skkn xây DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG đội TUYỂN học SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp QUỐC GIA

skkn xây DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG đội TUYỂN học SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp QUỐC GIA

skkn xây DỰNG nội DUNG CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG đội TUYỂN học SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp QUỐC GIA
... XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP QUỐC GIA NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I c Bồi dưỡng học sinh giỏi ... công tác bồi dưỡng học viên giỏi nói chung công tác bồi dưỡng đội tuyển học viên giỏi giải toán máy tính cầm tay cấp Quốc gia nói riêng - Đội ngũ cán bộ, giáo viên phân công bồi dưỡng đội tuyển ... mày mò xác định chương trình, nội dung bồi dưỡng cho đội tuyển, từ năm 2006, đội tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay ngành học giáo dục thường xuyên Đồng Nai lần đoạt giải Nhất Những...
 • 27
 • 247
 • 0

SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay

SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay
... kiến thức toán học nhà trường Trang 17 Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Trên chuyên đề minh họa, tiếp tục xây dựng chuyên đề khác bổ ích cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ủng ... ngừng học sinh, nhiều năm liền học sinh bồi dưỡng đạt kết tốt Đặc biệt ba năm gần đây, sau xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG” áp dụng vào việc dạy học theo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ... Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Với lý nêu trên, để giải vấn đề đặt ra, thực giải pháp sau: - Công việc xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể,...
 • 18
 • 314
 • 0

Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay
... giải; giải A (1 giải thủ khoa); giải B Số học sinh dự thi cấp tỉnh Số học sinh đạt giải cấp tỉnh giải; giải A; giải B; giải C giải A giải Giải pháp giúp thành công công tác bồi dưỡng học sinh ỏi giải ... thấy học sinh giáo viên hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay học ngày tiến bộ, yêu thích học toán, thấy máy tính cầm tay thật cần thiết học tập Từ việc biết sử dụng máy tính để thực phép tính đơn ... thi học sinh giỏi giải toán MTCT, từ giúp học sinh giành thắng lợi kỳ thi cấp Phầ n nộ i du ng I ) Cơ sở lý luậ n Thực tế, không học sinh trung bình mà học sinh giỏi gặp toán cần có kỹ tính toán...
 • 27
 • 285
 • 2

bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay toán lớp 9

bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay toán lớp 9
... 100p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q N) Vy ba ch s tn cựng ca 3 399 98 cng chớnh l ba ch s tn cựng ca 99 9 Li vỡ 91 00 - chia ht cho 1000 => ba ch s tn cựng ca 100 l 001 m 99 9 = 91 00 ... ỏp s: B = III BI TP P DNG: Bi 1: ( 198 6 A= )( ) 199 2 198 62 + 397 2 198 7 B= 198 3. 198 5. 198 8. 198 9 A = 198 7 Hi ng b mụn Túan THCS Thanh M B= ( 6,35) : 6,5 + 9, 899 12,8 1,2 : 36 + : 0,25 1,8333 ... cho s d l 97 3 Gii: Tỡm BCNN(1256;3568;4184) = 292 972048 BC (1256;3568;4184) = B( 292 972048) Ta chn ttrong cỏc bi s s no cú 12 ch s nh nht l 87 891 6144000 + 97 3 v s ln nht 99 991 5 599 624 + 97 3 l s ln...
 • 68
 • 2,624
 • 3

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi hoá học trường Trung học cơ sở

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi hoá học trường Trung học cơ sở
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐÀO NGUYỄN THANH HƢƠNG TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP BỒI DƢỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN ... tuyển học sinh giỏi hóa học trƣờng THCS 21 CHƢƠNG 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƢỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THCS 26 2.1 Quy trình xây dựng hệ thống tập ... CHƢƠNG TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƢỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THCS 2.1 Quy trình xây dựng hệ thống tập - Buớc 1: Xác định mục đích hệ thống tập Xây dựng hệ thống tập...
 • 131
 • 364
 • 0

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG ôn THI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp TỈNH và KHU vực

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG ôn THI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp TỈNH và KHU vực
...  1 Bài Tính S = 1 + ÷1 + + ÷1 + + + ÷ 1 + + + + + ÷ 2 3 4 10       xác đến chữ số thập phân Giải: Sử dụng máy tính Casio 570 MS, Gán số cho biến X, B, C Viết vào hình máy dãy lệnh: ... 2,006 3,2 + 0,8(5,5 − 3,25) 9 )Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) 130307+140307 1+x =1+ 130307-140307 1+x 10) Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) : x+178408256-26614 x+1332007 ... hồi: bk = bk-1x0 + ak với k ≥ Giải máy: - Gán giá x0 vào biến nhớm M - Thực dãy lặp: bk-1 ALPHA M + ak Ví dụ 1.1: (Sở GD TP HCM, 1996) Tính A = 1,8165 Cách 1: Tính nhờ vào biến nhớ Ans n phím: 8165...
 • 179
 • 2,022
 • 23

CÁC DẠNG TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9

CÁC DẠNG TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
... tiếp cho kết là: 9, 999 999 971 x 1026 - Biến đổi: T= ( 16 + 99 999 999 96 + 0 ,99 999 999 96 ) , Dùng máy tính tính 16 + 99 999 999 96 + 0 ,99 999 999 9 =99 9 99 9 99 9 Vậy T = 99 999 999 96 = 99 999 999 93 Như thay kết ... an 2 09 223 230 244 28 Như ta có tất đáp số Ví dụ 2: Tính A = 99 9 99 9 99 93 Giải -Ta có: 93 =7 29; 99 3= 97 0 299 ; 99 93 =99 700 299 9; 99 993 = 99 992 .99 99= 999 92(1000-1)= 99 97000 299 99 99 93 = 99 00 99 { 23 ... 1 .9 Tính 16 + 99 999 999 9 + 0 ,99 999 999 9 99 999 999 9 1.10 Tìm m để P(x) chia hết cho (x -13) biết P(x) = 4x5 + 12x4 + 3x3 + 2x2 – 5x – m + Bài 2: Tính I = + 99 9 99 9 99 92 + 0 ,99 999 9 99 9 2 Cho P(x) =...
 • 62
 • 1,322
 • 11

SKKN giúp học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi

SKKN giúp học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi
... dẫn học sinh giải toán máy tính bỏ túi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cho môn này, xin đưa số giải pháp thân việc: Giúp học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán máy tính bỏ túi ... bỏ túi Casio” Nâng cao chất lượng môn trường + Rèn luyện cho học sinh kĩ sử dụng máy tính bỏ túi Casio vào giải toán từ thành lập bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi giải toán máy tính bỏ túi ... vào giải Toán, Khẳng định vai trò máy tính Casio việc dạy, học giải toán *Ý nghĩa thực tiễn: + Nâng cao lực chuyên môn thân việc Giúp Học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán máy tính...
 • 52
 • 106
 • 0

Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các công ty may trên địa bàn tỉnh an giang

Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các công ty may trên địa bàn tỉnh an giang
... kỹ thuật nữ công trường cao đẳng nghề An Giang Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng cán kỹ thuật công ty may địa bàn Tỉnh An Giang Thực trạng chương trình bồi dưỡng cán kỹ thuật trình sở dạy nghề địa bàn ... cầu bồi dưỡng cán kỹ thuật công ty may Tỉnh An Giang - Khảo sát chương trình đào tạo nghề may thiết kế thời trang sở đào tạo nghề địa bàn Tỉnh An Giang - Xây dựng đề cương chương trình bồi dưỡng ... chương trình bồi dưỡng cán kỹ thuật cho công ty may địa bàn Tỉnh An Giang nhằm góp phần giúp công ty may giải khó khăn toán kỹ thuật với việc giúp cho cán kỹ thuật phát huy tối đa vai trò công...
 • 188
 • 198
 • 0

ĐỒ án xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XEM ẢNH xử lý và tạo HIỆU ỨNG ẢNH TRÊN THIẾT bị cầm TAY sử DỤNG

ĐỒ án xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XEM ẢNH xử lý và tạo HIỆU ỨNG ẢNH TRÊN THIẾT bị cầm TAY sử DỤNG
... việc viết phần mềm ứng dụng cho chúng trở nên cần thiết phổ biến Do em lựa chọn đề tài tốt nghiệp: Xây dựng chương trình xem ảnh, xử tạo hiệu ứng ảnh thiết bị cầm tay sử dụng hệ điều hành Windows ... trúc ảnh phù hơp với mục đích khác 1.1 Các giai đoạn trình xử ảnh Để hình dung cấu hình hệ thống xử ảnh chuyên dụng hay hệ thống xử ảnh nghiên cứu, đào tạo, trƣớc hết xem xét bƣớc cần thiết ... : Đồng Thanh Đông – CNT45ĐH Trang 36 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Lê Trí Thành Chƣơng II : LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MOBILE Sau tìm hiểu qua lập trình cho thiết bị...
 • 67
 • 181
 • 0

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn văn THCS

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn văn THCS
... dạy học Ứng dụng cơng nghệ thơng tin nâng cao hiệu bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi mơn văn THCS Như việc hỗ trợ học sinh n©ng cao chÊt lỵng học Ngữ Văn thông qua số ứng dụng công nghệ thông tin ... 15 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin nâng cao hiệu bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi mơn văn THCS 10 11 12 13 14 15 16 Hàng dọc là : 16 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin nâng cao hiệu bồi dưỡng đội tuyển ... Ứng dụng cơng nghệ thơng tin nâng cao hiệu bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi mơn văn THCS - Thêng xuyªn n©ng cao kÜ sử dụng máy tính ứng dụng internet cho c¸c em ®éi tun áp dụng có chọn lọc học...
 • 22
 • 94
 • 0

SKKN xây dựng phương pháp và thuật toán để giải một số dạng toán thường gặp trong các kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc THCS

SKKN xây dựng phương pháp và thuật toán để giải một số dạng toán thường gặp trong các kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc THCS
... nghiệm giải toán máy tính cầm tay B NỘI DUNG I MỤC TIÊU: Như tên của sáng kiến chúng tơi đã nêu Xây dựng phương pháp thuật tốn để giải số dạng tốn thường gặp kỳ thi giải tốn máy tính cầm tay bậc ... dưỡng đạt hiệu cao Sáng kiến : Xây dựng phương pháp thuật tốn để giải số dạng tốn thường gặp kỳ thi giải tốn máy tính cầm tay bậc THCS chúng tơi xây dựng nhằm giải vấn đề tài liệu Qua thời gian ... tạo chúng tơi mạnh dạn xây dựng, đề x́t sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phương pháp thuật tốn để giải số dạng tốn thường gặp kỳ thi giải tốn máy tính cầm tay bậc THCS , hầu mong giải qút...
 • 43
 • 192
 • 0

SKKN nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi kinh nghiệm phân tích, trình bày bài toán dãy số khi giải toán trên máy tính cầm tay

SKKN nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi kinh nghiệm phân tích, trình bày bài toán dãy số khi giải toán trên máy tính cầm tay
... Kinh nghiệm phân tích, trình bày dạng toán dãy số giải toán MTCT Kinh nghiệm phân tích, trình bày dạng toán dãy số giải toán máy tính cầm tay I Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: - Nâng cao chất lượng ... Kinh nghiệm phân tích, trình bày dạng toán dãy số giải toán MTCT thích thú, đam mê dạng toán giải máy tính cầm tay nói chung dạng toán dãy số nói riêng Kết học sinh giỏi Giải toán máy tính cầm ... đặc biệt chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay với dạng toán dãy số - Đề giải pháp làm toán dãy số, từ phân tích toán để tìm lời giải đến cách trình bài giải cách...
 • 15
 • 119
 • 0

skkn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi kinh nghiệm phân tích, trình bày bài toán dãy số khi giải toán trên máy tính cầm tay

skkn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi kinh nghiệm phân tích, trình bày bài toán dãy số khi giải toán trên máy tính cầm tay
... tài nghiên cứu: Kinh nghiệm giải tốn tính tổng dãy số viết theo quy luật” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng mơn tốn trường THCS, giúp học sinh lớp giải tốn tính tổng dãy số viết theo quy ... nghiệm giải tốn tính tổng dãy số viết theo quy luật” góp phần nâng cao kiến thức, tư tốn học, khả phân tích, tính tốn cho học sinh, đồng thời giúp cho giáo viên trau dồi kiến thức, nâng cao chất ... Trang Kinh nghiệm giải toán tính tổng dãy số viết theo quy luật Mục tiêu: Thực đề tài nhằm mục đích: - Góp phần nâng cao chất lượng mơn tốn trường THCS, giúp học sinh lớp giải các dạng tốn tính...
 • 35
 • 130
 • 0

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn trung học phổ thông thpt triệu sơn 2

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn trung học phổ thông thpt triệu sơn 2
... l: + Nm hc 20 05 - 20 06: i tuyn gm 03 em nhng khụng t mt gii no + Nm hc 20 06 - 20 07: i tuyn 02 em thỡ cú mt em t gii khuyn khớch cp tnh Ti trng THPT Triu Sn 2, nhng nm hc t 20 06 - 20 07 tr v trc, ... in-ter-net thu thp nhng kinh nghim bi dng hc sinh gii THPT Tụi ó c c nhng kinh nghim quớ bỏu ca thy Nguyờn Thng S Giỏo dc v o to Phỳ Th trờn bỏo Vn hc v tui tr s 7+8+9 nm 20 12, nhng kinh nghim ca thy ... trc, s lng gii hc sinh gii hng nm cng khỏ thp, dao ng t 2/ 10 n 4/10 hc sinh T nm hc 20 07 - 20 08 n nay, sau tụi v mt s ng nghip ỏp dng sỏng kin kinh nghim vo thc tin bi dng hc sinh gii thỡ kt qu...
 • 23
 • 775
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và khu vựcsach huong dan su dung va giai toan tren may tinh cam tayskkn bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm taychuyên đề bồi dưỡng thường xuyên nâng cao giải toán trên máy tính cầm tay casio thcsbiện pháp bồi dương học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tayboi duong hoc snh gioi toan tren may tinh cam tay 8tap huấn bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm taynội dung chương trình bồi dưỡngkhảo sát nhu cầu thính giả nam bộ xây dựng chương trình dành cho đối tượngchương trình bồi dưỡng sau đại họcbài tập về mạng tinh thể dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi khi giải toán hóa học trên máy tính cầm taygiải quy trình ấn phím liên tục trên máy tính cầm tay vinacalluận văn bồi dưỡng chuyên đề học sinh giỏi hóa 10boi duong kien thuc hoc sinh gioi vat ly lop 11xây dựng chương trình đào tạo nội bộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 4. Learning a foreign languageCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?