Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ đước (rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu hình thái giải phẫu của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ MỸ HẠNH NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ... tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Phan Thị Mỹ Hạnh ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ... RNM Cần Giờ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước - Giải phẫu loài thuộc họ Đước làm tiêu để góp phần giáo dục cho học sinh, sinh viên 1.3 Phạm vi nghiên cứu...
 • 109
 • 772
 • 0

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm của một số loài cây rừng ngập mặn trong khu dự trữ sinh quyền cần giờ

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm của một số loài cây rừng ngập mặn trong khu dự trữ sinh quyền cần giờ
... CHÍ MINH BÁO CÁO NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm số lồi rừng ngập mặn Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ Chủ nhiệm đề tài : TS Viên Ngọc Nam Cộng ... Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm số lồi rừng ngập mặn Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ việc làm cần thiết để góp phần vào cách bảo quản trụ mầm đơn giản, tốn kém, biết thời vụ ... tỉ lệ sống trụ mầm thu hái trồng thời gian năm 10 Tỉ lệ sống phần khác trụ mầm - Theo dõi thời gian nảy mầm - Tỉ lệ sống phần trụ mầm Nghiên cứu phương pháp bảo quản trụ mầm lồi rừng ngập mặn Đước,...
 • 90
 • 224
 • 0

Nghiên cứu hình thái của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái lá của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
... tài liệu nghiên cứu hình thái loài Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hình thái l loài thuộc họ Bông (Malvaceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh nhằm phân biệt khác loài thông ... 1 72, 694 165,0 52 94,5 82 113 ,28 3 168,3 52 104,584 125 ,23 2 121 ,6 42 61,938 134,6 52 160,0 62 169,9 82 122 ,474 72, 226 145 ,23 6 164,784 86, 924 95,4 92 65,708 145,085 93,976 70 ,21 4 98, 728 155,9 82 69,5 02 146,834 ... CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2. 1 Hình biểu thị tiêu Tra bụp Hình 2. 2 Hình 2. 3 Hình 2. 4 Hình 3.1: Hình thái loài 10 Hình 3 .2: Đồ thị biểu thị mức tỷ lệ L/W loài 12 Hình 3.3 13 Hình 3.4 14 vii DANH SÁCH...
 • 36
 • 377
 • 0

nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập mặn tự nhiên tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ, thành phố hồ chí minh

nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập mặn tự nhiên tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ, thành phố hồ chí minh
... HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Mộng Hằng NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH TỤ CARBON CỦA RỪNG NGẬP MẶN TỰ NHIÊN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Sinh thái học ... quan rừng ngập mặn 12 1.1.1 Rừng ngập mặn vai trò rừng ngập mặn 12 1.1.2 Phân bố rừng ngập mặn 12 1.1.3 Các nghiên cứu rừng ngập mặn cần 16 1.2 Các nghiên cứu tích ... Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh thực nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp xác định sinh khối RNM tự nhiên Cần Giờ, tính toán lượng cacbon tích tụ cho RNM tự nhiên Cần Giờ, qua...
 • 149
 • 364
 • 0

Báo cáo khoa học: Quần xã khuê tảo bám trong hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh docx

Báo cáo khoa học: Quần xã khuê tảo bám trong hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh docx
... trường rừng hỗn giao; Rhi = môi trường rừng Đước; Mud flat = môi trường bãi bùn KẾT LUẬN Đây nghiên cứu khu tảo bám loại rừng ngập mặn khu dự trữ sinh Cần Giờ Đề tài ghi nhận 348 taxa khu tảo bám ... vị Quần khu tảo bám sống đài vật bùn đài vật rễ có khác biệt đáng kể thành phần loài Phân tích định vị cho thấy có khác biệt lớn thành phần loài quần khu tảo bám sống kiểu rừng ngập mặn ... phân tích báo cáo 216 mẫu Hình Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu, Tiểu Khu 14, Khu dự trữ sinh Cần Giờ, TPHCM Mẫu thu rạch triều: Khe Nhàn, Rạch Ốc Rạch Nàng Hai Các mẫu khu tảo bám cần tẩy tế...
 • 7
 • 329
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài ô rô tím (acanthus ilicifoliusl ) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài ô rô tím (acanthus ilicifoliusl ) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ
... Hiền NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI Ô RÔ TÍM (ACANTHUS ILICIFOLIUSL. ) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... người loài thân thảo Vì thế, tiến hành đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái loài Ô tím (AcanthusilicifoliusL .) Khu dự trữ sinh Cần Giờ 2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định số đặc điểm ... Cụm hoa Ô tím có gai (A) không gai (B) 61 T T Hình 3.34 Hoa bổ dọc nhị Ô có gai (A) Ô không gai (B) .62 T T Hình 3.35 Cụm hoa Ô tím (A) thụ phấn nhờ côn trùng Ô tím (B) .62 T T...
 • 122
 • 138
 • 0

nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm tại khu vực miền núi phía bắc biện pháp xử lý

nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm tại khu vực miền núi phía bắc và biện pháp xử lý
... HC THI NGUYấN TRNG I HC KHOA HC O THY DNG Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc tố Aflatoxin số loại nông sản thực phẩm khu vực miền núi phía bắc biện pháp xử Chuyờn ngnh: Cụng ngh sinh hc Mó s: 60.42.02.01 ... So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B1 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc 51 Bng 3.8 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B2 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc ... hm lng aflatoxin nụng sn thc phm 51 3.3.1 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin B1 sau x bng hai phng phỏp vt v húa hc 51 3.3.2 So sỏnh hiu qu x hm lng aflatoxin...
 • 73
 • 511
 • 0

nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố cá ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ  tp hồ chí minh
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƯ HÂN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ - TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Sinh ... nguồn lợi nơi Từ lí trên, luận văn Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố Khu Dự trữ Sinh Cần Giờ - TP. HCM” thực Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Xác định thành phần loài Khu DTSQ Cần Giờ 2.2 ... 218 Phân họ Bống đá Giống Bống trứng Bống trứng ◙♦ Giống Cá Bống vảy Giống Bống rãnh Bống vàng nhỏ Bống xệ vảy to Giống Bống mít Bống mít Giống Bống ống điếu Bống...
 • 144
 • 254
 • 0

luận văn đề tài khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn khu dự trữ sinh quyển cần giờ

luận văn đề tài  khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn khu dự trữ sinh quyển cần giờ
... tin, tài liệu để viết báo cáo khoa học III Nội dung thực tập: Đi khảo sát thực địa ngày (tương đương 20 tiết thực hành) Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ Khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn: ... rừng ngập mặn: - Khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ (vùng nước lợ vùng nước mặn) quan sát quần thể, quần xã hệ sinh thái vùng - Diễn rừng ngập mặn (cây tiên phong, diễn sinh học…) - Nhận ... 1.Tổng quan Khu Dự trử Sinh rừng ngập mặn Cần Giờ a Quyết định thành lập Rừng phòng hộ, khu Dự trử sinh Tình hình Rừng ngập mặn Cần nằm phía ĐôngNam thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), gọi Rừng Sác...
 • 134
 • 1,014
 • 4

Nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI KHÁC LOÀI Ở TRÀM (MELALEUCA SPECIES) TRỒNG KHẢO NGHIỆM TRÊN VÙNG ĐẤT LẦY, NGẬP NƯỚC THEO MÙA TẠI GIA VIỄN - NINH BÌNH " docx

Nghiên cứu khoa học
... ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI KHÁC LOÀI TRÀM (MELALEUCA SPECIES) TRỒNG KHẢO NGHIỆM TRÊN VÙNG ĐẤT LẦY, NGẬP NƯỚC THEO MÙA TẠI GIA VIỄN - NINH BÌNH Hoàng Vũ ... nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu lai F1 nhằm xác định khác biệt với bố mẹ lai khác loài cần thiết quan trọng khảo nghiệm giống lai rừng Dưới kết nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu số tổ ... Đại học Lâm nghiệp Phạm Đức Tuấn Cục Lâm nghiệp TÓM TẮT Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu nội dung thiếu hầu hết nghiên cứu lai giống rừng Kết nghiên cứu số tổ hợp tràm lai F1 Gia Viễn, ...
 • 7
 • 400
 • 1

Nghiên cứu hình thái tuyến nọc độc của bốn loài ốc cối conus miles, conus magus, conus imperialis, conus terebra

Nghiên cứu hình thái và tuyến nọc độc của bốn loài ốc cối conus miles, conus magus, conus imperialis, conus terebra
... lẫn loài với đặc biệt chúng lại thủ phạm nhiều vụ chết ngƣời Vì tiến hành đề tài: Nghiên cứu hình thái tuyến nọc độc bốn loài ốc cối: Conus miles, Conus magus, Conus imperialis, Conus terebra ... họ ốc cối độc tố ốc  Mô tả hình dáng bên loài ốc cối  Mô tả hình thái quan tuyến nọc độc loài ốc cối 2 Mục tiêu đề tài:  Nhằm mô tả khái quát hình dáng bên quan tuyến nọc độc từ phân loại ốc ... Hình 3.19 Tuyến nọc độc Conus terebra 46 Hình 3.20 Đƣờng hồi quy tuyến tính mối quan hệ khối lƣợng ốc khối lƣợng tuyến nọc độc Conus terebra 48 Hình 3.21 Tuyến nọc độc bốn loài...
 • 84
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình thái và giải phẫu thực vậtthực tập hình thái và giải phẫu thực vậtnghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng ở bệnh nhân nữ hội chứng chuyển hóanghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênmột số mô hình cấu trúc mạng ngn và giải pháp mạng của một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thôngnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânnghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc bvtv phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa trong phòng thí nghiệmđánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá gừng do vi khuẩn xanthomonas sp của một số loại thuốc hóa học và vi khuẩn đối khángtieu luan ke hoach tiep can he sinh thai va bao ve khu du tru sinh quyenphương pháp tiếp cận hệ sinh thái va bao ve khu du tru sinh quyennghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạiphần ii nghiên cứu sản xuất khô cá ướp gia vị một số loài cá có giá trị kinh tế thấpkhu dự trữ sinh quyển tiếng anh là gìchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ