Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán với dịch vụ viễn thông của tập đoàn VNPT

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán các dịch vụ viễn thông - tin học

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán các dịch vụ viễn thông - tin học
... phẩm, dịch vụ chương III: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán dịch vụ viễn thông- tin học VNPT Những hoàn thiện hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán - Môi trường vĩ mô - Môi ... VT-TH VNPT - Các giải pháp chủ yếu - Các giải pháp hỗ trợ khác chương III: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán dịch vụ viễn thông- tin học VNPT (tiếp theo) Các giải ... trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp dịch vụ viễn thông tin học VNPT Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán dịch vụ VT-TH VNPT đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên...
 • 29
 • 846
 • 10

giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ mobile tv của công ty phần mềm và truyền thông vasc

giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ mobile tv của công ty phần mềm và truyền thông vasc
... Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix dịch vụ Mobile TV Công ty Phần mềm Truyền thông VASC để nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Dịch vụ Mobile TV đánh giá dịch vụ trọng điểm Công ty VASC, ... Marketing mix Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing mix dịch vụ Mobile TV Công ty VASC Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing mix dịch vụ Mobile TV Công ty VASC Chương ... thiện hoạt động Marketing mix dịch vụ Mobile TV Công ty VASC Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng: Hoạt động Marketing mix dịch vụ Mobile TV Công ty Phần mềm Truyền thông VASC • Phạm vi: Luận...
 • 26
 • 152
 • 0

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán sản phẩm tại công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Ngân

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán sản phẩm tại công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Ngân
... vụ xúc tiến bán diễn tồn công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Ngân CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HOÀNG NGÂN 2.1 Khái quát công ty TNHH Truyền thông Hoàng ... Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán sản phẩm công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Ngân làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Với đề tài : “ Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán ... bán sản phẩm công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Ngân mục đích phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty, nhân tố ảnh hưởng, ưu, nhược điểm, nguyên nhân hoạt động xúc tiến bán hàng Công...
 • 72
 • 102
 • 0

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ MyTV của công ty phần mềm và truyền thông VASC

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ MyTV của công ty phần mềm và truyền thông VASC
... hoạt động Marketing mix dịch vụ Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing- Mix dịch vụ MyTV Công ty phần mềm truyền thông VASC Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix dịch vụ MyTV ... gửi 22 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MYTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC 3.1 Những định hướng phát triển dịch vụ MyTV công ty VASC 3.1.1 Mục ... phẩm, dịch vụ 3, Định hướng hoạt động Marketing mix dịch vụ MyTV Công ty 4, Phân tích thị trường đối thủ cạnh tranh dịch vụ MyTV 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing - mix dịch vụ MyTV VASC...
 • 27
 • 434
 • 6

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ phân phối hóa chất ngành sơn tại công ty TNHH texchem materials việt nam

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix đối với dịch vụ phân phối hóa chất ngành sơn tại công ty TNHH texchem materials việt nam
... trạng hoạt động Marketing Mix dịch vụ phân phối hóa chất ngành sơn Texchem VN • Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix dịch vụ phân phối hóa chất ngành sơn Texchem VN Đối tượng ... phân phối hóa chất ngành sơn Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix dịch vụ phân phối hóa chất ngành sơn công ty TNHH Texchem Materials Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT NGÀNH SƠN TẠI CÔNG TY TNHH TEXCHEM MATERIALS VIỆT NAM 24 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TEXCHEM MATERIALS VIỆT NAM 24 2.1.1...
 • 144
 • 136
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX đối với DỊCH vụ MYTV của CÔNG TY PHẦN mềm và TRUYỀN THÔNG VASC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX đối với DỊCH vụ MYTV của CÔNG TY PHẦN mềm và TRUYỀN THÔNG VASC
... hoạt động Marketing mix dịch vụ Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing- Mix dịch vụ MyTV Công ty phần mềm truyền thông VASC Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix dịch vụ MyTV ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MYTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC 2.1 Tổng quan Công ty phần mềm truyền thông VASC 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VASC Tên ... VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MYTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC...
 • 119
 • 75
 • 0

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại chi nhánh Viettel Hà Nội 1.doc

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại chi nhánh Viettel Hà Nội 1.doc
... TRANG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI 1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến hỗn hợp Chi nhánh 1.1 Khách hàng Căn vào đối tượng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông Chi ... tới hoạt động xúc tiến hỗn hợp - Tỉ trọng hoạt động xúc tiến hỗn hợp chi nhánh tự thực (bao gồm hoạt động quảng cáo tự thực hoạt động khuyến mãi) chi m tỉ lệ tương đối lớn kinh phí thực hoạt động ... NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI I Chương II THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI Chương III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CHI NHÁNH Phí Anh Tuấn...
 • 48
 • 543
 • 8

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
... -Quyn li bo him cht v tn tt tai nn 2.1.6 Cty TNHH BH ACE v Cty TNHH BH Prộvoir- Nhng thnh viờn mi Cty BHNT ACE life Vit Nam l cụng ty 100% nc ngoi Cty ACE INA, cú tr s ti Tp Philadelphia, bang ... núng ca cụng ty - Phũng tin hc: Thc hin cụng tỏc qun tr c s d liu ca Cụng ty; m bo hot ng ca h thng thụng tin Cụng ty; Phỏt trin h thng thụng tin ca Cụng ty theo nh hng ca Tng Cụng ty - Khi khai ... Cụng ty s Tng Cụng ty quy nh Chớnh iu ny ó khin cho chớnh sỏch giỏ ca Cụng ty khụng phỏt huy ht tỏc dng cú th ỏp ng tt nhng nhu cu ca KH, thi giam qua, Cụng ty ó tham kho v xut vi Tng Cụng ty...
 • 90
 • 513
 • 4

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiễn hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiễn hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội
... Chơng II: Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Do kiến thức, ... Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty, qua đề xuất giải pháp nhằm ... quát Bảo Việt Nhân thọ Nội .22 1.5.Lịch sử hình thành phát triển Bảo Việt Nhân thọ Nội 22 1.6.Cơ cấu tổ chức Bảo Việt Nhân thọ Nội 23 1.7.Thị trờng mục tiêu Bảo Việt Nhân thọ Hà...
 • 84
 • 264
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến - khuếch trương tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến - khuếch trương tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội
... Nhân thọ Nội Phạm vi nghiên cứu Chuyên đề xoay quanh hoạt động xúc tiến- khuếch trơng Bảo Việt Nhân thọ Nội mối tơng tác toàn hoạt động Marketing- mix Cty Với nguồn liệu từ phía Cty thông ... thị trờng BHNT việt nam Những hoạt động xúc tiến- khuếch trơng Bảo Việt I- Thị trờng Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Một số khái niệm BHNT 1.1 Khái niệm Bảo hiểm hoạt động thể ngời bảo hiểm cam kết ... Ban đầu, Bảo Việt Nhân thọ có đơn vị thành viên Bảo Việt Nhân thọ Nội Bảo Việt Nhân thọ Miền Nam Năm 2000, sau Bộ Tài cho phép Bảo Việt thành lập tất tỉnh, thành phố nớc, có 61 Cty BHNT chi...
 • 33
 • 271
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
... Chơng II: Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Do kiến thức, ... Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty, qua đề xuất giải pháp nhằm ... quát Bảo Việt Nhân thọ Nội .22 1.5.Lịch sử hình thành phát triển Bảo Việt Nhân thọ Nội 22 1.6.Cơ cấu tổ chức Bảo Việt Nhân thọ Nội 23 1.7.Thị trờng mục tiêu Bảo Việt Nhân thọ Hà...
 • 84
 • 256
 • 0

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
... Chơng II: Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Bảo Việt Nhân thọ Nội Do kiến thức, ... Thực trạng hoạt động xúc tiến- hỗn hợp công ty bảo việt nhân thọ nội Khái quát Bảo Việt Nhân thọ Nội 1.5 Lịch sử hình thành phát triển Bảo Việt Nhân thọ Nội Năm 1987, Bảo Việt đa vào ... khác công ty mà mức độ đầu t cho công cụ khác Tại Bảo Việt Nhân thọ Nội công cụ xúc tiến hỗn hợp chủ yếu bán hàng cá nhân, Công ty dành tỉ lệ chi phí xúc tiến hỗn hợp cao hẳn so với công cụ...
 • 83
 • 267
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
... ch ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam Có th nói r ng, nh ng h n ch , b t c p nêu ho t ng XTXK hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam 137 nhi ... ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa Vi t Nam sang th trư ng EU Xu t phát t nh hư ng xu t kh u hàng hóa sang EU hư ng phát tri n ho t ho t nh ng xúc ti n xu t kh u chung c a Vi t Nam, ng xúc ti ... tăng kh xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam vào th trư ng EU th i gian t i 3.4 M T S GI I PHÁP HOÀN THI N VÀ TĂNG CƯ NG HO T NG XÚC TI N XU T KH U HÀNG HÓA SANG TH TRƯ NG EU C A CHÍNH PH Nh ng n i...
 • 50
 • 171
 • 0

giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến tại công ty cổ phần đầu tư an phong – trung tâm thương mại maximark

giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến tại công ty cổ phần đầu tư an phong – trung tâm thương mại maximark
... XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MAXIMARK 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG 2.1.1 Khái quát công ty Cổ phần đầu An Phong Trung tâm ... Nguyễn Hoàng Long SVTH: Đặng Thị Diễm Hằng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MAXIMARK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG ... thương mại Maximark Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến Công ty cổ phần đầu An Phong Trung tâm thương mại Maximark Trang GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Long SVTH: Đặng Thị Diễm Hằng...
 • 62
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng cho sản phẩm mì hoàng gia của công ty vifon tại tphcmmot so giai phap nham hoan thien hoat dong xuc tien ban hang cua cong ty tnhh vien thong fptmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần cao su đồng phú pdfnghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông tin học của tập đoàn bưa chính viễn thông việt nammột số biện pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tại phòngthương mại và công nghiệp việt namgiai phap hoan thien hoat dong marketing mix nham nang cao kha nang canh cua dich vu xay dung tranh cua comg typhân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép trên thị trường hà nội của công ty tnhh tmdv kim liênmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho công ty tnhh sơn asee việt namđề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp đối với các dịch vụ viễn thông tin hoc của vnptphương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường hoa kỳ trong thời gian tớimột số gải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp đối với các dịch vụ viễn thông tin học của vnpt3 giải pháp hoàn thiện hoạt động tổ chức tiền lươnggiai phap hoan thien hoat dong marketing mix tai cong ty mobiphonegiai phap hoan thien hoat dong marketinh tai cong ty mobiphonePHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả