skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
... tài: Biện pháp quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản CTCN lớp Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn ... THPT Trung Văn CTCN lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn CTCN lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội Giới ... với công tác chủ nhiệm lớp trường THPT cụ thể địa bàn Nội ở trường THPT Trung Văn - huyện Từ Liêm 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1.2.1 Quản 1.2.1.1 Khái niệm quản...
 • 104
 • 238
 • 0

skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
... những lý trên, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT nên chọn đề tài: Hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường ... phát triển nhân cách cho học sinh Trong thực tế, hiệu trưởng ít quan tâm đến công tác chủ nhiệm, chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn Bởi vì phụ huynh học sinh yêu cầu em ... của giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý Do đó họ chỉ tập trung vào hoạt động dạy và học lớp Công tác chủ nhiệm lớp cũng chưa được các cán bộ quản lý thực sự quan...
 • 15
 • 73
 • 0

Các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng thương mại (đà nẵng) trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng thương mại (đà nẵng) trong giai đoạn hiện nay
... GDĐĐ cho HSSV trư ng Cao ñ ng Thương m i (Đà N ng) giai ño n hi n công tác GDĐĐ cho HSSV Trư ng Cao ñ ng Thương m i (Đà N ng) 5.2 Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u m t s bi n pháp qu n lý công giai ... lý công tác GDĐĐ cho HSSV Trư ng Cao ñ ng Thương m i (Đà N ng) V th c ti n: Góp ph n nâng cao hi u qu giáo d c toàn di n cho ch nhi m, vi c ñ i m i n i dung phương pháp GDĐĐ cho h c sinh Trong ... GDĐĐ cho HSSV kh i trư ng thương m i giai ño n hi n - Kh o sát, phân tích ñánh giá th c tr ng qu n lý công tác GDĐĐ cho HSSV Trư ng Cao ñ ng Thương m i (Đà N ng) - Đ xu t bi n pháp qu n lý công...
 • 13
 • 265
 • 0

skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông tân phú

skkn hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông tân phú
... dạy Cho nên giáo viên ít quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp Một số biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông 2.1 Đặc điểm tình hình - Trường THPT ... có thông tin về công tác chủ nhiệm của GVCN, từ đó có những tác động quản lý thích hợp + Tuyên dương, khen thưởng những GV thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 1.3 Công ... HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội...
 • 21
 • 360
 • 3

Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng

Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
... số học sinh KT huy động Đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với khả học sinh KT huy động 1.4.2 Nội dung quản lý công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học Việc nghiên cứu công tác GDHN học sinh ... viên học sinh GDHN 2.3.2 Thực trạng công tác GDHN học sinh khuyết tật trường tiểu học a Thực trạng nội dung công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học * Thực trạng việc huy động học sinh khuyết ... đánh giá GDHN học sinh KT b Thực trạng hình thức GDHN học sinh KT c Thực trạng việc tham gia cộng đồng công tác GDHN học sinh KT d Thực trạng điều kiện hỗ trợ công tác GDHN học sinh KT * Cơ sở...
 • 26
 • 172
 • 0

SKKN HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM lớp ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SKKN HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM lớp ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... trường THPT nên chọn đề tài:”Hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận 1.1 Quản lý Quản lý những loại hình ... LIỆU THAM KHẢO Công tác giáo viên chủ nhiệm trường trung học phổ thông – Hà Nhật Thăng – NXB Giáo dục – 1998 Điều lệ trường trung học phổ thông 14 Giáo trình giáo dục học phổ thông – Trần Thị ... tình hình lớp với hiệu trưởng 1.3.3 Nội dung công tác chủ nhiệm lớp - Tìm hiểu nắm vững đối tượng giáo dục - Lập kế hoạch chủ nhiệm Trong nhà trường, hiệu trưởng quản lý công tác chủ nhiệm...
 • 15
 • 212
 • 0

biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện kon rẫy, tỉnh kon tum

biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện kon rẫy, tỉnh kon tum
... công tác quản lý ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG ... trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp quản lý ĐMPPDH áp dụng trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum nhằm ... chưa có bề dày kinh nghiệm công tác đạo CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Căn nhu cầu...
 • 26
 • 305
 • 2

quản lý công tác giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học cơ sở huyện hòa vang thành phố đà nẵng

quản lý công tác giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học cơ sở huyện hòa vang thành phố đà nẵng
... khoẻ sinh sản cho học sinh THCS a, Mục đích giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh Giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh THCS nhằm củng cố nâng cao kiến thức, hình thành thái độ hành vi đắng cho ... phần không nhỏ nhằm nâng cao hiệu công tác GD SKSS cho HS 9 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI ... lý công tác giáo dục SKSS cho phù hợp hiệu công tác giáo dục SKSS cho học sinh THCS địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận vấn đề quản lý công...
 • 26
 • 312
 • 3

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị hành chính khu vực III

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị  hành chính khu vực III
... công tác ki m tra – ñánh giá c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III c) Đ xu t bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III ... t p, g m 34, t trang ñ n trang 43; Chương : Th c tr ng qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 36, t trang 44 ñ n trang 80; Chương ... Chương : Bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 29 trang, t trang 81 ñ n trang 109 K t lu n khuy n ngh , tài li u tham...
 • 26
 • 585
 • 0

skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung họcphổ thông triệu sơn 4

skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung họcphổ thông triệu sơn 4
... chí vi phạm pháp luật Trong năm học từ 2006 đến 2009 chủ nhiệm lớp M6 trường Triệu Sơn ( theo ba năm liên tiếp) nhiệt tình, thực tận tâm với công việc hết lòng học sinh thiếu kinh nghiệm, đưa số ... tổ chức thực Tôi tham gia làm công tác chủ nhiệm hai lớp có chất lượng, trình độ nhận thức ngang trường THPT Triệu Sơn Từ năm 2006 đến 2009 lớp m6 trường triệu Sơn thực vai trò, nhiệm vụ giáo ... Tạ Ngọc Thanh,Trần Thị Hương…) từ thất bại, thành công công tác chủ nhiệm thân, rút số kinh nghiệm trình giáo dục học sinh áp dụng vào trình làm công tác chủ nhiệm lớp B3(là lớp A trình độ tương...
 • 20
 • 320
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008
... AIG Life Bảo Viê ̣t Life - - 77.1% - - Cathay Life - - 100.0% - - - - - 100% Dai-ichi Life - 87.9% - - - - - 100% Great Eastern Life - - 100.0% - - - - - 100% Korea Life - - - - - - - Manulife ... - 48 42 60 262 299 29 Bảo Long 99 65 141 35 - - 25 19 102 125 60 Viễn Đông 90 - 34 54 42 66 - 174 158 144 216 58 AAA - 59 - - - - - 37 - 59 GIC - - 60 - - - - - - - Bảng 2.9 Cơ cấu đầu công ... thành công ty cổ phần hoa ̣t đô ̣ng theo mô hinh công ty me ̣ - công ty ̀ ̉ ̉ Tông Công ty bảo hiêm Bảo Việt (100%) Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ (100%) Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (100%)...
 • 28
 • 272
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý công nghệ neoweb để đảm bảo chất lượng mái kênh trong xây dựng dự án thủy lợi áp dụng cho dự án trạm bơm bản nguyên, huyện lâm thao

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý công nghệ neoweb để đảm bảo chất lượng mái kênh trong xây dựng dự án thủy lợi áp dụng cho dự án trạm bơm bản nguyên, huyện lâm thao
... HOÀNG NGHIÊN C U XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ CÔNG NGH NEOWEB M B O CH T L NG MÁI KÊNH TRONG XÂY D NG D ÁN TH Y L I ÁP D NG CHO D ÁN TR M B M B N NGUYÊN - HUY N LÂM THAO Chuyên ngành: Qu n lý xây ... 3.1.2 V trí xây d ng c a công trình 45 3.1.3 Hi n tr ng công trình tr 3.1.4 Gi i pháp Neoweb cho công trình 47 c xây d ng .46 3.2 M t s t n t i áp d ng công ngh m i t i công trình ... ch t l ng mái kênh hi n xu t gi i pháp qu n lý ch t l công ngh Neoweb t i tr m b m B n Nguyên – Phú Th ng thi công CH NG I T NG QUAN V CÁC CÔNG NGH GIA C MÁI KÊNH TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH...
 • 82
 • 117
 • 0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học

SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học
... – Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học công tác chủ nhiệm, nắm rõ lí lịch, hoàn cảnh gia đình học ... Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các lực lượng để giáo dục học sinh Biện pháp phối ... Biên – Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 10 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học * Phối hợp với gia đình học sinh: Giáo viên chủ nhiệm...
 • 21
 • 66
 • 0

Xây dựng hệ thống quản lý công việc tại trung tâm tin học thành phố hải phòng

Xây dựng hệ thống quản lý công việc tại trung tâm tin học thành phố hải phòng
... triển không ngừng công nghệ thông tin; Hệ thống quản lý công việc phát triển để hỗ trợ hiên đại hóa công tác phân công , theo dõi giám sát công việc Trung tâm thông tin tin học quan tâm tới việc đầu ... Trung Tâm Thông Tin- Tin Học UBND thành phố Hải Phòng sớm nhận thức đắn vai trò công nghệ thông tin nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước trình cải cách cách thức quản lý công việc Trung tâm ... đạo trung tâm Từng cán viên chức trung tâm tự đành giá kết công tác Trưởng phòng đánh giá kết nhân viên Lãnh đạo trung tâm đánh giá kết viên chức Trung tâm vào tiêu chí xác định hoàn thành công...
 • 66
 • 238
 • 0

skkn CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM lớp đạt HIỆU QUẢ tốt KHÔNG THỂ THIẾU sự PHỐI hợp GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM với PHỤ HUYNH HỌC SINH

skkn CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM lớp đạt HIỆU QUẢ tốt KHÔNG THỂ THIẾU sự PHỐI hợp GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM với PHỤ HUYNH HỌC SINH
... động nhóm học sinh lớp 9A1 Trường THCS Mỹ Long MỤC LỤC Tên đề tài : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT KHÔNG THỂ THIẾU SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH * Tác ... Thang điểm: điểm ban đầu (hằng tháng) học sinh 50 - Nghỉ học KP: trừ điểm/lần, có phép không bị trừ điểm - Không thuộc bài, không làm tập: trừ điểm (không thuộc điểm số 5) - Trốn tiết: trừ điểm/1 ... học sinh viết tự kiểm cam kết không tái phạm • Tái phạm lần 3: Mời PHHS đến trao đổi,đến nhà HS trao đổi với PHHS qua điện thoại trực tiếp đến nhà học sinh • Các trường hợp học sinh vắng không...
 • 17
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý công việc với odoolà một giáo viên chủ nhiệm lớp thì cần phải như thế nàotiểu luận quản lý khai thác khoáng sảntài liệu môn quản lý nhà nước về an ninh quốc phòngcác chính sách liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại việt namtiểu luận quản lý nhà nướctình huống quản lý nhà nướchệ thống quản lý nhà nướcvai trò hệ thống quản lý nhà nước với giáo dụcxây dựng quy trình triển khai phần mềm quản lý kho tại công ty tnhh seong ji vinaquản lý công văn đến bằng accesskết quả đạt được và triển khai công tác cứu trợ xã hội trong năm 2009 những giải pháp khắc phục khó khăn thiếu sóttrọng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro và xử lý nợ quá hạnvề cơ quan đầu mối quản lý và khuyến khích phát triển dnn amp vđặc điểm yêu cầu quản lý tscđ tại công tyTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm