KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 4,028
 • 7

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 1,709
 • 1

Khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ trên chuyên mục phóng sự báo Lao động

Khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ trên chuyên mục phóng sự báo Lao động
... Trong s nh ng t báo có chun m c v phóng nư c ta, Sài Gòn gi i phóng t báo có t l cao c a nh ng tác ph m phóng s thu c d ng II Kh o sát vi c s d ng ngơn t c a chun m c phóng s báo Lao ng s s 184 ... i u t o c tính cách riêng c a tác gi phóng s báo chí THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.2 Các d ng phóng s báo chí Các d ng phóng s báo chí th y r ng: phóng s báo chí hi n i c a nư c ta hi n ang có ... bao năm tìm ki m” THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN K T LU N Báo Lao ng hi n t báo hàng thácnh ng th m nh c a phóng s báo chí hi n Phóng s báo Lao u c a nư c ta vi c khai i ng có ưu i m n i b t phong...
 • 30
 • 645
 • 5

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu
... đóng góp Tố Hữu thơ ca Việt Nam đại, có việc sử dụng từ địa phơng Đối tợng Đề tài, đối tợng để khảo sát từ địa phơng xuất thơ Tố Hữu in Tố Hữu thơ (NXB Giáo dục, 1995) gồm tập thơ sau: - Từ (1937 ... ngữ nhà thơ Tố Hữu nh : + Nghệ thuật sử dụng ngôn từ thơ Tố Hữu + Địa danh thơ Tố Hữu Trong viết Xuân Nguyên, tạp chí Sông Hơng số 10 - 1991 có đề cập đến "Từ địa phơng miền Trung thơ Tố Hữu" liệt ... tạo từ địa phơng thơ Tố Hữu 13 Qua khảo sát thống kê từ địa phơng thơ Tố Hữu ta thấy lớp từ địa phơng có cấu tạo tơng đối chặt chẽ linh hoạt, hoàn chỉnh thống Từ đơn tiết đa tiết đợc Tố Hữu sử dụng...
 • 49
 • 1,122
 • 5

Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ của học viên Trung Quốc học tiếng Việt[115306][115306]

Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ của học viên Trung Quốc học tiếng Việt[115306][115306]
... tiếng Việt, lỗi từ vựng đa dạng có số lƣợng lớn Trƣớc khảo sát loại lỗi đó, giới thiệu sơ lƣợc số quan điểm lỗi sử dụng từ ngữ 1.3 Lỗi sử dụng từ ngữ 1.3.1 Quan điểm lỗi sử dụng từ ngữ Cho đến ... tài: Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ học viên Trung Quốc học tiếng Việt” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu lỗi sử dụng từ ngữ, dựa lý thuyết so sánh đối chiếu ngôn ngữ ... cơm Lỗi sử dụng từ ngữ sinh viên Trung Quốc mà thu thập đƣợc có nhiều loại Ngoài lỗi nêu trên, sinh viên mắc lỗi nhƣ lỗi thiếu từ, lỗi lặp từ, lỗi tạo từ mới, lỗi dùng sai phong cách hay lỗi...
 • 135
 • 408
 • 0

Tiểu luận Khảo sát việc sử dụng từ vay mượn trên báo Hoa Học Trò

Tiểu luận Khảo sát việc sử dụng từ vay mượn trên báo Hoa Học Trò
... Những vấn đề sử dụng từ vay mượn Khái niệm: Từ mượn từ vay mượn từ ngôn ngữ khác trình tiếp xúc ngôn ngữ Con đường vay mượn theo cách từ ngữ (lặp lại tương tự vỏ âm từ vay mượn) theo cách từ văn tự, ... việc mượn từ ngữ việc bình thường Nhưng vấn đề đặt mượn để bảo tồn phát triển ngôn ngữ Trên sở tiểu luận sâu vào nghiên cứu việc sử dụng từ vay mượn tiếng Anh tít báo mạng, dựa khảo sát tít báo ... ngữ học phổ biến từ THCS THPT chí bậc tiểu học số thành phố lớn Hoa Học Trò tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh, em quen với việc sử dụng từ tiếng Anh thông dụng teen, hot boy, hot girl, Việc sử dụng...
 • 25
 • 855
 • 4

Khảo sát việc sử dụng tiếng nước ngoài trên 1 số tờ báo

Khảo sát việc sử dụng tiếng nước ngoài trên 1 số tờ báo
... thứ nhất: Một số trường hợp sử dụng tiếng nước báo chí Việt Nam Qua khảo sát 12 số báo ngẫu nhiên 12 tờ báo, tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực, người viết lọc số trường hợp sử dụng tiếng nước sau: “Ra ... sống, 27/2/2 010 ) Phần thứ hai: Đặc điểm sử dụng tiếng nước qua khảo sát trường hợp riêng lẻ Từ 30 trường hợp thống kê trên, người viết xin đưa số ý kiến bàn đặc điểm việc sử dụng tiếng nước báo ... kết Số lần xuất từ nước báo chí 12 số báo ngẫu nhiên 30 trường hợp Như vậy, tần số xuất tiếng nước tờ báo, tính trung bình là: 2,5 lần Con số thực không nhỏ biết hầu hết báo đem khảo sát báo...
 • 9
 • 597
 • 0

từ ngữ xưng gọi trong thơ tố hữu

từ ngữ xưng gọi trong thơ tố hữu
... CỦA TỐ HỮU 33 1.4.1 Cuộc đời nhà thơ Tố Hữu 33 1.4.2 Sự nghiệp sáng tác 35 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ XƢNG GỌI TRONG THƠ TỐ HỮU 41 2.1 HỆ THỐNG TỪ NGỮ XƢNG GỌI TRONG THƠ TỐ HỮU ... xƣng gọi tiếng Việt giao tiếp Trong hệ thống từ ngữ xƣng gọi tiếng Việt, có từ ngữ xƣng gọi chuyên kiêm Những từ ngữ chuyên từ đƣợc dùng cho định (ví dụ: tôi, tao, mày, tớ….) Còn từ ngữ kiêm từ ngữ ... thống từ ngữ xƣng gọi thơ Tố Hữu Tƣ liệu khảo sát “Tuyển tập thơ Tố Hữu gồm tập thơ, có 285 thơ, luận văn khảo sát 231 có từ xƣng gọi - Phạm vi nghiên cứu đề tài là, từ ngữ xƣng gọi, cách sử dụng...
 • 131
 • 271
 • 0

Cách sử dụng biện pháp ẩn dụ trong thơ Tố Hữu

Cách sử dụng biện pháp ẩn dụ trong thơ Tố Hữu
... phong cách thơ Tố Hữu Sau phân tích cụ thể kiểu loại ẩn dụ thơ Tố Hữu 2.1.2.1 Ẩn dụ hình tượng Ẩn dụ hình tượng ẩn dụ sử dụng hình ảnh để thay tên gọi đối tượng Trong thơ Tố Hữu, ẩn dụ hình tượng ... ẩn dụ 1.2 Các kiểu ẩn dụ 1.3 Đặc điểm ẩn dụ tu từ 17 1.4 Một số nét khái quát nhà thơ Tố Hữu 23 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU 29 2.1 Thống kê, phân loại ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu ... tu từ thơ Tố Hữu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 trữ tình) Thi pháp học thể loại: vận dụng thi pháp thể loại (thơ 4.2 Phương pháp thống kê: Thống kê số lượng ẩn dụ tu từ sử dụng tập thơ Tố Hữu Kết...
 • 127
 • 342
 • 0

đề tài khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên năm nhất khoa anh trường đại học ngoại ngữ đà nẵng

đề tài  khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên năm nhất khoa anh trường đại học ngoại ngữ đà nẵng
... tiến bạn Kết luận Qua nghiên cứu này, thực trạng sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học việc cải thiện viết sinh viên năm khoa Anh trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng phản ánh Mặc dù tỉ lệ sử dụng ... kiến phản hồi sinh viên năm trường Đại học Ngoại Ngữ nào? Sinh viên có thái độ ý kiến phản hồi nhận từ bạn học? Ý kiến phản hồi từ bạn học ảnh hưởng tới khả viết sinh viên năm nhất? 352 Tuyển ... trạng sử dụng ý kiến phản hồi sinh viên năm Nhìn chung, tần suất sử dụng ý kiến phản hồi lớp học viết sinh viên năm chưa cao, có 47% tổng số 106 sinh viên trả lời phiếu điều tra có sử dụng Khi...
 • 6
 • 300
 • 2

Khảo sát việc sử dụng các tổ hợp cú trong ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) ở một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát việc sử dụng các tổ hợp cú trong ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) ở một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
... lí trên, lựa chọn đề tài: Khảo sát việc sử dụng tổ hợp ngôn ngữ trẻ mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi) số trường mầm non địa bàn Nội , nhằm tập trung vào tìm hiểu liên kết ngữ pháp ngữ nghĩa mà trẻ ... thức tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ Chương 3: Đặc điểm nội dung ngữ nghĩa tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ Chương 4: Đặc điểm ngữ dụng tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Cơ sở tâm ... pháp tập trung vào dạng tổ hợp cú: tổ hợp đơn, tổ hợp phức tổ hợp ghép Số tổ hợp có xuất hai 41 số ba dạng tổ hợp không nhiều Do đó, tập trung mô tả cấu trúc ba tổ hợp điển...
 • 92
 • 465
 • 0

Khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo Lao Động

Khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo Lao Động
... Trong s nh ng t báo có chun m c v phóng nư c ta, Sài Gòn gi i phóng t báo có t l cao c a nh ng tác ph m phóng s thu c d ng II Kh o sát vi c s d ng ngơn t c a chun m c phóng s báo Lao ng s s 184 ... i u t o c tính cách riêng c a tác gi phóng s báo chí THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.2 Các d ng phóng s báo chí Các d ng phóng s báo chí th y r ng: phóng s báo chí hi n i c a nư c ta hi n ang có ... bao năm tìm ki m” THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN K T LU N Báo Lao ng hi n t báo hàng thácnh ng th m nh c a phóng s báo chí hi n Phóng s báo Lao u c a nư c ta vi c khai i ng có ưu i m n i b t phong...
 • 30
 • 368
 • 0

Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV và đánh giá công tác vấn dùng thuốc của dược sĩ trong điều trị bệnh nhân HIV AIDS tại bệnh viện đa khoa thị xã cao bằng

Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV và đánh giá công tác tư vấn dùng thuốc của dược sĩ trong điều trị bệnh nhân HIV AIDS tại bệnh viện đa khoa thị xã cao bằng
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI  HOÀNG THỊ HOÀ KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC ARV VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TƯ VẤN DÙNG THUỐC CỦA DƯỢC SĨ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN HIV/ AIDS TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ CAO BẰNG ... đề tài " Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV đánh giá công tác vấn dùng thuốc dược điều trị bệnh nhân HIV/ AIDS" phòng khám ngoại trú ARV - Bệnh viện đa khoa Thị Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, nhằm ... : Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV Đánh giá công tác vấn dùng thuốc dược điều trị bệnh nhân HIV/ AIDS Từ hai mục tiêu đề xuất số khuyến cáo với sở điều trị bệnh nhân HIV/ AIDS, nhằm nâng cao...
 • 60
 • 219
 • 0

Khảo sát việc sử dụng thuốc trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cho bệnh nhi dưới 5 tuổi tại khoa hô hấp bệnh viện nhi TW từ 01 tháng 1 năm 2005 đến 31 tháng 12 năm 2005

Khảo sát việc sử dụng thuốc trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cho bệnh nhi dưới 5 tuổi tại khoa hô hấp bệnh viện nhi TW từ 01 tháng 1 năm 2005 đến 31 tháng 12 năm 2005
... 2 .1 ĐỔI TƯỢNG NGHIÊN cứu Hồi cứu bệnh án lun phòng hồ sơ lưu trữ bệnh nhi tuổi bị nhi m khuẩn hấp cấp tính điều trị khoa hấp bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/ 1/ 20 05 đến 31/ 12/ 20 05 2 .1. 1 Tiêu ... sử dụng kháng sinh trước vào viện trở thành phổ biến Theo kết khảo sát chúng tôi, 53 , 51 % số bệnh nhân nhi m khuẩn hấp cấp 27 tính điều trị khoa hấp- bệnh viện Nhi Trung ưong từ 1/ 20 05- 12 /20 05 ... (mg/kg/24h) n % 10 0- 15 0 10 20, 41 50 Liều cao n % 12 24,49 Liều thấp n % 27 55 ,10 5, 77 13 7 87,82 10 6, 41 21 61, 76 11 32, 35 5,88 66 10 0,00 13 2 97,78 0,74 61 33,33 12 2 66,67 18 16 ,22 2, 71 80 72,07 Nhận...
 • 59
 • 212
 • 0

Việc sử dụng từ ngữ trên báo chí

Việc sử dụng từ ngữ trên báo chí
... trình nghiên c u v chu n ngơn t l i sai báo chí như: Áp d ng lý thuy t vào nghiên c u khoa h c c th , chúng tơi c bi t t i cơng trình: Song, coi v n t v ng báo chí i tư ng trung tâm chúng tơi chưa ... t mà có c l i phong cách ó s nh m l n gi a phong cách sinh ho t t nhiên v i phong cách báo chí Trong báo chí khơng nên s d ng nh ng t ng ki u văn nói tr nh ng trư ng h p Chúng tơi s s a “pha phách” ... l i sai v t báo in Ph m vi tư li u ph m vi Ph m vi tài tài: kh o sát l i sai, hi n tư ng chưa th ng nh t v t , ng báo in Ph m vi tư li u: Chúng tơi s i vào kh o sát m t vài s c a báo “Ti n phong”...
 • 19
 • 1,055
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát việc sử dụng từ ngữ hán việt trong sáng tác của nam caokhảo sát việc sử dụng thành ngữ tục ngữ trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2khao sat viec su dung tu han viet trong sach giao khoa tieng viet lop 2 tap 2khảo sát việc sử dụng thành ngữ trong sgk tiếng việt ở tiểu họcthơ có sử dụng từ ngữ địa phươngca dao sử dụng từ ngữ địa phươngtục ngữ sử dụng từ ngữ địa phươngthơ sử dụng từ ngữ địa phươngcác câu thơ có sử dụng từ ngữ địa phươngnhững câu thơ có sử dụng từ ngữ địa phươngthơ ca dao có sử dụng từ ngữ địa phươngcác bài thơ có sử dụng từ ngữ địa phươngnhững bài thơ có sử dụng từ ngữ địa phươngthơ ca có sử dụng từ ngữ địa phươngcâu thơ có sử dụng từ ngữ địa phươngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây