Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển kit chuẩn đoán ung thư phổi

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi
... Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. 1 Nguồn gốc đặc điểm ung thư 4 1. 1 .1 Nguồn gốc tế bào ung thư 1. 1.2 Đặc điểm tế bào ung thư 1. 1.3 Ung thư phổi 1. 2 Kháng nguyên CYFRA 21- 1 12 1. 2 .1 Cytokeratin 12 1. 2.2 ... Cytokeratin 15 1. 2.3 Biểu Cytokeratin 15 1. 2.4 Kháng nguyên CYFRA 21- 1 17 1. 3 1. 3 .1 Kháng thể Một số kháng thể sử dụng nghiên cứu 21 21 thực tiễn 1. 3.2 1. 4 Các nghiên cứu kháng thể đặc hiệu CYFRA 21- 1 Công ... luận án Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA 21- 1 nhằm phát triển KIT chuẩn đoán ung thư phổi Mục tiêu đề tài Tạo kháng thể scFv kháng kháng nguyên CYFRA 21- 1 biểu lộ...
 • 141
 • 292
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên cyfra21-1 nhằm phát triển kit chẩn đoán ung thư phổi

tóm tắt luận án nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên cyfra21-1 nhằm phát triển kit chẩn đoán ung thư phổi
... tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21-1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi 2 Mục tiêu đề tài Tạo kháng thể scFv kháng kháng nguyên CYFRA21-1 biểu lộ phage để phát triển ... nghiệm kháng nguyên tái tổ hợp thu nhận - Tạo dòng phage biểu lộ kháng thể scFv kháng CYFRA21-1 - Sàng lọc kháng thể scFv biểu lộ phage - Sử dụng kháng thể tái tổ hợp thu bước đầu tạo KIT chẩn đoán ... Đây kháng thể quan tâm lớn nhà khoa học nước kháng thể có nhiều triển vọng ứng dụng chẩn đoán điều trị bệnh 1.3.3 Các nghiên cứu kháng thể đặc hiệu CYFRA21-1 Trên giới Kháng thể đặc hiệu CYFRA21-1...
 • 27
 • 150
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu
... Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu kỹ thuật phát chủng vi khuẩn E coli O157:H7 tạo kháng ... bệnh, tạo kháng thể tái tổ hợp với protein đích Kháng thể tái tổ hợp phage display có nhiều ƣu điểm so với kháng thể đơn dòng đƣợc tạo kỹ thuật hybridoma [22] Trong sản xuất kháng thể kỹ thuật ... Stx2 (3) Kỹ thuật LAMP (ii) Tạo dòng gen mã hóa cho kháng thể đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display; (iii) Thu nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E coli O157:H7;...
 • 128
 • 203
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)
... Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu kỹ thuật phát chủng vi khuẩn E coli O157:H7 tạo kháng ... tính đặc hiệu kháng thể tái tổ hợp Những điểm đề tài: (i) Tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display (ii) Đã sử dụng phức hợp nano -kháng thể việc phát ... Stx2 (3) Kỹ thuật LAMP (ii) Tạo dòng gen mã hóa cho kháng thể đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display; (iii) Thu nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E coli O157:H7;...
 • 27
 • 221
 • 0

nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên her2 trong escherichia coli

nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên her2 trong escherichia coli
... kháng thể đơn dòng đặc hiệu HER2 sử dụng điều trị UTV di có biểu mạnh HER2 Hiện nay, sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp nhà khoa học nghiên cứu để tạo kháng thể đơn dòng tái tổ hợp đặc hiệu với HER2 ... CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LÊ THỊ MINH PHÚC NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ TÁI TỔ HỢP ĐẶC HIỆU KHÁNG NGUYÊN HER2 TRONG ESCHERICHIA COLI Ngành: Sinh học Chuyên ngành: Sinh ... hiệu điều trị cao dạng ung thư vú dương tính với HER2 tiến hành đề tài: Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên HER2 Escherichia coli Đề tài thực phòng Công nghệ tế bào động...
 • 95
 • 234
 • 0

Nghiên cứu tạo interleukin 2 tái tổ hợp dùng cho điều trị ung thư

Nghiên cứu tạo interleukin 2 tái tổ hợp dùng cho điều trị ung thư
... Báo cáo tổng kết Đề tài độc lập cấp Nhà nớc M số: KC 04 33 Nghiên cứu tạo interleukin- 2 tái tổ hợp dùng cho điều trị bệnh ung th Chủ nhiệm Đề tài: PGS TS Trơng nam hải 01 / 20 05 06 / 20 07 B KHOA ... 23 CHNG LA CHN I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 26 2. 1 MC TIấU CA TI 26 2. 2 NI DUNG NGHIấN CU CN THC HIN 26 2. 2.1 To dũng gen IL -2 26 2. 2 .2 To t bin im ca gen IL -2 ... .26 2. 2.3 Biu hin gen IL -2 cỏc h biu hin khỏc 27 2. 2.4 Nghiờn cu v ti u iu kin lờn men cho cỏc chng vi sinh vt tỏi t hp mang gen IL -2 27 2. 2.5 Tỏch chit, tinh ch IL -2 t...
 • 166
 • 788
 • 0

Nghiên cứu tạo chủng Bacillus tái tổ hợp sinh pectinase sản lượng cao ứng dụng trong công nghiệp xử lý vải bông

Nghiên cứu tạo chủng Bacillus tái tổ hợp sinh pectinase sản lượng cao ứng dụng trong công nghiệp xử lý vải bông
... s ch tiu c ca vi bụng sau x bng rPel so sỏnh vi phng phỏp x bng kim Bỏo cỏo nghiờn cu ỏnh giỏ mt s ch tiờu c ca vi bụng sau x bng rPel so sỏnh vi dng x bng kim - thay i (nu ... to Cú c quy Cú c quy chng Bacillus subtilis sn trỡnh to chng trỡnh to chng sinh pectate lyase tỏi t Bacillus subtilis Bacillus subtilis hp sn lng cao sn sinh pectate sn sinh pectate lyase tỏi t ... tiờn ti Vit Nam to chng Bacillus tỏi t hp sn xut pectinase kim sn lng cao Enzyme pectinase kim l sn phm cú giỏ tr ng dng cao quỏ trỡnh x si bụng Vic nghiờn cu sn xut pectinase kim giỳp chỳng...
 • 174
 • 184
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB
... từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) dạng không độc từ đoạn gen seb tự nhiên để làm nguyên < /b> liệu phục vụ cho việc chế tạo < /b> ... TÀI NGUYÊN SINH VẬT - NGUYỄN THỊ HOÀI THU NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL < /b> ENTEROTOXIN < /b> B (SEB) DẠNG KHÔNG ĐỘC TỪ ĐOẠN GEN SEB TỰ NHIÊN ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU ... tạo < /b> que thử phát nhanh độc tố SEB Mục tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> SEB độc tính có độc tính thấp đảm b o tính kháng < /b> nguyên < /b> để ứng dụng cho việc tạo < /b> kháng < /b> thể đơn dòng gắn lên que thử nhanh...
 • 88
 • 238
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu sản xuất Streptokinase tái tổ hợp: Hiện trạng và triển vọng " docx

Báo cáo
... nghi sdn xudt chi phdm enzyme tdi td hgp streptokinase vd yiu td hogt hda plasminogen md (tPA) sir dung diiu trj" (KClO/06-10.28, 2009-2010) Gen ma boa streptokinase (SK) tir chiing Streptococcus ... liin quan din di tdi: "Nghiin ciru xdy dimg quy trinh cdng nghi sdn xudt chi phdm enzyme tdi td hgp streptokinase vd yeu to hogt hda plasminogen md (tPA) sii dung diiu tri", md so K10.28/06-I0, ... K10.28/06-I0, 2009 - 2010 vd di tdi "Nghiin ciru quy trinh nhdn ddng, biiu hiin cao sdn vd dinh hucmg img dting enzyme^ tdi td hgp streptokinase ldm thudc udng chdng tdc mgeh mdu " cdp Viin Khoa hgc vd Cdng...
 • 9
 • 367
 • 3

Nghiên cứu sản xuất insulin tái tổ hợp giai đoạn 1 thiết kế véc và chọn tế bào biểu hiện insulin

Nghiên cứu sản xuất insulin tái tổ hợp giai đoạn 1 thiết kế véc tơ và chọn tế bào biểu hiện insulin
... động insulin 11 Công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp 13 Nhu cầu insulin 16 Pre-proinsulin Proinsulin 18 Chương 2: Vật liệu phương pháp nghiên cứu ... sản xuất kỹ thuật ADN tái tổ hợp, lần giới, đưa thị trường với tên thương phẩm Humulin [33] - Năm 19 87, tổng hợp insulin thành công tế bào nấm men [34] Tình hình sản xuất insulin tái tổ hợp nước: ... chuỗi A B Nghiên cứu quy trình tinh chuỗi A, B insulin hoạt tính quy mô phòng thí nghiệm Nghiên cứu kết hợp chuỗi A B thành insulin hoạt tính Nghiên cứu chọn tế bào biểu proinsulin cho insulin...
 • 50
 • 445
 • 0

Nghiên cứu sản xuất Insulin tái tổ hợp. Giai đoạn 1 Thiết kế véc và chọn tế bào biểu hiện Insulin

Nghiên cứu sản xuất Insulin tái tổ hợp. Giai đoạn 1 Thiết kế véc tơ và chọn tế bào biểu hiện Insulin
... động insulin 11 Công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp 13 Nhu cầu insulin 16 Pre-proinsulin Proinsulin 18 Chương 2: Vật liệu phương pháp nghiên cứu ... chuỗi A B Nghiên cứu quy trình tinh chuỗi A, B insulin hoạt tính quy mô phòng thí nghiệm Nghiên cứu kết hợp chuỗi A B thành insulin hoạt tính Nghiên cứu chọn tế bào biểu proinsulin cho insulin ... nghiên cứu hình ảnh minh hoạ rõ ràng (Bảng 1, Hình 16 -18 ) Nhiều nghiên cứu theo hướng tác giả nhận thấy, sản lượng chuỗi A B tăng lên nhiều sản xuất chúng dạng dung hợp [65, 66] Chọn tế bào biểu...
 • 85
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệunghiên cứu tạo phức hệ nano tích hợp curcuminnghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu vàng và hiệu quả điều trị viêm da cơ địa bằng kháng sinh cefuroximnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu tạo ván ghép thanh gỗ tràm bông vàng làm nguyên liệu sản xuất đồ mộcluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhđánh giá chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dưng và phát triển đô thị lilamađánh giá chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị lilamamột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thực hiện chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dưng và phát triển đô thị lilamaghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmkháng thể đơn dòng tái tổ hợpnghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưnghiên cứu công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp phục vụ điều trị bệnh đái tháo đườnghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1khttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Giáo án bồi dưỡng HSGĐề thi HSG cấp trườngKiểm tra 15 phút GDCD 8Các dạng bài rút gọn Toán 12Đề Cương Hóa 11Đề Cương Hóa 9Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)THI HKI SU 7nhờ thầy minh Sang và mọi người nhékiêm tra đại số chương 1 có ma trậnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhSố 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004