Luận văn đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ô tô

đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ô

đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ô tô
... GK=G( G: trọng lợng toàn ô tô) Pw: sức cản không khí Pw = K F V 13 (kg) Với K: hệ số sức cản không khí phụ thuộc vào hình dạng độ nhẵn bề xe; F: diện tích cản gió - Với xe tải trung MAZ-5001 ... trung tâm địa phơng ,các điểm lập hàng ,các khu dân c 2.2.Tính toán tiêu kỹ thuật đờng 2.2.1.Xác định độ dốc dọc lớn Độ dốc dọc lớn ký hiệu idmâx, xác định phải vào sức kéo sức bám bánh xe với ... bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật tuyến Bảng 2.7: Bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên tiêu Cấp quản lý Cấp kỹ thuật Số xe Vận tốc tính toán Độ dốc dọc lớn -Không R có siêu nam...
 • 184
 • 212
 • 0

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô nước ta hiện nay

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô ở nước ta hiện nay
... ZIL-150 Ta cú k =0.07(kg.sec2/m4); F =3,0 m2; V=60km/k; Vgiú=0 Gk =6150 kg; G=8250 kg; Pw = 0,07.3,0.(60) = 58.15kg 13 D' = 0,2 x6150 58,15 = 0,14 8250 Vy: id Max = 0,14- 0,022 = 0,118 _ Vi xe Ta ... phm thỡ cú sai khỏc nhau, song ta chn idmõx=6% nh quy phm m bo ch tiờu kinh t k thut Vi dc dc ln nht l 6% ln hn dc tớnh toỏn theo iu kin kộo (leo dc) ca xe ti nờn ta phi kim tra li tc ca xe ti: ... ng ly = 0.5 i: dc dc, õy ta tớnh cho on ng nm ngang nờn i=0% lo:c ly an ton d tr, ly l0= 10 m Vy cú: SI = 60 1.3x60 + + 10 = 63.5(m) 3.6 254x0.5 So sỏnh vi bng 10[1] ta chn S1 = 75 (m) Hoàng...
 • 184
 • 223
 • 0

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô trở nền rất cấp bách

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô trở nền rất cấp bách
... việc đầu t xây dựng tuyến đờng C- B cần thiết Chơng II: xác định cấp hạng kỹ thuật tiêu kỹ thuật tuyến 2.1 xác định cấp hạng đờng kỹ thuật tuyến Lu lợng xe quy đổi năm thứ 15 là:N15= 5995 xeqd/ngđ ... sin( / 2)) 26 2.8.Lập bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật tuyến Bảng 2.7: Bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên tiêu Cấp quản lý Cấp kỹ thuật Số xe Vận tốc tính toán Độ dốc dọc ... kế đờng ôtô TCVN 4054-2005 ta có cấp hạng đờng thiết kế cấp IV - vận tốc thiết kế 60 km/h Chức đờng: Đờng nối trung tâm địa phơng ,các điểm lập hàng ,các khu dân c 2.2.Tính toán tiêu kỹ thuật đờng...
 • 178
 • 707
 • 0

Tài liệu hướng dẫn giảng viên Tập huấn kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn giảng viên Tập huấn kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp
... Chương trình tập huấn sản xuất dành cho cán kỹ thuật doanh nghiệp Tài liệu phần công cụ tập huấn kỹ thuật sản xuất cho cán kỹ thuật đến từ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, ban hành Văn ... Tài liệu hướng dẫn giảng viên Chương trình tập huấn sản xuất dành cho cán kỹ thuật doanh nghiệp Hướng dẫn giảng dạy Phần phác họa cách thức mà giảng viên trình bày chủ đề chương trình Giảng viên ... kết hợp sản xuất với công cụ cải tiến chất lượng Tài liệu hướng dẫn giảng viên Chương trình tập huấn sản xuất dành cho cán kỹ thuật doanh nghiệp 1.4 Tài liệu & công cụ sử dụng Các tài liệu công...
 • 55
 • 422
 • 2

Luận văn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt nam. Thực trạng và giải pháp

Luận văn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt nam. Thực trạng và giải pháp
... 3: GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM HIỆN NAY 59 3.1 Phương hướng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 59 3.2 Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn ... sáng tạo nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế xã hội 1.4 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.4.1 Mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung Đào tạo phát triển ... đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Chương 2: Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Chương 3: Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Đề tài thực có thiếu xót,...
 • 75
 • 324
 • 0

LUẬN VĂN: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông docx

LUẬN VĂN: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông docx
... Khoa lun c s ca t chc v qun GD-T, gm cc b mn: + B mn lun qun gio dc; + B mn Qun hnh chnh nh nc; + B mn H thng qun gio dc v Thng tin qun gio dc; Khoa Nghip v qun gio ... qun gio dc v o to - Cung cp thng tin khoa hc qun cho cc trng cn b qun lý, cho cc cn b qun ngnh, t chc trao i kinh nghim v t chc qun ngnh - T chc lin kt, phi hp gia cc trng cn b qun ... vic v tr qun gio dc Nỳi cch khc, qun gio dc phi c xem l mt ngh, nhng lm qun gio dc phi qua o to cỳ bng cp hoc chng ch hnh ngh t c nhng iu ỳ, ngi qun phi cỳ tri thc qun lý, phi cỳ...
 • 119
 • 289
 • 0

LUẬN VĂN: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông pdf

LUẬN VĂN: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông pdf
... Khoa lun c s ca t chc v qun GD-T, gm cỏc b mụn: + B mụn lun qun giỏo dc; + B mụn Qun hnh chớnh nh nc; + B mụn H thng qun giỏo dc v Thụng tin qun giỏo dc; Khoa Nghip v qun ... trớ qun giỏo dc Núi cỏch khỏc, qun giỏo dc phi c xem l mt ngh, nhng lm qun giỏo dc phi qua o to cú bng cp hoc chng ch hnh ngh t c nhng iu ú, ngi qun phi cú tri thc qun lý, phi cú ... qun nhõn s v vic t chc bi dng ngn hn v qun giỏo dc, chuyờn mụn nghip v, qun hnh chớnh nh nc Mt s ớt CBQLGD c c i o to trung hoc c c i o to qua cỏc chng trỡnh qun cú bng c nhõn qun lý, ...
 • 117
 • 269
 • 0

Luận văn:ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) THÀNH PHỐ QUY NHƠN pot

Luận văn:ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) THÀNH PHỐ QUY NHƠN pot
... thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua - Đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian ... nghiên cứu công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn - Về không gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn - ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC PHƢỜNG (XÃ) TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ QUY NHƠN Tập trung...
 • 26
 • 528
 • 1

LUẬN VĂN: Đào tạođào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam pptx
... tiêu đánh giá đào tạo đào tạo lại cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.3.1 Đặc điểm công tác đào tạo đào tạo lại cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam Công tác đào tạo CBQLKT NHCTVN ... sáng tạo 1.2 Sự cần thiết khách quan yêu cầu đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.2.1 Sự cần thiết khách quan đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản Ngân hàng ... Tóm lại, từ chức NHCT chức CBQLKT NHCTVN, cho ta thấy, nội dung đào tạo đào tạo lại đội ngũ CBQLKT NHCTVN 1.3.3 Nội dung đào tạo đào tạo lại cán quản kinh tế Ngân hàng Công thương Việt Nam...
 • 141
 • 290
 • 0

LUẬN VĂN: Đào tạođào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam doc

LUẬN VĂN: Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam doc
... tiêu đánh giá đào tạo đào tạo lại cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.3.1 Đặc điểm công tác đào tạo đào tạo lại cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam Công tác đào tạo CBQLKT NHCTVN ... sáng tạo 1.2 Sự cần thiết khách quan yêu cầu đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.2.1 Sự cần thiết khách quan đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản Ngân hàng ... Tóm lại, từ chức NHCT chức CBQLKT NHCTVN, cho ta thấy, nội dung đào tạo đào tạo lại đội ngũ CBQLKT NHCTVN 1.3.3 Nội dung đào tạo đào tạo lại cán quản kinh tế Ngân hàng Công thương Việt Nam...
 • 138
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thông số kỹ thuật xe ô tôđơn vị quản lý cần cho cán bộ kỹ thuật thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý vận hành khai thác công trình thủy lợicơ cấu các cấp lãnh đạo quản lý cán bộ kỹ sư và nhân viên của công tycác phương pháp đào tạo cho cán bộ quản lý cấp quản trịđảm bảo việc đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật cán bộ quản lý kinh tế và người lao độngbiện pháp 2 không ngừng đổi mới nâng cao trình độ tổ chức quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ kỷ thuật hoàn thiện bộ máy quản lýgiải pháp 4 đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợikết quả đào tạo bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ kỹ thuậtluận văn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng caoluận văn đào tạoluận văn đào tạo nguồn nhân lựcđánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ kiểm lâm ngành lâm nghiệp tỉnh thái nguyênluận văn đào tạo bồi dưỡng công chức thanh tra ngành tư pháp theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xhcn việt nam pptluận văn đào tạo nghề cho lao động nông thônluận văn đào tạo nghề cho thanh niên nông thônĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây