ve quy mo va chat luong giao duc dai hoc VN

QUAN NIỆM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VỀ MỐI QUAN HỆ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

QUAN NIỆM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VỀ MỐI QUAN HỆ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
... trạng quan niệm phẩm chất lực giảng viên đại học ngày 11 3.1 Quan niệm phẩm chất quan trọng lực 12 3.2 Quan niệm lực quan trọng phẩm chất 14 Giải pháp để nâng cao phẩm chất ... khoa học nâng cao dân trí Thực trạng quan niệm phẩm chất lực giảng viên đại học ngày Phẩm chất lực yếu tố có mối quan hệ mật thiết tách rời người làm công tác giảng dạy Ở môi trường giáo dục Cao ... xây dựng đội ngũ giảng viên lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục tiên tiến, vững mạnh 4 Phẩm chất người giảng viên 1.1 Định nghĩa phẩm chất giảng viên Phẩm chất biểu chất đạo đức người...
 • 25
 • 684
 • 4

tổng quan về đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học tccn ở việt nam

tổng quan về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và tccn ở việt nam
...  Tổng quan đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng GDĐH TCCN Việt Nam, số đổi cách tiếp cận TỔNG QUAN Một số vấn đề trao đổi: - Chất lượng - Các mô hình quản lý chất lượng ... động đảm bảo chất lượng giáo dục 31 KĐCLGD VIỆT NAM (tt) Sự thay đổi cách tiếp cận kiểm định chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục 2009 Luật giáo dục ... chất lượng - Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) - Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?  Là khái niệm có ý nghĩa tùy thuộc vào quan niệm người hưởng lợi thời điểm định theo...
 • 45
 • 508
 • 0

Quyết tâm phấn đấu phát triển nhà trường về mọi mặt, đặc biệt về quy chất lượng

Quyết tâm phấn đấu phát triển nhà trường về mọi mặt, đặc biệt về quy mô và chất lượng
... chọn đề tài Nghị Đại hội Đảng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XV xác định "Quy t tâm phấn đấu phát triển nhà trường mặt, đặc biệt quy chất lượng" Quán triệt Nghị năm ... giáo viên nhân viên vào việc hoạch định đánh giá trường 37 - Đặc trưng kiểm định chất lượng + Kiểm định chất lượng tiến hành phạm vi trường chương trình đào tạo + Kiểm định chất lượng hoạt động hoàn ... tập trung đánh giá yếu tố đầu vào mà tập trung vào trình đào tạo chất lượng sinh viên trường - Khó khăn triển khai kiểm tra chất lượng: + Các đơn vị có kế hoạch triển khai tự đánh giá chưa có...
 • 67
 • 113
 • 0

TỔNG QUAN về hệ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO dục đại học TCCN TRÊN THẾ GIỚI TRONG nước

TỔNG QUAN về hệ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO dục đại học và TCCN TRÊN THẾ GIỚI và TRONG nước
... quy định kiểm định chất lượng giáo dục, quy định rõ nội dung quản lý nhà nước kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Nghị ... biệt, có tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không trực tiếp kiểm định sở giáo dục kiểm định tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khác (ví dụ: Hội đồng kiểm định giáo dục đại học CHEA, Hoa ... gồm: a) Cơ quan quản lý nhà nước kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) b) Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: - Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Nhà nước thành...
 • 9
 • 183
 • 2

5 đề nghị về nâng cao chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học

5 đề nghị về nâng cao chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học
... có tác dụng Cần ĐGCL kèm với đánh giá hiệu quả” cần công bố công khai kết ĐGCL công chúng 2 /5 Đề nghị nâng cao chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học ĐỀ NGHỊ 3: Nên bắt đầu ĐGCL theo ... 5 Đề nghị nâng cao chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học sinh viên (SV) thành công dân có trách nhiệm, người tốt” đem ... giá, có hiểu biết mục tiêu GD, chiến lược học tập thích hợp có khả đặt vào vai trò người SV Qua cách tiếp cận ngang cấp đoàn đánh giá cho nhiều 4 /5 Đề nghị nâng cao chất lượng đánh giá chất lượng...
 • 5
 • 83
 • 0

Tổng quan về ĐBCL kiểm định chất lượng giáo dục đại học TCCN ở Việt Nam

Tổng quan về ĐBCL và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN ở Việt Nam
... LÍ CHẤT LƯỢNG Kiểm định/ ISO Thanh tra, kiểm tra Kiểm định/ VH chất lượng/ VH tổ chức Quản lí chất lượng tổng thể Đảm bảo chất lượng Cải tiến liên tục Kiểm soát chất lượng Phòng ngừa Phát 14 KIỂM ... bảo chất lượng giáo dục 33 KĐCLGD VIỆT NAM (tt) Sự thay đổi cách tiếp cận kiểm định chất lƣợng giáo dục để đáp ứng yêu cầu Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục 2009 Luật giáo dục đại học ... CHÍNH  Tổng quan đảm bảo kiểm định chất lƣợng giáo dục Kiểm định chất lƣợng GDĐH TCCN Việt Nam, số đổi cách tiếp cận TỔNG QUAN Một số vấn đề trao đổi: - Chất lƣợng - Các mô hình quản lý chất...
 • 46
 • 233
 • 0

Chất lượng giáo dục đại học hiện tại ở Việt Nam.Thực trạng những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học

Chất lượng giáo dục đại học hiện tại ở Việt Nam.Thực trạng và những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học
... học Việt Nam Thực trạng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học làm đề án môn học Hy vọng có nhìn toàn diện góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học nước nhà em ... lợi để nhà đầu tư, sở GDĐH có uy tín giới mở sở GDĐH quốc tế VN liên kết giáo dục Đại học sở giáo dục VN Trên mục tiêu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam muốn thoát ... đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học III) Mục tiêu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học 1.Mục tiêu Em xin giới thiệu mục tiêu chung đề án đổi giáo Đại học Việt Nam vừa...
 • 25
 • 866
 • 20

Chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam hiện nay: Thành tựu, hạn chế nguyên nhân

Chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam hiện nay: Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân
... thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đại học B Nội dung Tiểu luận: Chất lượng giáo dục đại học Việt Nam Chương I: Tổng quan chất lượng giáo dục Việt Nam 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm giáo dục Giáo ... trình giáo dục chuyển dần từ theo định hướng Tiểu luận: Chất lượng giáo dục đại học Việt Nam nhà nước sang giáo dục đại học theo thị trường chất lượng giáo dục đại học mối quan tâm lớn 1.2 Cơ sở ... trung học chuyên nghiệp dạy nghề + Giáo dục đại học sau đại học: Giáo dục đại học gồm trình độ cao đẳng đại học, giáo dục sau đại học đào tạo hai trình độ thạc sĩ tiến sĩ 2.2 Những thành tựu đạt giáo...
 • 22
 • 1,521
 • 8

Các chức năng của quản lý giáo dục những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam
... đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam 2.1 Vấn đề thực chức quản trường đại học, cao đẳng Hiện số trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo gần trọng đến việc quản cấp ... cao đẳng có nhiều vấn đề cần thảo luận Trong tiểu luận xin đề cập vấn đề thân coi mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đại học vấn đề sách giáo dục; quản trường đại học, cao đẳng; quản ... mối quan hệ chủ thể đối tượng kiểm tra - Kiểm tra chủ thể quản đối tượng quản - Tự kiểm tra cá nhân, phận 2 Những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực chức quản trường Đại học, Cao đẳng nhằm...
 • 25
 • 860
 • 14

Tài liệu Về một số khái niệm thường dùng trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học doc

Tài liệu Về một số khái niệm thường dùng trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học doc
... riêng II MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHẤT LƯỢNG Chất lượng khái niệm trừu tượng khó định nghĩa, chí khó nắm bắt Trong nghiên cứu tiếng Harvey Green (1993) nhằm tổng kết quan niệm chung nhà GD, chất lượng định ... đại chúng Hiện nay, không VN mà nước có GD tiên tiến, chất lượng chuẩn mực nhiều lúc có xu hướng suy giảm Một số ý kiến cho chất lượng GD ĐH có nguy xuống dốc chất lượng đầu vào (SV, sở vật chất) ... định nghĩa khái niệm dùng ĐBCL GD ĐH nghiên cứu khoa học GD VN, xin đề xuất số định nghĩa sau đây: Chất lượng: đáp ứng sản phẩm đào tạo chuẩn mực tiêu chí xác định Chuẩn mực: khái niệm dùng để biểu...
 • 9
 • 483
 • 0

Tài liệu So sánh Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học 2004 2007 ppt

Tài liệu So sánh Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học 2004 và 2007 ppt
... định, đảm bảo chất lượng đào tạo • Tiêu chí 3.6: Chương trình giáo dục định kỳ đánh giá thực cải tiến chất lượng dựa kết đánh giá số tiêu chí làm cụ thể tiêu chí 3.1 3.4  Tiêu chuẩn 4: Hoạt ... tiêu chí 6.7 (cũ) gộp thành tiêu chí 6.6 (mới) tiêu chuẩn có thêm tiêu chí mới: Tiêu chí 6.9: Người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên kết thúc môn học, tham gia đánh giá chất ...  Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục (tên cũ là: chương trình đào tạo) - (6 tiêu chí) Có bổ sung thêm tiêu chí là: • Tiêu chí 3.3: Chương trình giáo dục qui giáo dục thường xuyên...
 • 3
 • 287
 • 0

Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam ppt

Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng và chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam ppt
... cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ dựa Tiếng Mẹ đẻ 2 Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc Việt Nam NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH ... trì, mở rộng nhân rộng chương trình Giáo dục Song ngữ dựa tiếng mẹ đẻ Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc Việt Nam ... 2011) Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc Việt Nam 3.2.1 Đánh giá kết học tập hai lứa học sinh Đánh giá kết học tập...
 • 8
 • 249
 • 0

Hướng đến một hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học pptx

Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học pptx
... pháp học tập, phương pháp khảo sát vấn đề Và hình ảnh sống động lớp học theo tín mà đóng góp thư viện đại học cho lớp học chối bỏ Thực trạng thư viện trường Đại học Thư viện trường Đại học quan ... thuộc Đại học Huế - Tổng số cán thư viện 48 (12 biên chế, 36 hợp đồng, hầu hết có trình độ đại học đại học; 35 người tập huấn nâng cao nghiệp vụ thư viện năm 2007) - Diện tích sử dụng thư viện ... thủ tục định… Cần phải dỡ bỏ tất rào cản Khuynh hướng thư viện không tường” hay phục vụ bên tường thư viện thư viện hướng đến Thư viện đại học phải trở thành trạm trung chuyển thông tin hệ...
 • 12
 • 300
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: động các nguồn lực cho sự phát triển giáo dục thpt cả về quy mô và chất lượngnhận thúc về chất lượng trong giáo dục đào tạo và một số mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và việt namquy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại họchoạt động ttqt tăng trưởng cả về quy mô và chất lượnglý luận về quản lý chất lượng giáo dục đại họcquy trình kiểm định chất lượng giáo dục đại họcTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 3. tuyen bo va cam ket20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSCv cua Dang uy 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giao