Khăn piêu đặc sắc văn hóa của người thái đen

Khăn piêu đặc sắc văn hóa của người thái đen

Khăn piêu  đặc sắc văn hóa của người thái đen
... Chƣơng 2: Khăn Piêu - Đặc sắc văn hoá ngƣời Thái đen 15 2.1 Khăn Piêu 15 2.1.1 Nguồn gốc khăn Piêu 15 2.1.2 Đặc điểm khăn Piêu 21 2.2 Giá trị chiếc khăn Piêu ... Nam 14 Chƣơng 2: Khăn Piêu - Đặc sắc văn hoá ngƣời Thái đen 2.1 Khăn Piêu 2.1.1 Nguồn gốc khăn Piêu Chiếc khăn Piêu chẳng biết đã có từ bao giờ, nhƣng ngƣời dân tộc Thái Đen, dƣờng nhƣ nó ... KHOA NGỮ VĂN  NGUYỄN THỊ HOA MAI KHĂN PIÊU – ĐẶC SẮC VĂN HÓA CỦA NGƢỜI THÁI ĐEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Việt Nam học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tính Người hướng...
 • 67
 • 309
 • 0

Tài liệu "Tăng cẩu"- nét đẹp trong văn hoá của người Thái đen ppt

Tài liệu
... cô gái phải búi tóc vừa để làm đẹp vừa dấu hiệu thông báo cho chàng trai khác biết họ có chồng Về nguyên tắc, lễ cưới tổ chức lúc mà hai gia đình muốn, sau lễ "tăng cẩu" Nguồn tin: danangpt ...
 • 2
 • 314
 • 1

ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI H’MÔNG

ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI H’MÔNG
... (114.578 người) Yên Bái (6.073), Hoà Bình (2.027 người) Địa bàn cư trú người H’mông dãy núi cao nước ta Người H’mông có tên gọi khác nhau: H’mông Đỏ (H’mông trắng) H’mông lềnh (H’mông hoa), H’mông ... di sản văn hoá dân tộc môi trường nuôi dưỡng vun trồng di sản văn hoá làng H’mông Xã hội H’mông có hệ thống tập quan pháp riêng tập quán pháp người H’mông gọi “cái lý H’mông người H’mông ... gái H’mông tình tứ đưa xuống chợ tình Không có người H’mông Mộc Châu mà người H’mông Sơn La, người H’mông tỉnh Tây Bắc người H’mông Lào tìm đến ngày 1/9 trở thành ngày họp mặt cộng đồng người H’mông...
 • 11
 • 1,949
 • 5

TÌM HIỂU NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI H’MÔNG

TÌM HIỂU NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI H’MÔNG
... gái H’mông tình tứ đưa xuống chợ tình Không có người H’mông Mộc Châu mà người H’mông Sơn La, người H’mông tỉnh Tây Bắc người H’mông Lào tìm đến ngày 1/9 trở thành ngày họp mặt cộng đồng người H’mông ... di sản văn hoá dân tộc môi trường nuôi dưỡng vun trồng di sản văn hoá làng H’mông Xã hội H’mông có hệ thống tập quan pháp riêng tập quán pháp người H’mông gọi “cái lý H’mông người H’mông ... (114.578 người) Yên Bái (6.073), Hoà Bình (2.027 người) Địa bàn cư trú người H’mông dãy núi cao nước ta Người H’mông có tên gọi khác nhau: H’mông Đỏ (H’mông trắng) H’mông lềnh (H’mông hoa), H’mông...
 • 11
 • 2,485
 • 8

Tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của người H’Mông

Tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của người H’Mông
... 0918.775.368 Người H’mông có tên gọi khác nhau: H’mông Đỏ (H’mông trắng) H’mông lềnh (H’mông hoa), H’mông (H’mông đỏ), H’mông súa (H’mông mán) Người H’mông vùng Tây Bắc dân tộc có truyền thống văn ... gái H’mông tình tứ đưa xuống chợ tình Không có người H’mông Mộc Châu mà người H’mông Sơn La, người H’mông tỉnh Tây Bắc người H’mông Lào tìm đến ngày 1/9 trở thành ngày họp mặt cộng đồng người H’mông ... di sản văn hoá dân tộc môi trường nuôi dưỡng vun trồng di sản văn hoá làng H’mông Xã hội H’mông có hệ thống tập quan pháp riêng tập quán pháp người H’mông gọi “cái lý H’mông người H’mông...
 • 10
 • 1,208
 • 10

Đặc trưng ngôn ngữ văn hoá của người thái ở nghệ an qua nghề dệt

Đặc trưng ngôn ngữ  văn hoá của người thái ở nghệ an qua nghề dệt
... khái niệm văn hoá mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá Các vấn đề thực tiễn liên quan đến dân tộc Thái nghề dệt may ngời Thái, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần vài nét ngời Thái Nghệ An Do khuôn ... từ nghề nghiệp 10 1.1.3 Đặc trng từ nghề nghiệp 12 1.2 Mối quan hệ văn hoá ngôn ngữ 13 1.2.1 Văn hoá .13 1.2.2 Ngôn ngữ 14 1.2.3 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá ... vốn từ ngữ biểu thị nghề dệt ngời Thái Nghệ An - Tìm hiểu nét đặc trng văn hoá nghề dệt sản phẩm dệt lĩnh vực đời sống ngời Thái - Đối chiếu, so sánh Thái- Việt, Thái Tây Bắc Thái Nghệ An III...
 • 103
 • 266
 • 1

tổ chức xã hội và đặc trưng văn hóa bản người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình giai đoạn 1986-2010

tổ chức xã hội và đặc trưng văn hóa bản người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình giai đoạn 1986-2010
... Tổ chức hội đặc trưng văn hóa người Thái huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1986 - 2010” Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tổ chức hội văn hóa lĩnh vực rộng lớn bao trùm toàn đời sống ... Thái huyện Mai Châu 17 Chương TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA BẢN NGƯỜI THÁI HUYỆN MAI CHÂU TỪ 1986 - 2010 27 2.1 Bản ngƣời Thái 27 2.2 Tổ chức hội 33 Chương ĐẶC TRƯNG ... nhân dân tỉnh Hòa Bình; Sở văn hóa thông tin tỉnh Hòa Bình; Thƣ viện tỉnh Hòa Bình; Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu; Phòng văn hóa thông tin huyện Mai Châu; Phòng Thống kê huyện Mai Châu cá nhân...
 • 121
 • 374
 • 1

Lịch sử và văn hoá của người Thái miền núi Bắc Trung Bộ

Lịch sử và văn hoá của người Thái miền núi Bắc Trung Bộ
... với Thanh Hoá) Chương I I : Một sô vấn đê lịch sử nguôi Thái miền núi Bắc Trung Bộ C h n g gồm hai nội dung lớn / Lịch s người Thái ỏ Thanh Hoá Phần tập trung tìm lìiêu lịch sử người Thái ba mường ... h oá I Giao lưu văn hoá người Thái với dán tộc khác Văn hoá Thái k h ô n g chí tài sản riêng người Thái m nhiều tộc người m iền núi Bắc Trung Bộ thừa nhận thực tế giá trị văn hoá có tính chất ... iền núi Bắc Trung Bộ khu vực phàn bố cư dân đa dạng với tranh văn hoá đ a sắc m àu nh ưng chi phối có tính chất bao trùm cua văn hoá Thái đặc đ iểm trội Sự có mặt củ a người Thái miền núi Bắc Trung...
 • 11
 • 139
 • 0

Tài liệu Đạc sắc văn hóa phẩm cách cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh pdf

Tài liệu Đạc sắc văn hóa phẩm cách cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh pdf
... sd vdi khong niia Ho Chi Minh vifdn hoa, ao ca Ndi Hd Chi nhif hoa minh cung bien Minh song va lam viec tif ngifdi dii le mit tinh Ho Chi ve tiep quan Thii do, cho den Minh - ngUdi "da lam Ngifdi ... Chi Minh: Toan tap, Viet Nam, Chu tich Ho Chi Sdd, tl, tr 478 Minh la bieu tifdng riic rd Ho Chi Minh: Toan tap, ciia van hoa dan toe Ngifdi Sdd, t4, tr 16L da gdp phan phat trien va Ho Chi Minh: ... Qlgldm titii - ^foa J dei 86 5(218)-2010 cao ciia pham each nhit Ho Chi Minh thi that hiem Ai da tifng mot Ian dUde gap gd Ho Chi Minh deu thay tir NgUdi bong dang mot nha Nho xir Nghe,...
 • 5
 • 256
 • 0

tín hiệu thẩm mỹ hoađặc trưng tư duy - văn hóa của người việt trong ca dao

tín hiệu thẩm mỹ hoa và đặc trưng tư duy - văn hóa của người việt trong ca dao
... tích liệu có liên quan đến tín hiệu thẩm hoa ca dao Việt Nam Vậy tín hiệu thẩm hoa đặc trưng lối văn hóa người Việt ca dao chi tiết làm rõ chương 25 CHƢƠNG TÍN HIỆU THẨM MĨ HOA VÀ ĐẶC ... văn hóa người Việt ca dao bước đầu tìm hiểu tín hiệu thẩm hoa ca dao người Việt ánh sáng lí thuyết tín hiệu thẩm liệu khảo sát 26 khóa luận câu ca dao Việt Nam có chứa tín hiệu thẩm ... CHƢƠNG TÍN HIỆU THẨM MĨ HOA VÀ ĐẶC TRƢNG TƢ DUY VĂN HÓA CỦA NGƢỜI VIỆT TRONG CA DAO 26 2.1 Dẫn nhập 26 2.2 Kết khảo sát tín hiệu thẩm hoa ca dao 26 2.2.1 Tín hiệu thể hoa ...
 • 59
 • 349
 • 0

Đặc trưng tri nhận văn hóa của người Việt (Qua nhóm từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người)

Đặc trưng tri nhận văn hóa của người Việt (Qua nhóm từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người)
... ngơn ngữ, tri nhận văn hóa Chƣơng 2: Đặc điểm tri nhận - văn hóa từ ngữ phận thể người (qua từ điển tiếng Việt) Ở chƣơng này, chúng tơi trình bày kết khảo sát ẩn dụ từ vựng có từ ngữ phận thể ... 3: Đặc điểm tri nhận - văn hóa từ ngữ phận thể người (qua thành ngữ, tục ngữ Việt) Ở chƣơng này, chúng tơi trình bày kết khảo sát xuất từ ngữ phận thể ngƣời thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt Từ đó, ... quan hệ ngơn ngữ, tri nhận văn hóa 28 1.7 Tiểu kết 32 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN - VĂN HĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƢỜI (QUA CÁC TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT) 33 Số hóa Trung tâm...
 • 97
 • 344
 • 6

Đặc sắc văn hóa việt nam

Đặc sắc văn hóa việt nam
... lối sống, quan niệm sống, ta nói người Việt Nam sống có văn hoá, người Việt Namcó văn hoá Những thô dã, bạo bị xoá bỏ để có nhân Tinh thần chung văn hoá Việt Namlà thiết thực, linh hoạt, dung hoà ... lâu dài đến toàn văn hoá thành đặc sắc văn hoá dân tộc Ở ta thần thoại không phong phú – có thời gian hứng thú lưu truyền? Tôn giáo hay triết học không phát triển Người Việt Nam tâm lý kiền thành, ... dụng để nhanh chóng có đại, hay tìm tòi từ đặc sắc dân tộc mình? 29 Cái đại, giới hay cả, dùng dân tộc đóng cửa lại dở chui vào cửa sổ 30 Hiểu đặc sắc văn hoá dân tộc giải phóng cho sức sáng tạo,...
 • 6
 • 1,569
 • 8

Văn hóa của người tày ở huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Văn hóa của người tày ở huyện định hóa tỉnh thái nguyên
... văn tìm hiểu văn hóa vật chất số thành tố văn hóa tinh thần người Tày huyện Định Hóa 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu văn hóa vật chất tinh thần người Tày huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên ... Tày huyện Định Hóa, chọn vấn đề Văn hóa người Tày huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên làm luận văn thạc sỹ Trong tập trung chủ yếu vào đời sống vật chất tinh thần người Tày huyện Định Hóa Lịch sử ... văn hóa người Tày huyện Định Hóa để ghi chép, miêu thuật cách cụ thể Đóng góp luận văn - Đây công trình nghiên cứu cách tương đối hệ thống văn hóa vật chất văn hóa tinh thần người Tày huyện Định...
 • 134
 • 417
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bản sắc văn hóa của người kinhđặc trưng văn hóa của người phápđặc trưng văn hóa của người việt namđặc trưng văn hóa của người tàyvăn hóa của người tháivăn hóa của người thái lantổ chức xã hội và đặc trưng văn hóa bản người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình giai đoạn 19862010nghiên cứu về một số nét chính nền văn hoá của người thái tại vùng m­­ường lòluận văn tốt nghiệp đại học ngành du lịch đặc sắc văn hóa ẩm thực nhật bản và sự phổ biến của ẩm thực nhật bản tại việt namđặc điểm văn hóa của con người việtvăn hóa của người việtđặc sắc văn hóachùa trung tâm văn hóa của người khơmemột số phong tục và văn hoá của người malaysiavăn hóa của người phápChương trình của thiên chúabản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh Thưquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu