

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam. potx
... án vii PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC NÂNG CAO THỊ PHẦN VẬN TẢI CỦA ĐỘI TÀU BIỂN QUỐC GIA 1.1 Khái quát đội tàu biển quốc gia thị phần vận tải đội tàu biển quốc ... việc nâng cao thị phần vận tải 20 23 đội tàu biển quốc gia 1.3 Phương thức tác động nhà nước để nâng cao thị phần vận tải 37 đội tàu biển quốc gia 1.3.1 Các công cụ sử dụng quản để nâng cao thị ... niệm đội tàu biển quốc gia 1.1.2 Thị phần vận tải đội tàu biển quốc gia 10 1.1.3 Sự cần thiết nâng cao thị phần vận tải đội tàu biển quốc gia 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị phần vận tải đội...
 • 13
 • 109
 • 0

Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biểnviệt nam

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển ở việt nam
... Chương 1: Cơ s lu n v qu n nhà nư c vi c nâng cao th ph n v n t i c a ñ i tàu bi n qu c gia Chương 2: Th c tr ng qu n nhà nư c vi c nâng cao th ph n v n t i c a ñ i tàu bi n Vi t Nam Chương ... th ng hoá s lu n v vai trò qu n nhà nư c, phân tích th c tr ng v qu n nhà nư c vi c nâng cao th ph n v n t i c a ñ i tàu bi n Vi t Nam, ñ xu t gi i pháp sách b n nh m nâng cao th ph n ... n vi c nâng cao th ph n v n t i c a ñ i tàu bi n Vi t Nam. / 8 Chng CƠ S LÝ LU N V QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG VI C NÂNG CAO TH PH N V N T I C A ð I TÀU BI N QU C GIA 1.1 Khái quát v ñ i tàu bi...
 • 237
 • 205
 • 0

Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao
... nc nõng cao TPVT 1.3.1 Cỏc cụng c c s dng qun nõng cao TPVT L ch th qun lý, nh nc s dng cỏc cụng c qun truyn ti c ý v mc tiờu cn t c ti i tng qun Cỏc cụng c thng c s dng qun nh nc ... tớch, ỏnh giỏ hin trng qun nh nc vic nõng cao TPVT, xỏc nh nguyờn nhõn hn ch s tng trng TPVT ca i tu bin Vit Nam thi gian qua - Vn dng c s lun v qun nh nc vic nõng cao TPVT cú kt hp kho sỏt, ... ny Mc tiờu nghiờn cu H thng hoỏ c s lun v vai trũ qun nh nc, phõn tớch thc trng v qun nh nc vic nõng cao TPVT, xut gii phỏp chớnh sỏch c bn nhm nõng cao TPVT ca i tu bin Vit Nam i tng...
 • 27
 • 33
 • 0

Hoàn thiện QUẢN nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở việt nam tiểu luận cao học

Hoàn thiện QUẢN lý nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở việt nam tiểu luận cao học
... trúng thầu thi công các công trình 3.1.8 Hoàn thiện quy chế đấu thầu xây dựng Việt Nam Căn vào văn quy định hành nhà nước quản đầu tư xây dựng quy chế đấu thầu, số quy định công tác đấu thầu ... lập Nhà thầu với nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu đơn dự thầu gọi nhà thầu liên danh 1.1.2.8 Nhà thầu phụ Là nhà thầu thực phần công việc gói thầu sở thỏa thuận hợp đồng ký với nhà thầu Nhà ... khái quát trình tổ chức đấu thầu xây dựng Việt Nam thực theo trình tự sau : Sơ tuyển nhà thầu (nếu có) Lập hồ sơ mời thầu Gửi thư mời thầu thông báo mời thầu Nhận quản hồ sơ dự thầu Mở thầu Đánh...
 • 55
 • 169
 • 1

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
... hoàn thi n QLNN lĩnh vực thi hành án hình Việc hoàn thi n QLNN lĩnh vực THAHS bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, chủ yếu gồm nội dung sau: a) Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng QLNN thi hành án hình Trong ... động quản tổ chức thi hành án năm qua bộc lộ nhiều hạn chế: máy quản thi hành án tình trạng phân tán, xé lẻ, hiệu công tác thi hành án chưa cao Bộ máy quản tổ chức thi hành án hành chưa ... ương đến địa phương: Cục thi hành án (ở Trung ương), phòng thi hành án (ở tỉnh), Đội thi hành án (ở huyện), việc tổ chức thi hành án có cấp phòng tỉnh đội thi hành án huyện Cục thi hành án thuộc...
 • 37
 • 176
 • 0

Hoàn thiện quản chất lượng để nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt

Hoàn thiện quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt hà
... 1: Khỏi quỏt v cụng ty BIA Vit H Chng 2: Tỡnh hỡnh qun cht lng v kinh doanh Cụng ty Bia Vit H Chng 3: Mt s gii phỏp qun cht lng nõng cao hiu qu kinh doanh Cụng ty Bia Vit Chuyờn ny c ... ng kinh doanh ca Cụng ty Bia Vit H bng nhng ch tiờu ta cú mt s nhn xột sau: - Hiu qu kinh doanh ca on Cụng ty: Hot ng kinh doanh ca cụng ty giai on nm 2005_2007 nhỡn chung l cú hiu qu v cụng ty ... v hch toỏn kinh doanh L mt cụng ty cú t cỏch phỏp nhõn v hch toỏn c lp, cụng ty cú nhim v sn xut v kinh doanh mt hng bia hi cú tớnh cht thi v Hỡnh thc hch toỏn kinh doanh ca Cụng ty c thc hin...
 • 72
 • 305
 • 0

Hoàn thiện quản rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam

Hoàn thiện quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam
... Information number 17 b 1.2.2.3 H 1.3 Q 1.3.1 18 kinh doanh 19 : , danh : Sau h 20 ro , kinh doanh 21 an 22 20/2007/CT- kinh doanh 23 giao 24 g 1.4 kinh doanh, c 25 h echcombank 26 B 27 hcombank ... 2 Nam H 1.1 1.1.1 th p t ng 1.1.2.1 a 4 b T c a b a b 5 C - - c - d - 1.1.3 1.1.4 i n Visa, Master card, American Express, cho theo Khi 10 k : l n :c n 11 - s 12 1.2 1.2.1 1.2.2 kinh doanh ... 24 28 2.1 28 2.2 .35 2.3 Nam 37 37 .39 39 -I .40 40 .41 Credit 41 Nam t 42 42 49 2.3.3.3...
 • 110
 • 99
 • 0

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN AN TOÀN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT ISM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT ISM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
... 2: Phân tích hệ thống quản an toàn theo quy định luật ISM Công ty CP Vận tải thuê tàu biển Việt Nam 2.1 Giới thiệu Công ty CP Vận tải thuê tàu biển Việt Nam * Thành lập Công ty Cổ phần Vận tải ... quản hoạt động tàu theo Hệ thống quản an toàn Để quản hoạt động tàu theo hệ thống quản an toàn công ty phải nghiên cứu xây dựng hệ thống quản phù hợp với quy định Bộ luật quản ... phủ vận tải biển đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 2.2 Giới thiệu hệ thống quản an toàn tàu biển công ty CP vận tải tàu biển Việt Nam 2.2.1 Lịch sử hệ thống quản an toàn tàu biển công ty: ...
 • 40
 • 1,015
 • 3

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (VITRANSCHART JSC) đến năm 2020

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (VITRANSCHART JSC) đến năm 2020
... doanh Công ty Vitranschart Chương 2: Thực trạng công tác cung ứng thuyền viên Công ty Vitranschart đến năm 2020 -3- Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cung ứng thuyền viên công ... thông vận tải định số 1251/QĐ-TCCB Quyết định Công ty Vận tải Sovosco trực thuộc Tổng cục đường biển Việt Nam Ngày 14/3/1984 Công ty Vận tải thuê tàu biển “Transchart” Công ty Vận tải biển Sovosco” ... hoạt động cung ứng thuyền viên để từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cung ứng thuyền viên, đóng góp nâng cao hiệu SXKD công ty tương lai Kết cấu đề tài chia làm chương: Chương 1: sở lý...
 • 94
 • 287
 • 4

Các phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tàu VTC STAR tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (VITRANSCHART JSC)

Các phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tàu VTC STAR tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (VITRANSCHART JSC)
... THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC 2.1 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuê Tàu Biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) Công ty vận tải thuê tàu biển Việt Nam doanh ... THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - TÊN ĐỀ TÀI: CÁC PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART ... nghiên cứu đề tài hiệu đầu phát triển tàu VTC STAR Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ) Phạm vi nghiên cứu: Các tiêu phản ánh hiệu đầu tàu VTC Star bao gồm tiêu...
 • 101
 • 236
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu giá trong giá thành khai thác đội tàu công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (vitraschart jsc) đến năm 2015

nghiên cứu một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu giá trong giá thành khai thác đội tàu công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam (vitraschart jsc) đến năm 2015
... vận tải biển nước đa quốc gia 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU TRONG KHAI THÁC ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY VITRANSCHART 2.1 Tổng quan chi phí nhiên liệu giá thành khai thác tàu Công ty Chi ... chi phí, chi phí nhiên liệu, thu nhập trước thuế Công ty Nguồn : Phòng kế toán - Công ty Vitranschart 2.4 Thực trạng chi phí nhiên liệu giá thành khai thác đội tàu công ty Chi phí nhiên liệu giá ... phân loại chi phí giá thành vận chuyển 1.1.2.1 Khái nhiệm Chi phí phận cấu thành nên giá thành vận chuyển Về bản, chi phí khai thác vận tải biển cấu thành thành phần chi phí tàu chạy tàu đỗ khái...
 • 84
 • 561
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty bia việt hàhoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệpnhững giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵngphương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵngphương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵnghoàn thiện quản lý nhà nướcluận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập các nhân ở việt namhoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh thanh hóahoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh lâm đồnghoàn thiện quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện quốc oaihoan thien quan ly nha nuoc ve khoa hoc cong nghehoàn thiện quản lý nhà nước về chi bhxh của tỉnh nghệ anđề xuất phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với xuất khẩu thuỷ sảnsự cần thiết khách quan phải hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệphoàn thiện quản lý nhà nước về thị trường và thương mạiQuyết định 3773 2016 QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 3176 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng NinhQuyết định 32 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh LongQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 50 2016 QĐ-UBND bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 2872 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 31 2016 QĐ-UBND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 12 2016 NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hànhQuyết định 68 2016 QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 52 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long AnQuyết định 3186 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng NinhQuyết định 523 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 1276 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín khu dân cư tại trường mầm non (cũ) phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2483 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 50 QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hànhQuyết định 5554 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2947 QĐ-UBND năm 2016 Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh HòaQuyết định 1142 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon TumQuyết định 2125 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng YênQuyết định 930 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai