Hiệu năng Thuật toán Giải pháp Cải tiến

Luận văn thạc sĩ Hiệu năng Thuật toán Giải pháp Cải tiến

Luận văn thạc sĩ Hiệu năng Thuật toán Giải pháp Cải tiến
... - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3898 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ BẢNG BĂM PHÂN TÁN DHT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HIỆU NĂNG CỦA THUẬT TOÁN CHORD NGÔ HOÀNG ... 43 Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Luận văn đánh giá, so sánh hiệu số well-known DHT, đặc biệt môi trường churn rate cao Từ kết kết hợp với phân tích lý thuyết, luận văn đưa giải pháp cải tiến ... tiến hiệu cho DHT tiềm (Chord) điều kiện churn rate cao 2.2 Đánh giá hiệu số DHT 2.2.1 Mục tiêu sở lý luận Phần luận văn phân tích, đánh giá hiệu DHT nhằm tạo sở cho việc đưa giải pháp cải tiến hiệu...
 • 96
 • 269
 • 2

ThS37 102 hiệu năng thuật toán giải pháp cải tiến

ThS37 102 hiệu năng thuật toán giải pháp cải tiến
... KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3898 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ BẢNG BĂM PHÂN TÁN DHT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HIỆU NĂNG CỦA THUẬT TOÁN CHORD NGÔ HOÀNG GIANG Người hướng dẫn khoa học: ... trình stabilization 27 U U Thuật toán 3.1 Thuật toán join tối ưu hóa .73 U U Thuật toán 3.2 Thuật toán leave tối ưu hóa 76 U U Thuật toán 3.3 Quá trình stabilization định ... kiếm chèn giải pháp nhân đối xứng 89 U U Thuật toán 3.8 Join leave trường hợp nhân đối xứng 90 U U Thuật toán 3.9 Xử lý failure nhân đối xứng 90 U U Thuật toán 3.10 Thuật toán bulk...
 • 96
 • 79
 • 0

đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán dht và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán chord

đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán dht và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán chord
... churn rate cao Một giải pháp nhiều người quan tâm cải tiến DHT có để chúng hoạt động hiệu môi trường có churn rate cao Việc đưa giải pháp cải tiến hiệu cần vào số sở, sở quan trọng việc đánh giá hiệu ... đưa giải pháp cải tiến hiệu cho DHT tiềm (Chord) điều kiện churn rate cao 2.2 Đánh giá hiệu số DHT 2.2.1 Mục tiêu sở lý luận Phần luận văn phân tích, đánh giá hiệu DHT nhằm tạo sở cho việc đưa giải ... văn phân tích, đánh giá hiệu số DHT tiếng Chord, Kademlia, Tapestry, Kelips điều kiện mạng churn rate cao Dựa kết đạt được, luận văn phân tích hạn chế giao thức Chord đưa giải pháp cải tiến hiệu...
 • 96
 • 394
 • 1

các giải pháp cải tiến của thuật toán FCM và CFCM nhằm tăng tốc độ tính toán

các giải pháp cải tiến của thuật toán FCM và CFCM nhằm tăng tốc độ tính toán
... trung vào giải pháp cải tiến thuật toán FCM CFCM nhằm tăng tốc độ tính toán Hơn nữa, cố gắng song song hoá thuật toán 2C -FCM thuật toán thành phần để đạt hiệu suất tốt Tài liệu tham khảo Tiếng ... lần sử dụng CFCM Bước 5: C 1× C lần sử dụng CFCM Độ phức tạp thuật toán FCM (CFCM) O(n4) Do đó, độ phức tạp thuật toán 2C -FCM tương đương O(n 6) Mặc dù tri thức tăng lên tốc độ tính toán vấn đề ... 3.5.So sánh tốc độ tính toán CFCM, 2C -FCM, P2C -FCM Hình 3.5 cho thấy muốn tăng thông tin thời gian chạy 2C -FCM lâu so với thuật toán CFCM Tuy nhiên, giải pháp song song 2C -FCM (P2C -FCM) giúp khắc...
 • 42
 • 313
 • 1

Một số giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm ở Nước ta.docx

Một số giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm ở Nước ta.docx
... BIẾN NƯỚC TA Thực trạng chất lượng vệ sinh sản phẩm chế biến nước ta Đánh giá chung chất lượng VSATTP Nguyên nhân PHẦN III: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH CỦA SẢN PHẨM THUỶ HẢI SẢN CHẾ ... BIẾN NƯỚC TA Thực trạng chất lượng vệ sinh sản phẩm chế biến nước ta Đánh giá chung chất lượng VSATTP Nguyên nhân PHẦN III: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH CỦA SẢN PHẨM THUỶ HẢI SẢN CHẾ ... xuất nhập địa phương Sản phẩm chế biến loại thực phẩm An toàn vệ sinh sản phẩm chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm I QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Theo ISO 9000:2000 chất lượng mức độ yêu cầu...
 • 33
 • 591
 • 5

Một số giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm ở Nước ta

Một số giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm ở Nước ta
... PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NƯỚC TA LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QLCL VSATTP I Quan niệm chất lượng sản phẩm II Chất lượng vệ sinh sản phẩm ... BIẾN NƯỚC TA Thực trạng chất lượng vệ sinh sản phẩm chế biến nước ta Đánh giá chung chất lượng VSATTP Nguyên nhân PHẦN III: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH CỦA SẢN PHẨM THUỶ HẢI SẢN CHẾ ... CLVSAT sản phẩm chế PHẦN II TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VỆ SINH CỦA SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NƯỚC TA THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VỆ SINH CỦA SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NƯỚC TA: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ toàn quốc...
 • 33
 • 355
 • 0

Giải pháp cải tiến quy trình cho vay để nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp ở Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Giải pháp cải tiến quy trình cho vay để nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp ở Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà Nội
... động cho vay doanh nghiệp NHNT Nội .62 3.2 Một số giải pháp kiến nghị cải tiến quy trình cho vay để nâng cao chất lượng cho vay Ngân hàng Ngoại thương Nội .64 3.2.1 Giải pháp cụ thể cải ... ngoại thương Nội, em chọn đề tài: Giải pháp cải tiến quy trình cho vay để nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Nội làm nội dung tìm hiểu nghiên cứu Với ... cho vay Ngân hàng Thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay NHNT Nội Chương III: Giải pháp cải tiến Quy trình cho vay nhằm nâng cao hiệu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNT Nội...
 • 88
 • 479
 • 4

NHẬN XÉT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY NHỮNG THUÂN LỢI KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN

NHẬN XÉT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY NHỮNG THUÂN LỢI KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN
... THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: 2.1 giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán: Thông qua việc phân tích ưu, nhược điểm công tác kế ... nay, Công ty sử dụng phần mềm kế toán ACsoft, phần mềm thông dụng Công việc hạch toán tiến hành tự động qua hệ thống máy tính, kế toán nhập liệu vào máy, phần mềm tự động kết chuyển vào sổ kế toán ... thống tài khoản kế toán: Công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty phải áp dụng chế độ kế toán theo định số 144/2001/QĐ - BTC quy định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán...
 • 10
 • 642
 • 1

NHẬN XÉT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY NHỮNG THUÂN LỢI KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN

NHẬN XÉT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY NHỮNG THUÂN LỢI KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN
... THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: 2.1 giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán: Thông qua việc phân tích ưu, nhược điểm công tác kế ... nay, Công ty sử dụng phần mềm kế toán ACsoft, phần mềm thông dụng Công việc hạch toán tiến hành tự động qua hệ thống máy tính, kế toán nhập liệu vào máy, phần mềm tự động kết chuyển vào sổ kế toán ... thống tài khoản kế toán: Công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty phải áp dụng chế độ kế toán theo định số 144/2001/QĐ - BTC quy định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán...
 • 10
 • 336
 • 0

Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu giải pháp cải tiến hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu giải pháp cải tiến hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
... thức) hoạt động Ban đạo xây dựng nông thôn Sơn Định  Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp cải tiến hiệu hoạt động Ban đạo xây dựng nông thôn Sơn Định HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ... bảy nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Số 26-NQ/TW, ngày 05/08/2008) Ban đạo Xây dựng nông thôn Đời sống văn hóa Sơn Định, 2011 Đề án xây dựng nông thôn Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ... trạng đề xuất giải pháp cải tiến hiệu hoạt động Ban đạo xây dựng nông thôn Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 19 tiêu chí xây dựng nông thôn 2.2 Mục tiêu cụ thể...
 • 38
 • 664
 • 2

báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài giải pháp cải tiến năng suất chuyền tại công đoạn may trụ- đơn vị thực tập công ty tnhh asia garment manufacturer vn

báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài giải pháp cải tiến năng suất chuyền tại công đoạn may trụ- đơn vị thực tập công ty tnhh asia garment manufacturer vn
... : "Giải pháp cải tiến suất chuyền công đoạn may trụ" làm báo cáo thực tập Trong thời gian thực tập công ty, nhận thấy có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến suất chuyền như: Tài chính, người, thiết ... 6/1/2014đến ngày 28/4/2014) công ty Trong suốt thời gian thực tập công ty, em thực may mắn có giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình từ phía công ty TNHH ASIA GARMENT quý thầy cô khoa CÔNG NGHỆ MAY Chính vậy, em ... lượng cải tiến suất: Rập cải tiến công đoạn may trụ 21 máy may sử dụng chân vịt lăn Kết quả: 22 Bảng 3: Năng suất mã hàng S13S20660 từ ngày 10/3/2014 đến ngày 20/3/2014: Stt Ngày Năng suất (số...
 • 27
 • 756
 • 1

trên cơ sở trực trạng nhà máy cán thép vinafo hãy đưa ra giải pháp cải tiến trong điều kiện cho phép để giam bớt lao động thủ công,nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng sản lượng cải thiện môi trường lao động

trên cơ sở trực trạng nhà máy cán thép vinafo hãy đưa ra giải pháp cải tiến trong điều kiện cho phép để giam bớt lao động thủ công,nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng sản lượng cải thiện môi trường lao động
... 1 5,8 1 4,9 1 4,1 1 4,0 1 1,6 10 8, 9 8,5 10 4, 4 5,0 4 8,4 4 2,6 2 5,8 2 6,2 2 4,6 2 5,6 1 9,8 1 8,5 1 6,0 1 5,6 1 3,7 1 4,3 1 4,5 1 0,8 10 1, 9 5,5 9 8,8 3 9,8 4 9,3 3 8,9 2 4,3 2 5,2 2 3,8 2 2,3 1 7,6 1 8,0 1 2,4 1 4,7 1 2,2 1 3,2 ... 1 3,6 1 0,8 9 5,4 9 2,6 8 9,5 8 0,9 9 5,2 10 1, 4 2,1 5 1,6 3 6,8 2 7,8 2 5,1 22 2 2,3 1 8,1 1 7,6 1 1,6 1 4,4 1 3,8 1 2,1 1 3,2 1 1,6 9 1,2 9 8,3 8 8,8 9 9,6 8 4,3 9 8,1 4 0,8 4 8,8 3 3,7 2 6,2 2 5,7 1 9,7 2 4,1 1 8,0 1 7,3 1 1,6 ... 1 7,3 1 1,6 1 3,9 1 3,4 1 0,3 1 2,6 1 1,3 3 7,6 5 8,3 3 3,0 2 5,7 2 5,2 2 8,2 3 2,6 1 7,1 1 6,6 12,o 1 4,4 1 3,0 9,2 1 1,5 1 0,2 3 9,7 6 7,0 2 8,1 2 4,8 2 3,9 1 8,1 4 1,8 1 8,0 1 6,2 1 0,7 1 3,9 1 2,3 8,5 1 0,3 1 0,3 Chơng II...
 • 91
 • 162
 • 0

Đánh giá tính hiệu lực và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty Fideco

Đánh giá tính hiệu lực và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty Fideco
... cao ty FIDECO I Kim ngach ty FIDECO qua HTCL trinh tin 25 ty FIDECO tinh HTQTCL quan Pareto chuydn ddi sang HTQLCL 81 83 90 trinh dung hoat Qui 1994 tai chi doanh dung ty FIDECO tinh chi ty FIDECO ... HTQLCL, HTQLCL cd Doanh ty FIDECO hoat theo HTQLCL dang dddc tai CBng ty FIDECO Lich dung THIEU CONG TY co PHAN TP.HCM (FIDECO) 1.2 chdng VA PHA T vhat trien 1.2.1.1 - ty FIDECO goi ban TP HCM, ... tin 9000 d5 thu CBng ty FIDECO tin cda vh phht Duy 18 CBng ty chi phi cao moi chdt CGng ty - - canh mln tai, FIDECO d l sang d6i cda CBng ty Do d6, ddjh dao CBng cda CBng ty FIDECO phd IS09002...
 • 118
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp cải tiến chất lượng bệnh việnđề tài thực trạng công tác quản lý học sinh sinh viên trường cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo tw2 nguyên nhân và giải pháp cải tiếnsang kien kinh nghiem giai phap cai tien ve phat trien ngon ngu cho tre 4 5 tuoithực trạng công tác quản lý học sinh sinh viên trường cđsp nhà trẻmẫu giáo tw2 nguyên nhân và giải pháp cải tiếngiải pháp cải tiến công tác phân tích công việc tại công ty may 10cac giai phap cai tien dich vu hanh chinh congcác giải pháp cải tiến hoạt động tuyển dụng nhân lực tại khối khách hàng cá nhân vpbankgiải pháp cải tiến quy trìnhthử nghiệm hiệu năng thuật toán đối sánh chuỗitóm tắt các giải pháp cải tiếncác giải pháp cải tiến đảm bảo truyền ip qua vệ tinh địa tĩnhphương pháp cải tiến thuật toán aprioriphương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ rongiải pháp cải thiện khả năng thanh toánluận văn tốt nghiệp một số giải pháp cải thiện khả năng thanh toán của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)