THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHO DÂY CHUYỀN ĐÚC CHẬU CỦA NHÀ MÁY SỨ LINAX SỬ DỤNG THIẾT BỊ PLC CỦA HÃNG MITSUBISHI

thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng cho nhà máy xi măng

thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng cho nhà máy xi măng
... sau: - Công nghệ sản xuất xi măng - Các thiết bị hệ thống cân băng định lợng - Giới thiệu hệ thống DCS nhà máy - Phân tích thiết kế điều khiển cho hệ thống cân băng định lợng ý nghĩa khoa học ... Vì thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lợng sử dụng thiết bị lập trình điều khiển PLC làm nâng cao suất, chất lợng xi măng điều tất yếu Hớng phát triển đề tài Đề tài cho ... đợc điều hàng loạt nhà máy xi măng đợc xây dựng để đảm bảo chất lợng xi măng việc xác định xác tỷ lệ thành phần để sản xuất xi măng việc quan trọng hệ thống cân băng định lợng đợc đa vào nhà máy...
 • 135
 • 1,116
 • 12

Thiết hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng nhà máy xi măng

Thiết kê hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng nhà máy xi măng
... xuất xi măng - Các thiết bị hệ thống cân băng định lượng - Giới thiệu hệ thống DCS nhà máy 2 công việc cao Một phương án tốt sử dụng rộng rãi thay hệ thống điều khiển PLC Vì thiết kế hệ thống điều ... cân băng định lượng nhà máy xi măng Được đồng ý nhà trường, khoa Điện - Điện Tử, với hướng dẫn cô giáo Trần Thị Kim Dung Em nhận đề tài: Thiết hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định ... ứng điều hàng loạt nhà máy xi măng xây dựng để đảm bảo chất lượng xi măng việc xác định xác tỷ lệ thành phần đế sản xuất xi măng việc quan trọng hệ thống cân băng định lượng đưa vào nhà máy Chính...
 • 96
 • 153
 • 0

Thiết kế hình điều khiển của một số dây chuyền sản xuât phục vụ cho việc phỏng và đưa ra các phương pháp điều khiển tối ưu

Thiết kế mô hình điều khiển của một số dây chuyền sản xuât phục vụ cho việc mô phỏng và đưa ra các phương pháp điều khiển tối ưu
... Mục đích đề tài Nghiên cứu dây chuyền sản xuất có thực tiễn, từ tiến hành thiết kế hình điều khiển số dây chuyền sản xuất phục vụ cho việc đa phơng pháp điều khiển tối u ứng dụng phần mềm ... Chơng Thiết kế hình điều khiển dây chuyền sản xuất Kính cán Kính kéo ngang 3.1 ứng dụng phần mềm Simatic S7 - 200 3.1.1 Giới thiệu chung PLC [2] Trong hệ thống điều khiển thiết bị điều khiển ... ngỡ trớc bớc vào giai đoạn thực tập tốt nghiệp chí lúc trờng làm việc Chính vậy, tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thiết kế hình điều khiển dây chuyền sản xuất kính Với mục đích điều khiển lò nung...
 • 94
 • 435
 • 0

Thiết kế hình điều khiển của một số dây chuyền sản xuất phục vụ cho việc phỏng và đưa ra các phương pháp điều khiển tối ưu

Thiết kế mô hình điều khiển của một số dây chuyền sản xuất phục vụ cho việc mô phỏng và đưa ra các phương pháp điều khiển tối ưu
... Mục đích đề tài Nghiên cứu dây chuyền sản xuất có thực tiễn, từ tiến hành thiết kế hình điều khiển số dây chuyền sản xuất phục vụ cho việc đa phơng pháp điều khiển tối u ứng dụng phần mềm ... việc sản xuất kính nhà máy kính Đáp Cầu Đặc biệt hơn, việc ứng dụng tự động hoá vào điều khiển dây chuyền sản xuất kính có qui lớn, đại yêu cầu thiếu sản xuất công nghiệp Trên sở kế thừa dây ... Chơng Thiết kế hình điều khiển dây chuyền sản xuất Kính cán Kính kéo ngang 3.1 ứng dụng phần mềm Simatic S7 - 200 3.1.1 Giới thiệu chung PLC [2] Trong hệ thống điều khiển thiết bị điều khiển...
 • 94
 • 351
 • 0

nghiên cứu thiết kế hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc

nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc
... Nghiên cứu phần mềm S7 200 - Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất nớc dứa đặc - ứng dụng phần mềm SIMATIC S7 200 để thành lập chơng trình điều khiển hình tự động điều khiển trình gia ... nhiệt khâu tiệt trùng dây chuyền sản xuất nớc dứa đặc - Lập trình điều khiển PLC, S7 200 - Thiết kế lắp giáp hình - Kết nối chạy thử hình Phơng pháp nghiên cứu Với mục đích nội dung ... lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ngành nông nghiệp " Công ty thực phẩm xuất Đồng Giao" Sử dụng PLC điều khiển dây truyền sản xuất, điển hình dây truyền sản xuất nớc dứa đặc Do điều kiện có hạn lên...
 • 88
 • 528
 • 1

ĐỒ án đề tài thiết kế hình điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

ĐỒ án đề tài thiết kế mô hình điều khiển đèn giao thông cho ngã tư
... tắc hoạt động đèn giao thông Mạch điều khiển dàn đèn giao thông ngã ưu tiên xe giới, góc đường, đèn bố trí hình vẽ Mỗi góc ngã đường gồm đèn xanh, đỏ vàng dành cho xe giới đồng thời có led ... đèn nhánh bên cạnh có màu đỏ, vàng, xanh, việc thiết kế đèn vàng sáng đèn xanh đèn đỏ để báo cho phương tiện giao thông biết có chuyển đổi hai đèn màu xanh đèn màu đỏ Do vậy, đèn điều khiển giao ... tín hiệu điều khiển 41  Khối điều khiển đèn Hình 3.16 Sơ đồ mạch nguyên lý khối điều khiển đèn 42 3.3 proteus  thời gian mặc định 43 Hình 3.17 Sơ đồ trạng thái đèn giao thông theo thời...
 • 65
 • 820
 • 0

Cơ sở lý thuyết để thiết kế hình điều khiển dây chuyền sản xuất kính cán và kình tấm xây dựng của công ty kính đáp cầu

Cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình điều khiển dây chuyền sản xuất kính cán và kình tấm xây dựng của công ty kính đáp cầu
... vào thu quy đinh Các đầu điều khiển dùng để điều khiển dàn dao cắt kính 2.4 Công nghệ sản xuất kính cán (giai đoạn 3) 2.4.1 Yêu cầu công nghệ [1] Nhấn nút “ON” khỏi động dây chuyền sản xuất kính ... chương vàng kỳ triển lãm hàng công nghiệp Việt nam Ngoài sản xuất kính xây dựng, năm 1993 Công ty xây dựng dây chuyền sản xuất kính an toàn theo công nghệ Cộng hoà liên bang Đức Năm 1996 đầu tư xây ... trúc 2.1 Công nghệ sản xuất kính [1] Thành lập năm 1986, Công ty kính Đáp Cầu trải qua chặng đường 18 năm xây dựng trưởng thành tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán công nhân viên Công ty kính Đáp Cầu mồ...
 • 67
 • 149
 • 0

Thiết kế hình điều khiển giữ thăng bằng cho tời kéo trên các tàu dịch vụ dựa trên kỹ thuật điều khiển mờ la

Thiết kế mô hình điều khiển giữ thăng bằng cho tời kéo trên các tàu dịch vụ dựa trên kỹ thuật điều khiển mờ la
... được, từ thiết kế phương pháp điều khiển cho hệ thống ổn định vị trí tải tời kéo Kỹ thuật PID kỹ thuật điều khiển kinh điển phổ biến Hình 3.6: Bộ điều khiển PID 32 Trong điều khiển PID trên, hàm ... để xây dựng hình toán luật điều khiển cho hệ tời kéo Hình 1.9: Sơ đồ hình khí thống tời kéo 12 Hình 1.10: Sơ đồ khối điều khiển dùng STM32-F3 Discovery Như theo hình khí trên, ta thấy ... phương pháp xây dựng lại Hình 1.5 Matlab: Hình 1.5: điều khiển Fuzzy_PID Simulink Kết thể Hình 1.6: Hình 1.6: Kết điều khiển Fuzzy_PID Bằng khảo sát thông qua kết phỏng, thấy đáp...
 • 95
 • 311
 • 0

Thiết kế hình điều khiển thông minh

Thiết kế mô hình điều khiển thông minh
... (feedforward) M¸y thiÕt kÕ cã cÊu tróc cđa m¸y ®−ỵc thĨ hiƯn trªn h×nh H×nh HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN hình điều khiển máy tính giao tiếp qua cổng máy in mà sơ đồ chân cổng máy in sau: P1 CONNECTOR ... khiĨn th«ng minh nhiỊu thµnh phÇn cho robot th× c¸c t¸c gi¶ J.Albus Alacafe vµ Meystel ®· giíi thiƯu cÊu tróc cđa bé ®iỊu khiĨn th«ng minh Vµ ng−êi ta còng cho r»ng hƯ thèng th«ng minh cã thĨ ... MINH §Ĩ nghiªn cøu nh÷ng ®Ỉc tÝnh cđa m¸y tÝnh th«ng minh còng nh− ®Ĩ hoµn thiƯn nã ph¶I cã m« h×nh thÝ nghiƯm Nh−ng chän m« h×nh nh− thÕ nµo ®Ĩ ®¸p øng ®−ỵc c¸c yªu cÇu vỊ ®IỊu khiĨn th«ng minh...
 • 5
 • 502
 • 4

Nghiên cứu và thiết kế hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới

Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới
... tự động hoá vào sản xuất nông nghiệp mà tiến hành nghiên cứu đề tài :Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển nhiệt độ nhà lới Trong trình thực đề tài tiến hành khảo sát hình thực tế ,nghiên cứu ... toán điều khiển hình - Chọn thiết bị điều khiển, thiết bị nhập, xuất Xây dựng hình thực nghiệm lập trình điều khiển hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ nhà lới Phơng pháp nghiên cứu Để ... hại.v.v 1.3 ứng dụng tự động hóa vào thiết kế hình điều khiển nhiệt độ nhà lới 1.3.1 Khái quát lịch sử phát triển ngành tự động hoá Không ngày ngời phát minh loại máy móc tự động sản xuất làm việc...
 • 119
 • 859
 • 1

Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông gianh

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông gianh
... c ủ c a turbine hi Trong ph n ny gi i thi u v mụ hỡnh toỏn h c ủi u n t c ủ turbine hi, xõy d ng mụ hỡnh ủi u n t c ủ turbine b ng Hỡnh 1.1 S ủ khớ th i mụi tr ng c a nh mỏy s n xu t xi mng thu ... thống khử Oxi cấp nuớc cho nồi o T=500-550 C Giàn làm lạnh Lò nung o Hơi nuớc T=330-435 C Hệ thống van điều chỉnh o Thiết bị ngu ng tụ Nồi SP 1.3.2.1 Cỏc ủi m tr ng y u c a cụng ngh Máy phát điện ... c c c a mỏy phỏt ủi n Nd C A TURBINE HI 3.1 KHI NI M V I U CH NH TURBINE HI ph i luụn luụn cõn b ng v i cụng Nhd trờn tr c turbine Ngha l s Turbine hi nhi t ủi n dựng ủ kộo mỏy phỏt ủi n ủ thay...
 • 13
 • 356
 • 0

Luận văn Thiết kế hình điều khiển giao thông thông minh tối ưu các tuyến theo lưu lượng người

Luận văn Thiết kế mô hình điều khiển giao thông thông minh tối ưu các tuyến theo lưu lượng người
... việc thiết kế hình điều khiển giao thông thông minh khó khăn em thiết kế hình Đèn giao thông thu nhỏ phù hợp với thiết kế theo dạng điển hình , phổ thông sử dụng nước ta Ngoài đèn giao thông ... hình Để thuận tiện cho việc thiết kế láp ráp hình em dùng vật liệu mê ca cột trụ ống INOX để dễ dàng kết nối hình hình sau hoàn thành: Hình 3.8: hình đèn giao thông sau hoàn thành 39 ... trách để xây dựng nên hình điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh, quản lý hoạt động tốt với yêu cầu đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH THIẾT KẾ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÊ TÀI Ngày nay,...
 • 60
 • 414
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh doc

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh doc
... c ủ c a turbine hi Trong ph n ny gi i thi u v mụ hỡnh toỏn h c ủi u n t c ủ turbine hi, xõy d ng mụ hỡnh ủi u n t c ủ turbine b ng Hỡnh 1.1 S ủ khớ th i mụi tr ng c a nh mỏy s n xu t xi mng thu ... thống khử Oxi cấp nuớc cho nồi o T=500-550 C Giàn làm lạnh Lò nung o Hơi nuớc T=330-435 C Hệ thống van điều chỉnh o Thiết bị ngu ng tụ Nồi SP 1.3.2.1 Cỏc ủi m tr ng y u c a cụng ngh Máy phát điện ... c c c a mỏy phỏt ủi n Nd C A TURBINE HI 3.1 KHI NI M V I U CH NH TURBINE HI ph i luụn luụn cõn b ng v i cụng Nhd trờn tr c turbine Ngha l s Turbine hi nhi t ủi n dựng ủ kộo mỏy phỏt ủi n ủ thay...
 • 13
 • 339
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hình điều khiển động cơ bước

Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước
... tài: Nghiên cứu ,thiết kế hình điều khiển động bước Các thiết kế hình điều khiển phải thỏa mãn số yêu cầu chất lượng,thẩm mỹ… Mục tiêu đề tài *Mục đích: Nghiên cứu ,thiết kế hình điều khiển ... án môn học ĐTCS_TĐĐ 1.2.2 Các mạch điều khiển động bước Động biến từ trở : Bộ điều khiển điển hình động bước biến từ trở dựa theo nguyên tắc hình 1.5: Hình 1.1.5 điều khiển điển hình động bước ... lý thuyết động bước Chương 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG Chương trình bày cụ thể cách thiết kế tính toán thi công hình điều khiển Tính toán thiết kế phần khung hình, Tính toán thiết kế khối nguồn...
 • 53
 • 333
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế mô hình điều khiển động cơ bướcnghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng sông gianhthiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộnthiết kế chế tạo mô hình điều khiển cân bằng con lắc ngược hai bậc tự dotính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dung plc s7300bài tập lớn tìm hiểu mạng cảm biến không dây và xây dựng mô hình điều khiển thiết bị điện qua mạng cảm biến không dâythiết kế hệ thống điều khiển cho thang máythiết kế hệ thống điều khiển cho bình nóng lạnh gia đìnhmô hình điều khiểnmô hình điều khiển phi tuyếnmô hình điều khiển bằng radiomô hình điều khiển robot với cameramô hình điều khiển truy cậpxe mô hình điều khiển từ xatàu mô hình điều khiển từ xaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1bài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm