Giáo án tự chọn hoá học 10

GIÁO án tự CHỌN hóa học 10CB, 2014

GIÁO án tự CHỌN hóa học 10CB, 2014
... thuyết tập, BTH nguyên tố hóa học HS: Ôn tập kiến thức có liên quan đến học III- Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, Kiểm tra cũ: Bài 22 GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA HỌC 10 CB Hoạt động GV HS ... electron nguyên tử 10 GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA HỌC 10 CB Ngày soạn: 08 / / 2014 Lớp 10C1 Tiết (TKB) , Ngày dạy: ./ / 2014, Sĩ số: , Vắng Lớp 10C2 Tiết (TKB) , Ngày dạy: ./ / 2014, Sĩ số: , Vắng ... = 8; n = 8; e = 18 C GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA HỌC 10 CB Ngày soạn: 27 / / 2014 Lớp 10C1 Tiết (TKB) , Ngày dạy: ./ / 2014, Sĩ số: , Vắng Lớp 10C2 Tiết (TKB) , Ngày dạy: ./ / 2014, Sĩ số: , Vắng...
 • 34
 • 571
 • 0

Giáo án tự chọn hóa học lớp 10

Giáo án tự chọn hóa học lớp 10
... ơn tập học kì, tự lập thời gian biểu dành cho ơn tập Tự chọn 16 ƠN TẬP CHƯƠNG LIÊN KẾT HỐ HỌC VÀ PHẢN ỨNG OXI HỐ KHỬ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I MỤC ĐÍCH, U CẦU: - Củng cố cho HS liên kết hố học phản ... Phát phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời Chọn HS TB- - Đáp án: d) Hoạt động 5: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: b) Hoạt động 6: - Phát phiếu học tập ... Trả lời Đáp án: b) Hoạt động 7: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: c) Hoạt động 8: - Phát phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời Chọn HS TB - Đáp án: b) Hoạt...
 • 58
 • 2,305
 • 13

Giáo án tự chọn hóa học 8 tham khảo theo chủ đề bám sát

Giáo án tự chọn hóa học 8 tham khảo theo chủ đề bám sát
... : 16 = 32 ®vc PTK cđa níc: + 16 = 18 ®vc PTK oxi nỈng h¬n PTK níc: 32 ≈ 1, 78 lÇn 18 PTK cđa mi ¨n: 23 + 35,5 = 58, 5 ®vc PTK oxi nhĐ h¬n PTK mi : 58, 5 ≈ 1 ,83 lÇn 32 PTK cđa khÝ mªtan: + 12 = ... ngun tố hố học sau, dãy xếp theo NTK tăng dần : A H, Be, Fe, C, Ar, K B H, Be, C, F, K, Ar C H, F, Be, C, K, Ar D H, Be, C, F, Ar, K 009: Trong ngun tố hố học sau đây, dãy xếp theo thứ tự tăng dần ... Na 11 11 12 15 16 18 15 15 16 ph«t P 46 16 16 18 cacbo C 6 n GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n lu S 48 16 16 16 hnh 4/ Cđng cè -§äc phÇn ®äc thªm SGK GV: Y/c HS lµm bµi tËp: Ngun tố hố học là: A Những ngun...
 • 135
 • 2,074
 • 19

Giáo án tự chọn hóa học 9 chuẩn

Giáo án tự chọn hóa học 9 chuẩn
... H2SO4: mct = 9. 8g C% = 20% mdd = mct.100% : C% = 9. 8 100 :20 = 49g Củng cố: - Giáo viên chốt lại nội dung ôn tập Hướng dẫn dặn dò: - Làm tập nhà, học - Đọc trước LH 096 9735010 39 Tự chọn Phạm Trung ... 6,5 = 9, 7 gam Củng cố - GV chốt lại nội dung ôn tập Hướng dẫn dặn dò: - Làm tập sgk sách tập LH 096 9735010 22 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Đọc trước LH 096 9735010 23 Tự chọn ... 100% = 64,6% Củng cố dặn dò - GV yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hóa học oxit axit, oxit bazo - Học hoàn thành tập sách giáo khoa LH 096 9735010 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy...
 • 149
 • 1,784
 • 9

Giáo án tự chọn sinh học 10 (35 tiết )

Giáo án tự chọn sinh học 10 (35 tiết )
... Cả a c Giáo án TC SINH HỌC 10 HKC Trang 15 CHỦ ĐỀ – HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA SINH HỌC TẾ BÀO Tự chọn tiết : 9, 10 VẤN ĐỀ 2: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Mục tiêu: Sau học xong tiết học sinh phải: ... hỏi tự luận trắc nghiệm yêu cầu học sinh tự làm vào tập trước nhà Giáo án TC SINH HỌC 10 HKC Trang 18 Tự chọn tiết : 11, 12, 13, 14 VẤN ĐỀ 2: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Ngày soạn: Mục tiêu: Sau học ... đề tự chọn bám sát sinh học 10 chương trình chuẩn - Chuẩn kiến thức kĩ sinh học 10 theo tinh thần giảm tải - Các tài liệu tham khảo: Hướng dẫn học ôn tập Sinh học 10 – Lê Đình Trung – NXB Giáo...
 • 59
 • 3,133
 • 9

Giáo án tự chọn hóa học lớp 12

Giáo án tự chọn hóa học lớp 12
... k.lg chất tan tăng:1 g → 0, 0125 g 0. 0125 mol mdd sau p/ư = mdd bđ + m tăng = 20 + 0, 0125 = 20, 0125 (g) mZnSO4 = 0, 0125 .161 = 2, 0125 (g) 2, 0125 C% = 100 = 10,05(%) 20, 0125 2) R + Cu(NO3)2 → R(NO3)2 ... Cu mdd C % 20.10 = = 0, 0125 (mol) 100.M 100.160 Theoptp/ư: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 0, 0125 → 0, 0125 → 0, 0125 → 0, 0125 nCuSO4 = k.lượng chất tan(ZnSO4) = 0, 0125 .161 = 2, 0125 (g) k.lượng dd sau p/ư=mZn ... GV phát vấn HS tính chất vật lí tính chất hóa học, dãy điện hóa I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1.Tính chất vật lí chung: e tự mạng tinh thể gây 2.Tính chất hóa học: tính khử a.Td với phi kim:hầu hết kim...
 • 58
 • 2,701
 • 11

Giáo án tự chọn Sinh học 10

Giáo án tự chọn Sinh học 10
... để sản xuất kháng sinh *Trong nông nghiệp - phân vi sinh: đạm, lân, chuyển hoá mùn - chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật *Trong công nghệ sinh học tạo giống - sản xuất thuốc kháng sinh, enzim, hoomôn,Pr, ... Đều diễn bào quan lục lạp Khác nhau: Pha sáng Pha tối Xảy cần có ánh sáng Xảy không cần có ánh sáng Chỉ tiến hành có ánh sáng Tiến hành bình thường sáng không tiến hành tối tối Xảy túi tilacoit ... tác sinh học enzim - Enzim chất xúc tác sinh học có chất H: Cấu trúc enzim nào? Pr tế bào sinh HS: Liên hệ trả lời - Enzim có vai trò tác động xúc tác phản ứng hoá học xảy nhanh điều kiện sinh...
 • 59
 • 293
 • 0

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen
... thống hoá kiến thức nhóm halogen Hoạt động 2: Giới thiệu số hợp chất nguyên tố halogen: Hiđro halogenua axit halogenhiđric HF HCl HBr HI - Chất khí, dễ tan nước tạo thành axit halogen hidric - Tính ... điều chế halogen: F2 Cl2 Br2 Đp hỗn hợp HCl(đặc)+ chất OXH mạnh (MnO2, Cl2 + 2NaBr Br2 +NaCl KF HF KMnO4…) I2 Từ biển rong Đpdd 2NaCl+H2O Màng ngăn 2NaOH +Cl2 +H2 Như vậy, dựa vào so sánh halogen ... cố hệ thống hoá kiến thức halogen hợp chất halogen: - Gv yêu cầu hs trả lời tập trắc nghiệm BT 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 - GV hướng dẫn HS làm tập tự luận: 3.13 – 3.19 Hoạt...
 • 5
 • 471
 • 5

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S
... halogen khử +4 S + O2 S O2 Tác dụng với KNO3, KClO3, HNO3, H2SO4 đặc nóng,… Với hợp chất +4 H SO4 + S S O2 + H 2O +4 KClO3 + S S O2 + KCl => Oxi chất oxi hóa mạnh; lưu huỳnh vừa chất oxi hóa ... Bài 28: Oxi ozon có tính oxi hoá mạnh Phản ứng hoá học sau chứng minh ozon có tính oxi hoá mạnh oxi ? A: 2Ag + O3 -> Ag 2O + O2 B: 2KI + O3 + H 2O -> I2 + 2KOH + O2 C: Cu + O3 -> CuO + O2 D: A, ... −2 +5 1, H O + K N O2 → H O + K N O3 −1 −2 +6 −2 2, H O + Pb S → Pb S O4 + H O • Tính khử: −1 1, H O2 + O3 → H 2O + O2 −1 +7 +2 2,5 H O2 + K MnO4 + 3H SO4 → Mn SO4 + O2 + K SO4 + 8H 2O Dặn dò:...
 • 6
 • 315
 • 6

Giao an tự chọn hóa 10

Giao an tự chọn hóa 10
... Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 12 Cho 23,2 gam hn hp Fe v Cu phn ng vi HCl d thu c 6,72 lớt H Xỏc nh lng v thnh phn % lng ca cỏc cht hn hp u? 13 Cho 36,8 gam hn hp vụi v ỏ vụi ho tan vo lớt dung ... cht oxi hoỏ rt yu (do hiu ng khụng gian ca phõn t) Brom cng cú cỏc oxi axit tng t clo: HBrO, HBrO3, HBrO4 5Cl2 + Br2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl Mui clorat: quan trng hn c l KClO3 t0 3Cl2 + 6KOH ... Giáo viên : Đào Thi Thuý Hằng Trờng PTTH Phạm Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 Tit 12 13: LUYN TP: NHểM HALOGEN I MC TIấU BI HC: Kin thc: Hs nm vng: - S bin thiờn tớnh...
 • 5
 • 454
 • 9

Tài liệu Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản

Tài liệu Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản
... 50,2440.1 0-2 7 (kg) me = 26.9 ,109 4.1 0-3 1 (kg) = 23,6844.1 0-3 0 (kg) 93,7553.1 0-2 7 = 56,47738 (đvC)  mol Fe = 56,4773g 1,66005.1 0-2 7 = 0 ,109 777 .103 1 (hạt) - Số electron có kg electron là: -3 1 9 ,109 4 .10 ... tử kẽm V = r = 1,35.1 0-1 nm = 1,35.1 0-8 cm = 10, 30 1 0-2 4 (cm3) V= Khối lượng ngun tử kẽm 65.1,66.1 0-2 4 = 107 ,9.1 0-2 4 (g) Vậy khối lượng riêng ngun tử kẽm =10, 48 (g/cm3) Thực tế tinh thể, ngun ... Giáo án TC 10CB - Tính khối lượng sắt có chứa kg electron Trả lời: Vì ngun tử trung hòa điện nên số electron = số proton = 26 mp = 26.1,6726.1 0-2 7 (kg) = 43,4876.1 0-2 7 (kg) mn = 30.1,6748.1 0-2 7...
 • 44
 • 1,090
 • 23

Bài giảng Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản

Bài giảng Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản
... 26.1,6726.1 0-2 7 (kg) = 43,4876.1 0-2 7 (kg) mn = 30.1,6748.1 0-2 7 (kg) = 50,2440.1 0-2 7 (kg) me = 26.9 ,109 4.1 0-3 1 (kg) = 23,6844.1 0-3 0 (kg) 93,7553.1 0-2 7 = 56,47738 (đvC)  mol Fe = 56,4773g 1,66005.1 0-2 7 ... tích ngun tử kẽm V = r = 1,35.1 0-1 nm = 1,35.1 0-8 cm = 10, 30 1 0-2 4 (cm3) V= Khối lượng ngun tử kẽm 65.1,66.1 0-2 4 = 107 ,9.1 0-2 4 (g) Vậy khối lượng riêng ngun tử kẽm =10, 48 (g/cm3) Thực tế tinh thể, ... 1,66005.1 0-2 7 = 0 ,109 777 .103 1 (hạt) - Số electron có kg electron là: -3 1 9 ,109 4 .10 31 0 ,109 777 .10 = 70135,9 mol - n Fe = 26.6,02 .102 3 - mFe = 70135,9 56,4773 ≈ 39 6108 6g ≈ 3961 kg Bài 3: Một ngun...
 • 44
 • 553
 • 11

Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản

Bài soạn Giáo án tự chọn - Hóa 10 Cơ bản
... 26.1,6726.1 0-2 7 (kg) = 43,4876.1 0-2 7 (kg) mn = 30.1,6748.1 0-2 7 (kg) = 50,2440.1 0-2 7 (kg) me = 26.9 ,109 4.1 0-3 1 (kg) = 23,6844.1 0-3 0 (kg) 93,7553.1 0-2 7 = 56,47738 (đvC)  mol Fe = 56,4773g 1,66005.1 0-2 7 ... tích ngun tử kẽm V = r = 1,35.1 0-1 nm = 1,35.1 0-8 cm = 10, 30 1 0-2 4 (cm3) V= Khối lượng ngun tử kẽm 65.1,66.1 0-2 4 = 107 ,9.1 0-2 4 (g) Vậy khối lượng riêng ngun tử kẽm =10, 48 (g/cm3) Thực tế tinh thể, ... 1,66005.1 0-2 7 = 0 ,109 777 .103 1 (hạt) - Số electron có kg electron là: -3 1 9 ,109 4 .10 31 0 ,109 777 .10 = 70135,9 mol - n Fe = 26.6,02 .102 3 - mFe = 70135,9 56,4773 ≈ 39 6108 6g ≈ 3961 kg Bài 3: Một ngun...
 • 44
 • 774
 • 13

Giáo án tự chọn Hóa 10

Giáo án tự chọn Hóa 10
... dò – Bài tập nhà: Giáo án tự chọn: Hóa 10 Gv: Lê Trọng Thuấn Ôn tập lại toàn lý thuyết Làm tập V Rút kinh nghiệm – Bổ sung: Giáo án tự chọn: Hóa 10 Gv: Lê Trọng Thuấn Tiết tự chọn : 03 Bài tập ... 14Si, Giáo án tự chọn: Hóa 10 14 Gv: Lê Trọng Thuấn S, 8O, 17Cl, 9F IV Củng cố dặn dò – Bài tập nhà: Ôn tập lại toàn lý thuyết Làm tập V Rút kinh nghiệm – Bổ sung: 16 Giáo án tự chọn: Hóa 10 15 ... thiệu: 102 734 Giáo án tự chọn: Hóa 10 20 Gv: Lê Trọng Thuấn Tiết tự chọn : Bài tập bảng tuần hoàn biến đổi tuần hoàn cấu hình electron-tính chất Tuần : Ngày soạn : 20 /10/ 2008 Ngày dạy : 24 /10/ 2008...
 • 80
 • 403
 • 6

giao an tu chon hoa 10 chuan

giao an tu chon hoa 10 chuan
... suy me 100 0 =17,59(mol) ⇒ Số ngun tử sắt có 1kg sắt là: 17,59x 6,02 .102 3 = 105 ,89 .102 3 56,85 Số electron có 1kg sắt là: 105 ,89 .102 3 26 = 2753,14 .102 3 me = 9 ,109 4 .10- 31 2753,14 .102 3= 25,079 .10- 8 ... Giải : Thể tích mol Au: V Au = 19,32 = 10, 195 cm 75 = 12,7 .10 −24 cm Thề tích ngun tử Au: 10, 195 23 100 6,023 .10 Bán kính Au: r = 3V 3.12,7 .10 −24 = = 1,44 .10 −8 cm 4.π 4.3,14 HĐ5: Bài 5: Khi điện ... 95, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 25 hạt Tổng số hạt 40, số hạt khơng mang điện nhiều số hạt mang điện dương hạt Tổng số hạt 36, số hạt mang điện gấp đơi số hạt khơng mang điện Tổng...
 • 22
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn hóa học 10 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học 10 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 10 violetgiáo án tự chọn hóa học lớp 10giáo án tự chọn hóa học 12giáo án tự chọn hóa học 12 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 12 cơ bảngiáo án tự chọn hình học 10 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học 11 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 11 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học lớp 8giao an tu chon hoa hoc 12 violetgiao an tu chon hoa hoc lop 12giáo án tự chọn hóa học lớp 9giáo án tự chọn hóa học 8 tham khảo theo chủ đề bám sátĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây