sáng kiến kinh nghiệm tăng cường quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT điểu cải năm học 2009 2010

skkn Tăng cường quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

skkn Tăng cường quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
... quản lý, sử dụng khoản thu sở giáo dục địa bàn huyện làm sáng kiến kinh nghiệm công tác tham mưu quản lý lĩnh vực phân công Đối tượng áp dụng: sở giáo dục địa bàn huyện Nội dung sáng kiến: Các ... Hiếu I TÊN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Tăng cường quản lý, sử dụng khoản thu sở giáo dục địa bàn huyện II NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Thời gian qua nhìn chung trường học địa bàn huyện chấp hành ... môn: cử nhân kinh tế Đề nghị công nhận sáng kiến, kinh nghiệm: Tăng cường quản lý, sử dụng khoản thu sở giáo dục địa bàn huyện MÔ TẢ GIẢI PHÁP I TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Các trường...
 • 11
 • 345
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC ELEARNING TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC ELEARNING TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu -Mã số:……………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC E-LEARNING TRƯỜNG THPT ... KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 23 5.1 Kiến nghị: 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC E-LEARNING TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU LÝ DO ... phương pháp giảng dạy cách sáng tạo, đại Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề nên đề tài “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC E-LEARNING TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU” chọn...
 • 33
 • 197
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh kiên giang, thực trạng và giải pháp

sáng kiến kinh nghiệm công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh kiên giang, thực trạng và giải pháp
... trình độ giáo dục định (như phổ cập tiểu học, phổ cập trung học sở, phổ cập trung học phổ thông, phổ cập độ tuổi, ) c Phổ cập giáo dục tiểu học: thực giáo dục tối thiểu đạt trình độ tiểu học cho ... kết phổ cập giáo dục Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi mức độ đạt được; xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi mức độ từ đến 2017 phạm vi toàn tỉnh - Thực tốt công tác giáo ... Phổ cập giáo dục tiểu học Phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, thực giáo dục cho trẻ em tuổi quy định đầu vào bậc Tiểu học đến với lớp tuổi đầu (học sinh tốt nghiệp) bậc Tiểu học 11 tuổi Thực trạng...
 • 22
 • 2,987
 • 24

Sáng kiến kinh nghiệm –CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ

Sáng kiến kinh nghiệm –CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ
... kết phổ cập GDTH & CMC ” hệ thống hồ sơ sổ sách công tác phổ cập giáo dục tiểu học chống chữ gồm có: - Sổ theo dõi đối tượng từ – 14 tuổi phục vụ cho công tác phổ cập giáo dục tiểu học ( sổ phổ ... công tác phổ cập giáo dục tiểu học chống mù, Cụ thể năm 2011 : 1) Duy trì phát huy phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi: Hàng năm công tác củng cố trì, có nhiều biện pháp tích cực việc huy động học ... tuổi biết chữ: 2570 / 2598 đạt tỷ lệ : 98.92 % xã đạt chuẩn công tác xoá chữ - Hàng năm mở trì lớp phổ cập giáo dục TH – BTVH IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để hoàn thành tốt công tác phổ cập GDTH...
 • 8
 • 2,189
 • 21

Tăng cường quản giáo dục BVMT trong các trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình

Tăng cường quản lý giáo dục BVMT trong các trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình
... luận quản giáo dục BVMT trường THPT Chương 2: Thự c tiễ n quản giáo dục BVMT trường THPT tỉnh Thái Bình Chương 3: Biện pháp tăng cường quản giáo dục BVMT trường THPT tỉnh Thái Bình ... Với trên, lựa chọn đề tài Tăng cường quản giáo dục BVMT trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình để nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhằm nâng cao chất lượng quản hoạt động giáo dục BVMT ... giáo dục BVMT nói chung nhà trường phổ thông nói riêng 5.2 Nghiên cứu thực tiễn quản giáo dục BVMT trường THPT tỉnh Thái Bình 5.3 Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản giáo dục BVMT trường...
 • 101
 • 202
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4  5 tuổi ở trường mầm non
... đạt Khá Số TL% Chưa đạt Trung bình Số TL% Số trẻ TL% trẻ trẻ trẻ 12 33,3 % 18 50 % 16,7 % 0 13 36% 18 50 % 14% 0 15 41 ,6 % 18 50 % 8 ,4% 0 15 41 ,6 % 16 44 ,4 % 14% 0 15 41 ,6 % 16 44 ,4 % 14% 0 1.2 ... làm vệ sinh gây ô nhiễm môi trường Chính để bảo vệ môi trường người phải thực nhiều hình thức biện pháp khác nhau, biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ xem có hiệu quả, giáo dục bảo vệ môi ... Khá Số TL% Chưa đạt Trung bình Số TL% Số trẻ TL% trẻ trẻ trẻ 11% 19 ,4 % 10 27,8 % 15 41 ,8 13,8 % 22,2 % 22,2 % 15 41 ,8 % 19 ,4 % 22,2 % 10 27,8 % 11 30,6 % 11% 19 ,4 % 25% 16 44 ,6 % 16,7 % 25% 25% ...
 • 25
 • 229
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tăng cường công tác kiểm tra về quản nhà nước đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Bảo Thắng

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tăng cường công tác kiểm tra về quản lý nhà nước đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Bảo Thắng
... TÊN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: "Tham mưu tổ chức kiểm tra quản nhà nước hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ địa bàn huyện Bảo Thắng" II NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Phòng Kinh ... tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ xã thị trấn địa bàn huyện Qua công tác kiểm tra cho thấy công tác quản nhà nước hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hầu hết UBND xã, ... thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ địa bàn huyện Kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục thực tốt chức quản nhà nước hoạt động TTCN, thương mại, dịch vụ đưa công quản nhà...
 • 9
 • 1,955
 • 29

sáng kiến kinh nghiệm :CÔNG TÁC QUAN TỔ KHỐI

sáng kiến kinh nghiệm :CÔNG TÁC QUAN LÝ TỔ KHỐI
... góp ý kiến sau tiết dự giờ, dự thao giảng đồng nghiệp, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm để học tập lẫn nhau, nâng cao tay nghề Xây dựng tổ chun mơn đồn kết: - Phân cơng giáo viên có kinh nghiệm ... sinh hoạt tổ mơn cao Ln trình bày bảo vệ tốt kiến việc xây dựng tổ chun mơn nhiều phương diện khác Xây dựng tập thể tổ ln quan tâm u thương giúp đỡ cơng tác ý thức bảo vệ xây dựng thành tổ đạt dược ... cơng tác chun mơn rút kinh nghiệm tháng qua, triển khai kế hoạch tháng tới, bàn thảo khó khăn cách giải đơn vị kiến thức vướng mắc phân mơn giảng dạy gặp phải tuần, tháng để giáo viên tổ, khối...
 • 7
 • 1,829
 • 23

sang kien kinh nghiem can bo quan ly

sang kien kinh nghiem can bo quan ly
... học phải quỏn triệt quan điểm nhỡn từ xa - Giỏo dục nghiệp quần chỳng, phải nắm vững quan điểm đầu tư cho giỏo dục đầu tư nước, đầu tư xó hội - Quản lý trường học phải nắm vững quan điểm vận động, ... tỡnh cũn hạn chế phương phỏp giảng dạy kinh nghiệm thực tế Số giỏo viờn cao tuổi cú kinh nghiệm cụng tỏc lại hạn chế sức khoẻ, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngại đổi mặt phương phỏp - ... học sinh - Đăng ký cỏc buổi thực tập, tham quan thực tế, thực hành viết bỏo cỏo khoa học - Đỳc rỳt kinh nghiệm, viết SKKN, trao đổi với đồng nghiệp cỏc kinh nghiệm giảng dạy giỏo dục Tăng cường...
 • 20
 • 2,023
 • 10

sáng kiến kinh nghiệm TĂNG CƯỜNG TÍNH THỜI sự, TÍNH GIÁO dục QUA bài bản TIN NGỮ văn 11

sáng kiến kinh nghiệm TĂNG CƯỜNG TÍNH THỜI sự, TÍNH GIÁO dục QUA bài bản TIN  NGỮ văn 11
... tài Tăng cường tính thời sự, tính giáo dục qua Bản tin - Ngữ Văn 11 , người viết nghiên cứu phạm vi dạy cụ thể Đó thông qua lớp phụ trách 11CB3, 11CB7 + Tiết 56 – Bản tin Ngữ Văn lớp 11 – ... 2010 - 2 011 Phương pháp dạy học văn – NXB giáo dục – Phan Trọng Luận Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập – NXB giáo dục 2008 =25= Kinh nghiệm giảng dạy Ngữ văn Lý Thị Hòa Sách tập Ngữ Văn lớp 11 tập ... tầm quan trọng em thấy thú vị đọc tin tức báo, đài, biết tự viết tin phóng viên báo chí III/ Khả ứng dụng - Bài nghiên cứu: phát huy tính thời tính giáo dục qua việc dạy Bản tin Ngữ Văn 11, trước...
 • 27
 • 446
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Phần mềm quản học sinh vi phạm

Sáng kiến kinh nghiệm: Phần mềm quản lý học sinh vi phạm
... gặp học sinh, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu học sinh vi phạm f Thêm vi phạm cho học sinh (mới nâng cấp, bổ sung) - Sau chọn tên học sinh vi phạm (phần mềm chấp nhận thêm vi phạm cho nhiều học ... sinh - Ở cửa sổ Thêm vi phạm, phần mềm cho người dùng chọn thông tin lỗi vi phạm sau: + Ngày vi phạm: Nhập ngày học sinh vi phạm + Lỗi vi phạm: Nhập nội dung vi phạm cho học sinh, người dùng tự ... xuất thông tin học sinh chọn (xem lại cách tìm kiếm chọn học sinh phần a Tìm kiếm học sinh b Chọn học sinh) cửa sổ chương trình e Quản danh sách vi phạm Hình Quản danh sách vi phạm thường...
 • 12
 • 777
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản công tác giáo dục môi trường của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Kon Tum

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Kon Tum
... công tác GDMT công tác quản GDMT Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Kon Tum, đề xuất biện pháp quản công tác GDMT nhằm nâng cao chất lượng công tác GDMT trường THPT tỉnh Kon Tum KHÁCH THỂ, ĐỐI ... cứu: Công tác quản Hiệu trưởng trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản công tác GDMT Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Kon Tum GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng thực thi đồng biện ... Thực trạng công tác giáo dục môi trường quản giáo dục môi trường Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông tỉnh Kon Tum 33 Qua kết khảo sát thực trạng chương 2, GDMT trường THPT tỉnh Kon Tum đạt...
 • 62
 • 528
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp quản của ban giám hiệu đối với công tác hướng dẫn giáo viên thử việc ở các trường thpt

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp quản lý của ban giám hiệu đối với công tác hướng dẫn giáo viên thử việc ở các trường thpt
... xác lập biện pháp quản công tác hướng dẫn giáo viên thử việc BGH trường THPT thực cách đồng biện pháp chất lượng công tác hướng dẫn giáo viên thử việc nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục ... đoạn Với trên, chọn đề tài: “ Biện pháp quản Ban giám hiệu công tác hướng dẫn giáo viên thử việc trường THPT ” B NỘI DUNG: Chương I: Những vấn đề liên quan đến công tác hướng dẫn thử việc ... người giáo viên Do đó, việc xây dựng biện pháp quản BGH để tác động đến giáo viên hướng dẫn giáo viên thử việc, giáo viên thử việc phận có liên quan nhà trường nhằm nâng cao lực sư phạm cho giáo...
 • 12
 • 482
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm bộ môn quản quản đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

sáng kiến kinh nghiệm bộ môn quản lý quản lý đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
... ĐT đổi quản lý, đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Giúp giáo viên cao lực xây dựng quy trình làm đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề kiểm tra - Tạo điều ... Gia Hội SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Thúc đẩy trình dạy học trọng tâm chuẩn kiến thức, kỹ năng; giáo viên nâng cao nghiệp vụ tạo quản lí đề kiểm tra Nội dung quản lí hoạt động đổi kiểm tra đánh giá 3.1 ... học kiểm tra đánh giá nhà trường với nội dung sau: I- Thực trạng hoạt động đổi phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá (KTĐG) quản đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: - Việc đổi...
 • 18
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm đổi mới quản lý giáo dụcsáng kiến kinh nghiệm công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh kiên giang thực trạng và giải phápsáng kiến kinh nghiệm cán bộ quản lý tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý chuyên mônsáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý cấp thcssáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý thcssáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý trường thcssáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý mầm nonsang kien kinh nghiem tang cuong cong tac xa hoi hoa giao ducsáng kiến kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ cán bộ công chứctăng cường quản lý giáo dụctài liệu sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 docsang kien kinh nghiem mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non docsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giao dục an toàn giao thông năm học 2013PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học