Nghiên cứu xác định piroxicam và indomethacin trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng

Nghiên cứu xác định một số thuốc chống viêm giảm đau trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng sắc lớp mỏng hiệu năng cao sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định một số thuốc chống viêm giảm đau trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao và sắc ký lỏng hiệu năng cao
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THUỐC CHỐNG VIÊM GIẢM ĐAU TRỘN LẪN TRONG CHẾ PHẨM ĐÔNG DƯỢC BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG HIỆU NĂNG CAO VÀ SẮC KÝ ... pháp sắc lớp mỏng hiệu cao Ứng dụng phương pháp sắc lớp mỏng hiệu cao để xác định paracetamol, diclofenac natri trộn lẫn chế phẩm đông dược Từ đó, so sánh khả ứng dụng phương pháp sắc lớp ... lẫn chế phẩm thuốc đông dược sắc lớp mỏng hiệu cao sắc lỏng hiệu cao Với mục tiêu: Xây dựng qui trình định tính, định lượng paracetamol, diclofenac natri trộn lẫn chế phẩm đông dược phương...
 • 81
 • 394
 • 3

Nghiên cứu phát hiện sildenafil trong một số chế phẩm đông dược bằng sắc lớp mỏng

Nghiên cứu phát hiện sildenafil trong một số chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng
... đích góp phần công tác nghiên cứu phát thuốc tân dược trộn trái phép chế phẩm đông dược tiến hành đề tài: Nghiên cứu phát sildenafil số chế phẩm đông dược sắc lớp mỏng Với mục tiêu cụ thể ... CYP3A4, Etravirin 7 1.1.4 Một số nghiên cứu phát Sildenafil chế phẩm đông dược Qua số tài liệu cho thấy có nhiều nghiên cứu để phát Sildenafil chế phẩm đông dược thực phẩm chức giới Việt Nam [6], ... “ Nghiên cứu phát Sildenafil số chế phẩm đông dược sắc lớp mỏng , có số kết luận sau: + Đã xây dựng điều kiện xác định Sildenafil trộn trái phép chế phẩm đông dược, cụ thể là:  Điều kiện sắc...
 • 50
 • 334
 • 3

Nghiên cứu phát hiện dexamethanson có thể trộn trái phép trong thuốc đông dược bằng phương pháp sắc

Nghiên cứu phát hiện dexamethanson có thể trộn trái phép trong thuốc đông dược bằng phương pháp sắc ký
... Dexamethason bị trộn lẫn thuốc đông dược PHẦN -TỔNG QUAN 1.1 CÁC TÂN DƯỢC CÓ THỂ TRỘN TRÁI PHÉP VÀO THUỐC ĐÔNG DƯỢC 1.1.1 CÁC NHÓM THUỐC TÂN Dược CÓ THỂ BỊ TRỘN TRÁI PHÉP VÀO CÁC THUỐC ĐÔNG Dược 1.1.1.1 ... Các thuốc tân dược trộn trái phép vào thuốc đông dược 1.1.1 Các nhóm thuốc tân dược bị trộn trái phép vào thuốc đông dược 1.1.2 Đại cương dexamethason 1.2 Phương pháp phân tích chất trộn trái phép ... nghiệm thuốc đông dược, đảm bảo an toàn cho người bệnh, tiến hành đề tài: Nghiên cứu phát Dexamethason trộn trái phép thuốc đông dược phương pháp sắc Đề tài mục tiêu cụ thể sau đây: Xây...
 • 45
 • 397
 • 3

Nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng cÔNG NGHỆ THUỶ CANH TUẦN HOÀN (NFT) TRONG NHÀ LƯỚI

Nghiên cứu xác định giống và giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất và chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng cÔNG NGHỆ THUỶ CANH TUẦN HOÀN (NFT) TRONG NHÀ LƯỚI
... công ngh cho s n xu t rau an toàn nư c ta, ti n hành ñ tài Nghiên c u xác ñ nh gi ng giá th thích h p nh m tăng su t ch t lư ng lách, c i xanh, c n tây tr ng b ng công ngh thu canh tu n hoàn ... N IV K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 33 4.1 Xác ñ nh lo i giá th gi tr ng thu canh thích h p ñ i v i lo i rau ăn lá: lách, c i xanh, c n tây 33 4.1.1: nh hư ng c a giá th ñ ñ n ... p 32 PH N IV K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Xác ñ nh lo i giá th gi tr ng thu canh thích h p ñ i v i lo i rau ăn lá: lách, c i xanh, c n tây 4.1.1: nh hư ng c a giá th ñ ñ n sinh trư...
 • 90
 • 533
 • 16

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn (NFT) trong nhà lưới

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định giống và giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất và chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn (NFT) trong nhà lưới
... công nghệ cho sản xuất rau an toàn nước ta, tiến hành đề tài Nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng suất chất lượng lách, cải xanh, cần tây trồng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn ... nặng 4.2 Xác định giống rau lách, cải xanh, cần tây thích hợp trồng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn NFT 4.2.1 So sánh khả sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống lách trồng công nghệ NFT ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Xác định loại giá thể giữ trồng thuỷ canh thích hợp loại rau ăn lá: lách, cải xanh, cần tây 4.1.1: Ảnh hưởng giá thể đỡ đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng...
 • 78
 • 470
 • 0

Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt
... k thut trng c chua trỏi v, k thut trng c chua ghộp, l qui trỡnh gc chung, cn c hon thin cho tng ging tng vựng sinh thỏi c th Trong bi cnh ú, ỏnh giỏ v ng dng nhanh cỏc ging c chua lai nhp ni ... xut c chua ti BSH t hiu qu kinh t cao hn trờn c s phỏt huy li th, khc phc cỏc tn ti k thut sn xut c chua ca vựng Gúp phn b sung nhng lun c khoa hc, gii phỏp k thut nõng cao nng sut v hiu qu kinh ... gc ghộp (c chua Hawaii 7996 v c gai), ó gúp phn lm a dng v phong phỳ b ging, ng thi nõng cao nng sut, cht lng c chua lai thng phm v thỳc y phỏt trin, m rng sn xut c chua cú hiu qu kinh t cao...
 • 30
 • 684
 • 1

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
... trng c chua trỏi v v ng dng gc ghộp sn xut Nhng nm gn õy, vi vic ng dng cỏc ging c chua cú nng sut cao, thớch ng rng t cỏc ging c chua nhp ni, sn lng c chua ca Vit Nam ó tng lờn rừ rt v cõy c chua ... tr thnh ngnh kinh doanh i Loan, gúp phn quan trong xut khu c chua ca nc ny (AVRDC reports, 2005) [71] Chn to ging c chua lai cú nng sut qu cao rt thnh cụng M Nm 1920 cỏc ging c chua ch bin ch ... Nghiờn cu chn to ging c chua 15 1.3.1.1 Phng phỏp chn to ging c chua 15 1.3.1.2 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua trờn th gii 18 1.3.1.3 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua Vit Nam 23 1.3.2 Nghiờn...
 • 195
 • 532
 • 5

Nghiên cứu xác định giống mật độ gieo trồng cho một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân 2012 tại gia lộc hải dương

Nghiên cứu xác định giống và mật độ gieo trồng cho một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân 2012 tại gia lộc hải dương
... N I BAN QU N LÝ ðÀO T O TR N TH THÚY NGHIÊN C U XÁC ð NH GI NG VÀ M T ð CHO M T S GIEO TR NG GI NG ð U TƯƠNG TRONG ðI U KI N V XUÂN 2012 T I GIA L C – H I DƯƠNG Chuyên ngành : KHOA H C CÂY TR ... tr ng ñó, tiên hành th c hi n nghiên c u ñ tài Nghiên c u xác ñ nh gi ng m t ñ tr ng cho m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v xuân 2012 t i Gia L c - H i Dương , nh m xác ñ nh Trư ng ð i h c Nông ... ñích Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n m t ñ tr ng c a m t s gi ng ñ u tương nh m xác ñ nh ñư c gi ng ñ u tương su t cao m t ñ tr ng thích h p cho ñ u tương xuân ñ t Gia L c - H i Dương...
 • 137
 • 266
 • 0

Nghiên cứu xác định giống liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh cho một số lạc thu tại gia tộc hải dương

Nghiên cứu xác định giống và liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh cho một số lạc thu tại gia tộc hải dương
... hư ng c a li u lư ng phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n sinh trư ng su t hai gi ng l c L19 TBG45 S d ng phân bón h u vi sinh Sông Gianh cho l c gieo tr ng t i Gia L c - H i Dương P1: N n (30 N ... 4.11 nh hư ng c a phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n th i gian sinh trư ng c a hai gi ng l c thí nghi m 67 B ng 4.12 nh hư ng c a phân bón h u vi sinh Sông Gianh ñ n kh sinh trư ng c a hai ... t qu nghiên c u v phân bón cho l c Các nghiên c u v phân bón cho l c bao g m c li u lư ng, k thu t bón lo i phân bón ñi u ki n ñ t ñai tr ng tr t khác ñư c ti n hành ði u góp ph n ñáng k vi c...
 • 123
 • 447
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néiluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu pđịnh lượng bằng sắc ký lớp mỏngnghiên cứu xác định đồng thời lượng vết indi in cadimi cd và chì pb bằng phương pháp von ampe hòa tan anôt với lớp màng bitmút trên điện cực paste nano cacbonnghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ vật lý 11 nâng caonghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộinghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh hemophilia anghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩunghiên cứu xác định quy mô và cấu trúc hợp lý của hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến biến đổi khí hậu và nước biển dângnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoánghiên cứu xác định biovar của các mẫu phân lập vi khuẩn r solanacearum trên cây lạc cây khoai tây ở vùng hà nội và phụ cậnkết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bòmot so van de co ban ve ly luan va thuc tien lien quan den viec nghien cuu xac dinh mo hinh bo luat xu ly vi pham hanh chinhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học